Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  [44]  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 4301 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 4302 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบเรา้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 
ความเห็นที่ 4303 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 4304 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

 
ความเห็นที่ 4305 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

 
ความเห็นที่ 4306 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์

 
ความเห็นที่ 4307 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 4308 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฏร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก

 
ความเห็นที่ 4309 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์

 
ความเห็นที่ 4310 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.

 
ความเห็นที่ 4311 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 4312 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 4313 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 4314 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 4315 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 4316 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

 
ความเห็นที่ 4317 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 4318 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

 
ความเห็นที่ 4319 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 4320 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 4321 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 4322 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 4323 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 4324 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 4325 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นพระผู้ทรงเมตตา

 
ความเห็นที่ 4326 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์

 
ความเห็นที่ 4327 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 4328 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นผู้ให้....ตลอดกาล....

 
ความเห็นที่ 4329 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 4330 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นสมติเทพที่ควรบูชา

 
ความเห็นที่ 4331 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 4332 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 4333 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 4334 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี

 
ความเห็นที่ 4335 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย

 
ความเห็นที่ 4336 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 4337 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4338 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง เปรียบเสมือน พ่อ – แม่

 
ความเห็นที่ 4339 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ไทย พระนามลือไกลทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 4340 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง และจะทำความดีเพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 4341 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงมีพระชนมายุยืน หมื่นปี

 
ความเห็นที่ 4342 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย

 
ความเห็นที่ 4343 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ

 
ความเห็นที่ 4344 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 4345 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 4346 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา

 
ความเห็นที่ 4347 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 4348 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 4349 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน

 
ความเห็นที่ 4350 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 4351 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 4352 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4353 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 4354 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้

 
ความเห็นที่ 4355 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 4356 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อของแผ่นดิน เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 4357 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ทรงรอบรู้ทุกด้านสาขา

 
ความเห็นที่ 4358 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงคือดวงประทีปของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 4359 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงมิรู้เหน็ด มิรู้เหนื่อย เพื่อให้ประชาชนของประองค์มีความสุข

 
ความเห็นที่ 4360 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยากให้ประเทศไทยสงบสุขสักที

 
ความเห็นที่ 4361 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 4362 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4363 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเวลา

 
ความเห็นที่ 4364 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 4365 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพรให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 4366 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4367 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4368 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4369 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4370 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4371 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก

 
ความเห็นที่ 4372 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 4373 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 4374 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 4375 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย

 
ความเห็นที่ 4376 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของชาวไทยจงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4377 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเหนื่อยพระวรกายเพื่อชาวไทย ขอจงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4378 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พสกนิกรชาวไทยขอถวายพระพรจงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4379 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระราชวงศ์ทรงเหนื่อยเพื่อพสกนิกร ขอทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 4380 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 4381 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยน้ำพระทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ

 
ความเห็นที่ 4382 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ศาสนาใด ได้รู้ประจักษ์น้ำพระทัยของพระองค์ท่าน เพื่อขจัดความเดือนร้อน ให้อยู่เย็นเป็นสุข มีโครงการหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้จัดทำขึ้น

 
ความเห็นที่ 4383 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประหยัด พอเพียง ชื่อเสียง เรียงนาม พาไทย เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 4384 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ

 
ความเห็นที่ 4385 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอเทิดทูลพระเจ้าอยู่หัวตลอดชีวิต

 
ความเห็นที่ 4386 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์ อยู่ดีกินดี มีความสุข ดั่งจะเห็นได้จาก

 
ความเห็นที่ 4387 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำริขึ้น เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย หลายร้อย หลายพันโครงการ เช่น ๒๘. โครงการพลิกฟื้นผืนดินเสื่อมโทรม ,โครงการ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาดิน เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 4388 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพ่อหลวงของแผ่นดิน เป็นที่รักและเคารพของประชาชนทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 4389 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไม่มีแห่งหนใดที่พระองค์ไม่เคยเสด็จเยี่ยมเยือนประชากรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 4390 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งปัญหาน้ำขาดแคลน ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำเสีย

 
ความเห็นที่ 4391 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อทรงรับทราบถึงความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

 
ความเห็นที่ 4392 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำเป็นอย่างดี ประกอบกับสายพระเนตรที่ยาวไกลจึงมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อราษฎรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 4393 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทั่ว จนกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ที่พระบาทย่างก้าวไปถึง ความสุข ความเจริญ ความอยู่ดีกินดีไปสู่ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้

 
ความเห็นที่ 4394 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ พออยู่ พอกิน สามารถช่วยตนเองได้

 
ความเห็นที่ 4395 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 4396 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้น พระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 4397 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 4398 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราก็ไม่ควรที่จะเกิดเป็นไทย

 
ความเห็นที่ 4399 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

 
ความเห็นที่ 4400 โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 58 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  [44]  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว