Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  next  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทบ
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 14:33 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

 
ความเห็นที่ 101 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 57 : 11:06 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ คือดวงตะวันที่ส่องหล้า

ธ คือท้องฟ้าที่กว้างใหญ่

ธ คือสายฝนอันชื่นใจ

ธ คือป่าไม้อันร่มเย็น

ธ คือหัวใจไทยทั้งชาติ

ธ คือปราชญ์มาดับความทุกข์เข็ญ

ธ คือเทพช่วยประชาพ้นลำเค็ญ

ธ ทรงเป็นเสาหลักปักแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 102 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 57 : 11:11 น.  โดย : กบร.ศป.  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข
พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป
ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป
ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์

 
ความเห็นที่ 103 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 57 : 11:13 น.  โดย : กบร.ศป.  

ในหลวงคือพระเจ้าแผ่นดิน
พระองค์คือผู้ทรงไว้ด้วยทศพิศราชธรรม
ทรงสอนให้คนไทยไม่ประมาท
ขออยู่ใต้ร่มพระบามีของพ่อหลวง
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ

 
ความเห็นที่ 104 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 57 : 11:14 น.  โดย : กบร.ศป.  

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 105 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 57 : 12:02 น.  โดย : กบร.ศป.  

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 106 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 57 : 12:02 น.  โดย : กบร.ศป.  

“คนไทยรักในหลวง”
เป็นประโยคสั้น ๆ
ที่ไม่ต้องการคำอธิบาย
และทุกครั้งที่มีคนเล่าเรื่องในหลวง
ให้เราฟัง ไม่ว่าจะโดยคำพูดหรือตัวอักษร
เราก็จะมีความสุขที่ได้รับรู้และมีส่วนร่วม
เป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย
ทั้งผู้เล่า ผู้เขียน และผู้ฟัง

 
ความเห็นที่ 107 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 57 : 12:03 น.  โดย : กบร.ศป.  

น้ำพระทัย มหาราช ของชาติไทย
เศรษฐกิจ พอเพียง เลี้ยงชีวิต
ทรงอุทิศ เวลา เงินตราให้
พระตรากตรำ ทำเอง จากจิตใจ
ต้องการให้ เห็นจริง ทุกสิ่งงาน
ความสำเร็จ เสร็จสม อารมณ์หวัง
เสริมพลัง สร้างความคิด ลิขิตขาน
พระทรงชัย ไตร่ตรอง มองเหตุการณ์
เพื่อลูกหลาน รุ่งเรือง เมืองไทยงาม

 
ความเห็นที่ 108 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 57 : 12:05 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระองค์ทรงพบว่าพื้นที่เกษตรกรรมหลายแห่งขาดแคลนน้ำ
ที่จะใช้เพาะปลูกและอุปโภค ในขณะที่บางแห่งกลับมีน้ำท่วม
พืชผลได้รับความเสียหาย จึงทรงจัดหาแหล่งน้ำ และการชลประทาน
ให้แก่ราษฎร อาทิเช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเพาะปลูก
และอุปโภคบริโภค โครงการพัฒนาแหล่งนี้เพื่อการรักษา ต้นน้ำลำธาร
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้า

 
ความเห็นที่ 109 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 57 : 11:55 น.  โดย : ร้อย.บก.รพศ.๑พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ
บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ
พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 110 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 57 : 11:57 น.  โดย : ร้อย.บก.รพศ.๑พัน.๑  

พระทรงชัย ไตร่ตรอง มองเหตุการณ์
เพื่อลูกหลาน รุ่งเรือง เมืองไทยงาม

 
ความเห็นที่ 111 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 57 : 11:59 น.  โดย : ร้อย.บก.รพศ.๑พัน.๑  

ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา
ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน
ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล
ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…
ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย
ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน
ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล
พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน

 
ความเห็นที่ 112 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 57 : 12:00 น.  โดย : ร้อย.บก.รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ

 
ความเห็นที่ 113 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 57 : 12:00 น.  โดย : ร้อย.บก.รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 114 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 57 : 12:01 น.  โดย : ร้อย.บก.รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 115 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 57 : 12:02 น.  โดย : ร้อย.บก.รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 116 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 57 : 12:02 น.  โดย : ร้อย.บก.รพศ.๑พัน.๑  

กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี

 
ความเห็นที่ 117 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 57 : 12:03 น.  โดย : ร้อย.บก.รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น ๑๔. ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา

 
ความเห็นที่ 118 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 57 : 12:04 น.  โดย : ร้อย.บก.รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 119 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 57 : 12:05 น.  โดย : ร้อย.บก.รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์

 
ความเห็นที่ 120 โพสเมื่อ : 5 ส.ค. 57 : 10:32 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช
ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี
ร่มฉัตรแก้ว โพธิ์ธรรม ล้ำฤดี
ให้พอเพียง เลี้ยงชีวี ทุกที่ไทย
ทรงเป็นปราชญ์ เป็นกวี เป็นศรีศิลป์
ทรงเป็นภูมิ แผ่นดิน ทุกถิ่นสมัย
ทรงครองราชย์ ครองธรรม และครองไทย
ถวายชัย เสริมส่ง ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 121 โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 57 : 12:23 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย

 
ความเห็นที่ 122 โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 57 : 11:28 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 123 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 09:54 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 124 โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 57 : 11:13 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 125 โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 57 : 10:10 น.  โดย : นศท.สถาพร  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 126 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 57 : 02:21 น.  โดย : นายพอเพียง  

จะจดจำคำพอเพียงเลี้ยงชีวิต
จะตั้งจิตเป็นคนดีที่พ่อฝัน
เดินตามรอยเท้าพ่อไม่ท้อตัน
เป็นของขวัญวันพ่อ ก่อความดี...

 
ความเห็นที่ 127 โพสเมื่อ : 6 ต.ค. 57 : 15:13 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง

 
ความเห็นที่ 128 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 57 : 10:18 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 129 โพสเมื่อ : 8 ต.ค. 57 : 14:17 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 130 โพสเมื่อ : 9 ต.ค. 57 : 14:30 น.  โดย : ่ร้อย.สสช ร.21 พัน.2 รอ  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 131 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 57 : 09:30 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระบิดาผู้มีบุญลงมาเกิด
เป็นบุญเจิดจรัสทั่วนภา
ทรงช่วยคิดทรงช่วยค้นและศึกษา
พระบิดาของชาติไทยใจสามัคคี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 132 โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 57 : 10:14 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 133 โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 57 : 11:37 น.  โดย : รพศ1พัน1  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 134 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 14:19 น.  โดย : รพศ1พัน1  

ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเรา

 
ความเห็นที่ 135 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 21:31 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 136 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 11:06 น.  โดย : รพศ1พัน1  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 137 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 12:30 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 138 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 08:12 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 139 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 08:44 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 140 โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 57 : 20:07 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 141 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 08:49 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

king of thailand

 
ความเห็นที่ 142 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:39 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 143 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 57 : 10:35 น.  โดย : ร.31 พัน.2 รอ.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 144 โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 57 : 09:47 น.  โดย : ร.31 พัน.2 รอ.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 145 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 57 : 14:02 น.  โดย : กคพบ.ยศ.ทบ.  

น้ำพระทัย มหาราช ของชาติไทย
เศรษฐกิจ พอเพียง เลี้ยงชีวิต
ทรงอุทิศ เวลา เงินตราให้
พระตรากตรำ ทำเอง จากจิตใจ
ต้องการให้ เห็นจริง ทุกสิ่งงาน
ความสำเร็จ เสร็จสม อารมณ์หวัง
เสริมพลัง สร้างความคิด ลิขิตขาน
พระทรงชัย ไตร่ตรอง มองเหตุการณ์
เพื่อลูกหลาน รุ่งเรือง เมืองไทยงาม ....ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 146 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 57 : 14:06 น.  โดย : กคพบ.ยศ.ทบ.  

ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 147 โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 57 : 09:57 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

. " เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความผาสุข มั่นคงยั่งยืนสืบไป

 
ความเห็นที่ 148 โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 58 : 11:43 น.  โดย : กบร.ศป.  

ชนชาวไทยทั่วหล้าปรีดาล้น
วันเฉลิมพระชนม์มงคลสมัย
จอมนรินทร์ปิ่นรัชคู่ฉัตรชัย
สถิตย์ใจ ไพร่ฟ้า มาเนิ่นนาน

ถิ่นกันดารป่าดงก็ทรงเยี่ยม
พระทัยเปี่ยมเมตตามหาศาล
หลายสิบปีพระองค์มุ่งทรงงาน
มากโครงการพร้อมสรรพประทับใจ

ทรงปรับปรุงทั่วถิ่นดินและน้ำ
ดูสดชื่นชุ่มฉ่ำลำธารใส
ทรงคิดค้นฝนหลวงด้วยห่วงใย
เกษตรไทยก้าวหน้าสู่สากล

ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่
ปัญหารู้ดูแลมาแต่ต้น
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพตน
ไทยสุขล้นด้วยพระบารมี

ภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราช
ฝ่าพระบาทหริรักษ์จักรีศรี
ทรงคุ้มเกล้าเหล่าข้าฯด้วยปราณี
เราอยู่ดีสดใสพ้นภัยพาล

แปดสิบสี่พรรษา มหาบพิตร
ขอน้อมจิตให้พระองค์จงสุขศานต์
เป็นฉัตรเพชรร่มโพธิสมภาร
พระชนม์ยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญ...

 
ความเห็นที่ 149 โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 58 : 11:44 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้ท่านทั้งหลาย แต่ละคนกระทำสัตย์สัญญาแก่ตนเองว่า
จะตั้งใจปฏิบัติตัวปฏิบัติงานให้ดีที่สุดตามหน้าที่ และความสามารถของตน
จะนำความคิดเห็น ให้เที่ยงตรง และกระจ่างแจ่มใส จะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันด้วยความหวังดี
และช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีที่แท้จริงในชาติไทยขึ้นเป็นกำลังอันกล้าแข็งและมั่นคง
สำหรับสร้างสรรค์ ความดีความเจริญทุก ๆ ประการให้เต็มบริบูรณ์
เพื่อทำให้ชาติประเทศของเรายืนยง อยู่ได้ตลอดไปด้วยวัฒนาผาสุก

 
ความเห็นที่ 150 โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 58 : 11:46 น.  โดย : กบร.ศป.  

............เรารักในหลวง...เรารักในหลวง
........เรารักในหลวง.........เรารักในหลวง
.....เรารักในหลวง...............เรารักในหลวง
...เรารักในหลวง....................เรารักในหลวง..............เรารักในหลวง......
..เรารักในหลวง......................เรารักในหลวง........เรารักในหลวง.....เรารักในหลวง
.เรารักในหลวง........................เรารักในหลวง.....เรารักในหลวง........เรารักในหลวง
เรารักในหลวง.........................เรารักในหลวง...เรารักในหลวง...........เรารักในหลวง
.เรารักในหลวง.........................เรารักในหลวง.......................เรารักในหลวง
..เรารักในหลวง.........................เรารักในหลวง...............เรารักในหลวง
...เรารักในหลวง....................................................เรารักในหลวง
.....เรารักในหลวง.............................................เรารักในหลวง
.........เรารักในหลวง...................................เรารักในหลวง
............เรารักในหลวง...........................เรารักในหลวง
................เรารักในหลวง....................เรารักในหลวง
..................เรารักในหลวง.............เรารักในหลวง
......................เรารักในหลวง.........เรารักในหลวง
.......................เรารักในหลวง.....เรารักในหลวง
..............................เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 151 โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 58 : 11:47 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย ที่คนไทยรักและเคารพ
พระองค์ คือผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ
พระองค์คือกษัตริย์ผู้ครองราชย์ที่ยาวนานที่สุดในโลก
พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประเทศไทย ให้ได้รอดพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆมากมาย
ทำให้ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุข
พระองค์ทรงพระราชทานฝนเทียมให้แก่พสกนิกรชาวนาผู้ยากไร้ ให้สามารถดำรงวิถีชิวิตอยู่ได้อย่างผาสุก
พระองค์ทรงแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
โดยสามารถเห็นได้จากการก่อตั้งโครงการหลวงต่างๆ
พระองค์คือพ่อ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่คอยชี้นำแนวทางต่างๆให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติ
ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทาง คำสอนที่ดี พระองค์ คือ ต้นแบบแห่งความพอเพียง
ที่เป็นแบบอย่างให้ประชาชนคอยปฏิบัติตาม และเป็นต้นแบบให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้
พระองค์ได้ทรงพระอุตสาหะวิริยะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัด
ทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาค
พระองค์ทรงทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ฯลฯ
พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภาร มีความร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 152 โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 58 : 11:48 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 153 โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 58 : 11:49 น.  โดย : กบร.ศป.  

- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง
- ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน
- ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน
- ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป และพระพลานานัยแข็งแรง
- ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้าคู่ประชาชนไปตลอดด้วยเทอญ
- พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่าง อิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 154 โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 58 : 11:51 น.  โดย : กบร.ศป.  

1.ทหารทุกคนขอจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

2.ท่านทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย

3.พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมาเป็นเวลาหลายทศวรรต

4.พระองค์ทรงเป็นที่ประจักษ์ของคนทั่วโลก

5.ไม่มีพ่อคนไหนที่จะยอมเหนื่อยเท่าพ่อหลวงพระองค์นี้

6.พระผู้ทรงมีแต่คำว่าให้กับปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

7.ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

8.ศฝ.นศท.มทบ.๒๑ขอเทิดพระองค์ท่านไว้เหนือเกล้า

9.เป็นบุญของคนไทยทุกคนที่มีพระมหากษัตริย์อย่างพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 155 โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 58 : 11:52 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง

ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้

จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด

เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี

ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก

ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี

ขอน้อมใจถวายความภักดี

เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 156 โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 58 : 11:52 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก

ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอจงทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ แก่ประชาชาวไทย ตลอดไป

 
ความเห็นที่ 157 โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 58 : 11:53 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑ เราทหารทุกเหล่ารักและเทิดทูนในหลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน
๒ หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
๓ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
๔ หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราจะไม่มีแผ่นดินอยู่
๕ รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ องค์ราชัน
๖ จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
๗ วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใน เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ๘ พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
๙ โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”
๑๐ “เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 158 โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 58 : 11:53 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑๑ ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบ กู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
๑๒ การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม
๑๓ หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
๑๔ โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย
๑๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๖ เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์
๑๗ ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน
๑๘ ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก
๑๙ พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
๒๐ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.

 
ความเห็นที่ 159 โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 58 : 11:55 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง

ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้

จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด

เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี

ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก

ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี

ขอน้อมใจถวายความภักดี

เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 160 โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 58 : 11:56 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก

ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอจงทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ แก่ประชาชาวไทย ตลอดไป

 
ความเห็นที่ 161 โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 58 : 11:56 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก

ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอจงทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ แก่ประชาชาวไทย ตลอดไป

 
ความเห็นที่ 162 โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 58 : 16:17 น.  โดย : Peung  

ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 163 โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 58 : 07:14 น.  โดย : Peung  

วามจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จและความเจริญ
เพราะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ
และเอารัดเอาเปรียบกัน นอกจากนั้น ยังทำให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ และความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่าย
ที่ถือมั่นในเหตุผลและความดี ผู้มีความจริงใจจะทำการสิ่งใดก็มักสำเร็จได้โดยราบรื่น”

 
ความเห็นที่ 164 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:32 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า

ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ

ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 165 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:33 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี

พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง

พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา

พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

 
ความเห็นที่ 166 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:34 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก

เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส

ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ

มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 167 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:34 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล

ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้งในพระ ปรีชาชาญ ทุกวานวัน

๖๐ ปี เวียนบรรจบ สบสมัย ผองชาวไทย ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์

น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญ ขอจง “ ทรงพระเจริญ "

 
ความเห็นที่ 168 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:35 น.  โดย : กบร.ศป.  

เพ็ญพระยศ เพียงเพ็ญ ร่มเย็นหล้า บุญโอบฟ้า ป้องดิน คุ้มถิ่นฐาน

พระภูมิพล ทรงฉัตร ชัชวาล ทุกหย่อมย่าน ร่มด้วยธรรม แห่งภูธร

ครบ ๖๐ ปีทอง ทรงครองราชย์ ไทยทั้งชาติ เกษมสุข สโมสร

ขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี

 
ความเห็นที่ 169 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:35 น.  โดย : กบร.ศป.  

สายพระเนตร ยาวไกล ไปทั่วหล้า ฟังประชา ราษฎร์แจ้ง ทุกแห่งหน

ทรงช่วยเหลือ เกื้อสุข ทุกตำบล มิ่งมงคล ล้นฟ้า พระบารมี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 170 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:36 น.  โดย : กบร.ศป.  

คือ จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา นราศัย

รอยพระบาท สร้างชีวิต สร้างจิตใจ พระกรณียกิจ น้ำพระทัย ชัยพัฒนา

ศุภวาร ๖๐ ปี ที่ครองราชย์ นานาชาติ เทิดพระเกียรติ ไปทั่วหล้า

ถวายนาม “องค์กษัตริย์ นักพัฒนา” สมสมญา ภูมิพลังสร้างแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 171 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:36 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์

มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 172 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:36 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบว่า ราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ทางภาคเหนือและภาคอีสาน มีปัญหาการขาดสารไอโอ

ดีนจนเกิดเป็นโรคคอพอกเป็นจำนวนมาก และได้เข้ารับการรักษาจากคณะแพทย์หลวงที่ตามเสด็จพระองค์อยู่เส มอ

ทำให้พระองค์ ทรงสนพระราชหฤทัยในการแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีนเป็นอย่างมาก โดยได้ทรงเสด็จฯ

ไปเยี่ยมชมกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

และทอดพระเนตรการสาธิตการทำงานของเครื่องผสมเกลือไอโอดีน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ผลิตและน้อมเกล้าฯ ถวาย

ซึ่งต่อมา พระองค์ได้พระราชทานต่อให้กับจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ ที่ราษฎรประสบกับปัญหาการขาดสารไอโอดีน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 173 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:37 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า

ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ

ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 174 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:37 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์

มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์

มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ

พระองค์คือ ลมหายใจของแผ่นดิน คือ เทียนไขของชาติ ที่คอยชี้แนวทางที่ดีๆแก่พสกนิกร

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เทิดพระเกียรติ เกริกก้อง ภูวนัย ภูมิพล ล้นเกล้าไทย เลิศหล้า

เฉลิมชนม์ ๘๔ พรรษา ค่าล้ำ ปวงประชา น้อมฯ ถวายไท้ ทรงพระ เจริญเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 175 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:37 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัย ที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยเเข็งเเรง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญมิ่งขวัญประชาไทย

ขอให้พ่อหลวงทรงหายพระประชวนไวๆ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 176 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:38 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง

ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้

จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด

เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี

ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก

ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี

ขอน้อมใจถวายความภักดี

เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 177 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:38 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

พระองค์ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 178 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:38 น.  โดย : กบร.ศป.  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าของของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้าน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นตลอดกาลที่พระองค์ได้มอบให้แก่ปวงชนชาวไทย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเกษมสำราญ ยิ่งยืนนาน พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน รักและเทิดทูนในหลวงพ่อของแผ่นดิน ขอให้ทรง พระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไป

 
ความเห็นที่ 179 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:39 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก

ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอจงทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ แก่ประชาชาวไทย ตลอดไป

 
ความเห็นที่ 180 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:39 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม

ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

ข้าฯ ภูมิใจ ที่ได้เกิดเป็นคนไทย และมีพ่อหลวงของเรา ที่เป็น ประมุข

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 181 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:39 น.  โดย : กบร.ศป.  

เทิดพระเกียรติในหลวง

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 182 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:39 น.  โดย : กบร.ศป.  

ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จึงทำให้ทรงทราบปัญหาความทุกข์ยากที่บังเกิดแก่พสกนิกรของพระองค์ และนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดการดำเนินงานพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ปรากฏอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นจำนวนมากมายเกินกว่าจะพรรณนาได้หมดสิ้น

 
ความเห็นที่ 183 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:40 น.  โดย : กบร.ศป.  

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 184 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:40 น.  โดย : กบร.ศป.  

แสงสุรีย์ส่องหล้าฟ้าสยาม
ทุกเขตคามสดใสเอื้อไออุ่น
พลังแผ่นดินถิ่นอุดมสู่สมดุล
จากพระคุณเรี่ยวแรงแสงสุรีย์


เป็นแสงส่องผองชนทุกเชื้อชาติ
มิใช่แสงแห่งอำนาจสาดศักดิ์ศรี
แต่เป็นแสงแห่งความงามความดี
แปดสิบสี่ปียังสาดส่องผ่องอำไพ


ช่วยบ้านเมืองเปรื่องปราชญ์ฉลาดเฉลา
เพราะพระคุณน้อมบุญเก่าสร้างบุญใหม่
พระบารมีพระเจ้าแผ่นดินทั่วถิ่นแดนไทย
เพราะพระองค์ทรงใช้-บุญต่อบุญ

 
ความเห็นที่ 185 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:40 น.  โดย : กบร.ศป.  

แสงสุรีย์ส่องหล้าฟ้าสยาม
ทุกเขตคามสดใสเอื้อไออุ่น
พลังแผ่นดินถิ่นอุดมสู่สมดุล
จากพระคุณเรี่ยวแรงแสงสุรีย์


เป็นแสงส่องผองชนทุกเชื้อชาติ
มิใช่แสงแห่งอำนาจสาดศักดิ์ศรี
แต่เป็นแสงแห่งความงามความดี
แปดสิบสี่ปียังสาดส่องผ่องอำไพ


ช่วยบ้านเมืองเปรื่องปราชญ์ฉลาดเฉลา
เพราะพระคุณน้อมบุญเก่าสร้างบุญใหม่
พระบารมีพระเจ้าแผ่นดินทั่วถิ่นแดนไทย
เพราะพระองค์ทรงใช้-บุญต่อบุญ

 
ความเห็นที่ 186 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:41 น.  โดย : กบร.ศป.  

เฉลิมพระชนม์ไท้ เถลิงฟ้าสยามเมือง

เมืองไทยเป็นเมืองทอง โลกแซ่ซร้องว่ารุ่งเรือง

ด้วยบุญพระทรงเมือง พระจอมเจ้ากษัตรา

ขอเทพทุกแห่งหน บันดาลดลพระจอมฟ้า

ทรงห่างพระโรคา พระพลายิ่งแข่งแรง

ชาวไทยทุกแหล่งหล้า อยู่ใต้ฟ้าทุกหนแห่ง

น้อมตั้งจิตสำแดง ด้วยสำนึกพระเมตตา

การุณย์พระยิ่งใหญ่ ล้วนเหนือใต้ทุกทิศา

นับตั้งแต่ผืนฟ้า จวบลงมาจบแผ่นดิน

ทั่วไทยจะทำดี ให้เหมือนที่พระภูมินทร์

ทรงสอนแก่ชาวดิน ประทานสุขทุกคนไทย

ขอทรงพระเจริญ ด้วยคำเชิญพระรัตนตรัย

ถวายเป็นพระพรชัย จงทรงพระเกษมเทอญ

 
ความเห็นที่ 187 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:41 น.  โดย : กบร.ศป.  

เฉลิมพระชนม์ไท้ เถลิงฟ้าสยามเมือง

เมืองไทยเป็นเมืองทอง โลกแซ่ซร้องว่ารุ่งเรือง

ด้วยบุญพระทรงเมือง พระจอมเจ้ากษัตรา

ขอเทพทุกแห่งหน บันดาลดลพระจอมฟ้า

ทรงห่างพระโรคา พระพลายิ่งแข่งแรง

ชาวไทยทุกแหล่งหล้า อยู่ใต้ฟ้าทุกหนแห่ง

น้อมตั้งจิตสำแดง ด้วยสำนึกพระเมตตา

การุณย์พระยิ่งใหญ่ ล้วนเหนือใต้ทุกทิศา

นับตั้งแต่ผืนฟ้า จวบลงมาจบแผ่นดิน

ทั่วไทยจะทำดี ให้เหมือนที่พระภูมินทร์

ทรงสอนแก่ชาวดิน ประทานสุขทุกคนไทย

ขอทรงพระเจริญ ด้วยคำเชิญพระรัตนตรัย

ถวายเป็นพระพรชัย จงทรงพระเกษมเทอญ

 
ความเห็นที่ 188 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:41 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา
ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน
ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล
ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…
ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย
ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน
ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล
พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน

 
ความเห็นที่ 189 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:41 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประเทศไทยใต้ร่มฉัตรกษัตริย์ตรา
ด้วยพระบารมีป้องคุ้มครองเกล้า
ดูสุขทุกภัยให้ปวงเรา
มิดูเบาทวยราชชาติสำราญ


ขอพระองค์จงพระเกษมสรร
เป็นมิ่งขวัญทั่วแคว้นแดนสถาน
มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ประนมกรกราบกรานผ่านร้อยกรอง

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 190 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:42 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ ทรงเป็นดวงใจไทยทั่วหล้า
เหล่าประชาทูลเทิดไท้ไว้เหนือเศียร
ทรงสอนสั่งว่าอย่าละความเพียร
ดั่งมหาชนกที่ทรงเขียนให้ตรึกตรอง
เพียรขยันหมั่นอุตส่าห์หาความรู้
เพื่อเชิดชูชาติไทยให้น่ายกย่อง
สอนผู้นำให้รู้ความตามครรลอง
หลักปกครองที่ดีงามทำอย่างไร
เป็นแบบอย่างให้คนไทยใช้ชีวิต
หลักเศรษฐกิจพอเพียงวางเป็นทางไว้
เพื่อนำพาประชาชนให้พ้นภัย
ปัญหาปากท้องแก้ไขได้ในทันที
เกิดฝนแล้งพระองค์ทรงอุตสาห์
คิดเพื่อประชามีน้ำใช้กินทุกถิ่นที่
สร้างฝนเทียมเพื่อแก้ไขในทันที
เพราะทรงรู้น้ำมีความสำคัญ
วางแนวทางสร้างเขื่อนฝายไว้ทดน้ำ
เพื่อเกษตรกรใช้ทำตามจัดสรร
ทั้งยังช่วยเป็นแนวทางป้องกัน
น้ำไหลเร็วหุนหันท้วมบ้านเรือน
ทรงสละที่ดินหลายร้อยไร่
เพื่อไว้ใช้ทดน้ำเข้าเมื่อล้นเขื่อน
ให้กรุงเทพฯ ปลอดภัยเมื่อหน้าน้ำเยือน
เก็บน้ำเหมือนแก้มลิงเก็บกักตุน
ทรงเป็นดั่งบิดาผู้เลี้ยงดู
คอยอุ้มชูสอนสั่งให้ความอบอุ่น
เป็นแบบอย่างเป็นหลักชัยให้ค้ำจุน
ราษฎร์รู้คุณต่างจงรักและภักดี
ทรงสละความสุขส่วนพระองค์
เพื่อดำรงชาติไทยให้สุขี
ดั่งรับสั่งเมื่อครองราชย์ธานี
เราจะครองแผ่นดินนี้โดยธรรม
ข้าฯ ขอกราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ถวายสัตย์รักชาติไทยใจตอกย้ำ
พระราชดำรัสพร้อมจะน้อมนำ
ทุกสิ่งทำเพื่อมุ่งให้ไทยเจริญ

 
ความเห็นที่ 191 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:42 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช?ผู้ทรงทศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัตร ที่ไม่มีกษัตริย์หรือผู้นำประเทศใด ๆ ในโลกนี้ จะทรงพระคุณอันประเสริฐเสมอด้วยพระองค์ท่านทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เสด็จดำเนินไปทุกถิ่นที่บนผืนแผ่นดินไทย พระองค์ทรงงานหนัก รากตรำพระวรกาย จนพระเสโทไหลชโลมผืนแผ่นดิน เหมือนหยาดน้ำฝนที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้า สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่ผืนแผ่นดินไทย ทรงเสียสละความสุขและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อย่างมิได้

 
ความเห็นที่ 192 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:43 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช?ผู้ทรงทศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัตร ที่ไม่มีกษัตริย์หรือผู้นำประเทศใด ๆ ในโลกนี้ จะทรงพระคุณอันประเสริฐเสมอด้วยพระองค์ท่านทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เสด็จดำเนินไปทุกถิ่นที่บนผืนแผ่นดินไทย พระองค์ทรงงานหนัก รากตรำพระวรกาย จนพระเสโทไหลชโลมผืนแผ่นดิน เหมือนหยาดน้ำฝนที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้า สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่ผืนแผ่นดินไทย ทรงเสียสละความสุขและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อย่างมิได้

 
ความเห็นที่ 193 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:43 น.  โดย : กบร.ศป.  

พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่

ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย

เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา

ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา

ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า

อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์

ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

 
ความเห็นที่ 194 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:43 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระพ่อหลวง ขวัญเกล้า เจ้าชีวิต ทรงอุทิศ ทรงสรรค์สร้าง อย่างยิ่งใหญ่
เพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศ เพื่อลูกไทย นับเนิ่นนาน ผ่านสมัย ตลอดมา
ด้วยสำนึกพระกรุ ณามหาศาล ร้อยดวงมาน เฉลิมชนมพรรษา
ด้วยความรัก เทิดทูน อุ่นศรัทธา ร้อยชีวา ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 195 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:43 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระองค์ท่านทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดไป ทรงมีพระพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็น แบบอย่างให้ชาวไทยประพฤติปฎิบัติอย่างพอมีพอเพียงตลอด ทรงเป็นแบบอย่างที่ทำให้คนรัก หวงแหนประเทศ มีความสามัคคีกันในประเทศ เราจะดำรงรักษาความดี เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตถวายแด่พระองค์ท่าน ตลอดจนชีวิตของข้าเจ้าจะหมดสิ้นลมหายใจน้อมมโนและศิระแทบพระบาท ถวายราชสักการะพระทรงศรี ด้วงดวงใจใฝ่ประจักษ์รักภักดี พระภูมีทรงพูนเพิ่มเฉลิมพระชนม์ ธ ทรงเป็น จอมทัพไทย ให้องอาจ คุ้มทวยราษฏร์ทุกทิศสิทธิผล ภูมิพลังแผ่นดินไท้ภูมิใจชน สมพระนาม "ภูมิพล" บนถิ่นไทย

 
ความเห็นที่ 196 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:45 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บุญบารมีที่ในหลวงทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ขอให้ผลบุญที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรมาโดยตลอดนั้น จงทรงสัมฤทธิ์ผล ให้พระองค์ท่านทรงมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง และทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 197 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:45 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช?ผู้ทรงทศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัตร ที่ไม่มีกษัตริย์หรือผู้นำประเทศใด ๆ ในโลกนี้ จะทรงพระคุณอันประเสริฐเสมอด้วยพระองค์ท่านทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เสด็จดำเนินไปทุกถิ่นที่บนผืนแผ่นดินไทย พระองค์ทรงงานหนัก รากตรำพระวรกาย จนพระเสโทไหลชโลมผืนแผ่นดิน เหมือนหยาดน้ำฝนที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้า สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่ผืนแผ่นดินไทย ทรงเสียสละความสุขและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อย่างมิได้

 
ความเห็นที่ 198 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:45 น.  โดย : กบร.ศป.  

พ่อตรากตรำ งานหนัก ได้พักผ่อน
มิหยุดหย่อน ราชกิจ ทุกทิศา
เพื่อบำบัด ปัดเป่า เหล่าประชา
นำชีวา ชนไทย ให้ร่มเย็น
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 199 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:52 น.  โดย : กบร.ศป.  

แสงสุรีย์ส่องหล้าฟ้าสยาม
ทุกเขตคามสดใสเอื้อไออุ่น
พลังแผ่นดินถิ่นอุดมสู่สมดุล
จากพระคุณเรี่ยวแรงแสงสุรีย์


เป็นแสงส่องผองชนทุกเชื้อชาติ
มิใช่แสงแห่งอำนาจสาดศักดิ์ศรี
แต่เป็นแสงแห่งความงามความดี
แปดสิบสี่ปียังสาดส่องผ่องอำไพ


ช่วยบ้านเมืองเปรื่องปราชญ์ฉลาดเฉลา
เพราะพระคุณน้อมบุญเก่าสร้างบุญใหม่
พระบารมีพระเจ้าแผ่นดินทั่วถิ่นแดนไทย
เพราะพระองค์ทรงใช้-บุญต่อบุญ

 
ความเห็นที่ 200 โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 58 : 10:53 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระองค์ท่านทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดไป ทรงมีพระพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็น แบบอย่างให้ชาวไทยประพฤติปฎิบัติอย่างพอมีพอเพียงตลอด ทรงเป็นแบบอย่างที่ทำให้คนรัก หวงแหนประเทศ มีความสามัคคีกันในประเทศ เราจะดำรงรักษาความดี เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตถวายแด่พระองค์ท่าน ตลอดจนชีวิตของข้าเจ้าจะหมดสิ้นลมหายใจน้อมมโนและศิระแทบพระบาท ถวายราชสักการะพระทรงศรี ด้วงดวงใจใฝ่ประจักษ์รักภักดี พระภูมีทรงพูนเพิ่มเฉลิมพระชนม์ ธ ทรงเป็น จอมทัพไทย ให้องอาจ คุ้มทวยราษฏร์ทุกทิศสิทธิผล ภูมิพลังแผ่นดินไท้ภูมิใจชน สมพระนาม "ภูมิพล" บนถิ่นไทย

 

back  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว