Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [66]  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 6501 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 6502 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 
ความเห็นที่ 6503 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 6504 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกตกถึงลูกหลานไทย 

 
ความเห็นที่ 6505 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป 

 
ความเห็นที่ 6506 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 6507 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับร

 
ความเห็นที่ 6508 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6509 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6510 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 6511 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 6512 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ยอดกษัตริย์นักพัฒนา 

 
ความเห็นที่ 6513 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

 
ความเห็นที่ 6514 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 6515 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6516 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6517 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 6518 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 6519 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 6520 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 6521 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 6522 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 6523 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 6524 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ

 
ความเห็นที่ 6525 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6526 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 6527 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 6528 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 6529 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 6530 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 6531 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 6532 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 6533 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 6534 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:41 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 6535 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 6536 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 6537 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 6538 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 6539 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี

 
ความเห็นที่ 6540 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

 
ความเห็นที่ 6541 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกัน***กหรือ

 
ความเห็นที่ 6542 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย

 
ความเห็นที่ 6543 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

 
ความเห็นที่ 6544 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 6545 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 6546 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

 
ความเห็นที่ 6547 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 6548 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

 
ความเห็นที่ 6549 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

 
ความเห็นที่ 6550 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 6551 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6552 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

 
ความเห็นที่ 6553 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด ถึงนี่

 
ความเห็นที่ 6554 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 6555 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 6556 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:03 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่งคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 6557 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6558 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 6559 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง 

 
ความเห็นที่ 6560 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 6561 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:40 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง 

 
ความเห็นที่ 6562 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:41 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 6563 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย 

 
ความเห็นที่ 6564 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ยอดกษัตริย์นักพัฒนา 

 
ความเห็นที่ 6565 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้ 

 
ความเห็นที่ 6566 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 6567 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:45 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 

 
ความเห็นที่ 6568 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:45 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 6569 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.  

ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6570 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:47 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 6571 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:48 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพ

 
ความเห็นที่ 6572 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 6573 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:50 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร 

 
ความเห็นที่ 6574 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:50 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา 

 
ความเห็นที่ 6575 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 6576 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 6577 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 6578 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา 

 
ความเห็นที่ 6579 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 6580 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6581 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี 

 
ความเห็นที่ 6582 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย 

 
ความเห็นที่ 6583 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 11:59 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 6584 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 12:00 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 6585 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 12:00 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 6586 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 12:01 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 

 
ความเห็นที่ 6587 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 12:02 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 6588 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 12:03 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ 

 
ความเห็นที่ 6589 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 6590 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา 

 
ความเห็นที่ 6591 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา

 
ความเห็นที่ 6592 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 

 
ความเห็นที่ 6593 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 6594 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 6595 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย 

 
ความเห็นที่ 6596 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยังได้รับ 

 
ความเห็นที่ 6597 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก 

 
ความเห็นที่ 6598 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 6599 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6600 โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  [66]  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว