Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  [75]  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 7401 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 7402 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:34 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7403 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:38 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 7404 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 

 
ความเห็นที่ 7405 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 7406 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:40 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ 

 
ความเห็นที่ 7407 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:41 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 7408 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา 

 
ความเห็นที่ 7409 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา 

 
ความเห็นที่ 7410 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 

 
ความเห็นที่ 7411 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก 

 
ความเห็นที่ 7412 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 7413 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย 

 
ความเห็นที่ 7414 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:50 น.  โดย : ร  

พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยังได้รับ 

 
ความเห็นที่ 7415 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก 

 
ความเห็นที่ 7416 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 7417 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 7418 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย 

 
ความเห็นที่ 7419 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ 

 
ความเห็นที่ 7420 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 7421 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 7422 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา 

 
ความเห็นที่ 7423 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 7424 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 7425 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน 

 
ความเห็นที่ 7426 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 7427 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 7428 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 7429 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 7430 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

น้ำพระทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้ 

 
ความเห็นที่ 7431 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 7432 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยิ่งใหญ่ ยืนยง 

 
ความเห็นที่ 7433 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 7434 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 7435 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 7436 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 7437 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 7438 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 12:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 7439 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 12:45 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 7440 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 12:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 7441 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 12:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา 

 
ความเห็นที่ 7442 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 12:47 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 7443 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 12:48 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด 

 
ความเห็นที่ 7444 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 12:48 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 7445 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 12:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน 

 
ความเห็นที่ 7446 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 12:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 7447 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 12:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย 

 
ความเห็นที่ 7448 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 12:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

 
ความเห็นที่ 7449 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 12:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ 

 
ความเห็นที่ 7450 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 12:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 7451 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 12:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 7452 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 12:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 7453 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 12:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา 

 
ความเห็นที่ 7454 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 12:59 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย 

 
ความเห็นที่ 7455 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:00 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต 

 
ความเห็นที่ 7456 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:00 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 7457 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:01 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน 

 
ความเห็นที่ 7458 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:04 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 7459 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:04 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 7460 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:05 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 7461 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:08 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 7462 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:09 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง 

 
ความเห็นที่ 7463 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:10 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 7464 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:11 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปีไม่มีคลาย 

 
ความเห็นที่ 7465 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:11 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 7466 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:12 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 7467 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:13 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 7468 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:14 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 7469 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:15 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 7470 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:16 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 7471 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:16 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาติไทยต้องเจริญรุ่งเรืองเพราะมีในหลวง 

 
ความเห็นที่ 7472 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:17 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี 

 
ความเห็นที่ 7473 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:18 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย 

 
ความเห็นที่ 7474 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:19 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

 
ความเห็นที่ 7475 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:19 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

 
ความเห็นที่ 7476 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 7477 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:21 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 7478 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:22 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 7479 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:22 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 7480 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 7481 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ

 
ความเห็นที่ 7482 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7483 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7484 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 7485 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 7486 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 7487 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน 

 
ความเห็นที่ 7488 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 7489 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:30 น.  โดย : ร  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป 

 
ความเห็นที่ 7490 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง 

 
ความเห็นที่ 7491 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:32 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ) 

 
ความเห็นที่ 7492 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 7493 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:34 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 7494 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:34 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 7495 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 7496 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 7497 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 7498 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 7499 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:38 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 7500 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 58 : 13:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  [75]  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว