Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  [68]  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 6701 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 6702 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การผลิตทางการเกษตรมากมาย

 
ความเห็นที่ 6703 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศ มาช้านาน

 
ความเห็นที่ 6704 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 6705 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านประเทศไทยจึงมีเอกราชมาจนทุกวันนี้ 

 
ความเห็นที่ 6706 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:41 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระคุณพ่อนั้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน 

 
ความเห็นที่ 6707 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 6708 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6709 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6710 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 6711 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 6712 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

 
ความเห็นที่ 6713 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

 
ความเห็นที่ 6714 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 6715 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6716 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6717 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 6718 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:08 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 6719 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 6720 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 6721 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 6722 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 6723 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:14 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 6724 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:15 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ

 
ความเห็นที่ 6725 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:16 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6726 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 6727 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:18 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 6728 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:19 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 6729 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:22 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 6730 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 6731 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 6732 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 6733 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 6734 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:30 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 6735 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 6736 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:34 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 6737 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 6738 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 6739 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี

 
ความเห็นที่ 6740 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:38 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

 
ความเห็นที่ 6741 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกัน***กหรือ

 
ความเห็นที่ 6742 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:40 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย

 
ความเห็นที่ 6743 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:41 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

 
ความเห็นที่ 6744 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 6745 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 6746 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

 
ความเห็นที่ 6747 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 6748 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:47 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

 
ความเห็นที่ 6749 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:48 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

 
ความเห็นที่ 6750 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 6751 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:50 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6752 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:50 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

 
ความเห็นที่ 6753 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

 
ความเห็นที่ 6754 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 6755 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 6756 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่งคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 6757 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6758 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 6759 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง 

 
ความเห็นที่ 6760 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 11:59 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 6761 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:00 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง 

 
ความเห็นที่ 6762 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:00 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 6763 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:01 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย 

 
ความเห็นที่ 6764 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:03 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ยอดกษัตริย์นักพัฒนา 

 
ความเห็นที่ 6765 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:04 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้ 

 
ความเห็นที่ 6766 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:05 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 6767 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:06 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 

 
ความเห็นที่ 6768 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:07 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 6769 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:08 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย 

 
ความเห็นที่ 6770 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:09 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา 

 
ความเห็นที่ 6771 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:10 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง” 

 
ความเห็นที่ 6772 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:10 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล” 

 
ความเห็นที่ 6773 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:11 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบ กู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 
ความเห็นที่ 6774 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:12 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม 

 
ความเห็นที่ 6775 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:13 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน 

 
ความเห็นที่ 6776 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:14 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย 

 
ความเห็นที่ 6777 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:15 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์ 

 
ความเห็นที่ 6778 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:15 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน 

 
ความเห็นที่ 6779 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:16 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฏร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก 

 
ความเห็นที่ 6780 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:17 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์ 

 
ความเห็นที่ 6781 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:18 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล. 

 
ความเห็นที่ 6782 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:19 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6783 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 6784 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 6785 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:21 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 6786 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:22 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป 

 
ความเห็นที่ 6787 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รวมใจภักดี รัก ในหลวง 

 
ความเห็นที่ 6788 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ) 

 
ความเห็นที่ 6789 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ ๓๐ ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 6790 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 12:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 6791 โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 58 : 20:20 น.  โดย : ร.๑๑ พัน.๓ รอ.  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 6792 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 11:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 6793 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 11:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 6794 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 11:38 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 6795 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 11:40 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๓๖ ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 6796 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 11:41 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6797 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 11:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา 

 
ความเห็นที่ 6798 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 11:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 6799 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 11:45 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ 

 
ความเห็นที่ 6800 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 11:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  [68]  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว