Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  [55]  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 5401 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยือนประชาชนในท้องถิ่นชนบท จนทำให้ราษฎรอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง 

 
ความเห็นที่ 5402 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้มีพระชนมายุยืนนาน เพื่ออยู่เป็นมิ่งขวัญของขอให้พระองค์มีพระลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง 

 
ความเห็นที่ 5403 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพระพุทธเจ้า จะดำเนินรอยตามการสร้างคุณงามความดีอย่างพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 5404 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง 

 
ความเห็นที่ 5405 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชา ตราบชั่วกาลนิรันดร์ 

 
ความเห็นที่ 5406 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ร่มเงาแก่พสกนิกรทั่วหล้า 

 
ความเห็นที่ 5407 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวรใน เร็ววัน 

 
ความเห็นที่ 5408 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอสดุดีมหาราชาผู้เปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 5409 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะทำแต่ความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 5410 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงห่วงใยไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ ภูวนาทบันดาลสุขทุกสิ่งสรรค์ พระมหากรุณาอเนกอนันต์ พระมิ่งขวัญขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 5411 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ คือ นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ คือหัวใจคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 5412 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้อมดวงใจ ไทยทุกเชื้อชาติศาสนาสดุดีมหาราชา 

 
ความเห็นที่ 5413 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์เป็นมิ่งขวัญตราบชั่วกาลนิรันดร 

 
ความเห็นที่ 5414 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ตลอดเวลากว่านี้ด้วยเทอญ 

 
ความเห็นที่ 5415 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 5416 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 5417 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 5418 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง 

 
ความเห็นที่ 5419 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคง ถาวรอย่างแท้จริง 

 
ความเห็นที่ 5420 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้มีพระชนมายุยืนนาน เพื่ออยู่เป็นมิ่งขวัญของขอให้พระองค์มีพระลานามัย สมบูรณ์แ

 
ความเห็นที่ 5421 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 5422 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 5423 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะเรา่ร้องว่าอย่างไร 

 
ความเห็นที่ 5424 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 14:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

 
ความเห็นที่ 5425 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

 
ความเห็นที่ 5426 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

 
ความเห็นที่ 5427 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

 
ความเห็นที่ 5428 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

 
ความเห็นที่ 5429 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 5430 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบเรา้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 
ความเห็นที่ 5431 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 5432 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

 
ความเห็นที่ 5433 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

 
ความเห็นที่ 5434 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์

 
ความเห็นที่ 5435 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 5436 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฏร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก

 
ความเห็นที่ 5437 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์

 
ความเห็นที่ 5438 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.

 
ความเห็นที่ 5439 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 5440 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 5441 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 5442 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 5443 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 5444 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

 
ความเห็นที่ 5445 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 11:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 5446 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 11:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

 
ความเห็นที่ 5447 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 11:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 5448 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 11:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 5449 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 11:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 5450 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 11:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 5451 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 11:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 5452 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 11:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 5453 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นพระผู้ทรงเมตตา

 
ความเห็นที่ 5454 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์

 
ความเห็นที่ 5455 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 5456 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นสมติเทพที่ควรบูชา

 
ความเห็นที่ 5457 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 5458 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 5459 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี

 
ความเห็นที่ 5460 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย

 
ความเห็นที่ 5461 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 5462 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5463 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง เปรียบเสมือน พ่อ – แม่

 
ความเห็นที่ 5464 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ไทย พระนามลือไกลทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 5465 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง และจะทำความดีเพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 5466 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงมีพระชนมายุยืน หมื่นปี

 
ความเห็นที่ 5467 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย

 
ความเห็นที่ 5468 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ

 
ความเห็นที่ 5469 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 5470 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 5471 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา

 
ความเห็นที่ 5472 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 5473 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 5474 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน

 
ความเห็นที่ 5475 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 5476 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 5477 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5478 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 5479 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้

 
ความเห็นที่ 5480 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 5481 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อของแผ่นดิน เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 5482 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ทรงรอบรู้ทุกด้านสาขา

 
ความเห็นที่ 5483 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงคือดวงประทีปของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 5484 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงมิรู้เหน็ด มิรู้เหนื่อย เพื่อให้ประชาชนของประองค์มีความสุข

 
ความเห็นที่ 5485 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยากให้ประเทศไทยสงบสุขสักที

 
ความเห็นที่ 5486 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 5487 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5488 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเวลา

 
ความเห็นที่ 5489 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 5490 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพรให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 5491 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5492 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5493 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5494 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5495 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5496 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก

 
ความเห็นที่ 5497 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 5498 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 5499 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 5500 โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 58 : 14:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  [55]  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว