Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 501 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:00 น.  โดย : ช.พัน.302  

การเดินตามแนวทางพระราชดำรัสของพ่อหลวง จะทำให้ชีวิตนี้เป็นสุข อย่างพอเพียง

 
ความเห็นที่ 502 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:00 น.  โดย : ช.พัน.302  

สถาบันพระมหากษัตริย์ คือ หนึ่งในดวงใจ ของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 503 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:00 น.  โดย : ช.พัน.302  

ราชอาณาจักรไทย ไม่เคยว่างเว้นสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 504 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:01 น.  โดย : ช.พัน.302  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราช ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 
ความเห็นที่ 505 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:01 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยทศพิธราชธรรม ต่อราษฎรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 506 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:01 น.  โดย : ช.พัน.302  

องค์ราชันย์ องค์ยอดขวัญของปวงประชา ขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้า ขอรักษาสถาบันไว้ด้วยชีวิต

 
ความเห็นที่ 507 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:02 น.  โดย : ช.พัน.302  

รักและยึดมั่น ในสถาบันพระมหากษัตริย์ เทิดทูนไว้เหนือสิ่งอื่นใด

 
ความเห็นที่ 508 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:02 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จักรักษาและยึดมั่นไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 509 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:03 น.  โดย : ช.พัน.302  

ดุจร่มโพธิ์ใหญ่ แผ่ใบร่มเมือง สุขสันต์ลือเรื่อง ด้วยพระบารมี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 510 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:04 น.  โดย : ช.พัน.302  

ข้าฯ จักรักษาและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต

 
ความเห็นที่ 511 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:04 น.  โดย : ช.พัน.302  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นหนึ่งเดียวที่ต้องปกปักรักษาไว้

 
ความเห็นที่ 512 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง
กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย
มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง
ขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 513 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงเป็นคิดค้นโครงการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี ขอเทิดทูนและจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 514 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:06 น.  โดย : ช.พัน.302  

หนึ่งในดวงใจ ของคนไทยทั้งชาติ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 515 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:06 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 516 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:07 น.  โดย : ช.พัน.302  

เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 517 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:07 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์

 
ความเห็นที่ 518 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:08 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 519 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:08 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการ เกษตรมากมาย ๕๙ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

 
ความเห็นที่ 520 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:09 น.  โดย : ช.พัน.302  

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

 
ความเห็นที่ 521 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:10 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวาเป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี

 
ความเห็นที่ 522 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:10 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 523 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:10 น.  โดย : ช.พัน.302  

ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ทำความดีเพื่อพ่อหลวง และร่วมกันสร้างความสามัคคีเพื่อนำพาประเทศก้าวไกลอย่างมั่นคง

 
ความเห็นที่ 524 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:11 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 525 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:11 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 526 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:12 น.  โดย : ช.พัน.302  

ในหลวงสละหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

 
ความเห็นที่ 527 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:12 น.  โดย : ช.พัน.302  

นหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 528 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:13 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยือนประชาชนในท้องถิ่นชนบท จนทำให้ราษฎรอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง

 
ความเห็นที่ 529 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:13 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ ฯ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 530 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:13 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์นานที่สุดในโลก

 
ความเห็นที่ 531 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:14 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

 
ความเห็นที่ 532 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:14 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 533 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:15 น.  โดย : ช.พัน.302  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 534 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:16 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 535 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:16 น.  โดย : ช.พัน.302  

บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน

 
ความเห็นที่ 536 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:17 น.  โดย : ช.พัน.302  

บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา

 
ความเห็นที่ 537 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:17 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 538 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:18 น.  โดย : ช.พัน.302  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง พระองค์

 
ความเห็นที่ 539 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:18 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 540 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:18 น.  โดย : ช.พัน.302  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 541 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:19 น.  โดย : ช.พัน.302  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 542 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:19 น.  โดย : ช.พัน.302  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 543 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:19 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 544 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:20 น.  โดย : ช.พัน.302  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 545 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:21 น.  โดย : ช.พัน.302  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 546 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:21 น.  โดย : ช.พัน.302  

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี

 
ความเห็นที่ 547 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:22 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง พระองค์ ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 548 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:22 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย

 
ความเห็นที่ 549 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:23 น.  โดย : ช.พัน.302  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

 
ความเห็นที่ 550 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:23 น.  โดย : ช.พัน.302  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 551 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:24 น.  โดย : ช.พัน.302  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 552 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:24 น.  โดย : ช.พัน.302  

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

 
ความเห็นที่ 553 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:24 น.  โดย : ช.พัน.302  

กษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 554 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:25 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง

 
ความเห็นที่ 555 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:25 น.  โดย : ช.พัน.302  

เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน

 
ความเห็นที่ 556 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:26 น.  โดย : ช.พัน.302  

ลดละเลิกอบายมุก เพื่อ ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 557 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:26 น.  โดย : ช.พัน.302  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 558 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:27 น.  โดย : ช.พัน.302  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลาน เราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 559 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:28 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระพลานามัยแข็งแรงยิ่งๆ ขึ้น ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 560 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:28 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงพระมิ่งขวัญของปวงชนขาวไทย ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 561 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:29 น.  โดย : ช.พัน.302  

จะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 562 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:29 น.  โดย : ช.พัน.302  

รู้รักสามัคคี เพื่อนถวายในหลวง ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 563 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:29 น.  โดย : ช.พัน.302  

น้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 564 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:30 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น ด้วยพระบารมีของในหลวง จงช่วยปกปักรักษา ให้คนไทยมีความสุข

 
ความเห็นที่ 565 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:30 น.  โดย : ช.พัน.302  

สิ่งสำคัญที่สุดที่คนไทยต้องช่วยกันรักสถาบันและสามัคคีเพื่อให้ประเทศเกิดความปรองดอง ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 566 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:31 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้พระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินไทย

 
ความเห็นที่ 567 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:32 น.  โดย : ช.พัน.302  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย แต่ได้ประโยชน์มากมายมหาศาล ดีใจมากที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 568 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:33 น.  โดย : ช.พัน.302  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นหนึ่งเดียวที่ต้องปกปักรักษาไว้

 
ความเห็นที่ 569 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:34 น.  โดย : ช.พัน.302  

แผ่นดินไทยนี้ โชคดีหนักหนา

เพราะพระบุญยา พระบารมี

ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี

ขอจงมี พระชนม์มายุยืนนาน

 
ความเห็นที่ 570 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:35 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ และหายประชวรโดยเร็ว

 
ความเห็นที่ 571 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:36 น.  โดย : ช.พัน.302  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุข ให้กับ ราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

 
ความเห็นที่ 572 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:38 น.  โดย : ช.พัน.302  

จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็น ผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง จะปิดทองหลังองค์ประปฏิมา

 
ความเห็นที่ 573 โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 56 : 09:49 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.

 
ความเห็นที่ 574 โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 56 : 09:18 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน

 
ความเห็นที่ 575 โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 56 : 08:08 น.  โดย : .ช.พัน.๓๐๒  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 576 โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 56 : 09:29 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 577 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 56 : 08:06 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

ทรงพระมิ่งขวัญของปวงชนขาวไทย ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 578 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 56 : 08:08 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เชื่อในพระราชดำริ ที่พ่อหลวงทรงสอนไว้

 
ความเห็นที่ 579 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 56 : 08:08 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 580 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 56 : 08:09 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 581 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 56 : 08:10 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราจะไม่มีแผ่นดินอยู่

 
ความเห็นที่ 582 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 56 : 08:10 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ องค์ราชัน

 
ความเห็นที่ 583 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 56 : 08:11 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 584 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 56 : 08:19 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 585 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 56 : 08:20 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม

 
ความเห็นที่ 586 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 56 : 08:20 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

 
ความเห็นที่ 587 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 56 : 08:21 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

 
ความเห็นที่ 588 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 56 : 08:24 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฏร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก

 
ความเห็นที่ 589 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 56 : 08:25 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์

 
ความเห็นที่ 590 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 56 : 08:26 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.

 
ความเห็นที่ 591 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 56 : 08:26 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 592 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 56 : 08:27 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

เราทหารขนส่งรักและเทิดทูลใน หลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน

 
ความเห็นที่ 593 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 56 : 08:27 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 594 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 56 : 08:28 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 595 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 56 : 08:28 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

รวมใจภักดี รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 596 โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 56 : 10:45 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

 
ความเห็นที่ 597 โพสเมื่อ : 2 ม.ค. 57 : 14:58 น.  โดย : กรมทพ 41  

ช่วยกันทำความดีถวายแด่พ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 598 โพสเมื่อ : 2 ม.ค. 57 : 14:59 น.  โดย : กรมทพ 41  

ช่วยกันทำความดีถวายแด่พ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 599 โพสเมื่อ : 2 ม.ค. 57 : 15:01 น.  โดย : กรมทพ 41  

ช่วยกันทำความดีถวายแด่พ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 600 โพสเมื่อ : 2 ม.ค. 57 : 15:03 น.  โดย : กรมทพ 41  

ช่วยกันทำความดีถวายแด่พ่อหลวงของเรา

 

back  1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว