Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
ต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 57 : 08:43 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 4 เม.ย. 57 : 11:41 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 08:49 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
(ร.๑ พัน.๒ รอ.)

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 5 ส.ค. 57 : 10:42 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช
ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี
ร่มฉัตรแก้ว โพธิ์ธรรม ล้ำฤดี
ให้พอเพียง เลี้ยงชีวี ทุกที่ไทย
ทรงเป็นปราชญ์ เป็นกวี เป็นศรีศิลป์
ทรงเป็นภูมิ แผ่นดิน ทุกถิ่นสมัย
ทรงครองราชย์ ครองธรรม และครองไทย
ถวายชัย เสริมส่ง ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 15:20 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 22:31 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 7 ส.ค. 57 : 12:17 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 7 ส.ค. 57 : 14:54 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

.ขอทรงพระเจริญด้วยพระจตุรพิธพรชัยและพระราชสิริสวัสดิ์ทุกประการ

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 09:59 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 06:42 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้เป็นต้นแบบ

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 09:25 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

king of thailand

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 10:06 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

รักพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:23 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 14:29 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระปรีชาสามารถ

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 57 : 10:41 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 57 : 08:33 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว