Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  [40]  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 3901 โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 58 : 16:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา 

 
ความเห็นที่ 3902 โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 58 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 3903 โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 3904 โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ 

 
ความเห็นที่ 3905 โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3906 โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 3907 โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๑๙๖ ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 3908 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 09:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 3909 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 09:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๑๙๖ ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 3910 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 09:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๑๙๖ ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 3911 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๑๙๖ ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 3912 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 09:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3913 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 09:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา 

 
ความเห็นที่ 3914 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 09:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 3915 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 09:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ 

 
ความเห็นที่ 3916 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 09:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3917 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า 

 
ความเห็นที่ 3918 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 3919 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด 

 
ความเห็นที่ 3920 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด 

 
ความเห็นที่ 3921 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชนสูงสุด 

 
ความเห็นที่ 3922 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชนสูงสุด 

 
ความเห็นที่ 3923 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริ ในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

 
ความเห็นที่ 3924 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 3925 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 3926 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนว ทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 

 
ความเห็นที่ 3927 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 
ความเห็นที่ 3928 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 
ความเห็นที่ 3929 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 3930 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 3931 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

๑.ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 3932 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 10:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

๑.ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 3933 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 3934 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน 

 
ความเห็นที่ 3935 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 3936 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 3937 โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือ 

 
ความเห็นที่ 3938 โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 58 : 09:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 3939 โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 58 : 09:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๑๙๖ ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 3940 โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 58 : 09:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3941 โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 58 : 09:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา 

 
ความเห็นที่ 3942 โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 58 : 09:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 3943 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ 

 
ความเห็นที่ 3944 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 09:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3945 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า 

 
ความเห็นที่ 3946 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 3947 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด 

 
ความเห็นที่ 3948 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชนสูงสุด 

 
ความเห็นที่ 3949 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริ ในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

 
ความเห็นที่ 3950 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 3951 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนว ทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 

 
ความเห็นที่ 3952 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 
ความเห็นที่ 3953 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 3954 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 3955 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

๑.ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 3956 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 3957 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน 

 
ความเห็นที่ 3958 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 3959 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือ 

 
ความเห็นที่ 3960 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3961 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 3962 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี 

 
ความเห็นที่ 3963 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 3964 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทย 

 
ความเห็นที่ 3965 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป 

 
ความเห็นที่ 3966 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3967 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุข 

 
ความเห็นที่ 3968 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 3969 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้ ๒๒๘ โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน ๒๒๙ พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก 

 
ความเห็นที่ 3970 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ 

 
ความเห็นที่ 3971 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป 

 
ความเห็นที่ 3972 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 3973 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 3974 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 3975 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร 

 
ความเห็นที่ 3976 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายา ลักษณ์พ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3977 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 3978 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว 

 
ความเห็นที่ 3979 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป 

 
ความเห็นที่ 3980 โพสเมื่อ : 1 พ.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เกิดมาที่แผ่นดินไทยชีวิตนี้ก็ดีใจเป็นที่สุดแล้วที่เป็นลูกของในหลวง 

 
ความเห็นที่ 3981 โพสเมื่อ : 7 พ.ค. 58 : 11:05 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
พันโทวิชิต มักการุณ ในนามของข้าราชการและครอบครัวกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๖ ขอประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร
น้อมเศียรศิรวาทบาทบงสุ์ องค์จักรีภูมินทร์ถิ่นสยาม
ทรงวิริยะอุสาหะพยายาม บำบัดความยากไร้ให้ปวงชน
หกสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ย่างพระบาทก้าวไปหมายเกิดผล
ดำริสร้างทางชีวิตประสิทธิ์ดล เสริมมรรคผลทั่วทุกถิ่นแผ่นดินทอง
ทรงชี้นำการทำกินใช้สินทรัพย์ ไม่ตกอับรู้พอเพียงเลี้ยงปากท้อง
ใช้ชีวิตคู่หลักธรรมตามครรลอง ชีวิตครองความสุขพ้นทุกข์ภัย
ทรงเป็นยอดนักปกครองที่เชี่ยวชาญ ธ ประสานการณ์วิกฤตวินิจฉัย
ธ ทรงเป็นบิตุรงค์ที่เกรียงไกร สอนลูกให้รู้รักสามัคคี
ทรงเป็นยอดอัครศิลปิน วรรณศิลป์ ปรีชาเลิศ บรรเจิดศรี
“พระมหาชนก” แขวงหลักธรรมนำชีวี สอนให้มีวิริยะพยายาม
หกสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ประชาชาติทั้งประเทศทุกเขตขาม
ภาคภูมิใจในจริยวัตรที่งดงาม จารึกนามเทิดไท้ในราชันย์
เหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า
ล้นกระหม่อม จึงพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นราชสักการะ ในวโรกาส
อันเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในวาระนี้
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระสยามเทวาธิราช เทวาภินิหารทั้งปวง
ได้โปรดอภิบาล ดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิภัยพิบัติ ขอจงทรงพระเจริญถึงพร้อม
ด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 3982 โพสเมื่อ : 7 พ.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 3983 โพสเมื่อ : 7 พ.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : กบร.ศป.  

"พ่อหลวง ทรง เป็นพ่อของคนไทยทุกคน ผู้ที่เสียสละยิ่งกว่าผู้ใดในโลก ประเสริฐกว่าราชาองค์ใดในโลกนี้ พ่อหลวงทรงรักและห่วงใยเหล่าพสกนิกร ไม่ว่าจะจนหรือรวย พระองค์ไม่ถือพระองค์ แบ่งแยกชนชั้นกั้นระหว่างราชากับประชาชน เพราะพระองค์ ถือว่า ทุกคน คือลูกของพระองค์ ลูกที่พร้อมจะรับใช้เบื้องใต้ฝ่าธุลีพระบาท พร้อมที่จะรับใช้แผ่นดินในข้าของพระองค์ ขอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนมายุยืนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 3984 โพสเมื่อ : 7 พ.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : กบร.ศป.  

ด้วยพระเมตตา แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อพสกนิกร ชาวไทยพระองค์ประดุจพระผู้สร้างแผ่นดิน ทรงเป็นดั่งผู้ มอบชีวิต มอบความรุ่งเรือง มอบความเจริญงอกงามภายใน หัวใจคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นแรง บันดาลใจจุดประกายพลังแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 3985 โพสเมื่อ : 7 พ.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้

ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเราพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริของพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ...ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..

 
ความเห็นที่ 3986 โพสเมื่อ : 7 พ.ค. 58 : 11:08 น.  โดย : กบร.ศป.  

สถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย
ทุกพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพื่อประชาชนชาวไทยได้อยู่อย่างมีความสุข
ทุกพระองค์ ทรงเป็นผู้ที่มีความเสียสละที่แท้จริง
ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยร่วมเย็นได้เพราะพระบารมี
ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย
พระองค์ทรงเป็นนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยยิ่งกว่าสิ่งใด
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 3987 โพสเมื่อ : 7 พ.ค. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 3988 โพสเมื่อ : 7 พ.ค. 58 : 11:10 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

 
ความเห็นที่ 3989 โพสเมื่อ : 7 พ.ค. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน 

 
ความเห็นที่ 3990 โพสเมื่อ : 7 พ.ค. 58 : 11:10 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระวรกายแข็งแรง
พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณา
ร้อยรัก ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 3991 โพสเมื่อ : 7 พ.ค. 58 : 11:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน 

 
ความเห็นที่ 3992 โพสเมื่อ : 7 พ.ค. 58 : 11:11 น.  โดย : กบร.ศป.  

"พ่อหลวง ทรง เป็นพ่อของคนไทยทุกคน ผู้ที่เสียสละยิ่งกว่าผู้ใดในโลก ประเสริฐกว่าราชาองค์ใดในโลกนี้ พ่อหลวงทรงรักและห่วงใยเหล่าพสกนิกร ไม่ว่าจะจนหรือรวย พระองค์ไม่ถือพระองค์ แบ่งแยกชนชั้นกั้นระหว่างราชากับประชาชน เพราะพระองค์ ถือว่า ทุกคน คือลูกของพระองค์ ลูกที่พร้อมจะรับใช้เบื้องใต้ฝ่าธุลีพระบาท พร้อมที่จะรับใช้แผ่นดินในข้าของพระองค์ ขอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนมายุยืนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 3993 โพสเมื่อ : 7 พ.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : กบร.ศป.  

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ

 
ความเห็นที่ 3994 โพสเมื่อ : 7 พ.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : กบร.ศป.  

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ

 
ความเห็นที่ 3995 โพสเมื่อ : 7 พ.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระสยามเทวาธิราช เทวาภินิหารทั้งปวง
ได้โปรดอภิบาล ดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิภัยพิบัติ ขอจงทรงพระเจริญถึงพร้อม
ด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 3996 โพสเมื่อ : 7 พ.ค. 58 : 11:14 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้
ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 3997 โพสเมื่อ : 7 พ.ค. 58 : 11:14 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง
ขอให้ความรู้ ความสามารถยังอยู่กับในหลวงตลอดไป
ขอให้ความดีงามของในหลวงแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ
ขอให้พระองค์ทางพระเจริยยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 3998 โพสเมื่อ : 7 พ.ค. 58 : 11:14 น.  โดย : กบร.ศป.  

สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น

 
ความเห็นที่ 3999 โพสเมื่อ : 7 พ.ค. 58 : 11:17 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ ทรงเป็นบิตุรงค์ที่เกรียงไกร สอนลูกให้รู้รักสามัคคี
ทรงเป็นยอดอัครศิลปิน วรรณศิลป์ ปรีชาเลิศ บรรเจิดศรี
“พระมหาชนก” แขวงหลักธรรมนำชีวี สอนให้มีวิริยะพยายาม
หกสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ประชาชาติทั้งประเทศทุกเขตขาม
ภาคภูมิใจในจริยวัตรที่งดงาม จารึกนามเทิดไท้ในราชันย์
เหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้า
ล้นกระหม่อม จึงพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นราชสักการะ ในวโรกาส
อันเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในวาระนี้
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระสยามเทวาธิราช เทวาภินิหารทั้งปวง
ได้โปรดอภิบาล ดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิภัยพิบัติ ขอจงทรงพระเจริญถึงพร้อม
ด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 4000 โพสเมื่อ : 7 พ.ค. 58 : 11:17 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  [40]  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว