Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  [58]  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 5701 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 13:57 น.  โดย : กบร.ศป.  

41. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
42. ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
43. สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
44. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
45. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
46. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
47. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
48. เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
49. ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
50. พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 5702 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 13:58 น.  โดย : กบร.ศป.  

51. พระองค์ทรงพระเจริญ ยาวนานเทอญเพลินสุขีพระชนจนร้อยปี วงศ์จักรีพระภูมิพล
52. แม่หลวงดวงใจชาติ แม่จอมปราชญ์ ศาสน์เข้มข้นจากใจให้ปวงชน บุญแม่ล้นจนพร้อมพอ
53. ขอพระองค์แม่เจ้า ราชินี สิริกิตต์คือมิ่งขวัญพระภูมี แจ่มจ้าครองเคียงคู่จักรี เป็นหนึ่ง พระเทอญเพราะงามเลิศหล้า แม่ฟ้าราชินี
54. ขอน้อมเกล้าแทบเบื้องพระยุคลบาทวโรกาสพิลาสวาระ ประสูติศรีถวายพระพรขัตติยราชราชินีพระชนม์รุจีทวีมนัสพิพัฒน์ เทอญ
55. เฉลิมวันพระพรรษามาบรรจบรื่นประนบพบองค์ทรงสมัยพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯสถิตในน้ำพระทัยเลิศล้นท้นปฐพี
56. สง่าองค์อรทัยวลัยลักษณ์ สง่าพักตร์ศรีเทพประภัสสรจุติล่วงโชติช่วงกลางนาคร เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ดวงใจไทย
57. หลวงสถิตย์ในดวงใจไทยทั้งปวงในหลวงทรงนำแผ่นดิน นำวิถีล้านดวงจิตด้วยความรักน้อมภักดีพระภูมิยืนยงทรงพระเจริญ
58. ปวงข้าบาท กราบพระองค์ ขอทรงพัก ด้วยประจักษ์ ราชกิจ อดิศร พระทรงเป็น ร่มฟ้า ประชาทร ถวายพระพร ด้วยไทยรัก สามัคคี
60. ขออยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านตลอดไป

 
ความเห็นที่ 5703 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 13:58 น.  โดย : กบร.ศป.  

61. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญ
62. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
63. ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล
64. ขอบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง
65. ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้พระองค์อยู่กับประชาชนชาวไทยไปตาบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
66. อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิทั่วสากลโลก มาอำนวยอวยพร ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญแด่ชาวไทยทั่งปวง ตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
67. รักชาติ รักในหลวง ทรงพระเจริญ
68. ไม่เสียชาติเกิด ที่ได้เกิดเป็นคนไทยและมี King ที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยเหมือน พ่อหลวงของเรา
69. วันนี้ถ้าทุกคนยังไม่เริ่ม จงอย่าช้าที่จะเริ่มทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
70. ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดในโลกที่จะประเสริฐเท่ากับพ่อหลวงของเรา วันนี้คุณทำดีเพื่อในหลวงหรือยัง

 
ความเห็นที่ 5704 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 13:58 น.  โดย : กบร.ศป.  

71. เทิดไทองค์ราชา องค์ราชินี แห่งแผ่นดิน
72. ขอให้ในหลวงทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
73. รักชาติยิ่งชีพ รักพ่อทั้งชีวิต
74. พระองค์ทรงพระเจริญ
75. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
76. เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย คุณความดีของพระองค์ท่านคือทุกสิ่ง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
77. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยืนยาวมีพระวรกายที่แข็งแรงทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตลอดไป
78. รู้รัก สามัคคี ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
79. ทรงเหน็ดเหนื่อย...พระวรกาย...เพื่อไพร่ฟ้า ทรงงานหนัก...เพื่อประชา...จักหาไหน ทรงดำรัส...โครงการ...เพื่อป้องภัย ทรงทำให้...หัวใจไทย...เป็นหนึ่งเดียว
80. พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 5705 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 13:59 น.  โดย : กบร.ศป.  

81. ธ ทรงธรรม นำไทย ให้ก้าวหน้า กอปรกิจหนุน ด้วยบุญญา มานานเนิ่น ทุกเส้นทาง พระบาท ลาดดำเนิน ที่ขัดเขิน เกินแก้ แลไม่มี
82 .รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
83. ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
84. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
85. พระเสโทไหลหลั่งดั่งสายน้ำ ธ ทรงย่ำย่างพระบาทเสด็จเยี่ยม แสงแดดส่องต้องพระกายแทบไหม้เกรียม พระยังเปี่ยมพระเมตตาประชาชน
86. บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์ เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า สมเด็จนวมินทร์ มหาราช อวยสุขทุกทั่วหน้า มนัสปลื้มเปรมกมล
87. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
88. ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญแด่คนไทยในทั่วหล้า ขอให้พระวรกายของพระองค์ดีขึ้นตามลำดับ ประชาชนทุกคนเป็นห่วงท่าน ขอให้คุณงามความดีที่พวกเราได้ทำมานั้น ส่งผลแด่ท่านเพียงพระองค์เดียว
89. ขอพระองค์ทรงมีพลานามัย ที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
90. กำลังใจของผองไทยยังรวมอยู่ มอบไปสู่องค์พ่อหลวงแห่งปวงชน ให้อุปสรรคโรคภัยไปให้พ้น เหล่าปวงชนขอส่งกำลังใจ

 
ความเห็นที่ 5706 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:00 น.  โดย : กบร.ศป.  

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้สุขสำราญชั่วกาลเทอญ
จะยากจนข้นแค้นแสนสาหัส จะพรากพลัดอยู่แห่งใดไกลสุดแสน
จะพิการแสนอนาถสุดขาดแคลน จะแร้นแค้นอยู่หนใดในแผ่นดิน
น้ำพระทัยของพระองค์ส่งไปถึง เป็นที่พึ่งที่ลูกไทยใฝ่ถวิล
ท่านทรงห่วงปวงประชาเรื่องหากิน ทุกสิ่งสิ้นพ่อหลวงทรงห่วงใย
ยามนี้ท่านทรงประชวรลูกป่วนปั่น ทุกวี่วันไทยสลดไม่สดใส
อยากให้พ่อหายห่วงด้วยเร็วไว ทุกผองไทยใฝ่จงรักและภักดี
ขอให้พ่อมีแต่สุขเกษมสันต์ ทุกคืนวันจงไร้ทุกฃ์มีสุขศรี
ปวงประชาขอเดชะพระภูมี ด้วยภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5707 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:00 น.  โดย : กบร.ศป.  

องค์กษัตริย์ภูมิพลมหาราช
มหาปราชญ์แผ่นดินไทยทั้งผอง
ทรงครองราชย์โดยธรรมตามครรลอง
เฉลิมฉลองพระพรรษาข้าผองชน
พระชีพชนม์ยั่งยืนนานทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 5708 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:02 น.  โดย : กบร.ศป.  

อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

 
ความเห็นที่ 5709 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:02 น.  โดย : กบร.ศป.  

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
ขอพระยิ่งยศปราศจากโรคาพาธ
ทรงมิ่งขวัญของปวงชนไทย นานเท่านาน.

 
ความเห็นที่ 5710 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:02 น.  โดย : กบร.ศป.  

อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 5711 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:03 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่าน

ให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

เป็นมิ่งขวัญของปวงชน ตราบนานเท่านาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 5712 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:03 น.  โดย : กบร.ศป.  

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระเมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

 
ความเห็นที่ 5713 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:04 น.  โดย : กบร.ศป.  

พ่อคือหนึ่ง ซึ่งเผื่อแผ่ แลประชา
ความอ่อนแรง เหนื่อยล้า หาได้เห็น
คอยพิทักษ์ ปกปัก ให้ร่มเย็น
สมกับเป็น มิ่งขวัญ ราชันไทย

 
ความเห็นที่ 5714 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:04 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ สถิตเป็นมิ่งขวัญอันสง่า ปกไพร่ฟ้าร่มเย็นเป็นสุขศรี
สยามรัฐก่อคุณค่า ธ ปราณี แนะวิธีแผ้วถางทางอำไพ
ชนชาวไทยอัญเชิญพรบวรฤทธิ์ จงประสิทธิ์ก่อสุขะวรรณะใส
ประเทืองเทิดพระชันษาพลานามัย พระทรงชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5715 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 5716 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:04 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า
น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย
ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล
ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี
ขอทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5717 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:05 น.  โดย : กบร.ศป.  

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน
มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงไชย

 
ความเห็นที่ 5718 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นผู้ให้ตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 5719 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:05 น.  โดย : กบร.ศป.  

อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

 
ความเห็นที่ 5720 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:05 น.  โดย : กบร.ศป.  

............เรารักในหลวง...เรารักในหลวง
........เรารักในหลวง.........เรารักในหลวง
.....เรารักในหลวง...............เรารักในหลวง
...เรารักในหลวง....................เรารักในหลวง..............เรารักในหลวง......
..เรารักในหลวง......................เรารักในหลวง........เรารักในหลวง.....เรารักในหลวง
.เรารักในหลวง........................เรารักในหลวง.....เรารักในหลวง........เรารักในหลวง
เรารักในหลวง.........................เรารักในหลวง...เรารักในหลวง...........เรารักในหลวง
.เรารักในหลวง.........................เรารักในหลวง.......................เรารักในหลวง
..เรารักในหลวง.........................เรารักในหลวง...............เรารักในหลวง
...เรารักในหลวง....................................................เรารักในหลวง
.....เรารักในหลวง.............................................เรารักในหลวง
.........เรารักในหลวง...................................เรารักในหลวง
............เรารักในหลวง...........................เรารักในหลวง
................เรารักในหลวง....................เรารักในหลวง
..................เรารักในหลวง.............เรารักในหลวง
......................เรารักในหลวง.........เรารักในหลวง
.......................เรารักในหลวง.....เรารักในหลวง
..............................เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 5721 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:06 น.  โดย : กบร.ศป.  

ชนชาวไทย ทั่วหล้าปรีดาล้น
วันเฉลิมพระชนม์มงคลสมัย
จอมนรินทร์ปิ่นรัชคู่ฉัตรชัย
สถิตย์ใจ ไพร่ฟ้า มาเนิ่นนาน

ถิ่นกันดารป่าดงก็ทรงเยี่ยม
พระทัยเปี่ยมเมตตามหาศาล
หลายสิบปีพระองค์มุ่งทรงงาน
มากโครงการพร้อมสรรพประทับใจ

ทรงปรับปรุงทั่วถิ่นดินและน้ำ
ดูสดชื่นชุ่มฉ่ำลำธารใส
ทรงคิดค้นฝนหลวงด้วยห่วงใย
เกษตรไทยก้าวหน้าสู่สากล

ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่
ปัญหารู้ดูแลมาแต่ต้น
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพตน
ไทยสุขล้นด้วยพระบารมี

ภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราช
ฝ่าพระบาทหริรักษ์จักรีศรี
ทรงคุ้มเกล้าเหล่าข้าฯด้วยปราณี
เราอยู่ดีสดใสพ้นภัยพาล

แปดสิบสี่พรรษา มหาบพิตร
ขอน้อมจิตให้พระองค์จงสุขศานต์
เป็นฉัตรเพชรร่มโพธิสมภาร
พระชนม์ยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญ...

 
ความเห็นที่ 5722 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 5723 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นสมติเทพที่ควรบูชา 

 
ความเห็นที่ 5724 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:07 น.  โดย : กบร.ศป.  

เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

 
ความเห็นที่ 5725 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 5726 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:08 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5727 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:08 น.  โดย : กบร.ศป.  

เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน

 
ความเห็นที่ 5728 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:08 น.  โดย : กบร.ศป.  

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน
มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงไชย

 
ความเห็นที่ 5729 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 5730 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:09 น.  โดย : กบร.ศป.  

อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

 
ความเห็นที่ 5731 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี 

 
ความเห็นที่ 5732 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:09 น.  โดย : กบร.ศป.  

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน
มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงไชย

 
ความเห็นที่ 5733 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย 

 
ความเห็นที่ 5734 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:10 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่าน

ให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

เป็นมิ่งขวัญของปวงชน ตราบนานเท่านาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 5735 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 5736 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:10 น.  โดย : กบร.ศป.  

อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 5737 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5738 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 5739 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:12 น.  โดย : กบร.ศป.  

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระเมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

 
ความเห็นที่ 5740 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:12 น.  โดย : กบร.ศป.  

ชนชาวไทย น้อมใจภักดิ์
ร้อยรวมรัก สมัครจิต อุทิศผล
ด้วยผองไทย ใจมนุษย์ สูงสุดชน
มหามงคล ฉลองชนม์ องค์ภูมี
ขอทวยไท้ เทวดา มาสถิต
ฉลองกิจ เฉลิมกาล สานราศี
หลายล้านใจ ถักทอ ก่อกรรมดี
ขอบารมี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5741 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 

 
ความเห็นที่ 5742 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:12 น.  โดย : กบร.ศป.  

เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง
พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์
ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

 
ความเห็นที่ 5743 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:13 น.  โดย : กบร.ศป.  

............เรารักในหลวง...เรารักในหลวง
........เรารักในหลวง.........เรารักในหลวง
.....เรารักในหลวง...............เรารักในหลวง
...เรารักในหลวง....................เรารักในหลวง..............เรารักในหลวง......
..เรารักในหลวง......................เรารักในหลวง........เรารักในหลวง.....เรารักในหลวง
.เรารักในหลวง........................เรารักในหลวง.....เรารักในหลวง........เรารักในหลวง
เรารักในหลวง.........................เรารักในหลวง...เรารักในหลวง...........เรารักในหลวง
.เรารักในหลวง.........................เรารักในหลวง.......................เรารักในหลวง
..เรารักในหลวง.........................เรารักในหลวง...............เรารักในหลวง
...เรารักในหลวง....................................................เรารักในหลวง
.....เรารักในหลวง.............................................เรารักในหลวง
.........เรารักในหลวง...................................เรารักในหลวง
............เรารักในหลวง...........................เรารักในหลวง
................เรารักในหลวง....................เรารักในหลวง
..................เรารักในหลวง.............เรารักในหลวง
......................เรารักในหลวง.........เรารักในหลวง
.......................เรารักในหลวง.....เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 5744 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 5745 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ 

 
ความเห็นที่ 5746 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 5747 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา 

 
ความเห็นที่ 5748 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา 

 
ความเห็นที่ 5749 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 

 
ความเห็นที่ 5750 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก 

 
ความเห็นที่ 5751 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 5752 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย 

 
ความเห็นที่ 5753 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยังได้รับ 

 
ความเห็นที่ 5754 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก 

 
ความเห็นที่ 5755 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 5756 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 5757 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย 

 
ความเห็นที่ 5758 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ 

 
ความเห็นที่ 5759 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 5760 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 5761 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 14:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา 

 
ความเห็นที่ 5762 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 5763 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 5764 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน 

 
ความเห็นที่ 5765 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 5766 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 5767 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 5768 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 5769 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้ 

 
ความเห็นที่ 5770 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 5771 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยิ่งใหญ่ ยืนยง 

 
ความเห็นที่ 5772 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 5773 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 5774 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 5775 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 5776 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 5777 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 5778 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 5779 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 5780 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา 

 
ความเห็นที่ 5781 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 5782 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด 

 
ความเห็นที่ 5783 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 5784 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน 

 
ความเห็นที่ 5785 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 5786 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย 

 
ความเห็นที่ 5787 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

 
ความเห็นที่ 5788 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ 

 
ความเห็นที่ 5789 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 5790 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 5791 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 5792 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา 

 
ความเห็นที่ 5793 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย 

 
ความเห็นที่ 5794 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต 

 
ความเห็นที่ 5795 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 5796 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน 

 
ความเห็นที่ 5797 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 5798 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 5799 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 5800 โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  [58]  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว