Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  2  3  next  
เทิดทุนสถาบัน
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 56 : 17:26 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 09:47 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 09:48 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 09:49 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 09:49 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 09:49 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 09:50 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 09:50 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 10:03 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 10:03 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 10:04 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 10:04 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 10:04 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 10:05 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 10:05 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 10:05 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 10:05 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 10:06 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 10:06 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 10:07 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 10:07 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 10:07 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 56 : 17:34 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 56 : 15:01 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 56 : 12:36 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 56 : 12:36 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 56 : 14:16 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 10:21 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเป็นที่รักของปวงประชา ขอให้พระองค์ทรงมีความสุขความสำราญในทุก ๆ วัน

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:13 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 56 : 09:49 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 56 : 10:34 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ทรงงานหนัก ทรงอดทน ประหยัดพากเพียร มีธรรมะ และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 56 : 11:03 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 56 : 15:17 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:16 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:18 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:19 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:19 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:19 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:20 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:20 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:20 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:21 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 42 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:21 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 43 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:22 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 44 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:22 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 45 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:23 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 46 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:23 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 47 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:23 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 48 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:24 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 49 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:25 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 50 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:25 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 51 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:26 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 52 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:26 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 53 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:26 น.  โดย : กรม ทพ 41  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 54 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 09:41 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดดไป

 
ความเห็นที่ 55 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 11:58 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  


สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 56 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 13:30 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 57 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 56 : 10:15 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดดไป

 
ความเห็นที่ 58 โพสเมื่อ : 4 พ.ย. 56 : 10:16 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดดไป

 
ความเห็นที่ 59 โพสเมื่อ : 5 พ.ย. 56 : 09:25 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดดไป

 
ความเห็นที่ 60 โพสเมื่อ : 5 พ.ย. 56 : 14:24 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 61 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 56 : 08:36 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดดไป

 
ความเห็นที่ 62 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 56 : 10:01 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 63 โพสเมื่อ : 8 พ.ย. 56 : 08:11 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ต่อพสกนิกร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

 
ความเห็นที่ 64 โพสเมื่อ : 8 พ.ย. 56 : 08:49 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 65 โพสเมื่อ : 8 พ.ย. 56 : 09:41 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 66 โพสเมื่อ : 8 พ.ย. 56 : 09:52 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 67 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 56 : 08:43 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 68 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 56 : 09:18 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

คนไทยรักกัน สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 69 โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 56 : 13:15 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดดไป

 
ความเห็นที่ 70 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 56 : 08:43 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 71 โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 56 : 08:57 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 72 โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 56 : 13:27 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 
ความเห็นที่ 73 โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 56 : 08:14 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวน
และขอให้พระองค์ทรงพระกระเสมสำราญ

 
ความเห็นที่ 74 โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 56 : 10:36 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 75 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 56 : 08:42 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดดไป

 
ความเห็นที่ 76 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 56 : 12:23 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 77 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 56 : 07:33 น.  โดย : ร.๑ พัน๒ รอ  

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 78 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 56 : 07:33 น.  โดย : ร.๑ พัน๒ รอ  

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 79 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 56 : 09:25 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 80 โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 56 : 09:48 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 81 โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 56 : 09:13 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

เราคนไทยควรจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 82 โพสเมื่อ : 2 ธ.ค. 56 : 09:03 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 83 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 56 : 09:29 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดดไป

 
ความเห็นที่ 84 โพสเมื่อ : 6 ธ.ค. 56 : 08:11 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดดไป

 
ความเห็นที่ 85 โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 56 : 09:40 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 86 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 56 : 09:18 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 87 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 56 : 09:23 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 88 โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 56 : 14:20 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ทรงงานหนัก ทรงอดทน ประหยัดพากเพียร มีธรรมะ และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

 
ความเห็นที่ 89 โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 56 : 14:20 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ทรงงานหนัก ทรงอดทน ประหยัดพากเพียร มีธรรมะ และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

 
ความเห็นที่ 90 โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 56 : 07:52 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  


พระมหากษัตริย์นักพัฒนา มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ต่อพสกนิกร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

 
ความเห็นที่ 91 โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 56 : 13:46 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ทรงงานหนัก ทรงอดทน ประหยัดพากเพียร มีธรรมะ และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

 
ความเห็นที่ 92 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 56 : 13:56 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ทรงงานหนัก ทรงอดทน ประหยัดพากเพียร มีธรรมะ และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

 
ความเห็นที่ 93 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 56 : 10:44 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

 
ความเห็นที่ 94 โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 56 : 09:36 น.  โดย : พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 95 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 57 : 10:44 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอทรงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ชาวไทยตลอดกาลนาน

ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ พัน.รพศ.ศสพ. ขอถวายพระพร

 
ความเห็นที่ 96 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 57 : 10:46 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง
ขอให้พระองค์ทรงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 97 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 57 : 11:30 น.  โดย : กบร.ศป.  

...ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำ
คำที่จะพูดทุกอย่างล้วนสำเร็จจากความคิด การคิดก่อนพูดและคิดก่อนทำ
จึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
พูดและทำแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์และเป็นความเจริญ...

 
ความเห็นที่ 98 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 14:47 น.  โดย : king  

ขอให้พระองค์ทรงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 99 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:15 น.  โดย : นศท  

 
ความเห็นที่ 100 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 57 : 10:44 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 

[1]  2  3  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว