Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  [53]  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 5201 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ 

 
ความเห็นที่ 5202 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 5203 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 5204 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง 

 
ความเห็นที่ 5205 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 5206 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 10:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 5207 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้น 

 
ความเห็นที่ 5208 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 5209 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 5210 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี 

 
ความเห็นที่ 5211 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 

 
ความเห็นที่ 5212 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 5213 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน 

 
ความเห็นที่ 5214 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา 

 
ความเห็นที่ 5215 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักพ่อหลวงเกินสิ่งอื่นใด 

 
ความเห็นที่ 5216 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ความเห็นที่ 5217 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แนะแนวทางในการสร้างทางด่วนเพื่อลดปัญหารถติด 

 
ความเห็นที่ 5218 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยแหนหวงยิ่งดั่งดวงชีวี 

 
ความเห็นที่ 5219 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 11:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะทำความดีให้กับประเทศชาติ 

 
ความเห็นที่ 5220 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 11:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง 

 
ความเห็นที่ 5221 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 5222 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย 

 
ความเห็นที่ 5223 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 5224 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงคือพ่อของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 5225 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 5226 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 11:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 5227 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 5228 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงติดตามสถานการณ์ภาคใต้อย่างใกล้ชิด 

 
ความเห็นที่ 5229 โพสเมื่อ : 9 มิ.ย. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะทำความดีให้กับประเทศชาติ 

 
ความเห็นที่ 5230 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง 

 
ความเห็นที่ 5231 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 5232 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการ ทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย 

 
ความเห็นที่ 5233 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 5234 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงมทรงได้นำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดินได้ดี 

 
ความเห็นที่ 5235 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 5236 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน 

 
ความเห็นที่ 5237 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน 

 
ความเห็นที่ 5238 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติจะพ้นวิกฤตเมื่อ คนไทยหันหน้าเข้าหากัน ร่วมสร้างความสมานฉันท์ 

 
ความเห็นที่ 5239 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงงานอย่างหนักในถิ่นทุรกันดาร ทั้งเหนื่อย แต่ก็เพื่อประชาชนของพระองค์ ร่วมในกันทำความดีถวายพระองค์ท่าน 

 
ความเห็นที่ 5240 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 5241 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักเมืองไทยต้องสามัคคีรวมพลังกัน เพื่อประเทศไทยก้าวหน้า 

 
ความเห็นที่ 5242 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเกิดชาติไหนเราก็ไทยด้วยกัน 

 
ความเห็นที่ 5243 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักสถาบันชาติ ศรัทธาสถาบันศาสนา เคารพซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 5244 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เพื่อชาติ เพื่อประเทศ เพื่อตัวเราเอง ร่วมสร้างความสามัคคี ณ บัดนี้ ก่อนจะสายเกินไป 

 
ความเห็นที่ 5245 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อุทิศทั้งกาย และใจ ไว้ซึ่ง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 5246 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ยืนบนผืนแผ่นดินไทย รักกันไว้เถิด 

 
ความเห็นที่ 5247 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประชาชนไทยต้องสามัคคีกันไว้ เพื่อประเทศไทยเจริญ 

 
ความเห็นที่ 5248 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจะสามัคคีกัน เพื่อประเทศชาติของเรา 

 
ความเห็นที่ 5249 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระผู้ทรงธรรมคือ ในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 5250 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความสามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่ จะนำประเทศไทยไปสู่ความเจริญ 

 
ความเห็นที่ 5251 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขวานไทย ใจหนึ่งเดียว

 
ความเห็นที่ 5252 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 5253 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินสยาม 

 
ความเห็นที่ 5254 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ทำความดีเพื่อพ่อหลวง และร่วมกันสร้างความสามัคคีเพื่อนำพาประเทศก้าวไกลอย่างมั่นคง 

 
ความเห็นที่ 5255 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อย่าแตกแยกกันเลยขวานไทยใจหนึ่งเดียวรักพ่อหลวงหยุดทะเลาะกัน 

 
ความเห็นที่ 5256 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวาเป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี 

 
ความเห็นที่ 5257 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ 

 
ความเห็นที่ 5258 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทย เทิดทูนไว้องค์เหนือหัว 

 
ความเห็นที่ 5259 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 5260 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 5261 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 5262 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน 

 
ความเห็นที่ 5263 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน ๓๓๐ รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน 

 
ความเห็นที่ 5264 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองทรงพระเชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่กับชาวไทยตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 5265 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพระพุทธเจ้าขอรับใช้ใต้พระบาทตลอดกาลนาน 

 
ความเห็นที่ 5266 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 5267 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าของแผ่นดิน ทรงอยู่คู่บ้านคู่เมือง ตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 5268 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นในหลวงของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทำงานอะไรนับถือศาสนาใด 

 
ความเห็นที่ 5269 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน 

 
ความเห็นที่ 5270 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 5271 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าของแผ่นดิน ทรงอยู่คู่บ้านคู่เมือง ตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 5272 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นในหลวงของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทำงานอะไรนับถือศาสนาใด 

 
ความเห็นที่ 5273 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน 

 
ความเห็นที่ 5274 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง 

 
ความเห็นที่ 5275 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม 

 
ความเห็นที่ 5276 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป 

 
ความเห็นที่ 5277 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง 

 
ความเห็นที่ 5278 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 11:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย 

 
ความเห็นที่ 5279 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 12:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 5280 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 12:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 5281 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 12:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย 

 
ความเห็นที่ 5282 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 12:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้  

 
ความเห็นที่ 5283 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 12:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นในหลวงของทุกคน ท่านย่อมจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะทุกคนล้วนเป็นพสกนิกร 

 
ความเห็นที่ 5284 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 12:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย 

 
ความเห็นที่ 5285 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 12:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีพ่อหลวงทรงห่วงปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 5286 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 12:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เดินตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงประชา 

 
ความเห็นที่ 5287 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 12:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน 

 
ความเห็นที่ 5288 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 12:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท 

 
ความเห็นที่ 5289 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 12:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความสามัคคีก่อให้เกิดความมีชัยจงรวมใจเทิกทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 5290 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 12:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 5291 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 12:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 5292 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 12:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิด ผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ 

 
ความเห็นที่ 5293 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 12:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย 

 
ความเห็นที่ 5294 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 12:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา 

 
ความเห็นที่ 5295 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 12:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 5296 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 12:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 5297 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 12:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 5298 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เพราะคนไทย รู้รักสามัคคีจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 5299 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ใกล้วันที่ ๕ ธ.ค.๕๑ ขอเชิญชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี กษัตริย์นักพัฒนาและยอดนักกีฬาของปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 5300 โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 58 : 14:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านผู้ซึ่งเป็นนางฟ้าของพวกเราชาวไทย 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  [53]  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว