Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  [63]  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 6201 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 6202 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

น้ำพระทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้ 

 
ความเห็นที่ 6203 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 6204 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง 

 
ความเห็นที่ 6205 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:41 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวง คือ พ่อเรา 

 
ความเห็นที่ 6206 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวง คือผู้ให้ 

 
ความเห็นที่ 6207 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวง คือผู้พอเพียง 

 
ความเห็นที่ 6208 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวง คือพ่อที่รัก 

 
ความเห็นที่ 6209 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง 

 
ความเห็นที่ 6210 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 6211 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน 

 
ความเห็นที่ 6212 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน 

 
ความเห็นที่ 6213 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:16 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน 

 
ความเห็นที่ 6214 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:19 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 6215 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 6216 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:21 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา 

 
ความเห็นที่ 6217 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:22 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 6218 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล 

 
ความเห็นที่ 6219 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี 

 
ความเห็นที่ 6220 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 6221 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 6222 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา 

 
ความเห็นที่ 6223 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 

 
ความเห็นที่ 6224 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 6225 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถิตเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยสืบต่อไป

 
ความเห็นที่ 6226 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:30 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนม์พรรษายิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6227 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 6228 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:32 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราชาวไทย และชาวโลกน้อมเกล้าสุดดี เทิดพระบารมีมหาราชภูมิพล

 
ความเห็นที่ 6229 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:32 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6230 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพ่อ เป็นครู สอนราษฎร ให้รู้จักรักสามัคคีของคนในชาติ

 
ความเห็นที่ 6231 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:34 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์

 
ความเห็นที่ 6232 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ร่มไทรของเหล่าประชาชนไทยตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 6233 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 6234 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 6235 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน

 
ความเห็นที่ 6236 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:38 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้าสราญนานเนา หทัยสุขล้ำ สมจินต์เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้นนวมินทร์มหาราชาภูมิพล

 
ความเห็นที่ 6237 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อสร้างสังคมที่ดี และความสงบของบ้านเมือง ถวายแก่พ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 6238 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:40 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล-   กษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่  

 
ความเห็นที่ 6239 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:41 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง

 
ความเห็นที่ 6240 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์

 
ความเห็นที่ 6241 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก

 
ความเห็นที่ 6242 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:45 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระผู้มีแต่ให้

 
ความเห็นที่ 6243 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 6244 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:47 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 6245 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:48 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป 

 
ความเห็นที่ 6246 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ) 

 
ความเห็นที่ 6247 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 6248 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 6249 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 6250 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 6251 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 6252 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา  

 
ความเห็นที่ 6253 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 6254 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 11:59 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชันที่พระองค์ฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 6255 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 12:01 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราเป็นมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 6256 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 11:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

3 สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 6257 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 11:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ธงชาติไทยมี 3 สี แต่ละสีมีความหมายช่วยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 6258 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 11:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

แม้แต่โจรก็ยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครจะไม่รักหรือ

 
ความเห็นที่ 6259 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 11:45 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6260 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 11:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมามาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 6261 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 11:47 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้นจากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 6262 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 11:48 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 

 
ความเห็นที่ 6263 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 11:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้ 

 
ความเห็นที่ 6264 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 11:50 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ 

 
ความเห็นที่ 6265 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 11:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 6266 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 11:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 6267 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 11:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 6268 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 11:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนรักกันมากๆ เพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 6269 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 11:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน 

 
ความเห็นที่ 6270 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 11:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 6271 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 11:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ 

 
ความเห็นที่ 6272 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 11:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล 

 
ความเห็นที่ 6273 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 11:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา 

 
ความเห็นที่ 6274 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 12:00 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี 

 
ความเห็นที่ 6275 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 12:01 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า 

 
ความเห็นที่ 6276 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 12:02 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 6277 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 12:07 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 6278 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:12 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 6279 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:18 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 6280 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:19 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 6281 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ความเห็นที่ 6282 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 6283 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6284 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:26 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธารอมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทองนำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี

ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและราชวงศ์ ขอโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเพิ่มพูนแผ่ไพศาล ทรงพระเกษมสำราญ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบนิรันดรกาล

 
ความเห็นที่ 6285 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:27 น.  โดย : กบร.ศป.  

รักสถาบันชาติ ศรัทธาสถาบันศาสนา เคารพซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6286 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:28 น.  โดย : กบร.ศป.  

ชัยมงคลองค์ภูมิพลมหาราช
วันประกาศฉลองครองรัชย์นี้
รัชกาลที่เก้าดำรงวงค์จักรี
ฉลองรัชย์หกสิบปีทวีชัย
พระผู้ทรงเปรื่องปราชญ์ราชประเพณี
ทั่วธานีแช่ซ้องฉลองให้
องค์ราชันภูมิพลจงพ้นภัย
คือดวงใจของประชาฟ้าอำไพ
เอกอัครจอมกษัตริย์ปราชญ์ทุกศาสตร์
ทรงประสาทปรัชญานำมาให้
ดับทุกข์เข็ญพระดำรัสตรัสปลอบใจ
ณ ถิ่นใดรินพระทัยให้อยู่ดี
ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินปิ่นตุเรศ
พระปกเกศร่มเกล้าเผ่าไทยนี้
ทุกพระบาทคือถิ่นไทยได้สุขขี
ขอสดุดีพระองค์ทรงเจริญ

 
ความเห็นที่ 6287 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ความเห็นที่ 6288 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:30 น.  โดย : กบร.ศป.  

"พ่อหลวง ทรง เป็นพ่อของคนไทยทุกคน
ผู้ที่เสียสละยิ่งกว่าผู้ใดในโลก
ประเสริฐกว่าราชาองค์ใดในโลกนี้
พ่อหลวงทรงรักและห่วงใยเหล่าพสกนิกร
ไม่ว่าจะจนหรือรวย
พระองค์ไม่ถือพระองค์ แบ่งแยกชนชั้นกั้นระหว่างราชากับประชาชน
เพราะพระองค์ ถือว่า ทุกคน คือลูกของพระองค์
ลูกที่พร้อมจะรับใช้เบื้องใต้ฝ่าธุลีพระบาท
พร้อมที่จะรับใช้แผ่นดินในข้าของพระองค์
ขอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนมายุยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 6289 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:31 น.  โดย : กบร.ศป.  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 6290 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6291 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:31 น.  โดย : กบร.ศป.  

อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6292 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:32 น.  โดย : กบร.ศป.  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล

 
ความเห็นที่ 6293 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง 

 
ความเห็นที่ 6294 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:33 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้จอมทัพไทยมีพลานามัยแข็งแรงเทอญ
ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วไว
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอให้พระองค์จงหายจากอาการประชวรเร็ววัน

 
ความเห็นที่ 6295 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:34 น.  โดย : กบร.ศป.  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 6296 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:36 น.  โดย : กบร.ศป.  

1. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
2. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
3. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
4. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
5. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
6. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง พระองค์
7. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
8. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
9.ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
10. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 6297 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:37 น.  โดย : กบร.ศป.  

11. ข้าพเจ้าจักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิติจะหาไม่
12.เราเกิดเรากินบนแผ่นดินรูปขวาน มีพ่อเดียวกันทุกบ้านเราเรียกท่านว่า พ่อสยาม
13. ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย
14. สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือ สถาบัน พระมหากษัตริย์
15. รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
16.เรา จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
17.จะปกป้องรักษาเกรียติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
18.จะร่วมกันโพสต์ข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบันด้วยกัน
19.ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
20.ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 6298 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:37 น.  โดย : กบร.ศป.  

1.เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2.ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
3.ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
4.เรา จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
5.เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
6.เรา จะร่วมกันโพสข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบันด้วยกัน
7.เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด
8.แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด
9.เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
10.เราจักไม่ยอมให้ใครมาลบลู่ สถาบัน เป็นอันขาด เราจะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด

 
ความเห็นที่ 6299 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:37 น.  โดย : กบร.ศป.  

11.ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
12.ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
13.สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
14.พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
15.ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
16.ประเทศจะมีความมั่นคงและเป็นปกติสุข เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาติไทย
17.ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคีความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรักเป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
18.ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
19.ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหายผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย ร่วมกันต่อต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคีความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรักเป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
20.บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้งดี

 
ความเห็นที่ 6300 โพสเมื่อ : 6 ก.ค. 58 : 14:38 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑. พ่อหลวงเป็นผู้ทรงพระเมตตาต่อประชาชนของพระองค์
๒. บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข
๓. ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านประเทศไทยจึงมีเอกราชมาจนทุกวันนี้
๔. รักแผ่นดิน รักชาติ รักศาสนาและพระมหากษัตริย์
๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๖. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๗. พระบารมีมากล้นเหลือคนา มิใช่ใคร่แต่เป็นแผ่
๘. สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษาด้อยโอกาสด้วยพระเมตตา
๙. โครงการหลวงช่วยปวงชนสองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
๑๐. เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่าภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหล้า
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  [63]  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว