Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  [74]  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 7301 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอพรให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 7302 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7303 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7304 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7305 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7306 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7307 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก

 
ความเห็นที่ 7308 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7309 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7310 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:34 น.  โดย : ร  

พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7311 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย

 
ความเห็นที่ 7312 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงของชาวไทยจงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7313 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงทรงเหนื่อยพระวรกายเพื่อชาวไทย ขอจงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7314 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พสกนิกรชาวไทยขอถวายพระพรจงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7315 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระราชวงศ์ทรงเหนื่อยเพื่อพสกนิกร ขอทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7316 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 7317 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:41 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ด้วยน้ำพระทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ

 
ความเห็นที่ 7318 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ศาสนาใด ได้รู้ประจักษ์น้ำพระทัยของพระองค์ท่าน เพื่อขจัดความเดือนร้อน ให้อยู่เย็นเป็นสุข มีโครงการหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้จัดทำขึ้น

 
ความเห็นที่ 7319 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ประหยัด พอเพียง ชื่อเสียง เรียงนาม พาไทย เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 7320 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ

 
ความเห็นที่ 7321 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอเทิดทูลพระเจ้าอยู่หัวตลอดชีวิต

 
ความเห็นที่ 7322 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์ อยู่ดีกินดี มีความสุข ดั่งจะเห็นได้จาก

 
ความเห็นที่ 7323 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

โครงการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำริขึ้น เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย หลายร้อย หลายพันโครงการ เช่น ๒๘. โครงการพลิกฟื้นผืนดินเสื่อมโทรม ,โครงการ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาดิน เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 7324 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพ่อหลวงของแผ่นดิน เป็นที่รักและเคารพของประชาชนทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 7325 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไม่มีแห่งหนใดที่พระองค์ไม่เคยเสด็จเยี่ยมเยือนประชากรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 7326 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งปัญหาน้ำขาดแคลน ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำเสีย

 
ความเห็นที่ 7327 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อทรงรับทราบถึงความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

 
ความเห็นที่ 7328 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำเป็นอย่างดี ประกอบกับสายพระเนตรที่ยาวไกลจึงมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อราษฎรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 7329 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทั่ว จนกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ที่พระบาทย่างก้าวไปถึง ความสุข ความเจริญ ความอยู่ดีกินดีไปสู่ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้

 
ความเห็นที่ 7330 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ พออยู่ พอกิน สามารถช่วยตนเองได้

 
ความเห็นที่ 7331 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7332 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7333 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

กษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 7334 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา

 
ความเห็นที่ 7335 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล

 
ความเห็นที่ 7336 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี

 
ความเห็นที่ 7337 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 7338 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7339 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:21 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา

 
ความเห็นที่ 7340 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:22 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 7341 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7342 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงเป็นพระอาจารย์ที่พระราชทานความรู้ให้กับทุกสถาบัน

 
ความเห็นที่ 7343 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงและขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ในเร็ววัน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 7344 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง 

 
ความเห็นที่ 7345 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปราศจากโรคร้าย และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 7346 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วและขอทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7347 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเสถียรเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนตราบชั่วกาลนานเทอญ

 
ความเห็นที่ 7348 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:38 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง 

 
ความเห็นที่ 7349 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:40 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 7350 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:41 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้มีพระวรกายที่แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 7351 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เป็นมิ่งขวัญปวงชน ตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 7352 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 7353 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7354 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 7355 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:45 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบเรากู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 7356 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 7357 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:47 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ เป็นพระผู้ทรงเมตตา

 
ความเห็นที่ 7358 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:48 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์

 
ความเห็นที่ 7359 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7360 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ เป็นผู้ให้....ตลอดกาล....

 
ความเห็นที่ 7361 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:50 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 7362 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ เป็นสมติเทพที่ควรบูชา

 
ความเห็นที่ 7363 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7364 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 7365 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี

 
ความเห็นที่ 7366 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย

 
ความเห็นที่ 7367 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 7368 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7369 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รักในหลวง เปรียบเสมือน พ่อ – แม่

 
ความเห็นที่ 7370 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 08:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ไทย พระนามลือไกลทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 7371 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:02 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รักในหลวง และจะทำความดีเพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 7372 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:03 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้ในหลวงมีพระชนมายุยืน หมื่นปี

 
ความเห็นที่ 7373 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:04 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย

 
ความเห็นที่ 7374 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:05 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ

 
ความเห็นที่ 7375 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:06 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 7376 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:06 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 7377 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:07 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา

 
ความเห็นที่ 7378 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:08 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 7379 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:09 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 7380 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:10 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน

 
ความเห็นที่ 7381 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:11 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 7382 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:12 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 7383 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:13 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7384 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:13 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7385 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:14 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้

 
ความเห็นที่ 7386 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:15 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 7387 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:16 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อของแผ่นดิน เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7388 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:17 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ทรงรอบรู้ทุกด้านสาขา

 
ความเห็นที่ 7389 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:18 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงคือดวงประทีปของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7390 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:21 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงมิรู้เหน็ด มิรู้เหนื่อย เพื่อให้ประชาชนของประองค์มีความสุข

 
ความเห็นที่ 7391 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

อยากให้ประเทศไทยสงบสุขสักที

 
ความเห็นที่ 7392 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์ 

 
ความเห็นที่ 7393 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 7394 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ เป็นผู้ให้ตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 7395 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 7396 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ เป็นสมติเทพที่ควรบูชา 

 
ความเห็นที่ 7397 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 7398 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:30 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 7399 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี 

 
ความเห็นที่ 7400 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 58 : 09:32 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  [74]  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว