Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  [60]  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 5901 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 5902 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 5903 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 5904 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 5905 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 5906 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี

 
ความเห็นที่ 5907 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

 
ความเห็นที่ 5908 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ

 
ความเห็นที่ 5909 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการ เกษตรมากมาย

 
ความเห็นที่ 5910 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 5911 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 5912 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

 
ความเห็นที่ 5913 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 5914 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

 
ความเห็นที่ 5915 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

 
ความเห็นที่ 5916 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 5917 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 5918 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

 
ความเห็นที่ 5919 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

 
ความเห็นที่ 5920 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิด ผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 5921 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 5922 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 5923 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนว ทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

 
ความเห็นที่ 5924 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 
ความเห็นที่ 5925 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

 
ความเห็นที่ 5926 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

 
ความเห็นที่ 5927 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไป ในที่สุด

 
ความเห็นที่ 5928 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:55 น.  โดย : ส.อ.กิตติพงษ์ สุทธา ส.พัน.35 นศศ.  

พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 5929 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 11:57 น.  โดย : ส.อ.กิตติพงษ์ สุทธา ส.พัน.35 นศศ.  

พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 5930 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

 
ความเห็นที่ 5931 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 5932 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

 
ความเห็นที่ 5933 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 5934 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท

 
ความเห็นที่ 5935 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ

 
ความเห็นที่ 5936 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 5937 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 5938 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 5939 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 5940 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 5941 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา

 
ความเห็นที่ 5942 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 5943 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 5944 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

 
ความเห็นที่ 5945 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 5946 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย

 
ความเห็นที่ 5947 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป

 
ความเห็นที่ 5948 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 5949 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

 
ความเห็นที่ 5950 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 5951 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

 
ความเห็นที่ 5952 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน ๑๐๓ พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 5953 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ

 
ความเห็นที่ 5954 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

 
ความเห็นที่ 5955 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 5956 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์ สุขแก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 5957 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 58 : 14:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่ง มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป

 
ความเห็นที่ 5958 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา

 
ความเห็นที่ 5959 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติจะพ้นวิกฤตเมื่อ คนไทยหันหน้าเข้าหากัน ร่วมสร้างความสมานฉันท์

 
ความเห็นที่ 5960 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงงานอย่างหนักในถิ่นทุรกันดาร ทั้งเหนื่อย แต่ก็เพื่อประชาชนของพระองค์ ร่วมในกันทำความดีถวายพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 5961 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 5962 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักเมืองไทยต้องสามัคคีรวมพลังกัน เพื่อประเทศไทยก้าวหน้า

 
ความเห็นที่ 5963 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเกิดชาติไหนเราก็ไทยด้วยกัน

 
ความเห็นที่ 5964 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักสถาบันชาติ ศรัทธาสถาบันศาสนา เคารพซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 5965 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เพื่อชาติ เพื่อประเทศ เพื่อตัวเราเอง ร่วมสร้างความสามัคคี ณ บัดนี้ ก่อนจะสายเกินไป

 
ความเห็นที่ 5966 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อุทิศทั้งกาย และใจ ไว้ซึ่ง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 5967 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ยืนบนผืนแผ่นดินไทย รักกันไว้เถิด

 
ความเห็นที่ 5968 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประชาชนไทยต้องสามัคคีกันไว้ เพื่อประเทศไทยเจริญ

 
ความเห็นที่ 5969 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจะสามัคคีกัน เพื่อประเทศชาติของเรา

 
ความเห็นที่ 5970 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระผู้ทรงธรรมคือ ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 5971 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความสามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่ จะนำประเทศไทยไปสู่ความเจริญ

 
ความเห็นที่ 5972 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขวานไทย ใจหนึ่งเดียว

 
ความเห็นที่ 5973 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 5974 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินสยาม

 
ความเห็นที่ 5975 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ทำความดีเพื่อพ่อหลวง และร่วมกันสร้างความสามัคคีเพื่อนำพาประเทศก้าวไกลอย่างมั่นคง

 
ความเห็นที่ 5976 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อย่าแตกแยกกันเลยขวานไทยใจหนึ่งเดียวรักพ่อหลวงหยุดทะเลาะกัน

 
ความเห็นที่ 5977 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวาเป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี

 
ความเห็นที่ 5978 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 5979 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทย เทิดทูนไว้องค์เหนือหัว

 
ความเห็นที่ 5980 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 5981 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 5982 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 5983 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน ๓

 
ความเห็นที่ 5984 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองทรงพระเชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่กับชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 5985 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพระพุทธเจ้าขอรับใช้ใต้พระบาทตลอดกาลนาน

 
ความเห็นที่ 5986 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพระพุทธเจ้าขอรับใช้ใต้พระบาทตลอดกาลนาน

 
ความเห็นที่ 5987 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าของแผ่นดิน ทรงอยู่คู่บ้านคู่เมือง ตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 5988 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นในหลวงของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทำงานอะไรนับถือศาสนาใด

 
ความเห็นที่ 5989 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

 
ความเห็นที่ 5990 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5991 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าของแผ่นดิน ทรงอยู่คู่บ้านคู่เมือง ตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 5992 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นในหลวงของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทำงานอะไรนับถือศาสนาใด

 
ความเห็นที่ 5993 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

 
ความเห็นที่ 5994 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง

 
ความเห็นที่ 5995 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 5996 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 5997 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 5998 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย

 
ความเห็นที่ 5999 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 6000 โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  [60]  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว