Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  [72]  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 7101 โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 58 : 13:55 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

มหาราชาผู้ครองแผ่นดินโดยธรรม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7102 โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 58 : 13:55 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

 
ความเห็นที่ 7103 โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 58 : 13:56 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

จงทำความดีเพื่อถวายแด่ในหลวง

 
ความเห็นที่ 7104 โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 58 : 13:56 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7105 โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 58 : 13:56 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน

 
ความเห็นที่ 7106 โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 58 : 13:56 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 7107 โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 58 : 13:57 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 7108 โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 58 : 13:57 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7109 โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 58 : 13:57 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 7110 โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 58 : 13:58 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระองค์คือกษัตริย์ผู้ครองราชย์ที่ยาวนานที่สุดในโลก ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ

 
ความเห็นที่ 7111 โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 58 : 13:58 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7112 โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 58 : 12:34 น.  โดย : ข้าราชการหน่วยศาลมณฑลทหารบกที่ ๔๓  

ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7113 โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 58 : 09:40 น.  โดย : กรมทหารพรานที่๔๒  

๑. ขอให้พ่อหลวงมีพระวรกายแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
๒. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง
๓. รวมใจภักดิ์ รักในหลวง
๔. พ่อหลวงของปวงประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
๕. พระองค์ทรงสละเวลา เพื่อพบปะประชาราษฎร์

 
ความเห็นที่ 7114 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:02 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย

 
ความเห็นที่ 7115 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:03 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย

 
ความเห็นที่ 7116 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:04 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงของชาวไทยจงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7117 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:06 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงทรงเหนื่อยพระวรกายเพื่อชาวไทยขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7118 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:07 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พสกนิกรชาวไทยขอถวายพระพรจงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7119 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:07 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระราชวงศ์ทรงเหนื่อยเพื่อพสกนิกร ขอทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7120 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:08 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 7121 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:09 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ด้วยน้ำพระทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ

 
ความเห็นที่ 7122 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:10 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ศาสนาใด ได้รู้ประจักษ์น้ำพระทัยของพระองค์ท่าน เพื่อขจัดความเดือนร้อน ให้อยู่เย็นเป็นสุข มีโครงการหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้จัดทำขึ้น

 
ความเห็นที่ 7123 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:10 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ประหยัด พอเพียง ชื่อเสียง เรียงนาม พาไทย เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 7124 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:11 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ

 
ความเห็นที่ 7125 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:12 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอเทิดทูลพระเจ้าอยู่หัวตลอดชีวิต

 
ความเห็นที่ 7126 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:13 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์ อยู่ดีกินดี มีความสุข ดั่งจะเห็นได้จาก

 
ความเห็นที่ 7127 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:14 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

โครงการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำริขึ้น เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย หลายร้อย หลายพันโครงการ เช่น ๒๘. โครงการพลิกฟื้นผืนดินเสื่อมโทรม ,โครงการ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาดิน เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 7128 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:14 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพ่อหลวงของแผ่นดิน เป็นที่รักและเคารพของประชาชนทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 7129 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:15 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไม่มีแห่งหนใดที่พระองค์ไม่เคยเสด็จเยี่ยมเยือนประชากรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 7130 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:16 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งปัญหาน้ำขาดแคลน ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำเสีย

 
ความเห็นที่ 7131 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:17 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อทรงรับทราบถึงความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

 
ความเห็นที่ 7132 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:18 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำเป็นอย่างดี ประกอบกับสายพระเนตรที่ยาวไกลจึงมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อราษฎรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 7133 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:18 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทั่ว จนกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ที่พระบาทย่างก้าวไปถึง ความสุข ความเจริญ ความอยู่ดีกินดีไปสู่ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้

 
ความเห็นที่ 7134 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:19 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ พออยู่ พอกิน สามารถช่วยตนเองได้

 
ความเห็นที่ 7135 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7136 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:21 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้น พระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 7137 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 7138 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราก็ไม่ควรที่จะเกิดเป็นไทย

 
ความเห็นที่ 7139 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

 
ความเห็นที่ 7140 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

 
ความเห็นที่ 7141 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

 
ความเห็นที่ 7142 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

 
ความเห็นที่ 7143 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

 
ความเห็นที่ 7144 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 7145 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบเราชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 
ความเห็นที่ 7146 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:32 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 7147 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

 
ความเห็นที่ 7148 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:34 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

 
ความเห็นที่ 7149 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 7150 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 7151 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 7152 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7153 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 7154 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 7155 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7156 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 7157 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 7158 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : ร  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนาประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 7159 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระราชจักรีวงศ์ ทรงประกาศเลิกทาส สมัยรัชกาลที่ ๕

 
ความเห็นที่ 7160 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบรมโอรสาธิราชสยาม มกุฎราชกุมาร พระราชถุงยังชีพให้แก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

 
ความเห็นที่ 7161 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาผู้ก่อความไม่สงบ

 
ความเห็นที่ 7162 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 7163 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 7164 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รักพ่อหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

 
ความเห็นที่ 7165 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : ร  

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คนไทยทุกคนหมุ่เหล่าจงเฝ้าจำ

 
ความเห็นที่ 7166 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อคือพลังของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 7167 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : ร  

ร่วมรักสามัคคีเพื่อพ่อ

 
ความเห็นที่ 7168 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ร่วมกันเป็นดินเดียวเพื่อพ่ออุ่นใจ

 
ความเห็นที่ 7169 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 7170 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้คนไทยยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7171 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราจะขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่เหนือหัวตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7172 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราขอเดินตามรอยพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 7173 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราเป็นไทยอยู่ได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาวไทยทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 7174 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามเสมอมานับแต่เสด็จขึ้นครองราชย์จวบจนปัจจุบัน

 
ความเห็นที่ 7175 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้....ตลอดกาล....

 
ความเห็นที่ 7176 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 7177 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา

 
ความเห็นที่ 7178 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7179 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 7180 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย

 
ความเห็นที่ 7181 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 7182 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 7183 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 7184 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 7185 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7186 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 7187 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 7188 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต

 
ความเห็นที่ 7189 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์

 
ความเห็นที่ 7190 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน

 
ความเห็นที่ 7191 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 7192 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7193 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:39 น.  โดย : ร  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 7194 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:41 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7195 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง

 
ความเห็นที่ 7196 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7197 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:43 น.  โดย : ร  

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปีไม่มีคลาย

 
ความเห็นที่ 7198 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 7199 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 7200 โพสเมื่อ : 3 ธ.ค. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  [72]  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว