Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  next  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทบ
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 14:33 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:04 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ด้วยพรจากฟ้าเบื้องบน โปรดบันดาลดลให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:06 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

คิดดี พูดดี ทำดี จงรักภักดี รู้รักสามัคคี ให้พ่อหลวงได้สุขพระราชหฤทัย 

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:08 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ข้าพระพุทธเจ้าน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นตลอดกาลที่พระองค์ได้มอบให้แก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:09 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ขออัญเชิญเทพเทวามาสถิต ร่วมส่งจิตอวยพรชัยให้ไพศาล แผ่ปกป้องพระทรงไทยตลอดกาล พระชนม์ยิ่งยืนนานอยู่คู่ไทย

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:12 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:13 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ในหลวงผู้เป็นยิ่งกว่าพระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นดัง พ่อ ของแผ่นดิน พ่อ ของชาวไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:14 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

น้ำพระทัยมอบให้ปวงประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:16 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:17 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พ่อหลวงผู้ทรงเป็นธรรม ประดุจลำศาลไคฟงผู้ทรงธรรม 

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:18 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรง ชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและ สมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:19 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียงและจะเป็นหนึ่งในใจปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:20 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระองค์ทรงปกครองประเทศด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:21 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้ ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:22 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อเพื่อชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:24 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:27 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

เราจะไม่เพียงแค่รักในหลวงเท่านั้น แต่จะบำเพ็ญตนให้บรรลุถึงความปรารถนาในพระราชหฤทัย ด้วยการเป็นพลเมืองไทยที่มุ่งดีมุ่งเจริญ 

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:30 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ไม่มีอีกแล้วที่จะหาพระมหากษัตริย์ ประเสริฐดีเลิศอย่างนี้ 

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:33 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” จงทำตามพระราชดำรัชของพ่ออยู่หัวเพื่อตอบแทนในหลวงเรา

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:34 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

การทรงงานหนักด้วยพระวินิยะอุตสาหะนั้น เป็นที่ประจักษ์และตราตรึงอยู่ในหัวใจของปวงประชาทุกหมู่เหล่า 

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:35 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ 

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:38 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระวรกายแข็งแรง ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:39 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ขอให้ในหลวงมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทั้งประเทศตลอดไป นานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:40 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:41 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:43 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:44 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

จะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:46 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:47 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:49 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ธ ทรงดั่งเทพไท้ จอมราชันย์ ธ ดั่งชลไหลมา ดับทุกข์ มนุษย์ล้วนเทวา ชูเชิด ประชาไทยเกษมสุข ทั่วหล้าสดุดี

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:50 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

น้ำพระทัยมอบให้ปวงประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:51 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:53 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ในหลวงผู้เป็นยิ่งกว่าพระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นดัง พ่อ ของแผ่นดิน พ่อ ของชาวไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:55 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

เป็นคนไทย สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย จงสำนึกถึงความเป็นไทย ภายใต้ศูนย์รวมจิตใจคือพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:56 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้น เพื่อความสุขสบายของเหล่าประชาราช

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 15:59 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 16:00 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมาย ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกร

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 16:02 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 16:05 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 16:07 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้อาณาประชาราษฎร์ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด โดยมิได้ทรงถือพระองค์

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 16:08 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระองค์นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติตลอดมา

 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 16:10 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พ่อหลวงทรงงานหนักมาค่อนชีวิต เพื่อให้ปวงชาวไทยอยู่ดีมีสุข

 
ความเห็นที่ 42 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 16:11 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

เพราะคนไทย รู้รักสามัคคีจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 43 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 16:16 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 44 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 21:14 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นปราชญ์เป็นบิดาแห่งสยาม พระเป็นพ่อผู้ให้ไทยทุกนามชาวสยามขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 45 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 21:32 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 46 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 21:34 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

สถาบัน มั่นคง ร่วมจงรัก ป้องปกปัก เทิดไว้ ใจสรรเสริญ อย่าปล่อยใคร จาบจ้วง คิดล่วงเกิน ไม่ละเมิน คุ้มครอง ปกป้องกัน ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 47 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 21:35 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 48 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 21:36 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 49 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 21:38 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรง

 
ความเห็นที่ 50 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 21:39 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 51 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 21:55 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

แผ่นดินไทยนี้ โชคดีหนักหนา เพราะพระบุญยา พระบารมี ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี ขอจงมี พระชนม์มายุยืนนาน

 
ความเห็นที่ 52 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 21:56 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 53 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 21:57 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ไปแห่งหนไหนทั่วไทยถิ่น ได้ยลยินแต่เสียงพร่ำร่ำร้องสรรเสริญ ขอให้ในหลวง จงทรงพระเจริญ ฟังแล้วเพลินจิตคิดบูชา

 
ความเห็นที่ 54 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 21:59 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา

 
ความเห็นที่ 55 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:00 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

เป็นลูกที่ดีของพ่อ ด้วยความรัก ด้วยความภักดี ตลอดไป

 
ความเห็นที่ 56 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:01 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี

 
ความเห็นที่ 57 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:03 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

เป็นคนไทย สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย จงสำนึกถึงความเป็นไทย ภายใต้ศูนย์รวมจิตใจคือพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 58 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:06 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ปวงชนชาวไทย ศรัทธาในความห่วงใยของพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 59 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:07 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่นำความเจริญมาสู่ประเทศ

 
ความเห็นที่ 60 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:09 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด

 
ความเห็นที่ 61 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:10 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ประเทศไทยและคนไทยที่เกิดและมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินนี้นับว่ามีบุญและโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์อันประเสริฐยิ่ง

 
ความเห็นที่ 62 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:11 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ประเทศไทยจะเป็นไท อยู่ไม่ได้เลยถ้าขาดสถาบันหลักของชาติไปในวรโรกาสนี้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 63 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:12 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ประเทศชาติจะสงบสุขถ้าทุกคนยึดแนวทางพระราชดำริของในหลวงไปใช้ชีวิตประจำวัน

 
ความเห็นที่ 64 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:14 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

เราโชคดีมากที่เกิดมาในเมืองไทยที่มีพระองค์เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร

 
ความเห็นที่ 65 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:15 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 66 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:16 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

เราจะรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้เหนือหัว

 
ความเห็นที่ 67 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:17 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

เราจะไม่เพียงแค่รักในหลวงเท่านั้น แต่จะบำเพ็ญตนให้บรรลุถึงความปรารถนาในพระราชหฤทัย ด้วยการเป็นพลเมืองไทยที่มุ่งดีมุ่งเจริญ

 
ความเห็นที่ 68 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:18 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ เพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรคนไทย

 
ความเห็นที่ 69 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:24 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 70 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:28 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทย เทิดทูนไว้องค์เหนือหัว

 
ความเห็นที่ 71 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:30 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

กี่ล้านหยดที่องค์ท่านเสียเหงื่อเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วเราคนไทยแค่เสียสละช่วยกันช่วยชาติมิได้เชียวหรือ

 
ความเห็นที่ 72 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:31 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

การทรงงานหนักด้วยพระวินิยะอุตสาหะนั้น เป็นที่ประจักษ์และตราตรึงอยู่ในหัวใจของปวงประชาทุกหมู่เหล่า 

 
ความเห็นที่ 73 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:33 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

เป็นคนไทย สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย จงสำนึกถึงความเป็นไทย ภายใต้ศูนย์รวมจิตใจคือพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 74 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:35 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้น เพื่อความสุขสบายของเหล่าประชาราช

 
ความเห็นที่ 75 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:36 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

 
ความเห็นที่ 76 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:37 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็น " ศรัทธาแห่งแผ่นดิน" อย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 77 โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57 : 22:43 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 78 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 57 : 11:23 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 79 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 57 : 11:25 น.  โดย : กบร.ศป.  

........ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ
........ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ
.....ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ
...ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ..............ทรงพระเจริญ......
..ทรงพระเจริญ......................ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ
.ทรงพระเจริญ........................ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ...........ทรงพระเจริญ
.ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ.......................ทรงพระเจริญ
..ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ
...ทรงพระเจริญ....................................................ทรงพระเจริญ
.....ทรงพระเจริญ.............................................ทรงพระเจริญ
.........ทรงพระเจริญ...................................ทรงพระเจริญ
............ทรงพระเจริญ...........................ทรงพระเจริญ
................ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ
..................ทรงพระเจริญ.............ทรงพระเจริญ
......................ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ
.......................ทรงพระเจริญ.......ทรงพระเจริญ
..............................ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 80 โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 57 : 11:28 น.  โดย : กบร.ศป.  

........ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ
........ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ
.....ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ
...ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ..............ทรงพระเจริญ......
..ทรงพระเจริญ......................ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ
.ทรงพระเจริญ........................ทรงพระเจริญ.....ทรงพระเจริญ........ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ...........ทรงพระเจริญ
.ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ.......................ทรงพระเจริญ
..ทรงพระเจริญ.........................ทรงพระเจริญ...............ทรงพระเจริญ
...ทรงพระเจริญ....................................................ทรงพระเจริญ
.....ทรงพระเจริญ.............................................ทรงพระเจริญ
.........ทรงพระเจริญ...................................ทรงพระเจริญ
............ทรงพระเจริญ...........................ทรงพระเจริญ
................ทรงพระเจริญ....................ทรงพระเจริญ
..................ทรงพระเจริญ.............ทรงพระเจริญ
......................ทรงพระเจริญ.........ทรงพระเจริญ
.......................ทรงพระเจริญ.......ทรงพระเจริญ
..............................ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 81 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 57 : 08:35 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวน
และขอให้พระองค์ทรงพระกระเสมสำราญ

 
ความเห็นที่ 82 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 57 : 10:42 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระนำไทยพ้นภัยนานา พระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน
ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
ประชาชนคนไทยล้วนซาบซึ้งในหัวใจในพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงของคนไทย

 
ความเห็นที่ 83 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 57 : 10:42 น.  โดย : กบร.ศป.  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน
ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 84 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 57 : 10:42 น.  โดย : กบร.ศป.  

แม้ความเป็นชาติจะประกอบด้วยสามสถาบัน
แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นแกนกลาง
ใครที่ไม่จงประเทศไทยมีพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจำชาติ พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พุทธมามะกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
บุคคลใดหรือนิติบุคคลใดจะล่วงละเมิด
ชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์
มิได้ รักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ก็ย่อมไม่มีความรักชาติ

 
ความเห็นที่ 85 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 57 : 10:43 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประเทศไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์
ที่มีพระปรีชาสามารถในหลาย ๆ ด้าน
และทรงห่วงใยประชาชนอย่างมากมาย

 
ความเห็นที่ 86 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 57 : 10:43 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ
ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน
ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 87 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 57 : 10:46 น.  โดย : กบร.ศป.  

ยกสองหัตถ์บังคมบรมบาท
องค์บิดาแห่งชาติประชาสยาม
พระราชทานราโชวาทพิลาศงาม
ใครน้อมตามปฏิบัติพิพัฒน์เอย
แผ่นดินไทยนี้ โชคดีหนักหนา
เพระพระบุญยา พระบารมี
ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี
ขอจงมี พระชนม์มายุยืนนาน

 
ความเห็นที่ 88 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 57 : 10:46 น.  โดย : กบร.ศป.  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 89 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 57 : 10:48 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 90 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 57 : 10:48 น.  โดย : กบร.ศป.  

ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่
อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน์ให้มาก
ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัล
และประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมือง
อยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง

 
ความเห็นที่ 91 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 57 : 10:49 น.  โดย : กบร.ศป.  

คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง
หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 92 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 57 : 10:51 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง
ขอให้ความรู้ ความสามารถยังอยู่กับในหลวงตลอดไป
ขอให้ความดีงามของในหลวงแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ
ขอให้พระองค์ทางพระเจริยยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 93 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 57 : 11:24 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระชนมายุยิ่ง...............ยืนยง
ชูชาติศาสน์ดำรง................คู่หล้า
พระสรีระผ่องผจง ..............พูนเพิ่ม
ปกชาติปกชนกล้า...............กล่อมเกล้าเกลาขวัญ ฯ

 
ความเห็นที่ 94 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 57 : 11:24 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระปรีชาสามารถล้ำ..........เลอบุญ
หลั่งพระเมตตาคุณ............ห่อล้อม
ตลอดรัฐ ธ ค้ำจุน ..............ชุ่มฉ่ำ เย็นแฮ
ศิโรราบทาบบาทน้อม........ราษฎร์พร้อมพรถวาย

 
ความเห็นที่ 95 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 57 : 11:25 น.  โดย : กบร.ศป.  

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 96 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 57 : 11:25 น.  โดย : กบร.ศป.  

๖.ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "

๗.ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน "

๘.ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังใส่เครื่องแบบข้าราชการทหารอยู่นั้นนั่นหมายถึง ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการของพระองค์ท่าน และจะทำงานเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านตราบชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่ และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาทำลายแผ่นดินเกิดของข้าพเจ้าซึ่งต้องเอาเลือดเนื้อของบรรพบุรุษที่ปกป้องและรักษามานานตราบนาน
จนให้ลูกหลานอย่างข้าพเจ้ามีแผ่นดินอยู่อาศัย ..... ข้าพเจ้าขอสัญญา

๙. ความสามัคคีเริ่มจากจุดเล็ก ๆ จุดหนึ่ง ขยายทบทวีไปสู่วงกว้างในทุก สังคมทำให้ประเทศชาติยั่งยืนเฉกเช่น

๑๐.บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย

 
ความเห็นที่ 97 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 57 : 11:27 น.  โดย : กบร.ศป.  

๓๕.เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้งแผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญพ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิดเศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

๓๖.ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

๓๗.พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ

๓๘.พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา

๓๙.ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่ม
พระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

๔๐.พระคุณพ่อของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จะยังคงอยู่ตลอดไป ภายใต้พระบารมี

 
ความเห็นที่ 98 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 57 : 11:30 น.  โดย : กบร.ศป.  

๓๓.ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
๓๔.หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติและร่มเย็น
๓๖.พระองค์เป็นบุคคลที่ทั้งโลกควรจดจำพระองค์ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ประชาชนของพระองค์
พระองค์เป็นกษัตริย์นักคิด ผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ประเทศไทย และคนไทยสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ไม่ลำบาก

๓๗.พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
๓๘.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
๓๙.ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
๔๐.เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
๔๑.ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
๔๒.สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
๔๓.ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
๔๔.สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
๔๕.ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 99 โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 57 : 11:30 น.  โดย : กบร.ศป.  

๔๖.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
๔๗.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
๔๘.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
๔๙.เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
๕๐.ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
๕๑.พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
๕๒.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
๕๓.เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
๕๔.ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
๕๕.ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
๕๖.ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
๕๗.เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
๕๘.หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
๕๙.การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
๖๐.จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 100 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 57 : 11:05 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา
ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน
ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล
ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…
ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย
ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน
ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล
พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน

 

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว