Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  [61]  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 6001 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย

 
ความเห็นที่ 6002 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

 
ความเห็นที่ 6003 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นในหลวงของทุกคน ท่านย่อมจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะทุกคนล้วนเป็นพสกนิกร

 
ความเห็นที่ 6004 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย

 
ความเห็นที่ 6005 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีพ่อหลวงทรงห่วงปวงประชา

 
ความเห็นที่ 6006 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เดินตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงประชา

 
ความเห็นที่ 6007 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 6008 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท

 
ความเห็นที่ 6009 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความสามัคคีก่อให้เกิดความมีชัยจงรวมใจเทิกทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 6010 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 6011 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 6012 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิด ผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 6013 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

 
ความเห็นที่ 6014 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา

 
ความเห็นที่ 6015 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา

 
ความเห็นที่ 6016 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 6017 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 6018 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เพราะคนไทย รู้รักสามัคคีจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 6019 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ใกล้วันที่ ๕ ธ.ค.๕๑ ขอเชิญชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี กษัตริย์นักพัฒนาและยอดนักกีฬาของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6020 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านผู้ซึ่งเป็นนางฟ้าของพวกเราชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6021 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง

 
ความเห็นที่ 6022 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยากให้คนไทยทุกคนสามัคคีกันไว้

 
ความเห็นที่ 6023 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยู่อย่างพอเพียงเพื่อประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 6024 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พวกเราจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งกว่าชีวิต

 
ความเห็นที่ 6025 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป

 
ความเห็นที่ 6026 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 6027 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน

 
ความเห็นที่ 6028 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การปกปักษ์รักษาสถาบัน ฯ ก็คือการปกปักษ์รักษาชาติ ไม่มีชาติเราก็ไม่มีที่อยู่

 
ความเห็นที่ 6029 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมื่อพ่อเห็นลูกทะเลาะกัน พ่อย่อมเป็นทุกข์ และไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่ง

 
ความเห็นที่ 6030 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทำเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6031 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อย่าทะเลาะกัน ทำเพื่อพ่อหลวงเถอะชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6032 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักและสามัคคีกันให้ประเทศชาติเจริญ เพื่อพ่อหลวงของเราทุกคน

 
ความเห็นที่ 6033 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นทุกลมหายใจ ร้อยดวงใจประชาราษฎรให้เป็นหนึ่งเดียว ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6034 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 6035 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

 
ความเห็นที่ 6036 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สร้างความรักความ สร้างความสามัคคีกันภายในประเทศชาติ ประเทศไทยจะได้ยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 6037 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงคือศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 6038 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ช่วยกันทำความดีถวายแด่พ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 6039 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารวมใจกันเป็นหนึ่ง เพื่อประเทศไทย เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 6040 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทยใจเดียวกัน ร่วมกันสร้างสรรค์แต่สิ่งดีๆ

 
ความเห็นที่ 6041 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขวานไทยใจหนึ่งเดียว

 
ความเห็นที่ 6042 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เชื่อสายประเพณี ไม่มีกีดกั้น เราคนไทยด้วยกัน

 
ความเห็นที่ 6043 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักเมืองไทย ต้องสามัคคี รวมพลังกันเข้าไว้ เพื่อประเทศชาติของเรา

 
ความเห็นที่ 6044 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศไทยต้องการความสามัคคี เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ประเทศไทยจงเจริญ

 
ความเห็นที่ 6045 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 6046 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 6047 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่กับคนไทยเราไปนานๆ ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 6048 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 6049 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี

 
ความเห็นที่ 6050 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 6051 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 6052 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 6053 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

 
ความเห็นที่ 6054 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 11:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 6055 โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 58 : 15:56 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่กับคนไทยเราไปนานๆ ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 6056 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 6057 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 6058 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 6059 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 6060 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6061 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

 
ความเห็นที่ 6062 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 6063 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมืองไทย ร่มเย็น เป็นหนึ่งได้ เพราะเรามี พ่อหลวงทรงปกครอง

 
ความเห็นที่ 6064 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

 
ความเห็นที่ 6065 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 6066 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนา เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชน

 
ความเห็นที่ 6067 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สร้างความสามัคคีปรองดองเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข

 
ความเห็นที่ 6068 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผล แก่ตนเอง สังคม ประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 6069 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงสละหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

 
ความเห็นที่ 6070 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

 
ความเห็นที่ 6071 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราทุกคนช่วยกันรักษา สถาบันหลักของชาติ โดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

 
ความเห็นที่ 6072 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติ ต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 6073 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อ ของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 6074 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์และมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 
ความเห็นที่ 6075 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 6076 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงขจัดปัญหาด้วยโครงการในพระราชดำริ ทั้ง ฝนหลวง เศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 6077 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคง ถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 6078 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีบุญล้นของคนไทยที่มีในหลวงเป็นพระประมุขของประเทศ

 
ความเห็นที่ 6079 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นห่วงคนไทย ที่ขาดความสามัคคีกัน

 
ความเห็นที่ 6080 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เชื่อในพระราชดำริ ที่พ่อหลวงทรงสอนไว้

 
ความเห็นที่ 6081 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 6082 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ควรนำไปปฏิบัติ

 
ความเห็นที่ 6083 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่สำคัญสูงสุดของชาติ เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันปกปักษ์รักษา

 
ความเห็นที่ 6084 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้ เอกราช

 
ความเห็นที่ 6085 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เนื่องในวัน “๕ ธันวามหาราช” ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 6086 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ เพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรคนไทย

 
ความเห็นที่ 6087 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยงจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ

 
ความเห็นที่ 6088 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึงของเราชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 6089 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรายึดมั่นใน “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อถวายในหลวง

 
ความเห็นที่ 6090 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กองทุนแม่ทำให้ราษฎรแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 6091 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 6092 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดเพื่อถวายแด่ ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 6093 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนพระองค์เอง

 
ความเห็นที่ 6094 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ฯ ทรงเป็นที่เคารพสักการะแด่คนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 6095 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ใน ๕ ธันวามหาราช เราคนไทยร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่ในหลวง

 
ความเห็นที่ 6096 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ฯ ทรงเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างแท้จริง เพื่อแผ่นดินชาวสยาม

 
ความเห็นที่ 6097 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ฯ ทรงช่วยเหลือและรับคนป่วยไว้ในพระราชอุปถัมภ์

 
ความเห็นที่ 6098 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 6099 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช

 
ความเห็นที่ 6100 โพสเมื่อ : 1 ก.ค. 58 : 10:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกโครงการพระองค์ท่าน ล้วนแต่นำมาแก้ไขให้ทันกับสภาวะในปัจจุบัน

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  [61]  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว