Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
เทิดทูนสถาบัน ฉก.ร.๕
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 56 : 09:19 น.  โดย : ฉก.ร.๕  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 56 : 09:12 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

เราคนไทยควรจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 56 : 07:56 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  


พระมหากษัตริย์นักพัฒนา มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ต่อพสกนิกร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:03 น.  โดย : king  

ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 4 เม.ย. 57 : 11:43 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 5 ส.ค. 57 : 10:42 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช
ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี
ร่มฉัตรแก้ว โพธิ์ธรรม ล้ำฤดี
ให้พอเพียง เลี้ยงชีวี ทุกที่ไทย
ทรงเป็นปราชญ์ เป็นกวี เป็นศรีศิลป์
ทรงเป็นภูมิ แผ่นดิน ทุกถิ่นสมัย
ทรงครองราชย์ ครองธรรม และครองไทย
ถวายชัย เสริมส่ง ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 15:30 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

ถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช
ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 22:29 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 6 ส.ค. 57 : 22:29 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 7 ส.ค. 57 : 12:20 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 7 ส.ค. 57 : 14:53 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

.ขอทรงพระเจริญด้วยพระจตุรพิธพรชัยและพระราชสิริสวัสดิ์ทุกประการ

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 57 : 11:24 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 09:55 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 10:29 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 11:10 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 57 : 10:55 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 21:54 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 08:53 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 08:24 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 08:27 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 57 : 20:25 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 08:23 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

จอมทัพไทยของเรา

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 10:28 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

รักพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:16 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 57 : 08:31 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 16:35 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ขอให้นายหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 8 ก.ย. 58 : 15:01 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 58 : 14:34 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

คนไทยรักกัน สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวง

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว