Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 801 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 57 : 17:28 น.  โดย : กรมทพ 41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 802 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 57 : 17:29 น.  โดย : กรมทพ 41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 803 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 57 : 17:30 น.  โดย : กรมทพ 41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 804 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 57 : 17:32 น.  โดย : กรมทพ 41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 805 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 57 : 17:32 น.  โดย : กรมทพ 41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 806 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 57 : 17:33 น.  โดย : กรมทพ 41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 807 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 57 : 17:34 น.  โดย : กรมทพ 41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 808 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 57 : 17:34 น.  โดย : กรมทพ 41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 809 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 57 : 17:35 น.  โดย : กรมทพ 41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 810 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 57 : 17:35 น.  โดย : กรมทพ 41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 811 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 57 : 17:36 น.  โดย : กรมทพ 41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 812 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 57 : 17:37 น.  โดย : กรมทพ 41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 813 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 57 : 17:37 น.  โดย : กรมทพ 41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 814 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 57 : 17:38 น.  โดย : กรมทพ 41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 815 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 57 : 17:39 น.  โดย : กรมทพ 41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 816 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 57 : 17:40 น.  โดย : กรมทพ 41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 817 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 57 : 17:40 น.  โดย : กรมทพ 41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 818 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 57 : 17:41 น.  โดย : กรมทพ 41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 819 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 57 : 17:42 น.  โดย : กรมทพ 41  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 820 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 06:58 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 821 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 06:58 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 822 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 06:59 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 823 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:00 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 824 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:19 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 825 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:20 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 826 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:22 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 827 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:22 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 828 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:23 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 829 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:24 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 830 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:27 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 831 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:31 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 832 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:32 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 833 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:34 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 834 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:35 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 835 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:36 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 836 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:38 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 837 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:39 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 838 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:41 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 839 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:42 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 840 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:43 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 841 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:44 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 842 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:44 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 843 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:46 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 844 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:47 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 845 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:48 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 846 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:49 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 847 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:53 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 848 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 07:56 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 849 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 08:35 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 850 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 08:36 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 851 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 08:36 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 852 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 08:41 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 853 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 08:46 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 854 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 08:47 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 855 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 08:52 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 856 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 08:53 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 857 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 08:56 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 858 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 09:11 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 859 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 09:13 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 860 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 09:14 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 861 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 09:15 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 862 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 09:16 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 863 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 09:17 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 864 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 09:18 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 865 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 09:19 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 866 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 09:21 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 867 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 09:25 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 868 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 09:26 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 869 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 09:27 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 870 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 09:35 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 871 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 09:41 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 872 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 09:48 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 873 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 09:52 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 874 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 09:59 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 875 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 10:02 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 876 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 10:03 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 877 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 10:05 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 878 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 10:06 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 879 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 10:07 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอพระองค์ ฯทรง มีพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 880 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 10:08 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอพระองค์ ฯทรง มีพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 881 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 13:47 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 882 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 13:50 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 883 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 13:54 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 884 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 16:29 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 885 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 16:30 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 886 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 16:49 น.  โดย : กรมทพ 41  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 887 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 57 : 12:03 น.  โดย : ร้อย.บก.รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นนักคิดอิสระ ทรงเสียสละน่าสรรเสริญ ทรงนำไทยให้เจริญ ทรงพระดำเนินแห่งหนใดไทยร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 888 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 57 : 12:05 น.  โดย : ร้อย.บก.รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 889 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 57 : 12:07 น.  โดย : ร้อย.บก.รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 890 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 57 : 12:08 น.  โดย : ร้อย.บก.รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 891 โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 57 : 10:11 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

 
ความเห็นที่ 892 โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 57 : 10:14 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

 
ความเห็นที่ 893 โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 57 : 10:16 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

 
ความเห็นที่ 894 โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 57 : 10:19 น.  โดย : ร้อย.ปจว.4  

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

 
ความเห็นที่ 895 โพสเมื่อ : 8 ก.ค. 57 : 11:46 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนมายุยังน้อย แต่ต้องทรงรับผิดชอบบ้านเมือง
ที่กำลังก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเมืองการปกครองรวมทั้งยังมีปัญหาอื่น ๆ อีก
เช่น ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และปัญหาความยากจนของราษฎร แต่พระองค์ก็ไม่ทรงย่อท้อ
ทรงห่วงใยและคิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนของพระองค์
ทั่วทุกภูมิภาคตลอดมา ข้าพระพุทธเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 896 โพสเมื่อ : 8 ก.ค. 57 : 11:47 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อ
เข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
ห่างไกลสักเพียงใด ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด
ที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทย พระองค์ทรงห่วงใย
อย่างทั่วถึง

 
ความเห็นที่ 897 โพสเมื่อ : 8 ก.ค. 57 : 11:47 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอถวายพรชัยพระพ่อหลวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งแดนสรวงถ้วนทั่วหล้า
ดลพระองค์อยู่คู่ราษฏร์ตราบกาลเวลา
ข้าใต้ฝ่าฯ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 898 โพสเมื่อ : 8 ก.ค. 57 : 11:48 น.  โดย : กบร.ศป.  

ใต้ผืนดิน ณ แห่งใดในโลกหล้า
สุดแผ่นฟ้าพระเมตตา ธ หยั่งถึง
ทวยราษฏร์ไทยพบภัยมิพรั่นพรึง
ปกเกศเกล้าเราซาบซึ้ง ซึ่งพระกรุณา

 
ความเห็นที่ 899 โพสเมื่อ : 8 ก.ค. 57 : 11:48 น.  โดย : กบร.ศป.  

ความสำเร็จ เสร็จสม อารมณ์หวัง
เสริมพลัง สร้างความคิด ลิขิตขาน
พระทรงชัย ไตร่ตรอง มองเหตุการณ์
เพื่อลูกหลาน รุ่งเรือง เมืองไทยงาม

 
ความเห็นที่ 900 โพสเมื่อ : 8 ก.ค. 57 : 11:48 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว