Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  [57]  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 5601 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 58 : 11:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5602 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 58 : 11:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5603 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 58 : 11:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5604 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 58 : 11:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5605 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 58 : 11:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก

 
ความเห็นที่ 5606 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 58 : 11:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 5607 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 58 : 11:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 5608 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 58 : 11:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 5609 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 58 : 11:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย

 
ความเห็นที่ 5610 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 58 : 11:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของชาวไทยจงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5611 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 58 : 11:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเหนื่อยพระวรกายเพื่อชาวไทย ขอจงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5612 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 58 : 11:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พสกนิกรชาวไทยขอถวายพระพรจงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5613 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 58 : 11:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระราชวงศ์ทรงเหนื่อยเพื่อพสกนิกร ขอทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5614 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 58 : 11:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 5615 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 58 : 11:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยน้ำพระทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ

 
ความเห็นที่ 5616 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 58 : 12:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ศาสนาใด ได้รู้ประจักษ์น้ำพระทัยของพระองค์ท่าน เพื่อขจัดความเดือนร้อน ให้อยู่เย็นเป็นสุข มีโครงการหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้จัดทำขึ้น

 
ความเห็นที่ 5617 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 58 : 12:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประหยัด พอเพียง ชื่อเสียง เรียงนาม พาไทย เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 5618 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 58 : 12:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ

 
ความเห็นที่ 5619 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 58 : 12:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอเทิดทูลพระเจ้าอยู่หัวตลอดชีวิต

 
ความเห็นที่ 5620 โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 58 : 12:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์ อยู่ดีกินดี มีความสุข ดั่งจะเห็นได้จาก

 
ความเห็นที่ 5621 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำริขึ้น เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย หลายร้อย หลายพันโครงการ

 
ความเห็นที่ 5622 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพ่อหลวงของแผ่นดิน เป็นที่รักและเคารพของประชาชนทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 5623 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไม่มีแห่งหนใดที่พระองค์ไม่เคยเสด็จเยี่ยมเยือนประชากรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 5624 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งปัญหาน้ำขาดแคลน ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำเสีย

 
ความเห็นที่ 5625 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อทรงรับทราบถึงความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

 
ความเห็นที่ 5626 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำเป็นอย่างดี ประกอบกับสายพระเนตรที่ยาวไกลจึงมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อราษฎรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 5627 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทั่ว จนกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ที่พระบาทย่างก้าวไปถึง ความสุข ความเจริญ ความอยู่ดีกินดีไปสู่ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้

 
ความเห็นที่ 5628 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ พออยู่ พอกิน สามารถช่วยตนเองได้

 
ความเห็นที่ 5629 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 5630 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 5631 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 5632 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา

 
ความเห็นที่ 5633 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล

 
ความเห็นที่ 5634 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี

 
ความเห็นที่ 5635 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 5636 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5637 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา

 
ความเห็นที่ 5638 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 5639 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 5640 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นพระอาจารย์ที่พระราชทานความรู้ให้กับทุกสถาบัน

 
ความเห็นที่ 5641 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงและขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ในเร็ววัน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 5642 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง 

 
ความเห็นที่ 5643 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปราศจากโรคร้าย และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 5644 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วและขอทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนตลอดไป

 
ความเห็นที่ 5645 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเสถียรเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนตราบชั่วกาลนานเทอญ

 
ความเห็นที่ 5646 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง 

 
ความเห็นที่ 5647 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 5648 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้มีพระวรกายที่แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 5649 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เป็นมิ่งขวัญปวงชน ตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 5650 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 5651 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 5652 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 5653 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบเรากู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 5654 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 5655 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นพระผู้ทรงเมตตา

 
ความเห็นที่ 5656 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์

 
ความเห็นที่ 5657 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 5658 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นผู้ให้....ตลอดกาล....

 
ความเห็นที่ 5659 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 5660 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นสมติเทพที่ควรบูชา

 
ความเห็นที่ 5661 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 5662 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 5663 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี

 
ความเห็นที่ 5664 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย

 
ความเห็นที่ 5665 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 5666 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5667 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง เปรียบเสมือน พ่อ – แม่

 
ความเห็นที่ 5668 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ไทย พระนามลือไกลทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 5669 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง และจะทำความดีเพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 5670 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงมีพระชนมายุยืน หมื่นปี

 
ความเห็นที่ 5671 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย

 
ความเห็นที่ 5672 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ

 
ความเห็นที่ 5673 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 5674 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 5675 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา

 
ความเห็นที่ 5676 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 5677 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 5678 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 11:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน

 
ความเห็นที่ 5679 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 12:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 5680 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 12:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 5681 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 12:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5682 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 12:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 5683 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 12:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้

 
ความเห็นที่ 5684 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 12:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 5685 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 12:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อของแผ่นดิน เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 5686 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 12:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ทรงรอบรู้ทุกด้านสาขา

 
ความเห็นที่ 5687 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 12:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงคือดวงประทีปของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 5688 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 12:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงมิรู้เหน็ด มิรู้เหนื่อย เพื่อให้ประชาชนของประองค์มีความสุข

 
ความเห็นที่ 5689 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 12:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยากให้ประเทศไทยสงบสุขสักที

 
ความเห็นที่ 5690 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 12:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์ 

 
ความเห็นที่ 5691 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 13:52 น.  โดย : กบร.ศป.  

อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 5692 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 13:53 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 5693 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 13:53 น.  โดย : กบร.ศป.  

กำลังใจของผองไทยยังรวมอยู่ มอบไปสู่องค์พ่อหลวงแห่งปวงชน
ให้อุปสรรคโรคภัยไปให้พ้น เหล่าปวงชนขอส่งกำลังใจ
ขอให้พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระชนมายุยืน และพระพลานามัยที่แข็งแรง
และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 5694 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 13:54 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยรักดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 5695 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 13:54 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 5696 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 13:55 น.  โดย : กบร.ศป.  

เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี
มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบสี่ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 5697 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 13:55 น.  โดย : กบร.ศป.  

1. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
4. รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
5. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
6. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
7. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
8. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
10. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 5698 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 13:56 น.  โดย : กบร.ศป.  

11. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
12. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
13. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
14. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
15. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
16. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
17. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
18. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
19. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
20. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 5699 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 13:56 น.  โดย : กบร.ศป.  

21. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
22. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
23. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
24. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
25. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
26. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
27. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
28. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
29. พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
30. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 5700 โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 58 : 13:57 น.  โดย : กบร.ศป.  

31. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
32. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
33. แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
34. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
35. ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ
36. พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
37. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
38. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
39. เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
40. ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  [57]  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว