Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  [67]  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 6601 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ 

 
ความเห็นที่ 6602 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 6603 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6604 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา 

 
ความเห็นที่ 6605 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 6606 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 6607 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6608 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:41 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

 
ความเห็นที่ 6609 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน

 
ความเห็นที่ 6610 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 6611 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ

 
ความเห็นที่ 6612 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก

 
ความเห็นที่ 6613 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง

 
ความเห็นที่ 6614 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 6615 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6616 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

 พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 6617 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์

 
ความเห็นที่ 6618 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป

 
ความเห็นที่ 6619 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 6620 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:16 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงเป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎรของชาติไทย

 
ความเห็นที่ 6621 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ของปวงประชาชาติไทย

 
ความเห็นที่ 6622 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:18 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไม่มีแผ่ดินไหนที่อบอุ่นเท่าประเทศไทยอีกแล้วในโลกนี้

 
ความเห็นที่ 6623 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:19 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จะมีสักกี่ครั้งที่เราจะมีโอกาส สร้างความดี ถวายงานให้ “ในหลวง” ได้โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ

 
ความเห็นที่ 6624 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:19 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 6625 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

อยากให้บ้านเมืองสงบสุขเสียที เพื่อพระองค์ท่าน จะได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 6626 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:21 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6627 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 6628 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงดำรงไว้ด้วยทศพิศราชธรรมตลอดมา

 
ความเห็นที่ 6629 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จงทำกระทำความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 6630 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปวงชนชาวไทย อยู่ดี มีสุข เพราะพระบารมีพ่อหลวงของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 6631 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ไทยทุกราชวงศ์ทรงกรอบกู้บ้านเมืองให้เป็นไทยตลอดมา

 
ความเห็นที่ 6632 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพของประชาชนทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 6633 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สมเด็จพระราชินีทรงเป็นที่เคารพของประชาชนทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 6634 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ประชาชนคนไทยและต่างชาติ ล้วนยกย่องพระราชกรณียกิจของทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 6635 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 6636 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:30 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนชาวไทยได้อยู่มีความสุข

 
ความเห็นที่ 6637 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกพระองค์ ทรงเป็นผู้ที่มีความเสียสละที่แท้จริง

 
ความเห็นที่ 6638 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:32 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พื้นแผ่นดินของประเทศไทย ร่มเย็นได้เพราะพระบารมี

 
ความเห็นที่ 6639 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไม่มีที่ใดในโลกเว้นประเทศไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฏร

 
ความเห็นที่ 6640 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:34 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด

 
ความเห็นที่ 6641 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ลุวาระเฉลิมพระชนม์พรรษา ตั้งสัจจาอุทิศกายถวายกุศลอนุรักษ์ดินน้ำ

 
ความเห็นที่ 6642 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ตามภูวดลดำรงตนตามเศรษฐกิจแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 6643 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ท่านทรงตรากตรำงาน เพื่อประชาชน

 
ความเห็นที่ 6644 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:38 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไม่มีกษัตริย์พระองค์ไหนให้ได้เท่าอีกแล้วขอรองพระบาทราชวงศ์องค์จักรีจนชีวิตสูญสิ้นกลบมลาย

 
ความเห็นที่ 6645 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ร่วมใจภักดิ์ ปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 6646 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:40 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฏร์ ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย เทิดพระเกียรติศักดิ์

 
ความเห็นที่ 6647 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:41 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สักการะด้วยดวงใจ ขอให้พระองค์ท่านสุขสำราญชั่วกาลนานเทอญ

 
ความเห็นที่ 6648 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฏรพระองค์ได้มีความสุข พระพ่อหลวงผู้ไม่เคยทอดทิ้งคนไทย

 
ความเห็นที่ 6649 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระองค์อายุยิ่งยืนนาน จงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชั่วนิรันดร

 
ความเห็นที่ 6650 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นประมุขที่ทรงงาน เพื่อประชาชนของท่านตลอดชนชีพ เราเป็นคนไทยดำเนินรอยตามพระบุคคลบาท

 
ความเห็นที่ 6651 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:48 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 6652 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฏรของพระองค์ได้มีความสุข 

 
ความเห็นที่ 6653 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจของประชาราษฎร ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 6654 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 11:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ผู้ทรงเป็นนักคิดค้น วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์และการกีฬา ดนตรี ที่ยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 6655 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 12:00 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงทรงยึดมั่นในคุณธรรมด้วยพระบารมีแผ่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 6656 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 12:01 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อย

 
ความเห็นที่ 6657 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 12:02 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์

 
ความเห็นที่ 6658 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 12:07 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีก

 
ความเห็นที่ 6659 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 12:10 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 6660 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 12:33 น.  โดย : กองพลทหารราบที่ ๑๕  

๑. ชาติไทยพ้นวิกฤติได้ ๒. พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา ๓. พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศไทย ๔. ทรงส่งเสริมอาชีพเกษตรกร   ๕. ทรงประหยัด ๖. ทรงส่งเสริมการศึกษา ๗. ทรงส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ ๘. ทรงมีโครงการต่อต้านยาเสพติด ๙. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า ๑๐. ทรงเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้ดู ๑๑. ทรงทำนาเอง ๑๒. ทรงมองการไกล ๑๓.ทรงช่วยเหลือผู้ป่วย ๑๔. ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมใน กทม. ๑๕. ทรงให้แนวทางแก้ปัญหาจราจร ๑๖.ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า ๑๗.ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ๑๘.ทรงเป็นแบบอย่างไปทั่วโลก ๑๙. ทรงไม่ย่อท้อ ๒๐.ทรงสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ๒๑. ทรงดูแลความเดือดร้อนของประชาชน ๒๒. ทรงสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยพระองค์เอง ๒๓. ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือคนยากจน ๒๔. ทรงตั้งโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำเสีย ๒๕. ทรงแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม และปัญหาแห้งแล้ง ๒๖. ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย ๒๗.ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ๒๘.ทรงเป็นนักประดิษฐ์ ๒๙. ทรงหาพลังงานทดแทนเพื่อประชาชน ๓๐.ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่าง ๆ ๓๑.ทรงเป็นนักวิจัย ๓๒.ทรงเป็นสถาบันหลักของชนชาวไทย ๓๓.ทรงไม่ทอดทิ้งประชาชน ๓๔.ทรงตั้งโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำเสีย ๓๕.ทรงส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ๓๖.ทรงอนุรักษ์สัตว์ป่า และป่าไม้ ๓๗.ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย ๓๘.ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม ๓๙.ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้ ๔๐.ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย ๔๑.ดำริให้ปลูกป่าเพื่อรักษาน้ำ ๔๒.ข้าพเจ้าจะไม่เสพสิ่งเสพติดทั้งปวง ๔๓. พัฒนาการเกษตรแทนการปลูกฝิ่น ๔๔.ทรงพัฒนาแหล่งน้ำ ๔๕. ทรงให้แนวทางในการแก้ปัญหาจราจร ๔๖.ขออยู่ใต้ร่มพระบามีของพ่อหลวงตลอดไป ๔๗.ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ๔๘.ทรงเป็นห่วงประชาชน ๔๙.ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ๕๐. ทรงให้อยูในความไม่ประมาท ๕๑. ทรงสร้างเขื่อนเพื่อการเกษตร ๕๒. ทรงแจกถุงยังชีพเมื่อราษฎรประสบภัย ๕๓. ทรงสถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ ๕๔. ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วม ๕๕.ทรงเป็นผู้เสียสละเพื่อชาวไทย ๕๖.เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสัมพันธไมตรี ๕๗.สนับสนุนให้ราษฎรรักษาป่า แม่น้ำลำธาร ๕๘.บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมี ๕๙.ทรงเสด็จทุกที่ที่มีความเดือดร้อน ๖๐.ทรงสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ๖๑.พระองค์ทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน พระองค์ทรงอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง       ๖๒.มีชีวิตพอเพียง พออยู่พอกิน วิถีไทย ซึ่งได้มาจากน้ำพระทัยในหลวง ๖๓. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัย ๖๔.ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน ๖๕. ฝายกั้นน้ำเป็นสิ่งที่ทำให้ป่าสมบูรณ์ ๖๖.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ สุขเกษมสำราญ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง เป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทย ของปวงประชา ๖๗.จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ๖๘.พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม ๖๙.เกียรติคุณขจรไกล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๗๐.ด้อยขาดสิ่งใด แม้ภัยโครงการในหลวงช่วยปวงชน

 
ความเห็นที่ 6661 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:17 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณนา 

 
ความเห็นที่ 6662 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:18 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคงสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 6663 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ

 
ความเห็นที่ 6664 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 6665 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:21 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
ความเห็นที่ 6666 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

 
ความเห็นที่ 6667 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง 

 
ความเห็นที่ 6668 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่า ชาติใดขาดสามัคคีธรรม จะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด 

 
ความเห็นที่ 6669 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 6670 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข

 
ความเห็นที่ 6671 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย 

 
ความเห็นที่ 6672 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:30 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านประเทศไทยจึงมีเอกราชมาจนทุกวันนี้ 

 
ความเห็นที่ 6673 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รักแผ่นดิน รักชาติ รักศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 6674 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:32 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 6675 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 6676 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:34 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบารมีมากล้นเหลือคนา มิใช่ใคร่แต่เป็นแผ่

 
ความเห็นที่ 6677 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษาดอยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา

 
ความเห็นที่ 6678 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:38 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

โครงการหลวงช่วยปวงชนสองพระหัตถ์ปัดทุกข๋แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล

 
ความเห็นที่ 6679 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:40 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

 
ความเห็นที่ 6680 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่าภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหล้า

 
ความเห็นที่ 6681 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 6682 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นผู้ทรงพระเมตตาต่อประชาชนของพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 6683 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ผู้ทรงเป็นนักคิดค้นและพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 6684 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้า ฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6685 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 14:59 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบัน

 
ความเห็นที่ 6686 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 15:02 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 6687 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 15:04 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6688 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 15:05 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือเป็นหน้าที่หนึ่งคนคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 6689 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 15:06 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 6690 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 15:07 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6691 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 16:09 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 6692 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นผู้ทรงพระเมตตาต่อประชาชนของพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 6693 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ผู้ทรงเป็นนักคิดค้นและพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 6694 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้า ฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6695 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบัน

 
ความเห็นที่ 6696 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 6697 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6698 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือเป็นหน้าที่หนึ่งคนคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 6699 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 6700 โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  [67]  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว