Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
ต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 57 : 08:56 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 7 มี.ค. 57 : 08:44 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันฯ
(ร.๑ พัน.๒ รอ.)

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 57 : 14:37 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 57 : 08:37 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันฯ
(ร.๑ พัน.๒ รอ.)

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 4 เม.ย. 57 : 11:41 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 57 : 08:49 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
ขอต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบัน
(ร.๑ พัน.๒ รอ.)

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 5 ส.ค. 57 : 10:42 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช
ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี
ร่มฉัตรแก้ว โพธิ์ธรรม ล้ำฤดี
ให้พอเพียง เลี้ยงชีวี ทุกที่ไทย
ทรงเป็นปราชญ์ เป็นกวี เป็นศรีศิลป์
ทรงเป็นภูมิ แผ่นดิน ทุกถิ่นสมัย
ทรงครองราชย์ ครองธรรม และครองไทย
ถวายชัย เสริมส่ง ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 15:20 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 22:31 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 7 ส.ค. 57 : 12:18 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 7 ส.ค. 57 : 14:54 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

.ขอทรงพระเจริญด้วยพระจตุรพิธพรชัยและพระราชสิริสวัสดิ์ทุกประการ

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 09:59 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 9 ต.ค. 57 : 14:01 น.  โดย : pa108191  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน (เราขอต่อต้านคนที่ไม่รักในหลวง) (คนรักในหลวง)
ในหลวงเราท่านส่งต้องการให้ประชาชนอยุ่เย็นเป็นสูข (พวกเราขอต่อต้านคนที่ไม่รักในหลวง)
ท่านส่งงานหนักทุกวันเพื่อให้ประชาชนของท่่านอยู่สบาย ( กคร.นรด.)

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 57 : 09:44 น.  โดย : pa108191  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน (เราขอต่อต้านคนที่ไม่รักในหลวง) (คนรักในหลวง)
ในหลวงเราท่านส่งต้องการให้ประชาชนอยุ่เย็นเป็นสูข (พวกเราขอต่อต้านคนที่ไม่รักในหลวง)
ท่านส่งงานหนักทุกวันเพื่อให้ประชาชนของท่่านอยู่สบาย ( กคร.นรด.)

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 57 : 10:57 น.  โดย : pa108191  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน (เราขอต่อต้านคนที่ไม่รักในหลวง) (คนรักในหลวง)
ในหลวงเราท่านส่งต้องการให้ประชาชนอยุ่เย็นเป็นสูข (พวกเราขอต่อต้านคนที่ไม่รักในหลวง)
ท่านส่งงานหนักทุกวันเพื่อให้ประชาชนของท่่านอยู่สบาย ( กคร.นรด.)

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 21:37 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 08:15 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 08:37 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 57 : 20:23 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 08:31 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

จอมทัพไทยของเรา

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:42 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 14:17 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระปรีชาสามารถ

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 57 : 13:16 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 57 : 09:08 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 57 : 13:57 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 57 : 08:57 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ขอให้ในหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 5 พ.ย. 57 : 09:43 น.  โดย : รพศ1พัน1  

กว่าจะได้ว่าเป็นไทยทุกวันนี้นั้นพ่ออยู่หัวกี่พระองค์แล้วเล่าที่คอยปกป้องแผ่นดินผืนนี้ไว้ แต่พวกเราจะทำลายมันเสียเองหรือมันสมควรแล้วหรือ

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 57 : 10:34 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 57 : 08:47 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 57 : 09:54 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 57 : 10:07 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ1พัน1  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ในหลวงทรงนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดิน

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.1พัน1  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย ผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 16:37 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ขอให้นายหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 10:02 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑ ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 10:02 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๒ เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 10:03 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๓ อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 10:03 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๔ ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย
๕ ชนเผ่าทุกคนในไทย หากเเม้นคิดคตเเล้วไซร้ พึงควรเกิดใหม่
๖ ขอร่วมต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันให้หมดไปจากประเทศไทย
๗ อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน
๘  เราต้องร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน เพื่อพ่อหลวงของเรา
๙ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแหล่งรวมใจของคนทั้งชาติ มิควรให้ใครมาดูหมิ่น
๑๐ ประเทศไทยคงเป็นไทย ถ้าคนไทยยังรักสถาบัน จงหยุดคิดร้ายต่อสถาบัน

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๑ ราชอาณาจักรไทย มีความเจริญจนถึงทุกวันนี้ ด้วยประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์
๑๒ ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๑๓ ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท
๑๔ อย่าทำให้ชาติบ้านเมืองต้องสลาย ด้วยการทำลายสถาบัน
๑๕ พ่อของคนไทย เทิดทูนไว้เหนือเกล้า สำนึกในใจเรา พ่อของเราทดแทนคุณ
๑๖ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๑๗ อยากให้ในหลวงทรงพระสำราญอย่ามัวพากันเผาผลาญชาติ
๑๘ ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยบารมีของล้นเกล้า
๑๙ ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
๒๐ พระบารมีอันแผ่ไพศาล  ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
๒๑ เรายอมสละได้แม้เลือด เนื้อ กาย ใจ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
๒๒ พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
๒๓ ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ
๒๔ พระองค์ทรงเป็นมหารราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๒๕ จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
๒๖ ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
๒๗ หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ
๒๘ ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว  ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
๒๙ ใครไม่รักพ่อ ไม่เคารพพ่อ ไม่เกรงกลัวพ่อ ทำให้พ่อเสียใจ ออกไปจากบ้านพ่อเถอะครับ
๓๐ ร่วมต่อต้านผู้หมิ่นเบื้องสูงและสถาบัน
๓๑ พระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพอย่างมาก ห้ามดูหมิ่นเด็ดขาด
๓๒ แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือไร
๓๓ แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
๓๔ ทหารไทยไม่ให้ใครมาดูหมิ่นทั้ง 3 สถาบันไทยของเรา อย่างแน่นอน
๓๕ เราคนไทย....ไม่รักพ่อหลวงของเรา...แล้วท่านจะไปรักใคร..

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๓๖ เราต้องร่วมกันปกป้องและเทิดทูลสถาบันหลักของชาติอย่าให้ผู้ใดมาดูหมิ่น

 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๓๗ การแตกแยกแบ่งข้างแบ่งฝ่ายจะนำความพินาศมาสู่คนในชาติ

 
ความเห็นที่ 42 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๓๘ ประเทศชาติที่บรรพบุรุษสร้างสะสมมา จะมาล้มสลายเพราะคนไม่ดี เราไม่ยอม

 
ความเห็นที่ 43 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๓๙ อย่าได้เอาเส้นผมมาบังตาอย่าไปฟังคำคนกล่อมหูเรื่องจริงที่ปรากฏเป็นคำตอบอยู่แล้ว

 
ความเห็นที่ 44 โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๔๐ ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว