Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  [62]  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 6101 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล

 
ความเห็นที่ 6102 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้นต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึงต่างประเทศ

 
ความเห็นที่ 6103 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทยจงภูมิใจที่มี “พ่อหลวง” เป็นที่รู้จักทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 6104 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ฯ ทรงสละเวลา เพื่อพบปะประชาราษฎร์ ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย

 
ความเห็นที่ 6105 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ

 
ความเห็นที่ 6106 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทุกพระองค์ จงมีอายุนิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดเทอญ

 
ความเห็นที่ 6107 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“๕ ธันวามหาราช” เราคนไทยร่วมทำแต่ความดี เพื่อถวายในหลวง

 
ความเห็นที่ 6108 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ ฯ จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

 
ความเห็นที่ 6109 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ ฯ ไม่ละทิ้งประชาชน

 
ความเห็นที่ 6110 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

นำพาประเทศเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง

 
ความเห็นที่ 6111 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 6112 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ ฯทรง มีพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 6113 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ ฯ ทรงมีมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 6114 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ ฯ ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6115 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ ฯ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6116 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันกษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ

 
ความเห็นที่ 6117 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความเมตตา มีการช่วยเหลือคนไทย

 
ความเห็นที่ 6118 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะ นักดนตรี จิตรกร

 
ความเห็นที่ 6119 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหาแนวทางยุติความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้น

 
ความเห็นที่ 6120 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีอย่างสมเกียรติ

 
ความเห็นที่ 6121 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์นานที่สุดในโลก

 
ความเห็นที่ 6122 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับความนิยมมาก

 
ความเห็นที่ 6123 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมในทุกๆด้าน เช่น ทรงชี้แจงให้ประชาชนมีอาชีพตามแบบอย่างของตัวเอง ท่านทรงเป็นห่วงราษฎรในทุกๆภาค

 
ความเห็นที่ 6124 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยือนประชาชนในท้องถิ่นชนบท จนทำให้ราษฎรอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง

 
ความเห็นที่ 6125 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้มีพระชนมายุยืนนาน เพื่ออยู่เป็นมิ่งขวัญของขอให้พระองค์มีพระลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 6126 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพระพุทธเจ้า จะดำเนินรอยตามการสร้างคุณงามความดีอย่างพระองค์

 
ความเห็นที่ 6127 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพระพุทธเจ้า จะดำเนินรอยตามการสร้างคุณงามความดีอย่างพระองค์

 
ความเห็นที่ 6128 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง

 
ความเห็นที่ 6129 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชา ตราบชั่วกาลนิรันดร์

 
ความเห็นที่ 6130 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ร่มเงาแก่พสกนิกรทั่วหล้า

 
ความเห็นที่ 6131 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวรใน เร็ววัน

 
ความเห็นที่ 6132 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอสดุดีมหาราชาผู้เปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 6133 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะทำแต่ความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 6134 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงห่วงใยไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ ภูวนาทบันดาลสุขทุกสิ่งสรรค์ พระมหากรุณาอเนกอนันต์ พระมิ่งขวัญขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 6135 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ คือ นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ คือหัวใจคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 6136 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้อมดวงใจ ไทยทุกเชื้อชาติศาสนาสดุดีมหาราชา

 
ความเห็นที่ 6137 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์เป็นมิ่งขวัญตราบชั่วกาลนิรันดร

 
ความเห็นที่ 6138 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ตลอดเวลากว่านี้ด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 6139 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6140 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 6141 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6142 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง

 
ความเห็นที่ 6143 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง

 
ความเห็นที่ 6144 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคง ถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 6145 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้มีพระชนมายุยืนนาน เพื่ออยู่เป็นมิ่งขวัญของขอให้พระองค์มีพระลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 6146 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6147 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 6148 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง 

 
ความเห็นที่ 6149 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 6150 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง 

 
ความเห็นที่ 6151 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 6152 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย 

 
ความเห็นที่ 6153 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ยอดกษัตริย์นักพัฒนา 

 
ความเห็นที่ 6154 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้ 

 
ความเห็นที่ 6155 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 11:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 6156 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 

 
ความเห็นที่ 6157 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 6158 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6159 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 6160 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักเล่า 

 
ความเห็นที่ 6161 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 6162 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร 

 
ความเห็นที่ 6163 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:30 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา 

 
ความเห็นที่ 6164 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:32 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์ 

 
ความเห็นที่ 6165 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:34 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 6166 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 6167 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 6168 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา 

 
ความเห็นที่ 6169 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 6170 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:40 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6171 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี 

 
ความเห็นที่ 6172 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย 

 
ความเห็นที่ 6173 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 6174 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอจงทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 6175 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 6176 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 

 
ความเห็นที่ 6177 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 6178 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ 

 
ความเห็นที่ 6179 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 6180 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา 

 
ความเห็นที่ 6181 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา 

 
ความเห็นที่ 6182 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 

 
ความเห็นที่ 6183 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก 

 
ความเห็นที่ 6184 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 6185 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย 

 
ความเห็นที่ 6186 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาปวงชนทั้งหลายยังได้รับ 

 
ความเห็นที่ 6187 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก 

 
ความเห็นที่ 6188 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 6189 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 6190 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย 

 
ความเห็นที่ 6191 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ 

 
ความเห็นที่ 6192 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 6193 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6194 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา 

 
ความเห็นที่ 6195 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง ถึงนี่

 
ความเห็นที่ 6196 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6197 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน 

 
ความเห็นที่ 6198 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6199 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6200 โพสเมื่อ : 3 ก.ค. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  [62]  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว