Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  [70]  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 6901 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 6902 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์ ๔๗ เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 6903 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:34 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 6904 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน 

 
ความเห็นที่ 6905 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ 

 
ความเห็นที่ 6906 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 6907 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:38 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล 

 
ความเห็นที่ 6908 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี 

 
ความเห็นที่ 6909 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:40 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม 

 
ความเห็นที่ 6910 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:41 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี 

 
ความเห็นที่ 6911 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน 

 
ความเห็นที่ 6912 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ 

 
ความเห็นที่ 6913 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการ เกษตรมากมาย ๕๙ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ 

 
ความเห็นที่ 6914 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 6915 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:45 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 

 
ความเห็นที่ 6916 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้า นาน 

 
ความเห็นที่ 6917 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:47 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี 

 
ความเห็นที่ 6918 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ 

 
ความเห็นที่ 6919 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:50 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ 

 
ความเห็นที่ 6920 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้ 

 
ความเห็นที่ 6921 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 6922 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด 

 
ความเห็นที่ 6923 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด 

 
ความเห็นที่ 6924 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิด ผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ 

 
ความเห็นที่ 6925 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

 
ความเห็นที่ 6926 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 6927 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนว ทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 

 
ความเห็นที่ 6928 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 14:59 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 
ความเห็นที่ 6929 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 15:01 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก 

 
ความเห็นที่ 6930 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 15:01 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา 

 
ความเห็นที่ 6931 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 15:02 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไป ในที่สุด 

 
ความเห็นที่ 6932 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 15:03 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 

 
ความเห็นที่ 6933 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 15:04 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย 

 
ความเห็นที่ 6934 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 15:05 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 6935 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 15:06 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท 

 
ความเห็นที่ 6936 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 15:08 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ 

 
ความเห็นที่ 6937 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 15:09 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 6938 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 15:11 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 6939 โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 58 : 15:12 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง 

 
ความเห็นที่ 6940 โพสเมื่อ : 3 ส.ค. 58 : 08:16 น.  โดย : ร.๑๑ พัน.๓ รอ.  

ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์

 
ความเห็นที่ 6941 โพสเมื่อ : 4 ก.ย. 58 : 11:30 น.  โดย : กบร.ศป.  

จากพุทธ…ปรัชญา…นำมาใช้
มอบแด่ปวง…ชนชาวไทย…ไปทั่วหล้า
“เศรษฐกิจพอเพียง” เด่นชัด…เป็นปรัชญา
แนวคิดทรง…คุณค่า…พาก้าวไกล

ให้รู้จัก…ใช้ชีวิต…มิผิดหลัก
ให้ประจักษ์…มัธยัสถ์…อัชฌาสัย
ความพอดี…ไม่ก้าวล่วง…ทุกข์ปวงใด
“พระภูมิพล” ทรงมอบไว้…ให้แผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 6942 โพสเมื่อ : 4 ก.ย. 58 : 11:30 น.  โดย : กบร.ศป.  

….ผืนดินแห้งผาก…ขาดน้ำ…
พ่อเดินย่ำเหยียบข้าม…ร่างสถาน
ก่อร่างสร้างเขื่อน…ไม่นานน้ำมาเยือน…ชลประทาน
ดินแห้งผากวันนั้น…สร้างเมล็ดข้าวนับล้าน…ให้เก็บกิน…

…ผืนน้ำเน่าเสีย…เกินเยียวยา…
พ่อเดินผ่านเห็นเต็มตา…หมดทั้งสิ้น
ร่างแบบกังหันน้ำ…เติมอากาศให้ตาม…ได้ยิน
ชัยพัฒนาหมุนริน…หมดปัญหาน้ำสิ้น…ที่เคยมี

…ผืนฟ้าไร้ฝน…โปรยปราย…
พ่อเดินผ่านผืนทราย…อ่อนล้า…
หยาดน้ำมาจากไหน…พ่อคิดเอาไว้เรื่อยมา…
ไม่นานฝนเทียมหล่นจากฟ้า…สร้างแผ่นดินชุ่มชื้นทั่วหล้า…ปฐพี…

…ผืนดิน..พ่อสร้าง…ความชุ่มชื้น…
ท้องน้ำพ่อหยิบยื่น….สะอาดสี
แผ่นฟ้าที่แห้งผาก…พ่อสร้างฝนให้จาก…สองมือที่มี
แผ่นดินท้องน้าแผ่นฟ้าที่นี่…เกิดจากพระคุณพ่อองค์นี้…องค์เดียว…

 
ความเห็นที่ 6943 โพสเมื่อ : 4 ก.ย. 58 : 11:32 น.  โดย : กบร.ศป.  

๐ ถวายบังคมเทิดไท้…………….ราชันย์
คุณะ ธ อนันต์……………………..เทียบฟ้า
ทวยราษฎร์สุขเกษมสันต์…………ถ้วนทั่ว
ธ ท่านคือขวัญหล้า……………….ปกเกล้าชาวสยาม

๐ พระนามพระเกียรติก้อง………..เกริกไกร
“ภูมิพล” ขจรไป…………………..ทั่วด้าว
คือหลักแห่งธงชัย…………………ปวงเหล่า ชนเฮย
ทูนเทิดพระเหนือเกล้า…………….เกศน้อมถวายพระพร

 
ความเห็นที่ 6944 โพสเมื่อ : 4 ก.ย. 58 : 11:33 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า
ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา
ธ ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย
เป็นหยาดฝนโชลมใจไทยทั่วถิ่น
เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย
ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


 
ความเห็นที่ 6945 โพสเมื่อ : 8 ก.ย. 58 : 14:40 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 6946 โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 58 : 14:57 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 6947 โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 58 : 15:18 น.  โดย : ป.พัน.30 ร้อย 1  

ใน ๕ ธันวามหาราช เราคนไทยร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่ในหลวง

 
ความเห็นที่ 6948 โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 58 : 15:18 น.  โดย : ป.พัน.30 ร้อย 1  

ใน ๕ ธันวามหาราช เราคนไทยร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่ในหลวง

 
ความเห็นที่ 6949 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 : 10:21 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6950 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 : 10:23 น.  โดย : ฝขว.รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

 
ความเห็นที่ 6951 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 : 10:35 น.  โดย : ฝกข.รพศ.๑ พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

 
ความเห็นที่ 6952 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 : 10:38 น.  โดย : ฝกข.รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 6953 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 : 10:40 น.  โดย : ฝกข.รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6954 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 : 10:41 น.  โดย : ฝกข.รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6955 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 : 10:42 น.  โดย : ฝกข.รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 6956 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 : 10:43 น.  โดย : ฝกข.รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 6957 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 : 10:45 น.  โดย : ฝกข.รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 6958 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 : 10:46 น.  โดย : ฝกข.รพศ.๑ พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 6959 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 : 10:47 น.  โดย : ฝกข.รพศ.๑ พัน.๑  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 6960 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 : 10:48 น.  โดย : ฝกข.รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 6961 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 : 10:49 น.  โดย : ฝกข.รพศ.๑ พัน.๑  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ

 
ความเห็นที่ 6962 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 : 10:50 น.  โดย : ฝกข.รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6963 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 : 10:51 น.  โดย : ฝกข.รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 6964 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 : 11:26 น.  โดย : ฝกข.รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 6965 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 : 11:27 น.  โดย : ฝกข.รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 6966 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 : 11:28 น.  โดย : ฝกข.รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 6967 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 58 : 11:29 น.  โดย : ฝกข.รพศ.๑ พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 6968 โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 58 : 14:07 น.  โดย : หน่วยข่าวกรองทางทหาร กองพลทหารราบที่ 15  

1. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
2. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
3. Long live the king
4. มาทำดีเพื่อพ่อในวันพ่อ
5. ขอให้ในหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป
6. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
7. ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
8. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
9. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
10. เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว
11. ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญพระวรกายและ
12. ข้าจะจงรักภัคดีต่อแผ่นดิน
13. เราคนไทยจงรักและสามัคคี
14. และอย่าลืมบุญคุณแผ่นดินและอย่าลืมบุญคุณแผ่นดิน
15. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
16. ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ
17. ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอให้พระองค์ทรงหายจาก
18. เรารักในหลวง
19. พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
20. พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
21. เราคนไทยจงรักและสามัคคี
22. ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยๆ
23. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
24. เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน
25. เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
26. เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
27. เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจจงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสน์กษัตริย์
28. ลดละเลิกอบายมุกเพื่อในหลวงของเรา
29. วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของในหลวง
30. สถาบันชาติศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
31. สถาบันพระมหากษัตริย์ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อยๆปี
32. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลาน เราถึงทุกวันนี้
33. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่เราทุกคนจงปกป้อง
34. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
35. สร้างชาติสร้างวินัยสร้างสรรค์สังคมสร้างคนไทยให้เจริญ
36. หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตามพระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ
37. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
38. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
39.จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้นจากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดีด้วยพระ บารมีของทั้ง๒พระองค์
40. เราคนไทยเรารักเราเทิดทูนในหลวงของเรา
41. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอนเสียหายผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิต ยืนอยู่บนผืนดินไทย
42. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุดถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
43. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
44. พระบารมีอันแผ่ไพศาลย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
45. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดีผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
46. บรรพบุรุษท่านต่อสูกอบกู้ชาติศาสน์ราชันแล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
47. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดินหากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
48. แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชันจะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
49. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์แม้พระองค์จะทรงงานหนักและ เหนื่อยมานาน
50. ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง๒พระองค์ทรงพระเจริญ
51. พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
52. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นโครงการที่มี ประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
53. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองของพระองค์
54. เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
55. ด้วยพระบารมีเราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้ง เป็นอิสรเสรีมาช้านาน
56. สถาบันพระมหากษัตริย์ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อยๆปี
57. ปฐพีพื้นดินทีเคารพขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทยผู้สั่งสอนกายกและจิตใจขอ เทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์
58. ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสน์กษัตริย์
59. ครอบครัวของผมเป็นคนไทย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย รู้ว่ากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงห่วงใย พสกนิกรไทยทุกๆคน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
60. ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้คนทั้ง หลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์เรียบง่ายปฏิบัติได้ผลเป็นที่ ยอมรับโดยทั่วกัน
61. ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
62. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
63. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
64. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัวสังคมและประเทศชาติ
65. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและ มุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทยข้าพระพุทธเจ้าขอ สดุดี
66. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
67. กษัตริย์ผู้ทรงธรรมพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯชาวไทยทรงเป็น ทุกลมหายใจของปวงประชาราษฎรขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตามรอยเบื้องพระ ยุคลบาทจะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
68. ทรง ปกครองไพร่ฟ้าด้วยความรักด้วยธรรมโดยแท้จริง
69. King of Kings, King of Kingsราชันผู้ยิ่งใหญ่ก้องไปทั้งฟ้าดินพระทรงครองในทศพิธราชธรรมพระชี้นำให้ มีความรักและสามัคคี
70. King of Kings พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยทุกข์พระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทยได้อยู่บนผืนแผ่นดินร่มเย็นยั่งยืนสืบไปทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
71. ทรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทย เรารักพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
72. มาทำดีเพื่อพ่อในวันพ่อ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
73. ขอให้ในหลวงเป็นมิ่งขวัญดวงใจไทยทั้งผอง อยู่คู่คนไทยตลอดไป ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
74.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ
75. ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงและอยู่กับคนไทยไปยาว นานขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิ ได้แล้วทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ
76. ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญพระวรกายและทรงพระเจริญด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ
77. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุดถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ
78. ขอให้ในหลวงทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ร่มเงาแก่พสกนิกรทั่วหล้า ของให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
79. พ่อหลวงทำให้ปวงประชาอยู่เย็นเป็นสุขมีอยู่มีกินแบบพอเพียง "เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
80. เมื่อพูดถึงประเทศไทย สิ่งที่ข้าพเจ้าจะพูดถึงก็คือในหลวงเพราะ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประชาชนทั่วประเทศไทยรักและเทิดทูน ไม่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เท่า พระองค์ทรงเป็น king of the king ประเทศไทยสงบสุขประชาชนร่มเย็นเพราะพระบารมีของพระองค์ที่แผ่ไพศาลไปทุกๆที่ ของประเทศไทยไม่เว้นแต่ที่ธุรกันดารดังพระบรมราโชวาทว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม" พระองค์ทรงงานหนักเพื่อพวกเรามาโดยตลอด….. เหลือเพียงพวกเราแล้วที่จะตอบแทนหรือเดินตามเบื้องพระยุคลบาทอย่างไรให้ เหมาะสมและสมควรต่อความรักและความห่วงใยที่ในหลวงมีต่อพวกเรา
เรารักพระเจ้าอยู่หัว
81. ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวรทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
82. long life the king ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอ เดชะ
83. มหาราชาผู้ยิ่งใหญ่ ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
84. ฝิ่น ยาเสพติดหมดไป ด้วยน้ำพระทัยของในหลวง รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
85. ลูกๆ ทุกคน สัญญาจะเป็นลูกทีดีของพ่อหลวง เรารักพ่อหลวงของแผ่นดินทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
86. พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย แม้ทางยาวไกล แต่พระหฤหัย กว้างไกลยิ่งกว่า ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
87. แผ่นดินไทยเป็นปึกแผ่น เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
88. พระเจ้าแผ่นดิน ทรงเป็นสถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา และเป็นศูนย์รวมแห่งดวงใจ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
89. ในหลวงทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน ไม่แบ่งชนชันวรรณะ และศาสนา ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
90. พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา เพื่อประทศชาติของพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
91. ยอกรขึ้นเหนือเกล้า
92. เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
93. กราบบาทพระภูมี
94. มหาจักรีองค์ภูมิพล
95. เหนือราชาทุกแห่งหน
96. เหล่าข้าฯนิกรชน
97. เป็นสุขล้นด้วยพระบารมี
98. ทรงครองแผ่นดินมา
99. เป็นธรรมราชามิราคีดั่งคำพระองค์ที่
100. พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดี
101. ในหลวง พระองค์ทรงเป็นองค์พระประมุขแผ่นดินทอง ของปวงพุทธศาสนาและทุกศาสนาในโลก
102. จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
103. ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
104. พระองค์คือพ่อ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่คอยชี้นำแนวทางต่างๆให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติ ซึ่งล้วน
105. แต่เป็นแนวทาง คำสอนที่ดี ซึ่งปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดผลในทางที่ดีทั้งหมด อย่างหาที่เปรียบไม่ได้
106. ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล
107 เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
108. ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพ่อของแผ่นดิน
109. ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์
110. มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ
111. ขอเทิดเกียรติเหนือเกล้าชาวประชามีสุข ขอพระองค์ทรงพระเจในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนใน
112. ชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเจริญยิ่งยืนนาน
113. เราพี่น้องผองไทย ภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบแทบบาทด้วย อวยพรชัย เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
114. เราพี่น้องผองไทย ภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบแทบบาทด้วย อวยพรชัย เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
115. พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำงาน ทรงวิริยะอุตสาหะ ขอจงทรงพระเจริญ
116. ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ
117. ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตน์ศาสดารามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงปกปักรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ปลอดภัยและทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันด้วยเทอญ
118. อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิทั่วสากลโลก มาอำนวยอวยพร ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญแด่ชาวไทยทั่งปวง ตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
119. พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิ์สมภารมีความร่มเย็นเป็นสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
120. ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรให้พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และมีพระราชหฤทัยเบิกบาน เกษมสำราญด้วยสัมฤทธิผลแห่งพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทุกประการ
121. ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเสถียรเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนตราบชั่วกาลนานเทอญ
122. ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบกัลปาวสาน
123. พระบารมีแผ่ไพศาล ปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชน ให้อยู่เย็นสงบสุข และรุ่งเรืองด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
124. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง
ปราศจากโรคร้าย และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
125. ขอให้พระองค์ทรงอยู่กับเราตลอดไป
126. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
127. ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาล ให้ พระองค์ท่านทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว ด้วยเทอญ
128. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรงตลอดกาล
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ จงดลบันดาลให้พระองค์ท่านทรงหายจากประชวรโดยเร็ว
129. ข้าพระพุทธเจ้า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จักรักษาชาติไทยอันทรงคุณค่านี้ ไว้ด้วยชีวิต
ถ้าคนไทยรวมน้ำใจให้เป็นชาติ ถ้าคนไทยไม่ขลาดแม้นศักดิ์ศรี ถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี ชาติวันนี้ไทยเจริญสรรเสริญ พระบารมี
130. ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ราชันผู้ยิ่งใหญ่ ก้องไปทั้งฟ้าดิน
131. พระทรงครองในทศพิธราชธรรม พระชี้นำให้มีความรักและสามัคคี
132. ....ขอพระองค์ทรงพระเจริญ....
133. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
134. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
135. สิบนิ้วน้อย คอยกราบก้ม ประนมหัตถ์
136. ถวายพระพร องค์กษัตริย์ แห่งสยาม
137. พระภูมิพล ภูมิแผ่นดิน ถิ่นไทยงาม
138. ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ
139. พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย
140. การพูดแล้วทำ คือ พูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
141.ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
142. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
143. ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้
144. รัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
145. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
146. พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำงาน
147. ทรงวิริยะอุตสาหะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
148. ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
149. พระบารมีเหนือกษัตริย์ในหล้า
150. ทรงดำริมีค่ามหาศาล
151. ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
152. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง
153. ปราศจากโรคร้าย และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
154. ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
155. จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติขวัญประชา
156. น้อมสำนึกพระมหากรุณาคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
157. ในหลวงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข
158. เลิกอบายมุขถวายพ่อหลวง
159. ขอเกิดในให้พระบาททุกชาติกาล
160. รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
161. พ่อของแผ่นดินไทย
162. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
163. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยืนนานเท่านาน
164. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงตลอดไป
165. พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย
166. รักในหลวงที่สุดพ่อแผ่นดินไทย
167. เรารักในหลวงของเรา
168. เหนือเกล้าชาวประชา คือพระราชาของพวกเรา
169. พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้าขอทรงพระเจริญ
170. ทรงพระเกษมสำราญ หายจากโรคภัยทั้งปวง
171. ขอให้พระทรงพระเจริญ อยู่คู่คนไทยตลอดไป
172. ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัยขอให้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ
173. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย
174. ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน
175. ขอถวายพระพรให้ในหลวงทรงมีพลานามัยสมบูรณ์หายจากโรคภัยเป็นปกติสุขโดยเร็ว
176. ขอให้พ่อหลวงมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรง
177. ขอถวายพระพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ๆอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ปวงชนชาวไทย
178. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องคุ้มครองพระองค์ท่าน
179. ทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย
180. ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนไทย
181. ขอให้พระองค์ทรงหายประชวร
182. ขอให้คนไทยมีความรัก ความสามัคคี ปรองดองเพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ เพื่อถวายแด่องค์ในหลวง
183. ขอพรที่ดีเลิศประเสริฐในโลกนี้ให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยมีพระพลานามัยแข็งแรงและมีพร ะชนม์มายุยิ่งนาน
184. กราบใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงหายจากพระ อาการประชวรโดยเร็ววันด้วยเทอญพระเจ้าและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นปกติสุขทรงสุขเกษมสำราญตลอดกาลตลอดไป
185. ให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน
186. พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อคนไทย
187. ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวร
188. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
189. ขอให้พระองค์อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆ
190. พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทุกคน
191. ขอให้พระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินไทย
192. รู้รักสามัคคี
193. ขอทรงพระเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ตลอดไป
194. ขอพระองค์ทรงสถาพรเป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบกัลปาวสานพระบารมีแผ่ ไพศาลปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชนให้อยู่เย็นสงบสุขและรุ่งเรืองด้วยเทอญด้วย เกล้าด้วยกระหม่อนขอเดชะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
195. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์มีพระวรกายแข็งแรงปราศจากโรคร้ายและทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนชาวไทยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
196. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่คนไทยตลอดไป
197. ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
198. พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำงานทรงวิริยะอุตสาหะขอพระองค์ทรงพระเจริญทรง มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
199. ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญแด่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
200. พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย ที่คนไทยรักและเคารพ
201. ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดเพื่อถวายแด่ในหลวงของเรา
202. ขอบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และมีพระขนม์อายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
203. ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรงมีแต่ความปติในพระราชหฤทัยสืบไป
204. ขอให้สิ่งสักสิทธิ์ช่วยให้ในหลวงหายประชวนโดยเร็วที่สุด
205. ขอทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ตลอดไป
206. เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทย
207. พระองค์ทรงเป็นศูนย์ร่วมใจของคนทั้งชาติ
208. พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อคนไทย
209. การทำดี พูดดี คิดดีเป็นลูกที่ดีของท่าน
210. พวกเราทุกคนเคารพพ่อหลวง
211. เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทั้งชาติ
212. พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลประชาราษฎรเป็นสุข
213. โชคดีที่ได้เกิดบนแผ่นดินนี้ แผ่นดินของในหลวงของเรา
214. ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
215. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
216. ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
217. จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร คือขวัญชาติ ขวัญประชา
218. น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
219. ในหลวงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข
220. เลิกอบายมุขถวายพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 6969 โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 58 : 14:34 น.  โดย : หน่วย ส.กกล.ผาเมือง  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 6970 โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 58 : 14:36 น.  โดย : หน่วย ส.กกล.ผาเมือง  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 6971 โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 58 : 09:57 น.  โดย : หน่วย ส.กกล.ผาเมือง  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 6972 โพสเมื่อ : 2 พ.ย. 58 : 09:47 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6973 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 58 : 15:10 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขอสิ่งศักดิ์ในโลกปกป้องคุ้มครองพระองค์ด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 6974 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 58 : 15:12 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขอพระองค์เป็นมิ่งขวัญตราบชั่วกาลนิรันดร

 
ความเห็นที่ 6975 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 58 : 15:13 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระองค์ทรงทำทุกอย่าง เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 6976 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 58 : 15:15 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 6977 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 58 : 15:15 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระราชดำรัสของในหลวง ปวงชนชาวไทยทุกคนควรน้อมนำไปปฏิบัติ

 
ความเห็นที่ 6978 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 58 : 15:16 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 6979 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 58 : 15:16 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 6980 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 58 : 15:17 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 6981 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 58 : 15:17 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระองค์เป็นดั่งแสงสว่าง เป็นผู้ให้แนวทางในการดำเนินชีวิต

 
ความเห็นที่ 6982 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 58 : 15:18 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขอให้พระองค์เกษมสำราญตลอดกาลนานเถิด

 
ความเห็นที่ 6983 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 58 : 15:18 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตาโครงการในหลวงช่วยปวงชน

 
ความเห็นที่ 6984 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 58 : 15:19 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป

 
ความเห็นที่ 6985 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 58 : 15:19 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 6986 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 58 : 15:20 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระองค์เป็นดั่งแสงสว่าง เป็นผู้ให้แนวทางในการดำเนินชีวิต

 
ความเห็นที่ 6987 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 58 : 15:20 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 6988 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 58 : 15:21 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 6989 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 58 : 15:22 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 6990 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 58 : 15:24 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 6991 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 58 : 15:25 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 6992 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 58 : 15:25 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 
ความเห็นที่ 6993 โพสเมื่อ : 9 พ.ย. 58 : 09:11 น.  โดย : ร้อย.สห.มทบ.๔๔  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6994 โพสเมื่อ : 9 พ.ย. 58 : 09:12 น.  โดย : ร้อย.สห.มทบ.๔๔  

ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6995 โพสเมื่อ : 9 พ.ย. 58 : 09:12 น.  โดย : ร้อย.สห.มทบ.๔๔  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีอายุยืนนานตลอดกาลนาน

 
ความเห็นที่ 6996 โพสเมื่อ : 9 พ.ย. 58 : 09:13 น.  โดย : ร้อย.สห.มทบ.๔๔  

ร้อยใจไทยรวมเป็นหนึ่ง เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อพ่อหลวงของชาวไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 6997 โพสเมื่อ : 9 พ.ย. 58 : 09:14 น.  โดย : ร้อย.สห.มทบ.๔๔  

ทรงเป็นนักพัฒนาและยอมเหนื่อยเพื่อประชาชน

 
ความเห็นที่ 6998 โพสเมื่อ : 9 พ.ย. 58 : 09:15 น.  โดย : ร้อย.สห.มทบ.๔๔  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 6999 โพสเมื่อ : 9 พ.ย. 58 : 09:16 น.  โดย : ร้อย.สห.มทบ.๔๔  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

 
ความเห็นที่ 7000 โพสเมื่อ : 9 พ.ย. 58 : 09:41 น.  โดย : ร้อย.สห.มทบ.๔๔  

พระองค์เปรียบเสมือนหยาดฝนชโลมไปทั่วหล้าให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุข

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  [70]  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว