Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  [73]  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 7201 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7202 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์

 
ความเห็นที่ 7203 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 7204 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาติไทยต้องเจริญรุ่งเรืองเพราะมีในหลวง

 
ความเห็นที่ 7205 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี

 
ความเห็นที่ 7206 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

อย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 7207 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย

 
ความเห็นที่ 7208 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 7209 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 7210 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข 

 
ความเห็นที่ 7211 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน

 
ความเห็นที่ 7212 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 7213 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7214 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเวลา

 
ความเห็นที่ 7215 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 7216 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอพรให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 7217 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7218 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 14:13 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน.24  

ขอสิ่งศักดิ์ในโลกปกป้องคุ้มครองพระองค์ด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 7219 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 14:14 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน.24  

ขอพระองค์เป็นมิ่งขวัญตราบชั่วกาลนิรันดร

 
ความเห็นที่ 7220 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 14:17 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน.24  

พระองค์ทรงทำทุกอย่าง เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 7221 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 14:17 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน.24  

เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7222 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 14:18 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน.24  

พระราชดำรัสของในหลวง ปวงชนชาวไทยทุกคนควรน้อมนำไปปฏิบัติ

 
ความเห็นที่ 7223 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 14:18 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน.24  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 7224 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 14:18 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน.24  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 7225 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 14:19 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน.24  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 7226 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 14:20 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน.24  

พระองค์เป็นดั่งแสงสว่าง เป็นผู้ให้แนวทางในการดำเนินชีวิต

 
ความเห็นที่ 7227 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 14:20 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน.24  

ขอให้พระองค์เกษมสำราญตลอดกาลนานเถิด

 
ความเห็นที่ 7228 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 14:21 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน.24  

ด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตาโครงการในหลวงช่วยปวงชน

 
ความเห็นที่ 7229 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 14:21 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน.24  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป

 
ความเห็นที่ 7230 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 14:21 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน.24  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 7231 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 14:22 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน.24  

พระองค์เป็นดั่งแสงสว่าง เป็นผู้ให้แนวทางในการดำเนินชีวิต

 
ความเห็นที่ 7232 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 14:22 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน.24  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7233 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 14:22 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน.24  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 7234 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 14:23 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน.24  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 7235 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 14:23 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน.24  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 7236 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 14:23 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน.24  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 7237 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 14:24 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน.24  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 
ความเห็นที่ 7238 โพสเมื่อ : 4 ธ.ค. 58 : 14:27 น.  โดย : ฝยก.ศปภอ.ทบ.4  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7239 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 08:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7240 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 08:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 7241 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 08:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 7242 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 08:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7243 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 08:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 7244 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 08:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 7245 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 08:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนาประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 7246 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 08:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระราชจักรีวงศ์ ทรงประกาศเลิกทาส สมัยรัชกาลที่ ๕

 
ความเห็นที่ 7247 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 08:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาผู้ก่อความไม่สงบ

 
ความเห็นที่ 7248 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 08:59 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 7249 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 08:59 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 7250 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:00 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รักพ่อหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

 
ความเห็นที่ 7251 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:01 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คนไทยทุกคนหมุ่เหล่าจงเฝ้าจำ

 
ความเห็นที่ 7252 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:02 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อคือพลังของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 7253 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:03 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ร่วมรักสามัคคีเพื่อพ่อ

 
ความเห็นที่ 7254 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:04 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ร่วมกันเป็นดินเดียวเพื่อพ่ออุ่นใจ

 
ความเห็นที่ 7255 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:05 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 7256 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:06 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้คนไทยยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7257 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:07 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราจะขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่เหนือหัวตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7258 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:08 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราขอเดินตามรอยพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 7259 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:10 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราเป็นไทยอยู่ได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาวไทยทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 7260 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:12 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามเสมอมานับแต่เสด็จขึ้นครองราชย์จวบจนปัจจุบัน

 
ความเห็นที่ 7261 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:16 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้....ตลอดกาล....

 
ความเห็นที่ 7262 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:18 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 7263 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา

 
ความเห็นที่ 7264 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7265 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 7266 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย

 
ความเห็นที่ 7267 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 7268 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 7269 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 7270 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 7271 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7272 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 7273 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 7274 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต

 
ความเห็นที่ 7275 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:38 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์

 
ความเห็นที่ 7276 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน

 
ความเห็นที่ 7277 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 7278 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7279 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 7280 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7281 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง

 
ความเห็นที่ 7282 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7283 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปีไม่มีคลาย

 
ความเห็นที่ 7284 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 7285 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 7286 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7287 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7288 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์

 
ความเห็นที่ 7289 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 7290 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาติไทยต้องเจริญรุ่งเรืองเพราะมีในหลวง

 
ความเห็นที่ 7291 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี

 
ความเห็นที่ 7292 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย

 
ความเห็นที่ 7293 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 7294 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 7295 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข 

 
ความเห็นที่ 7296 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน

 
ความเห็นที่ 7297 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 7298 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7299 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเวลา

 
ความเห็นที่ 7300 โพสเมื่อ : 9 ธ.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  [73]  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว