Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
ขอให้ในหลวงของเราจงทรงพระเจริญ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 22:20 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 22:30 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ด้วยพรจากฟ้าเบื้องบน โปรดบันดาลดลให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 22:40 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

คิดดี พูดดี ทำดี จงรักภักดี รู้รักสามัคคี ให้พ่อหลวงได้สุขพระราชหฤทัย 

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 22:57 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ข้าพระพุทธเจ้าน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นตลอดกาลที่พระองค์ได้มอบให้แก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:01 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ขออัญเชิญเทพเทวามาสถิต ร่วมส่งจิตอวยพรชัยให้ไพศาล แผ่ปกป้องพระทรงไทยตลอดกาล พระชนม์ยิ่งยืนนานอยู่คู่ไทย

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:04 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:06 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ในหลวงผู้เป็นยิ่งกว่าพระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นดัง พ่อ ของแผ่นดิน พ่อ ของชาวไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:07 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

น้ำพระทัยมอบให้ปวงประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:09 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:10 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พ่อหลวงผู้ทรงเป็นธรรม ประดุจลำศาลไคฟงผู้ทรงธรรม 

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:12 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรง ชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและ สมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:13 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียงและจะเป็นหนึ่งในใจปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:14 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระองค์ทรงปกครองประเทศด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:15 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้ ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:17 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อเพื่อชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:18 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:19 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

เราจะไม่เพียงแค่รักในหลวงเท่านั้น แต่จะบำเพ็ญตนให้บรรลุถึงความปรารถนาในพระราชหฤทัย ด้วยการเป็นพลเมืองไทยที่มุ่งดีมุ่งเจริญ 

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:22 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ไม่มีอีกแล้วที่จะหาพระมหากษัตริย์ ประเสริฐดีเลิศอย่างนี้ 

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:23 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” จงทำตามพระราชดำรัชของพ่ออยู่หัวเพื่อตอบแทนในหลวงเรา

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:24 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

การทรงงานหนักด้วยพระวินิยะอุตสาหะนั้น เป็นที่ประจักษ์และตราตรึงอยู่ในหัวใจของปวงประชาทุกหมู่เหล่า 

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:25 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ 

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:26 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระวรกายแข็งแรง ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:28 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ขอให้ในหลวงมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทั้งประเทศตลอดไป นานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:29 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:30 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:31 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:32 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

จะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:33 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:34 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:36 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ธ ทรงดั่งเทพไท้ จอมราชันย์ ธ ดั่งชลไหลมา ดับทุกข์ มนุษย์ล้วนเทวา ชูเชิด ประชาไทยเกษมสุข ทั่วหล้าสดุดี

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:38 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

น้ำพระทัยมอบให้ปวงประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:39 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:40 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ในหลวงผู้เป็นยิ่งกว่าพระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นดัง พ่อ ของแผ่นดิน พ่อ ของชาวไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:42 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

เป็นคนไทย สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย จงสำนึกถึงความเป็นไทย ภายใต้ศูนย์รวมจิตใจคือพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:43 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้น เพื่อความสุขสบายของเหล่าประชาราช

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:46 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:47 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมาย ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกร

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:48 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:49 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:50 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้อาณาประชาราษฎร์ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด โดยมิได้ทรงถือพระองค์

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:51 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระองค์นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติตลอดมา

 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:53 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พ่อหลวงทรงงานหนักมาค่อนชีวิต เพื่อให้ปวงชาวไทยอยู่ดีมีสุข

 
ความเห็นที่ 42 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:54 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

เพราะคนไทย รู้รักสามัคคีจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 43 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:57 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 44 โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 57 : 23:58 น.  โดย : ทหารของพระราชา  

พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นปราชญ์เป็นบิดาแห่งสยาม พระเป็นพ่อผู้ให้ไทยทุกนามชาวสยามขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 45 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 07:07 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้เป็นต้นแบบ

 
ความเห็นที่ 46 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:51 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 47 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 14:28 น.  โดย : นศท.ณฐกฤต  

ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ทุกพระองค์ทรงมอบให้เรา ล้วนมีแต่สิ่งดีๆ พระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้ เราลูกพ่อหลวงจะปกป้องและรักษาไว้เป็นอย่างดี เพื่อทุกพระองค์ตราบนานแสนนาน

 
ความเห็นที่ 48 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 57 : 10:42 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 49 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 57 : 08:33 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว