Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  [43]  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 4201 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่กับคนไทยเราไปนานๆ ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4202 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์ 

 
ความเห็นที่ 4203 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี 

 
ความเห็นที่ 4204 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 4205 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน 

 
ความเห็นที่ 4206 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 

 
ความเห็นที่ 4207 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย 

 
ความเห็นที่ 4208 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 10:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 4209 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 4210 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาล ๔๑๑ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 4211 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 10:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 4212 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา 

 
ความเห็นที่ 4213 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 4214 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมืองไทย ร่มเย็น เป็นหนึ่งได้ เพราะเรามี พ่อหลวงทรงปกครอง 

 
ความเห็นที่ 4215 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

 
ความเห็นที่ 4216 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 4217 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนา เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชน 

 
ความเห็นที่ 4218 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สร้างความสามัคคีปรองดองเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข 

 
ความเห็นที่ 4219 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผล แก่ตนเอง สังคม ประเทศชาติ 

 
ความเห็นที่ 4220 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงสละหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก 

 
ความเห็นที่ 4221 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา 

 
ความเห็นที่ 4222 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราทุกคนช่วยกันรักษา สถาบันหลักของชาติ โดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้ ๔๒๕ การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้า แต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน 

 
ความเห็นที่ 4223 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติ ต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 

 
ความเห็นที่ 4224 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อ ของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 4225 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์และมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 
ความเห็นที่ 4226 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน 

 
ความเห็นที่ 4227 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงขจัดปัญหาด้วยโครงการในพระราชดำริ ทั้ง ฝนหลวง เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 4228 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคง ถาวรอย่างแท้จริง ๔๓๒ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ ราษฎร์สามัคคี เป็นชาติพลี เพื่อแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 4229 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีบุญล้นของคนไทยที่มีในหลวงเป็นพระประมุขของประเทศ 

 
ความเห็นที่ 4230 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นห่วงคนไทย ที่ขาดความสามัคคีกัน 

 
ความเห็นที่ 4231 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เชื่อในพระราชดำริ ที่พ่อหลวงทรงสอนไว้ 

 
ความเห็นที่ 4232 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า 

 
ความเห็นที่ 4233 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ควรนำไปปฏิบัติ 

 
ความเห็นที่ 4234 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่สำคัญสูงสุดของชาติ เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันปกปักษ์รักษา 

 
ความเห็นที่ 4235 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้ เอกราช 

 
ความเห็นที่ 4236 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เนื่องในวัน “๕ ธันวามหาราช” ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4237 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ เพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรคนไทย 

 
ความเห็นที่ 4238 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยงจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ 

 
ความเห็นที่ 4239 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึงของเราชาวไทยตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 4240 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรายึดมั่นใน “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อถวายในหลวง 

 
ความเห็นที่ 4241 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กองทุนแม่ทำให้ราษฎรแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 
ความเห็นที่ 4242 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน 

 
ความเห็นที่ 4243 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดเพื่อถวายแด่ ในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 4244 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนพระองค์เอง 

 
ความเห็นที่ 4245 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ฯ ทรงเป็นที่เคารพสักการะแด่คนทั่วโลก 

 
ความเห็นที่ 4246 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ใน ๕ ธันวามหาราช เราคนไทยร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่ในหลวง 

 
ความเห็นที่ 4247 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ฯ ทรงเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างแท้จริง เพื่อแผ่นดินชาวสยาม 

 
ความเห็นที่ 4248 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ฯ ทรงช่วยเหลือและรับคนป่วยไว้ในพระราชอุปถัมภ์ 

 
ความเห็นที่ 4249 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4250 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช 

 
ความเห็นที่ 4251 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกโครงการพระองค์ท่าน ล้วนแต่นำมาแก้ไขให้ทันกับสภาวะในปัจจุบัน 

 
ความเห็นที่ 4252 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล 

 
ความเห็นที่ 4253 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้นต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึงต่างประเทศ ๔๕๘ เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ เพราะเป็นที่พึงของเกษตรกรคนไทย 

 
ความเห็นที่ 4254 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทยจงภูมิใจที่มี “พ่อหลวง” เป็นที่รู้จักทั่วโลก 

 
ความเห็นที่ 4255 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ฯ ทรงสละเวลา เพื่อพบปะประชาราษฎร์ ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย 

 
ความเห็นที่ 4256 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ 

 
ความเห็นที่ 4257 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทุกพระองค์ จงมีอายุนิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดเทอญ 

 
ความเห็นที่ 4258 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“๕ ธันวามหาราช” เราคนไทยร่วมทำแต่ความดี เพื่อถวายในหลวง 

 
ความเห็นที่ 4259 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ ฯ จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม 

 
ความเห็นที่ 4260 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ ฯ ไม่ละทิ้งประชาชน ๔๖๖ ทรงเป็นกษัตริย์ผู้สร้างพลังสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 4261 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

นำพาประเทศเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง 

 
ความเห็นที่ 4262 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4263 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ ฯทรง มีพระเกษมสำราญ 

 
ความเห็นที่ 4264 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ ฯ ทรงมีมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 4265 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ ฯ ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 4266 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ ฯ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4267 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันกษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ 

 
ความเห็นที่ 4268 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความเมตตา มีการช่วยเหลือคนไทย 

 
ความเห็นที่ 4269 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะ นักดนตรี จิตรกร 

 
ความเห็นที่ 4270 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหาแนวทางยุติความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้น 

 
ความเห็นที่ 4271 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีอย่างสมเกียรติ 

 
ความเห็นที่ 4272 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์นานที่สุดในโลก 

 
ความเห็นที่ 4273 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับความนิยมมาก 

 
ความเห็นที่ 4274 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมในทุกๆด้าน เช่น ทรงชี้แจงให้ประชาชนมีอาชีพตามแบบอย่างของตัวเอง ท่านทรงเป็นห่วงราษฎรในทุกๆภาค 

 
ความเห็นที่ 4275 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยือนประชาชนในท้องถิ่นชนบท จนทำให้ราษฎรอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง 

 
ความเห็นที่ 4276 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้มีพระชนมายุยืนนาน เพื่ออยู่เป็นมิ่งขวัญของขอให้พระองค์มีพระลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง 

 
ความเห็นที่ 4277 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพระพุทธเจ้า จะดำเนินรอยตามการสร้างคุณงามความดีอย่างพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 4278 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง 

 
ความเห็นที่ 4279 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชา ตราบชั่วกาลนิรันดร์ 

 
ความเห็นที่ 4280 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ร่มเงาแก่พสกนิกรทั่วหล้า 

 
ความเห็นที่ 4281 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวรใน เร็ววัน 

 
ความเห็นที่ 4282 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอสดุดีมหาราชาผู้เปี่ยมไปด้วยทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 4283 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 11:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะทำแต่ความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4284 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงห่วงใยไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ ภูวนาทบันดาลสุขทุกสิ่งสรรค์ พระมหากรุณาอเนกอนันต์ พระมิ่งขวัญขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4285 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ คือ นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ คือหัวใจคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 4286 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้อมดวงใจ ไทยทุกเชื้อชาติศาสนาสดุดีมหาราชา 

 
ความเห็นที่ 4287 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์เป็นมิ่งขวัญตราบชั่วกาลนิรันดร 

 
ความเห็นที่ 4288 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ตลอดเวลากว่านี้ด้วยเทอญ 

 
ความเห็นที่ 4289 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 4290 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 4291 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง 

 
ความเห็นที่ 4292 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคง ถาวรอย่างแท้จริง 

 
ความเห็นที่ 4293 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้มีพระชนมายุยืนนาน เพื่ออยู่เป็นมิ่งขวัญของขอให้พระองค์มีพระลานามัย สมบูรณ์แ

 
ความเห็นที่ 4294 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 4295 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 4296 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะเรา่ร้องว่าอย่างไร 

 
ความเห็นที่ 4297 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

 
ความเห็นที่ 4298 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

 
ความเห็นที่ 4299 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

 
ความเห็นที่ 4300 โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 58 : 12:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  [43]  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว