Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
เทิดทูนสถาบัน ฉก.ร.๕
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 56 : 10:13 น.  โดย : ฉก.ร.๕  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 56 : 09:29 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 57 : 12:39 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงประชาตราบนานเท่านาน...

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:05 น.  โดย : king  

เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 4 เม.ย. 57 : 11:41 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 10:44 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 11:04 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 57 : 11:47 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 57 : 12:23 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์พ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 22:01 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 08:49 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 20:09 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 57 : 20:26 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 08:20 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

จอมทัพไทยของเรา

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:43 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว