Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  [78]  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 7701 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

 
ความเห็นที่ 7702 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคี

 
ความเห็นที่ 7703 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

 
ความเห็นที่ 7704 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7705 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท

 
ความเห็นที่ 7706 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ

 
ความเห็นที่ 7707 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 7708 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 7709 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 7710 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 7711 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 7712 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณนา

 
ความเห็นที่ 7713 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

 
ความเห็นที่ 7714 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว

 
ความเห็นที่ 7715 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:25 น.  โดย : ร  

เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

 
ความเห็นที่ 7716 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หาก เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

 
ความเห็นที่ 7717 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

 
ความเห็นที่ 7718 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้น

 
ความเห็นที่ 7719 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

คืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

 
ความเห็นที่ 7720 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน

 
ความเห็นที่ 7721 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน )

 
ความเห็นที่ 7722 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 7723 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 7724 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 7725 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 7726 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 7727 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ

 
ความเห็นที่ 7728 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7729 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 7730 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7731 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

 
ความเห็นที่ 7732 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:40 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชนสูงสุด

 
ความเห็นที่ 7733 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิด ผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 7734 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริ ในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 7735 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 7736 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนว ทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

 
ความเห็นที่ 7737 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 
ความเห็นที่ 7738 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 7739 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 7740 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 7741 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7742 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน

 
ความเห็นที่ 7743 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 7744 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือ

 
ความเห็นที่ 7745 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7746 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 7747 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี

 
ความเห็นที่ 7748 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 7749 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทย

 
ความเห็นที่ 7750 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป

 
ความเห็นที่ 7751 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7752 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 11:03 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุข

 
ความเห็นที่ 7753 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 11:03 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 7754 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

 
ความเห็นที่ 7755 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ

 
ความเห็นที่ 7756 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

 
ความเห็นที่ 7757 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 7758 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 7759 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7760 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7761 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7762 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร

 
ความเห็นที่ 7763 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายา ลักษณ์พ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 7764 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 7765 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว

 
ความเห็นที่ 7766 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป

 
ความเห็นที่ 7767 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เกิดมาที่แผ่นดินไทยชีวิตนี้ก็ดีใจเป็นที่สุดแล้วที่เป็นลูกของในหลวง

 
ความเห็นที่ 7768 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 7769 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

 
ความเห็นที่ 7770 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความ ไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 7771 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการ กอบเรา้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 
ความเห็นที่ 7772 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา

 
ความเห็นที่ 7773 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม

 
ความเห็นที่ 7774 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7775 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 7776 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิด ผลแก่ตนเอ ง สังคมและประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 7777 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริ ในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 7778 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 7779 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนว ทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

 
ความเห็นที่ 7780 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 
ความเห็นที่ 7781 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

 
ความเห็นที่ 7782 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไป ในที่สุด

 
ความเห็นที่ 7783 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

 
ความเห็นที่ 7784 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมี ความปกติเรียบร้อยได้

 
ความเห็นที่ 7785 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 7786 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

 
ความเห็นที่ 7787 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7788 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท

 
ความเห็นที่ 7789 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ

 
ความเห็นที่ 7790 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 7791 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 7792 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 7793 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 7794 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 7795 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้น

 
ความเห็นที่ 7796 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7797 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 7798 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี

 
ความเห็นที่ 7799 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

 
ความเห็นที่ 7800 โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 59 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  [78]  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว