Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 401 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:59 น.  โดย : ช.พัน.302  

สร้างคนไทยให้เป็นปึกแผ่น เหมือนใจของพระองค์ท่านที่แข็งแกร่งที่คอยรวมใจปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 402 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:01 น.  โดย : ช.พัน.302  

การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ

 
ความเห็นที่ 403 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:01 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอถวายพระพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
ความเห็นที่ 404 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:02 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้พระองค์ มีอายุยืนยาว

 
ความเห็นที่ 405 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:02 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอถวายพระพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงมีพระพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง ๆ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ปวงชนชาวไทยต่อไปอีกนาน

 
ความเห็นที่ 406 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:03 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 407 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:04 น.  โดย : ช.พัน.302  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 408 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:04 น.  โดย : ช.พัน.302  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ

 
ความเห็นที่ 409 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 410 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:06 น.  โดย : ช.พัน.302  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 411 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:06 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 412 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:07 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 413 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:08 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 414 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:09 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 415 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:09 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 416 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:10 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดมิได้ ขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 417 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:12 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 418 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:12 น.  โดย : ช.พัน.302  

ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 419 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:13 น.  โดย : ช.พัน.302  

ใครไม่รักพ่อ ไม่เคารพพ่อ ไม่เกรงกลัวพ่อ ทำให้พ่อเสียใจ ออกไปจากบ้านพ่อเถอะครับ

 
ความเห็นที่ 420 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:14 น.  โดย : ช.พัน.302  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม

 
ความเห็นที่ 421 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:15 น.  โดย : ช.พัน.302  

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

 
ความเห็นที่ 422 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:16 น.  โดย : ช.พัน.302  

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก

 
ความเห็นที่ 423 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:16 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์

 
ความเห็นที่ 424 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:17 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.

 
ความเห็นที่ 425 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:17 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 426 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:18 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 427 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:18 น.  โดย : ช.พัน.302  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

 
ความเห็นที่ 428 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:19 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 429 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:20 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 430 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:20 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

 
ความเห็นที่ 431 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:21 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

 
ความเห็นที่ 432 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:21 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 433 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:22 น.  โดย : ช.พัน.302  

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

 
ความเห็นที่ 434 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:22 น.  โดย : ช.พัน.302  

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

 
ความเห็นที่ 435 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:23 น.  โดย : ช.พัน.302  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี

 
ความเห็นที่ 436 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:24 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 437 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:24 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 438 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:24 น.  โดย : ช.พัน.302  

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน

 
ความเห็นที่ 439 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:25 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฎร์

 
ความเห็นที่ 440 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:25 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 441 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:25 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย

 
ความเห็นที่ 442 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:26 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 443 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:27 น.  โดย : ช.พัน.302  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 444 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:27 น.  โดย : ช.พัน.302  

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบาท ก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว

 
ความเห็นที่ 445 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:28 น.  โดย : ช.พัน.302  

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบาท ก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว

 
ความเห็นที่ 446 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:28 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระทรงหนุนทรงเกื้อ ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้

 
ความเห็นที่ 447 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:29 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 448 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:30 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอทรงพระเจริญมีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์ตลอดไป

 
ความเห็นที่ 449 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:31 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 450 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:32 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงพระกรุณาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า และทรงพัฒนาประเทศให้เจริญ

 
ความเห็นที่ 451 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:32 น.  โดย : ช.พัน.302  

จะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 452 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:33 น.  โดย : ช.พัน.302  

มีเเต่ความรัก เเละหวังดี
มีเเต่ความอบอุ่น และผาสุขเสมอมา
ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 453 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:33 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้เรา พร้อมใจกัน ร่วมสรรเสริญ
ให้พระองค์ และวงศ์ท่าน เกษมสาน
อยู่กับเรา คนไทย ไปนานนาน
ขอกล่าวกาล ให้พระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 454 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:34 น.  โดย : ช.พัน.302  

สายธารอันเย็น จากพระกรุณาธิคุณของทุกๆ พระองค์ ช่วยให้คนไทยทั้งประเทศมีความผาสุข ขอทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 455 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:35 น.  โดย : ช.พัน.302  

ราษฏร์ทุกหมู่เหล่า ขอถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งๆ ขึ้น

 
ความเห็นที่ 456 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:35 น.  โดย : ช.พัน.302  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชาขนทุกคนขอน้อมนำมาปฏิบัติ

 
ความเห็นที่ 457 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:36 น.  โดย : ช.พัน.302  

แสงทองจากฟากฟ้า ทรงพระกรุณาธิคุณช่วยเหลือราษฏร์ทุกคนให้พ้นจากความทุกข์ยาก ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 458 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:36 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

 
ความเห็นที่ 459 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:37 น.  โดย : ช.พัน.302  

ภูมิพล พระผู้เสียสละ อย่างแท้จริง มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 460 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:38 น.  โดย : ช.พัน.302  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้ประเทศไทยเป็นเอกราชมาได้จนทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 461 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:38 น.  โดย : ช.พัน.302  

ผู้ใดคิดทำร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้นั้นจะไม่เจริญด้วยทุกประการ ทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 462 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:38 น.  โดย : ช.พัน.302  

ในหลวง พระองค์ทรงตรากตรำและทรงงานหนัก ก็เพื่อความเป็นอยู่ต่อพสกนิกรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 463 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:39 น.  โดย : ช.พัน.302  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักที่เราเคารพและเทิดทูนยิ่ง

 
ความเห็นที่ 464 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:39 น.  โดย : ช.พัน.302  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้นั้นจะวิบัติ ไม่มีที่สิ้นสุด

 
ความเห็นที่ 465 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:41 น.  โดย : ช.พัน.302  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้วความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

 
ความเห็นที่ 466 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:41 น.  โดย : ช.พัน.302  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

 
ความเห็นที่ 467 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:42 น.  โดย : ช.พัน.302  

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เงื่อนไขคุณธรรม คือ ความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต

 
ความเห็นที่ 468 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:43 น.  โดย : ช.พัน.302  

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เงื่อนไขความรู้ คือ ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ

 
ความเห็นที่ 469 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:43 น.  โดย : ช.พัน.302  

หากเราเคารพยึดมั่น ยึดถือในสิ่งที่ดี เราก็จะได้ในสิ่งที่ดีๆ

 
ความเห็นที่ 470 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:44 น.  โดย : ช.พัน.302  

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิคุ้มกัน คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ

 
ความเห็นที่ 471 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:44 น.  โดย : ช.พัน.302  

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน

 
ความเห็นที่ 472 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:45 น.  โดย : ช.พัน.302  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศสิ้น ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 473 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:45 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิทรงเข้าไปช่วยเหลือราษฎร ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใด

 
ความเห็นที่ 474 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:46 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคิดหาแนวทางพัฒนา เพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชน สูงสุด

 
ความเห็นที่ 475 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:46 น.  โดย : ช.พัน.302  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้ไทยเราสิ้น จะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 476 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:47 น.  โดย : ช.พัน.302  

ไทยทั้งชาติ ขาดราชัน จะฆ่าฟัน แตกความสามัคคี ด้วยบารมีล้นเกล้า ชาติไทยเราคงยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 477 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:47 น.  โดย : ช.พัน.302  

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจทำอะไรจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล

 
ความเห็นที่ 478 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:47 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 479 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:48 น.  โดย : ช.พัน.302  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุข ให้กับ

ราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

 
ความเห็นที่ 480 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:48 น.  โดย : ช.พัน.302  

ดุจร่มโพธิ์ใหญ่ แผ่ใบร่มเมือง สุขสันต์ลือเลื่อง ด้วยพระบารมี

 
ความเห็นที่ 481 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:49 น.  โดย : ช.พัน.302  

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่าพ่อคือพลังของแผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 482 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:50 น.  โดย : ช.พัน.302  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย ผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 483 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:51 น.  โดย : ช.พัน.302  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย ผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 484 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:51 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษเคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 485 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:52 น.  โดย : ช.พัน.302  

กว่าจะได้ว่าเป็นไทยทุกวันนี้นั้นพ่ออยู่หัวกี่พระองค์แล้วเล่าที่คอยปกป้องแผ่นดินผืนนี้ไว้ แต่พวกเราจะทำลายมันเสียเองหรือมันสมควรแล้วหรือ

 
ความเห็นที่ 486 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:52 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงเป็นนักคิดอิสระ ทรงเสียสละน่าสรรเสริญ ทรงนำไทยให้เจริญ ทรงพระดำเนินแห่งหนใดไทยร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 487 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:52 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีใน การดำเนินชีวิต

 
ความเห็นที่ 488 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:53 น.  โดย : ช.พัน.302  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 489 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:54 น.  โดย : ช.พัน.302  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 490 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:54 น.  โดย : ช.พัน.302  

คนไทยยึดถือปฏิบัติในโครงการพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 491 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:55 น.  โดย : ช.พัน.302  

ในหลวงพระองค์ ทรงดำเนินไปในถิ่นทุระกันดาร เพื่อเยี่ยมเยือนราษฎร และแก้ไขปัญหาให้พสกนิกร ของพระองค์

 
ความเห็นที่ 492 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:55 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบารมีมากล้น พระบารมีมากหลาย พระบารมีเต็มพระราชหฤทัย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 493 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:56 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมิเคยย่อท้อต่อการเสด็จเยี่ยม พสกนิกรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 494 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:56 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นองค์มหาราช ชาวต่างชาติต่างยอมรับ ด้วยพระบารมีอันล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 495 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:57 น.  โดย : ช.พัน.302  

กังหันชัยพัฒนา ในหลวงทรงประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกลแบบทุ่นลอย เพื่อเติมออกซิเจนลงไปในน้ำ ปรับสภาพน้ำให้ สะอาด ด้วยพระปรีชาสามารถในพระองค์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 496 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:57 น.  โดย : ช.พัน.302  

โครงการพัฒนาบ้านโปง ตามพระราชดำริ ก็เป็นโครงการหนึ่ง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริของในหลวง

 
ความเห็นที่ 497 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:58 น.  โดย : ช.พัน.302  

ธงชาติไทยเปรียบเสมือนความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยทั้งชาติ ช่วยให้ไทยรักและสามัคคีตลอดมา

 
ความเห็นที่ 498 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:58 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นเกิด หากสิ้นชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และขาดซึ่งความสามัคคี

 
ความเห็นที่ 499 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 14:59 น.  โดย : ช.พัน.302  

ต่างชาติยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ ด้วยพระปรีชาสามารถอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 500 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 15:00 น.  โดย : ช.พัน.302  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันที่ทุกคนชาวไทยต้องหวงแหน

 

back  1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว