Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  [46]  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 4501 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ พออยู่ พอกิน สามารถช่วยตนเองได้

 
ความเห็นที่ 4502 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 4503 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 4504 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 4505 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา

 
ความเห็นที่ 4506 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล

 
ความเห็นที่ 4507 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 4508 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4509 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา

 
ความเห็นที่ 4510 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 4511 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นพระอาจารย์ที่พระราชทานความรู้ให้กับทุกสถาบัน

 
ความเห็นที่ 4512 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงและขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ในเร็ววัน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 4513 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง 

 
ความเห็นที่ 4514 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปราศจากโรคร้าย และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 4515 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วและขอทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนตลอดไป

 
ความเห็นที่ 4516 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคภยันตรายทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเสถียรเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนตราบชั่วกาลนานเทอญ

 
ความเห็นที่ 4517 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง 

 
ความเห็นที่ 4518 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 4519 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้มีพระวรกายที่แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 4520 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เป็นมิ่งขวัญปวงชน ตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 4521 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 4522 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 4523 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบเรากู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 4524 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 4525 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นพระผู้ทรงเมตตา

 
ความเห็นที่ 4526 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์

 
ความเห็นที่ 4527 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 4528 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นผู้ให้....ตลอดกาล....

 
ความเห็นที่ 4529 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 4530 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นสมติเทพที่ควรบูชา

 
ความเห็นที่ 4531 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 4532 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 4533 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย

 
ความเห็นที่ 4534 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 4535 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4536 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง เปรียบเสมือน พ่อ – แม่

 
ความเห็นที่ 4537 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ไทย พระนามลือไกลทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 4538 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง และจะทำความดีเพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 4539 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงมีพระชนมายุยืน หมื่นปี

 
ความเห็นที่ 4540 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย

 
ความเห็นที่ 4541 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ

 
ความเห็นที่ 4542 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 4543 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 4544 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา

 
ความเห็นที่ 4545 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 4546 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 4547 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน

 
ความเห็นที่ 4548 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 4549 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 4550 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4551 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 4552 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้

 
ความเห็นที่ 4553 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 4554 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อของแผ่นดิน เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 4555 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ทรงรอบรู้ทุกด้านสาขา

 
ความเห็นที่ 4556 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงคือดวงประทีปของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 4557 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงมิรู้เหน็ด มิรู้เหนื่อย เพื่อให้ประชาชนของประองค์มีความสุข

 
ความเห็นที่ 4558 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยากให้ประเทศไทยสงบสุขสักที

 
ความเห็นที่ 4559 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยากให้ประเทศไทยสงบสุขสักที

 
ความเห็นที่ 4560 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4561 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นผู้ให้ตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 4562 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 4563 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นสมติเทพที่ควรบูชา 

 
ความเห็นที่ 4564 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 4565 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4566 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย 

 
ความเห็นที่ 4567 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 4568 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4569 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 4570 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 

 
ความเห็นที่ 4571 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 4572 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ 

 
ความเห็นที่ 4573 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 4574 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา 

 
ความเห็นที่ 4575 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา 

 
ความเห็นที่ 4576 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 

 
ความเห็นที่ 4577 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 4578 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย 

 
ความเห็นที่ 4579 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยังได้รับ 

 
ความเห็นที่ 4580 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก 

 
ความเห็นที่ 4581 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4582 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย 

 
ความเห็นที่ 4583 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ 

 
ความเห็นที่ 4584 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 4585 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4586 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา 

 
ความเห็นที่ 4587 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 4588 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4589 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน 

 
ความเห็นที่ 4590 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4591 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4592 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4593 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4594 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้ 

 
ความเห็นที่ 4595 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 4596 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยิ่งใหญ่ ยืนยง 

 
ความเห็นที่ 4597 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 4598 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 4599 โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 4600 โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  [46]  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว