Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  [45]  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 4401 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

 
ความเห็นที่ 4402 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภา***โลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

 
ความเห็นที่ 4403 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 4404 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบเราชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 
ความเห็นที่ 4405 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 4406 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

 
ความเห็นที่ 4407 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

 
ความเห็นที่ 4408 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 4409 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 4410 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 4411 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 15:40 น.  โดย : mai  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

 
ความเห็นที่ 4412 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 4413 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 4414 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 4415 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 4416 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 4417 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนาประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 4418 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระราชจักรีวงศ์ ทรงประกาศเลิกทาส สมัยรัชกาลที่ ๕

 
ความเห็นที่ 4419 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบรมโอรสาธิราชสยาม มกุฎราชกุมาร พระราชถุงยังชีพให้แก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

 
ความเห็นที่ 4420 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาผู้ก่อความไม่สงบ

 
ความเห็นที่ 4421 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 4422 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 4423 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักพ่อหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

 
ความเห็นที่ 4424 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คนไทยทุกคนหมุ่เหล่าจงเฝ้าจำ

 
ความเห็นที่ 4425 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อคือพลังของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 4426 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร่วมรักสามัคคีเพื่อพ่อ

 
ความเห็นที่ 4427 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร่วมกันเป็นดินเดียวเพื่อพ่ออุ่นใจ

 
ความเห็นที่ 4428 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 4429 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 4430 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจะขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่เหนือหัวตลอดไป

 
ความเห็นที่ 4431 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราขอเดินตามรอยพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 4432 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราเป็นไทยอยู่ได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาวไทยทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 4433 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามเสมอมานับแต่เสด็จขึ้นครองราชย์จวบจนปัจจุบัน

 
ความเห็นที่ 4434 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้....ตลอดกาล....

 
ความเห็นที่ 4435 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 4436 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา

 
ความเห็นที่ 4437 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 4438 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 4439 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย

 
ความเห็นที่ 4440 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 4441 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 4442 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป

 
ความเห็นที่ 4443 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 4444 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 4445 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต

 
ความเห็นที่ 4446 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์

 
ความเห็นที่ 4447 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน

 
ความเห็นที่ 4448 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 4449 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4450 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 4451 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง

 
ความเห็นที่ 4452 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 4453 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปีไม่มีคลาย

 
ความเห็นที่ 4454 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 4455 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:04 น.  โดย : ฉก.ม.๕  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4456 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 4457 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 4458 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์

 
ความเห็นที่ 4459 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 4460 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยต้องเจริญรุ่งเรืองเพราะมีในหลวง

 
ความเห็นที่ 4461 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:08 น.  โดย : ฉก.ม.๕  

ทรงรักคนไทยยิ่งกว่าสิ่งใด

 
ความเห็นที่ 4462 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี

 
ความเห็นที่ 4463 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย

 
ความเห็นที่ 4464 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 4465 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 4466 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข 

 
ความเห็นที่ 4467 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน

 
ความเห็นที่ 4468 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 4469 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4470 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเวลา

 
ความเห็นที่ 4471 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 4472 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพรให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 4473 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4474 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4475 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4476 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4477 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4478 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก

 
ความเห็นที่ 4479 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 4480 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 4481 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 4482 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย

 
ความเห็นที่ 4483 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของชาวไทยจงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4484 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเหนื่อยพระวรกายเพื่อชาวไทย ขอจงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4485 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พสกนิกรชาวไทยขอถวายพระพรจงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4486 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระราชวงศ์ทรงเหนื่อยเพื่อพสกนิกร ขอทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4487 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 4488 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยน้ำพระทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ

 
ความเห็นที่ 4489 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ศาสนาใด ได้รู้ประจักษ์น้ำพระทัยของพระองค์ท่าน เพื่อขจัดความเดือนร้อน ให้อยู่เย็นเป็นสุข มีโครงการหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้จัดทำขึ้น

 
ความเห็นที่ 4490 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประหยัด พอเพียง ชื่อเสียง เรียงนาม พาไทย เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 4491 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ

 
ความเห็นที่ 4492 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอเทิดทูลพระเจ้าอยู่หัวตลอดชีวิต

 
ความเห็นที่ 4493 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์ อยู่ดีกินดี มีความสุข ดั่งจะเห็นได้จาก

 
ความเห็นที่ 4494 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำริขึ้น เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย หลายร้อย หลายพันโครงการ เช่น ๒๘. โครงการพลิกฟื้นผืนดินเสื่อมโทรม ,โครงการ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาดิน เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 4495 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพ่อหลวงของแผ่นดิน เป็นที่รักและเคารพของประชาชนทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 4496 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไม่มีแห่งหนใดที่พระองค์ไม่เคยเสด็จเยี่ยมเยือนประชากรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 4497 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งปัญหาน้ำขาดแคลน ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำเสีย

 
ความเห็นที่ 4498 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อทรงรับทราบถึงความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

 
ความเห็นที่ 4499 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำเป็นอย่างดี ประกอบกับสายพระเนตรที่ยาวไกลจึงมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อราษฎรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 4500 โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 58 : 11:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทั่ว จนกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ที่พระบาทย่างก้าวไปถึง ความสุข ความเจริญ ความอยู่ดีกินดีไปสู่ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  [45]  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว