Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  [64]  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 6301 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:39 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑.พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง
๒.พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่
๓.พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน
๔.พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน
๕.รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน
๖.พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
๗.หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
๘.ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา
๙.หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา
๑๐.เมตตา ธรรม เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี

 
ความเห็นที่ 6302 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:39 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑.พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง
๒.พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่
๓.พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน
๔.พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน
๕.รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน
๖.พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
๗.หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
๘.ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา
๙.หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา
๑๐.เมตตา ธรรม เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี

 
ความเห็นที่ 6303 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:40 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไปและสุดท้ายนี้ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 6304 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:41 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชันที่พระองค์ฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
๒. เราเป็นมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๓. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๔. ธงชาติไทยมี 3 สี แต่ละสีมีความหมายช่วยรักสามัคคี
๕. แม้แต่โจรก็ยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครจะไม่รักหรือ
๖. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
๗. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมามาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
๘. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้นจากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
๙. พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
๑๐. ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

 
ความเห็นที่ 6305 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:41 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑๑. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
๑๒. น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน
๑๓. ขอให้คนไทยทุกคนรักกันมากๆ เพื่อในหลวง
๑๔. ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน
๑๕. คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๑๖. บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ
๑๗. ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล
๑๘. ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
๑๙. น้ำพระราชหฤทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี
๒๐. จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า

 
ความเห็นที่ 6306 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:44 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
๒. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
๓. พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
๔. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
๕. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
๖. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
๗. แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
๘. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
๙. ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ ทรงพระเจริญ
๑๐.พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยเยี่ยงบิดาห่วงใยบุตร

 
ความเห็นที่ 6307 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:44 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑๑.พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ
๑๒.พระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนไทยเป็นแนวทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
๑๓.เราจงน้อมนำพระราชดำรัสฯ มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
๑๔.ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทยให้มีความสุข
๑๕.ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
๑๖.พระบารมีปกป้องปวงชนชาวไทย
๑๗.๘๔ พรรษามหาราชขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๘.คิดดี พูดดี ทำดี จงรักภักดี รู้รักสามัคคี ให้พ่อหลวงได้สุขพระราชหฤทัย
๑๙.รักชาติ รักแผ่นดิน ต้องเอาสายใจทั้งชาติร่วมกัน
๒๐.สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

 
ความเห็นที่ 6308 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:45 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเกษมสำราญ
๒. ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญ
๓. ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเวลา
๔. ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
๕. ขอพรให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญทุกพระองค์
๖. พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ
๗. พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๘. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๙. ขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๐. ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 6309 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:45 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑๑. สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก
๑๒. สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ไทยตลอดไป
๑๓. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย
๑๔. พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
๑๕. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย
๑๖. ในหลวงของชาวไทยจงพระเจริญ
๑๗. ในหลวงทรงเหนื่อยพระวรกายเพื่อชาวไทย ขอจงพระเจริญ
๑๘. พสกนิกรชาวไทยขอถวายพระพรจงพระเจริญ
๑๙. พระราชวงศ์ทรงเหนื่อยเพื่อพสกนิกร ขอทรงพระเจริญ
๒๐. ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6310 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:46 น.  โดย : กบร.ศป.  

1.หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้น พระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
2 .ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
3 . หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราก็ไม่ควรที่จะเกิดเป็นไทย
4 .รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
5. วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
6. วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
๑๑๖ พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
7. โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”
8. “เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”
9. ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบเราชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
10. การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 6311 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:47 น.  โดย : กบร.ศป.  

1.หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้น พระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
2 .ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
3 . หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราก็ไม่ควรที่จะเกิดเป็นไทย
4 .รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
5. วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
6. วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
๑๑๖ พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
7. โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”
8. “เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”
9. ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบเราชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
10. การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 6312 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:48 น.  โดย : กบร.ศป.  

21. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนาประเทศไทย
22. พระราชจักรีวงศ์ ทรงประกาศเลิกทาส สมัยรัชกาลที่ ๕
23.พระบรมโอรสาธิราชสยาม มกุฎราชกุมาร พระราชถุงยังชีพให้แก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
24.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาผู้ก่อความไม่สงบ
25.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
26.ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย
27.รักพ่อหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
28.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คนไทยทุกคนหมุ่เหล่าจงเฝ้าจำ
29.พ่อคือพลังของแผ่นดิน
30.ร่วมรักสามัคคีเพื่อพ่อ

 
ความเห็นที่ 6313 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:48 น.  โดย : กบร.ศป.  

31.ร่วมกันเป็นดินเดียวเพื่อพ่ออุ่นใจ
32.ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย
33.ขอให้คนไทยยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์
34.เราจะขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่เหนือหัวตลอดไป
35.เราขอเดินตามรอยพ่อหลวง
36.เราเป็นไทยอยู่ได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาวไทยทั้งปวง
37.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามเสมอมานับแต่เสด็จขึ้นครองราชย์จวบจนปัจจุบัน
38. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้....ตลอดกาล....
39. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม
40. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา

 
ความเห็นที่ 6314 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:48 น.  โดย : กบร.ศป.  

41. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
42. กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง
43. กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
44. ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย
45. มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง
46. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
47.. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
48.. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
49. รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
50. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

 
ความเห็นที่ 6315 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:49 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
๒. พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
๓. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
๔. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
๕. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
๖. พระองค์ เป็นพระผู้ทรงเมตตา
๗. พระองค์ เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์
๘. พระองค์ เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย
๙. พระองค์ เป็นผู้ให้....ตลอดกาล....
๑๐. พระองค์ เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 6316 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:49 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑๑. พระองค์ เป็นสมติเทพที่ควรบูชา
๑๒. พระองค์ เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
๑๓. กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง
๑๔. กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
๑๕. ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย
๑๖. มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง
๑๗. ขอจงทรงพระเจริญ
๑๘. รักในหลวง เปรียบเสมือน พ่อ – แม่
๑๙. พระมหากษัตริย์ไทย พระนามลือไกลทั่วโลก
๒๐. รักในหลวง และจะทำความดีเพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 6317 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:50 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑๑. พระองค์ เป็นสมติเทพที่ควรบูชา
๑๒. พระองค์ เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
๑๓. กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง
๑๔. กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
๑๕. ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย
๑๖. มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง
๑๗. ขอจงทรงพระเจริญ
๑๘. รักในหลวง เปรียบเสมือน พ่อ – แม่
๑๙. พระมหากษัตริย์ไทย พระนามลือไกลทั่วโลก
๒๐. รักในหลวง และจะทำความดีเพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 6318 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:50 น.  โดย : กบร.ศป.  

๓๑. ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง
๓๒. ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ
๓๓. รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์
๓๔. น้ำพระราชหฤทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้
๓๕. ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง
๓๖. พ่อของแผ่นดิน เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย
๓๗. พระมหากษัตริย์ ทรงรอบรู้ทุกด้านสาขา
๓๘. พ่อหลวงคือดวงประทีปของปวงชนชาวไทย
๓๙. ในหลวงมิรู้เหน็ด มิรู้เหนื่อย เพื่อให้ประชาชนของประองค์มีความสุข
๔๐. อยากให้ประเทศไทยสงบสุขสักที

 
ความเห็นที่ 6319 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:51 น.  โดย : กบร.ศป.  

๔๑. พระองค์ เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์
๔๒. พระองค์ เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย
๔๓. พระองค์ เป็นผู้ให้ตลอดกาล
๔๔. พระองค์ เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม
๔๕. พระองค์ เป็นสมติเทพที่ควรบูชา
๔๖. พระองค์ เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
๔๗. กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง
๔๘. กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
๔๙. ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย
๕๐. มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 6320 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:51 น.  โดย : กบร.ศป.  

1.คนไทยทุกคนรักในหลวงด้วยใจจริง
2.พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน
3.ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่
4.เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
5.พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
6. พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา
7. พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่
8.กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป
9.ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา
10.ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 6321 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:51 น.  โดย : กบร.ศป.  

1. ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้เเก่ประเทศไทยเเละพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2. สองพระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
3. ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ท่านทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป กระผมจะพยายามทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
5.พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้าทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาลยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
6. ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท
7. เรารักในหลวง LONG LIVE THE KING
8. ทรงศึกษาลักษณะอากาศทุกวัน โดยใช้ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยานำขึ้นทูลเกล้าฯ ร่วมกับข้อมูลจากต่างประเทศที่หามาเอง เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจก่อความเสียหายแก่ประชาชน
9. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
10. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 6322 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:52 น.  โดย : กบร.ศป.  

11. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
12. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
13. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
14. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
15. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
16. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
17. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
18. พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
19. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
20. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 6323 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:52 น.  โดย : กบร.ศป.  

1. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
2. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
4. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
5. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
6. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
7. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติ
8.ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
9.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
10.ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6324 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:53 น.  โดย : กบร.ศป.  

1. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
2. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
4. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
5. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
6. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
7. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติ
8.ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
9.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
10.ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6325 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:53 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑๑. ขอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์คู่บัลลังก์ชาติไทยตลอดไป
๑๒. ขอพระองค์ทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ
๑๓. ขอพระองค์ทรงสุขเกษมสำราญ
๑๔. ขอพระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
๑๕. ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๖. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๑๗. ด้วยความจงรักภักดี
๑๘. พระองค์ทรงเป็นนักพัฒนา
๑๙. ในหลวงทรงเป็นนักกวีที่ยิ่งใหญ่
๒๐. ในหลวงคือพระเจ้าแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 6326 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:54 น.  โดย : กบร.ศป.  

๓๑. ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
๓๒. รักในหลวง ห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน
๓๓. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
๓๔. ขอพระองค์จงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๓๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป
๓๖. ชาติไทยพ้นวิกฤติมาได้หลายครา ด้วยพระบารมีล้นเกล้า
๓๗. พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
๓๘. ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต
๓๙. พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศไทย
๔๐. สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6327 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:56 น.  โดย : กบร.ศป.  

1.พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
2. พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดีเพื่อในหลวงของเรา
3.พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่
4.กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป
5.ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดีเพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา
6. ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
7.ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต
8. พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
10. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 6328 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:56 น.  โดย : กบร.ศป.  

11 .ของพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
12. รัก, เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง
13. เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
14. "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60ปี ไม่มีคลาย
15. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข
16. พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป
17.ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป
18. ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์
19.รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา
20.ชาติไทยต้องเจริญรุ่งเรืองเพราะมีในหลวง

 
ความเห็นที่ 6329 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:57 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑ ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงและขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ในเร็ววัน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน
๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง
ปราศจากโรคร้าย และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
๓ ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วและขอทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนตลอดไป
๔ ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเสถียรเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนตราบชั่วกาลนานเทอญ
๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้มีพระวรกายที่แข็งแรง
เป็นมิ่งขวัญปวงชน ตลอดกาล
๗. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
๘. พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
๙. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
๑๐. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบเรา้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 6330 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 6331 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 6332 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ความเห็นที่ 6333 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 6334 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6335 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ความเห็นที่ 6336 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6337 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง 

 
ความเห็นที่ 6338 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6339 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า

 
ความเห็นที่ 6340 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 6341 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย 

 
ความเห็นที่ 6342 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ 

 
ความเห็นที่ 6343 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 6344 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:08 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 6345 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง 

 
ความเห็นที่ 6346 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวม 

 
ความเห็นที่ 6347 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ดวงใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 6348 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:19 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 6349 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดินล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา 

 
ความเห็นที่ 6350 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:21 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 6351 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:22 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 6352 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 
ความเห็นที่ 6353 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 6354 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกตกถึงลูกหลานไทย 

 
ความเห็นที่ 6355 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป 

 
ความเห็นที่ 6356 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 6357 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

 
ความเห็นที่ 6358 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 6359 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 6360 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:30 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 6361 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนรักกันมากๆ เพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 6362 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:32 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน 

 
ความเห็นที่ 6363 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 6364 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:34 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ 

 
ความเห็นที่ 6365 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล 

 
ความเห็นที่ 6366 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา 

 
ความเห็นที่ 6367 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี 

 
ความเห็นที่ 6368 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า 

 
ความเห็นที่ 6369 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:38 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 6370 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 6371 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:40 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล 

 
ความเห็นที่ 6372 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:41 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 6373 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 6374 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ความเห็นที่ 6375 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:45 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ความเห็นที่ 6376 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 6377 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:47 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6378 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:48 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ความเห็นที่ 6379 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6380 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง 

 
ความเห็นที่ 6381 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6382 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า

 
ความเห็นที่ 6383 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 6384 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย 

 
ความเห็นที่ 6385 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ 

 
ความเห็นที่ 6386 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 6387 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 11:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 6388 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 12:10 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 6389 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 12:15 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 6390 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 12:15 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 6391 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 12:16 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ความเห็นที่ 6392 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 12:17 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 6393 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 12:18 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6394 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 12:19 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ความเห็นที่ 6395 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 12:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6396 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 12:21 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง 

 
ความเห็นที่ 6397 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:22 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 6398 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 6399 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ความเห็นที่ 6400 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  [64]  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว