Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
ศาลเทพเจ้ากวน จ.นครปฐม
โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 12:53 น.  โดย : ณรงค์เดช  


 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 12:55 น.  โดย : ณรงค์เดช  


ขอเพิ่มอีกยังไม่ครบครับ

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 12:56 น.  โดย : ณรงค์เดช  


หน้าศาลเจ้าครับ

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 12:57 น.  โดย : ณรงค์เดช  


องค์เทพเจ้ากวนอู (ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย)

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 12:59 น.  โดย : ณรงค์เดช  


บริเวณศาลเจ้า

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:01 น.  โดย : ณรงค์เดช  


เสาทีตี่แป่บ้อ

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:02 น.  โดย : ณรงค์เดช  


บริเวณหน้าศาล

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:05 น.  โดย : ณรงค์เดช  


ศาลพระพรหม ภายในบริเวณศาลเจ้ากวนอู

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:06 น.  โดย : ณรงค์เดช  


อีกมุมหนึ่ง

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:08 น.  โดย : ณรงค์เดช  


อีกมุมของศาล

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:09 น.  โดย : ณรงค์เดช  


ศาลเจ้ากำเทียงไต่ตี่

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:10 น.  โดย : ณรงค์เดช  


ภายใน

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:13 น.  โดย : ณรงค์เดช  


วิหารเซียน 3 ชั้น กำลังดำเนินการก่อสร้าง รอศรัทธาจากสาธุชน

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:15 น.  โดย : ณรงค์เดช  


หน้าศาล

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:16 น.  โดย : ณรงค์เดช  


พระสังคจายครับ ขอพรแล้วครอบครัวสมบูรณ์พลูสุข

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:17 น.  โดย : ณรงค์เดช  


ปฎิมากรรม

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:19 น.  โดย : ณรงค์เดช  


ภาพวาดลูกยอดกตัญญู

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:20 น.  โดย : ณรงค์เดช  


ภาพวาด

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:21 น.  โดย : ณรงค์เดช  


ก่อนเข้าภายในศาล

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:22 น.  โดย : ณรงค์เดช  


มังกร 5 เล็บ

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:24 น.  โดย : ณรงค์เดช  


ด้านในศาล

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:26 น.  โดย : ณรงค์เดช  


3 คำนี้อ่าน ตงหงี่ตึ้ง แปลว่า ศาลเจ้าคุณธรรม

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:28 น.  โดย : ณรงค์เดช  


เทพเจ้า 3 พระองค์

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:33 น.  โดย : ณรงค์เดช  


องค์เทพประจำศาลแห่งนี้ครับ องค์กลางเทพเจ้ากวนอูครับ ดำรงตำแหน่เง็กอ๊วงเซียตี่ หรือเง็กเซียนฮ่องเต้ครับ องค์หน้าขาวคือองค์เทพเจ้าเล่าปี่ ดำรงตำแหน่งเจียวเล็กเซียตี่ และองค์หน้าดำครับองค์เทพเจ้าเตียวฮุยครับ ดำรงตำแหน่งอ๊วงโฮ้วเซียตี่ นี่ครับเทพเจ้า 3 พี่น้องร่วมสาบาน

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:34 น.  โดย : ณรงค์เดช  


ปรมาจารย์ขงเบ่งครับ

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:36 น.  โดย : ณรงค์เดช  


องค์น่ำซิงแชกุง เทพแห่งการเกิด

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:38 น.  โดย : ณรงค์เดช  


ปักเต้าแชกุง เทพแห่งการดับสูญ

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:40 น.  โดย : ณรงค์เดช  


โป๊ยเซียนโจ่วซือ ปรมา๗รย์จี้กง ปรมาจารย์ตั๊กม๊อ

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:41 น.  โดย : ณรงค์เดช  


พระโพธิสัตย์กวนอิม

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:45 น.  โดย : ณรงค์เดช  


เทพเจ้าเจียวกัวเหล่าแปะกง

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:47 น.  โดย : ณรงค์เดช  


เทพกวงเพ่งกง (องค์นี้เป็นลูกชายขององค์ทเพเจ้ากวนอู)

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:50 น.  โดย : ณรงค์เดช  


เทพเจ้าจิวฉั่งกง (องค์นี้เป็นทหารคนสนิทของเทพเจ้ากวนอูครับมีคนเข้าใจผิดเรื่อยว่าเป็น เตียวฮุย)

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:52 น.  โดย : ณรงค์เดช  


ภาพนี้เป็นวันร่วมน้ำสาบานครับ

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:54 น.  โดย : ณรงค์เดช  


พีธีลุยไฟ

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:56 น.  โดย : ณรงค์เดช  


มังกรเหนือ

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 51 : 13:57 น.  โดย : ณรงค์เดช  


เสือใต้

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 52 : 00:59 น.  โดย : ตั้ม  

ศาลเทพเจ้ากวนอูนครปฐม

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 52 : 09:34 น.  โดย : ฉัฐภูมิ  

มีแผนที่หน่อยก็จะดี เพื่อสะดวกสำหรับคนต่างถิ่น หรือบอกสถานที่สำคัญใกล้เคียงเช่น โรงพยาบาล สถานที่ราชการ ป๊ำน้ำมัน โลตัส บิ๊กซี โรงเรียน เป็นต้น เพื่อสะดวกในการตั้งต้นถามชาวบ้าน ถ้าถามชาวบ้านเฉพาะศาลเจ้าพ่อกวนอู ชาวบ้านทั่วไปบางคนอาจไม่รู้จักครับ หรือคนที่รู้แล้วก็อาจจะบอกว่าครับตรงไป แล้วเลี้ยว ซ้าย - ขวา ตรงไปอยู่ ซ้าย - ขวา มือ เป็น ต้น
ถ้ายุ่งยากลงเบอร์โทรศัพท์ สำหรับสอบถามก็ดีนะครับ

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 9 พ.ค. 53 : 14:58 น.  โดย : จ๊อบ  

ผมจ๊อบเป็นลูกศิลย์ศาลเจ้ากวนอูท่าว่าไม่จริงโทรมา 034-973323 080-6593468(ท่าขินว่าไม่จริงก็มาลอง)เพราะคนที่ลงคือตาผม

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 54 : 14:12 น.  โดย : จ๊อบ  

ตอบด้วยน่ะ เมื่อไรจะทำพิธีเปิดเป็นทางการ สว่างจิต

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 56 : 03:48 น.  โดย : da389  

ท่านศักดิ์มากครับ ข้อให้ใจซื่อตรงคิดอยางไงก็สำเร็จ

 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 56 : 11:36 น.  โดย : จ๊อบ  

ติดต่อสอบถามได้ที่ เฟสบุ๊ค ศาลเทพเจ้ากวนอู นครปฐม เลยคับ

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว