Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  [51]  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 5001 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 5002 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 5003 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงดำรงไว้ด้วยทศพิศราชธรรมตลอดมา

 
ความเห็นที่ 5004 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำกระทำความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 5005 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ไทยทุกราชวงศ์ทรงกรอบกู้บ้านเมืองให้เป็นไทยตลอดมา

 
ความเห็นที่ 5006 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพของประชาชนทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 5007 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สมเด็จพระราชินีทรงเป็นที่เคารพของประชาชนทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 5008 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประชาชนคนไทยและต่างชาติ ล้วนยกย่องพระราชกรณียกิจของทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 5009 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 5010 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนชาวไทยได้อยู่มีความสุข

 
ความเห็นที่ 5011 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกพระองค์ ทรงเป็นผู้ที่มีความเสียสละที่แท้จริง

 
ความเห็นที่ 5012 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีที่ใดในโลกเว้นประเทศไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฏร

 
ความเห็นที่ 5013 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด

 
ความเห็นที่ 5014 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ลุวาระเฉลิมพระชนม์พรรษา ตั้งสัจจาอุทิศกายถวายกุศลอนุรักษ์ดินน้ำ

 
ความเห็นที่ 5015 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ตามภูวดลดำรงตนตามเศรษฐกิจแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 5016 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ท่านทรงตรากตรำงาน เพื่อประชาชน

 
ความเห็นที่ 5017 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีกษัตริย์พระองค์ไหนให้ได้เท่าอีกแล้วขอรองพระบาทราชวงศ์องค์จักรีจนชีวิตสูญสิ้นกลบมลาย

 
ความเห็นที่ 5018 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฏร์ ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย เทิดพระเกียรติศักดิ์

 
ความเห็นที่ 5019 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สักการะด้วยดวงใจ ขอให้พระองค์ท่านสุขสำราญชั่วกาลนานเทอญ

 
ความเห็นที่ 5020 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สักการะด้วยดวงใจ ขอให้พระองค์ท่านสุขสำราญชั่วกาลนานเทอญ

 
ความเห็นที่ 5021 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์อายุยิ่งยืนนาน จงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชั่วนิรันดร

 
ความเห็นที่ 5022 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นประมุขที่ทรงงาน เพื่อประชาชนของท่านตลอดชนชีพ เราเป็นคนไทยดำเนินรอยตามพระบุคคลบาท

 
ความเห็นที่ 5023 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 5024 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฏรของพระองค์ได้มีความสุข 

 
ความเห็นที่ 5025 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจของประชาราษฎร ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 5026 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจของประชาราษฎร ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 5027 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ผู้ทรงเป็นนักคิดค้น วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์และการกีฬา ดนตรี ที่ยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 5028 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อย

 
ความเห็นที่ 5029 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์

 
ความเห็นที่ 5030 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 5031 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณนา 

 
ความเห็นที่ 5032 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 5033 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ

 
ความเห็นที่ 5034 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 5035 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
ความเห็นที่ 5036 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

 
ความเห็นที่ 5037 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่า ชาติใดขาดสามัคคีธรรม จะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด 

 
ความเห็นที่ 5038 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 5039 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข

 
ความเห็นที่ 5040 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย 

 
ความเห็นที่ 5041 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักแผ่นดิน รักชาติ รักศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 5042 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 5043 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 

 
ความเห็นที่ 5044 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย 

 
ความเห็นที่ 5045 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 5046 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท 

 
ความเห็นที่ 5047 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ 

 
ความเห็นที่ 5048 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 5049 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 5050 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง 

 
ความเห็นที่ 5051 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 5052 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 10:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 5053 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา 

 
ความเห็นที่ 5054 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 5055 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 5056 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 5057 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย 

 
ความเห็นที่ 5058 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป 

 
ความเห็นที่ 5059 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 5060 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่ 

 
ความเห็นที่ 5061 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 5062 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน ๑๐๓ พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก 

 
ความเห็นที่ 5063 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ 

 
ความเห็นที่ 5064 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป 

 
ความเห็นที่ 5065 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 5066 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์ สุขแก่ปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 5067 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่ง มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป 

 
ความเห็นที่ 5068 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคง ถาวรอย่างแท้จริง ๑๑๐ หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 5069 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 5070 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราก็ไม่ควรที่จะเกิดเป็นไทย 

 
ความเห็นที่ 5071 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน 

 
ความเห็นที่ 5072 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย 

 
ความเห็นที่ 5073 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใน เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” 

 
ความเห็นที่ 5074 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง” 

 
ความเห็นที่ 5075 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความ ไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล” 

 
ความเห็นที่ 5076 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบ กู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 
ความเห็นที่ 5077 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม 

 
ความเห็นที่ 5078 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน 

 
ความเห็นที่ 5079 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย 

 
ความเห็นที่ 5080 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 5081 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 5082 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 11:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 5083 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 12:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน 

 
ความเห็นที่ 5084 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 12:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ 

 
ความเห็นที่ 5085 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 12:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล 

 
ความเห็นที่ 5086 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 12:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี 

 
ความเห็นที่ 5087 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 12:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม 

 
ความเห็นที่ 5088 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 12:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการ ปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 5089 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 12:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 5090 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 12:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย 

 
ความเห็นที่ 5091 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 12:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป 

 
ความเห็นที่ 5092 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 12:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 5093 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 12:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่ 

 
ความเห็นที่ 5094 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 12:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 5095 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 12:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้ 

 
ความเห็นที่ 5096 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 12:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน ๑๔๓ พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๑๔๔ ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 5097 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 13:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา 

 
ความเห็นที่ 5098 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 13:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 5099 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 13:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักชาติ รักแผ่นดิน รักพ่อของคนไทย 

 
ความเห็นที่ 5100 โพสเมื่อ : 8 มิ.ย. 58 : 13:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  [51]  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว