Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  [54]  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 5301 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง 

 
ความเห็นที่ 5302 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยากให้คนไทยทุกคนสามัคคีกันไว้ 

 
ความเห็นที่ 5303 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยู่อย่างพอเพียงเพื่อประเทศชาติ 

 
ความเห็นที่ 5304 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พวกเราจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งกว่าชีวิต 

 
ความเห็นที่ 5305 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป ๓๗๖ พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 5306 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 5307 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน  

 
ความเห็นที่ 5308 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การปกปักษ์รักษาสถาบัน ฯ ก็คือการปกปักษ์รักษาชาติ ไม่มีชาติเราก็ไม่มีที่อยู่ 

 
ความเห็นที่ 5309 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมื่อพ่อเห็นลูกทะเลาะกัน พ่อย่อมเป็นทุกข์ และไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่ง 

 
ความเห็นที่ 5310 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทำเพื่อปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 5311 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อย่าทะเลาะกัน ทำเพื่อพ่อหลวงเถอะชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 5312 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักและสามัคคีกันให้ประเทศชาติเจริญ เพื่อพ่อหลวงของเราทุกคน 

 
ความเห็นที่ 5313 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นทุกลมหายใจ ร้อยดวงใจประชาราษฎรให้เป็นหนึ่งเดียว ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๓๘๖ ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล 

 
ความเห็นที่ 5314 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 5315 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย 

 
ความเห็นที่ 5316 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สร้างความรักความ สร้างความสามัคคีกันภายในประเทศชาติ ประเทศไทยจะได้ยั่งยืน 

 
ความเห็นที่ 5317 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงคือศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 5318 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ช่วยกันทำความดีถวายแด่พ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 5319 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารวมใจกันเป็นหนึ่ง เพื่อประเทศไทย เพื่อพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 5320 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทยใจเดียวกัน ร่วมกันสร้างสรรค์แต่สิ่งดีๆ 

 
ความเห็นที่ 5321 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขวานไทยใจหนึ่งเดียว 

 
ความเห็นที่ 5322 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เชื่อสายประเพณี ไม่มีกีดกั้น เราคนไทยด้วยกัน 

 
ความเห็นที่ 5323 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักเมืองไทย ต้องสามัคคี รวมพลังกันเข้าไว้ เพื่อประเทศชาติของเรา 

 
ความเห็นที่ 5324 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศไทยต้องการความสามัคคี เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ประเทศไทยจงเจริญ 

 
ความเห็นที่ 5325 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 5326 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 5327 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่กับคนไทยเราไปนานๆ ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 5328 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์ 

 
ความเห็นที่ 5329 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี 

 
ความเห็นที่ 5330 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 5331 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน 

 
ความเห็นที่ 5332 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 

 
ความเห็นที่ 5333 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย 

 
ความเห็นที่ 5334 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 5335 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 5336 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาล  

 
ความเห็นที่ 5337 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 5338 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา 

 
ความเห็นที่ 5339 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 5340 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมืองไทย ร่มเย็น เป็นหนึ่งได้ เพราะเรามี พ่อหลวงทรงปกครอง 

 
ความเห็นที่ 5341 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

 
ความเห็นที่ 5342 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 5343 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนา เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชน 

 
ความเห็นที่ 5344 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สร้างความสามัคคีปรองดองเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข 

 
ความเห็นที่ 5345 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผล แก่ตนเอง สังคม ประเทศชาติ 

 
ความเห็นที่ 5346 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงสละหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก 

 
ความเห็นที่ 5347 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา 

 
ความเห็นที่ 5348 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราทุกคนช่วยกันรักษา สถาบันหลักของชาติ โดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

 
ความเห็นที่ 5349 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติ ต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 

 
ความเห็นที่ 5350 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อ ของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 5351 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์และมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 
ความเห็นที่ 5352 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน 

 
ความเห็นที่ 5353 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงขจัดปัญหาด้วยโครงการในพระราชดำริ ทั้ง ฝนหลวง เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 5354 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคง ถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 5355 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีบุญล้นของคนไทยที่มีในหลวงเป็นพระประมุขของประเทศ 

 
ความเห็นที่ 5356 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นห่วงคนไทย ที่ขาดความสามัคคีกัน 

 
ความเห็นที่ 5357 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เชื่อในพระราชดำริ ที่พ่อหลวงทรงสอนไว้ 

 
ความเห็นที่ 5358 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า 

 
ความเห็นที่ 5359 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ควรนำไปปฏิบัติ 

 
ความเห็นที่ 5360 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่สำคัญสูงสุดของชาติ เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันปกปักษ์รักษา 

 
ความเห็นที่ 5361 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้ เอกราช 

 
ความเห็นที่ 5362 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เนื่องในวัน “๕ ธันวามหาราช” ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 5363 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ เพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรคนไทย 

 
ความเห็นที่ 5364 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยงจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ 

 
ความเห็นที่ 5365 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึงของเราชาวไทยตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 5366 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรายึดมั่นใน “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อถวายในหลวง 

 
ความเห็นที่ 5367 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กองทุนแม่ทำให้ราษฎรแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 
ความเห็นที่ 5368 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน 

 
ความเห็นที่ 5369 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดเพื่อถวายแด่ ในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 5370 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนพระองค์เอง 

 
ความเห็นที่ 5371 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ฯ ทรงเป็นที่เคารพสักการะแด่คนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 5372 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ใน ๕ ธันวามหาราช เราคนไทยร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่ในหลวง 

 
ความเห็นที่ 5373 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ฯ ทรงเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างแท้จริง เพื่อแผ่นดินชาวสยาม 

 
ความเห็นที่ 5374 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ฯ ทรงช่วยเหลือและรับคนป่วยไว้ในพระราชอุปถัมภ์ 

 
ความเห็นที่ 5375 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 11:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 5376 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช 

 
ความเห็นที่ 5377 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกโครงการพระองค์ท่าน ล้วนแต่นำมาแก้ไขให้ทันกับสภาวะในปัจจุบัน 

 
ความเห็นที่ 5378 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล 

 
ความเห็นที่ 5379 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้นต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึงต่างประเทศ ๔๕๘ เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ เพราะเป็นที่พึงของเกษตรกรคนไทย 

 
ความเห็นที่ 5380 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทยจงภูมิใจที่มี “พ่อหลวง” เป็นที่รู้จักทั่วโลก 

 
ความเห็นที่ 5381 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ฯ ทรงสละเวลา เพื่อพบปะประชาราษฎร์ ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย 

 
ความเห็นที่ 5382 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ 

 
ความเห็นที่ 5383 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทุกพระองค์ จงมีอายุนิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดเทอญ 

 
ความเห็นที่ 5384 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“๕ ธันวามหาราช” เราคนไทยร่วมทำแต่ความดี เพื่อถวายในหลวง 

 
ความเห็นที่ 5385 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ ฯ จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม 

 
ความเห็นที่ 5386 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ ฯ ไม่ละทิ้งประชาชน

 
ความเห็นที่ 5387 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

นำพาประเทศเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง 

 
ความเห็นที่ 5388 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 5389 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ ฯทรง มีพระเกษมสำราญ 

 
ความเห็นที่ 5390 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ ฯ ทรงมีมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 5391 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ ฯ ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 5392 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ ฯ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 5393 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันกษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ 

 
ความเห็นที่ 5394 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความเมตตา มีการช่วยเหลือคนไทย 

 
ความเห็นที่ 5395 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะ นักดนตรี จิตรกร 

 
ความเห็นที่ 5396 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหาแนวทางยุติความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้น 

 
ความเห็นที่ 5397 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีอย่างสมเกียรติ 

 
ความเห็นที่ 5398 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์นานที่สุดในโลก 

 
ความเห็นที่ 5399 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับความนิยมมาก 

 
ความเห็นที่ 5400 โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 58 : 13:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมในทุกๆด้าน เช่น ทรงชี้แจงให้ประชาชนมีอาชีพตามแบบอย่างของตัวเอง ท่านทรงเป็นห่วงราษฎรในทุกๆภาค 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  [54]  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว