Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  [50]  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 4901 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 4902 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 4903 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 4904 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 4905 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 4906 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ

 
ความเห็นที่ 4907 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 4908 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 4909 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 4910 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 4911 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 4912 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 4913 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 4914 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 4915 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 4916 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 4917 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 4918 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี

 
ความเห็นที่ 4919 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

 
ความเห็นที่ 4920 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกัน***กหรือ

 
ความเห็นที่ 4921 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย

 
ความเห็นที่ 4922 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

 
ความเห็นที่ 4923 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 4924 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 4925 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 4926 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

 
ความเห็นที่ 4927 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

 
ความเห็นที่ 4928 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 4929 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 4930 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

 
ความเห็นที่ 4931 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด ถึงนี่

 
ความเห็นที่ 4932 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 4933 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่งคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 4934 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4935 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4936 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง 

 
ความเห็นที่ 4937 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 11:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 4938 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 4939 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 11:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย 

 
ความเห็นที่ 4940 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 11:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ยอดกษัตริย์นักพัฒนา 

 
ความเห็นที่ 4941 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 11:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้ 

 
ความเห็นที่ 4942 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 11:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 4943 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 11:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 

 
ความเห็นที่ 4944 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 11:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 4945 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 11:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4946 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 11:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4947 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 11:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพ

 
ความเห็นที่ 4948 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 11:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 4949 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 11:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร 

 
ความเห็นที่ 4950 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 11:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา 

 
ความเห็นที่ 4951 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 11:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์ 

 
ความเห็นที่ 4952 โพสเมื่อ : 4 มิ.ย. 58 : 15:11 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4953 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4954 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 4955 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 4956 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา 

 
ความเห็นที่ 4957 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 4958 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4959 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย 

 
ความเห็นที่ 4960 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 4961 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4962 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 4963 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 

 
ความเห็นที่ 4964 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 4965 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ 

 
ความเห็นที่ 4966 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 4967 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา 

 
ความเห็นที่ 4968 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา

 
ความเห็นที่ 4969 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 

 
ความเห็นที่ 4970 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 4971 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย 

 
ความเห็นที่ 4972 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยังได้รับ 

 
ความเห็นที่ 4973 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก 

 
ความเห็นที่ 4974 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 4975 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย 

 
ความเห็นที่ 4976 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ 

 
ความเห็นที่ 4977 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 4978 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4979 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา 

 
ความเห็นที่ 4980 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 4981 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 4982 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4983 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

 
ความเห็นที่ 4984 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน

 
ความเห็นที่ 4985 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 4986 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 4987 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ

 
ความเห็นที่ 4988 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก

 
ความเห็นที่ 4989 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง

 
ความเห็นที่ 4990 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 4991 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 4992 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

 พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4993 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์

 
ความเห็นที่ 4994 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป

 
ความเห็นที่ 4995 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎรของชาติไทย

 
ความเห็นที่ 4996 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ของปวงประชาชาติไทย

 
ความเห็นที่ 4997 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีแผ่ดินไหนที่อบอุ่นเท่าประเทศไทยอีกแล้วในโลกนี้

 
ความเห็นที่ 4998 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะมีสักกี่ครั้งที่เราจะมีโอกาส สร้างความดี ถวายงานให้ “ในหลวง” ได้โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ

 
ความเห็นที่ 4999 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 5000 โพสเมื่อ : 5 มิ.ย. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยากให้บ้านเมืองสงบสุขเสียที เพื่อพระองค์ท่าน จะได้มีความสุข

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  [50]  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว