Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 301 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:11 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา

 
ความเห็นที่ 302 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:12 น.  โดย : ช.พัน.302  

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 303 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:12 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 304 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:12 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงเป็นพระอาจารย์ที่พระราชทานความรู้ให้กับทุกสถาบัน

 
ความเห็นที่ 305 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:13 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบรมฉายาลักษณ์,พระบรมฉายาทิสลักษณ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีอยู่ทุกบ้าน

 
ความเห็นที่ 306 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:13 น.  โดย : ช.พัน.302  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ปวงชนชาวไทยเทิดทูนและเคารพเหนือสิ่งอื่นใด

 
ความเห็นที่ 307 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:13 น.  โดย : ช.พัน.302  

สยามประเทศยังคงอยู่เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 308 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:14 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทุกพระองค์ไม่มีคำว่า วันหยุดในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อชาวไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 309 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:14 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนาประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 310 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:14 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาผู้ก่อความไม่สงบ

 
ความเห็นที่ 311 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:15 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 312 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:15 น.  โดย : ช.พัน.302  

ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 313 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:15 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทั้งสองพระองค์ทรงตรากตรำทำงานหนัก เพราะห่วงใยราษฎรของพระองค์ซึ่งทำให้พวกเราอยู่ดี มีสุข ทุกวันนี้ เพราะอยู่ใต้ร่มพระบารมีพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 314 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:16 น.  โดย : ช.พัน.302  

คนที่มีทะเบียนคนไทยที่บ่งบอกว่าเป็นสัญญาติไทย เชื้อชาติไทย จงสำนึกถึงความเป็นไทย ภายใต้ศูนย์รวมจิตใจของพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 315 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:16 น.  โดย : ช.พัน.302  

โครงการศิลปาชีพทำผ้าไหม ทำมาค้าขายได้เป็นอยู่ดีขึ้นเพราะพระองค์ท่านมีเมตตาสนับสนุนทุนทรัพย์ให้

 
ความเห็นที่ 316 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:16 น.  โดย : ช.พัน.302  

การเป็นอยู่ดีขึ้นเพราะในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ที่ดินว่างเปล่า เพราะทูลฝ่าบาททรงแนะนำ

 
ความเห็นที่ 317 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:17 น.  โดย : ช.พัน.302  

ข้าวยากหมากแพง ดินแดง น้ำกร่อย ลงทุนน้อยต้องทำตามพระราชดำริ

 
ความเห็นที่ 318 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:17 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระราชประสงค์ พึงพาตนเอง พอมี พอกิน พอใช้ เหลือไว้แล้วขายแลกเปลี่ยน

 
ความเห็นที่ 319 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:17 น.  โดย : ช.พัน.302  

รักพ่อผู้ให้รู้คุณค่าของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 320 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:18 น.  โดย : ช.พัน.302  

พ่อหลวงทรงห่วงใยใส่พระทัยประชา

 
ความเห็นที่ 321 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:18 น.  โดย : ช.พัน.302  

ในหลวงทรงห่วงใยพี่น้องไทยร่วมสรรเสริญ

 
ความเห็นที่ 322 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:18 น.  โดย : ช.พัน.302  

พ่อหลวงเพียงหนึ่งเดียวทรงแลเหลียวไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 323 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:19 น.  โดย : ช.พัน.302  

พ่อหลวงของลูกผูกพันหมั่นเทิดทูล

 
ความเห็นที่ 324 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:19 น.  โดย : ช.พัน.302  

บารมีดำริพ่อเศรษฐกิจพอพียง

 
ความเห็นที่ 325 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:19 น.  โดย : ช.พัน.302  

เทอดทูลพ่อผู้ทรงธรรมค้ำจุลโลก

 
ความเห็นที่ 326 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:20 น.  โดย : ช.พัน.302  

พ่อหลวงทรงปวดหัวเพราะเรามัวแต่แตกแยก

 
ความเห็นที่ 327 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:20 น.  โดย : ช.พัน.302  

รักพ่อหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

 
ความเห็นที่ 328 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:21 น.  โดย : ช.พัน.302  

.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คนไทยทุกคนหมุ่เหล่าจงเฝ้าจำ

 
ความเห็นที่ 329 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:21 น.  โดย : ช.พัน.302  

พ่อคือพลังของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 330 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:21 น.  โดย : ช.พัน.302  

ร่วมรักสามัคคีเพื่อพ่อ

 
ความเห็นที่ 331 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:22 น.  โดย : ช.พัน.302  

ร่วมกันเป็นดินเดียวเพื่อพ่ออุ่นใจ

 
ความเห็นที่ 332 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:22 น.  โดย : ช.พัน.302  

ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 333 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:23 น.  โดย : ช.พัน.302  

ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 334 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:23 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้คนไทยยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 335 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:23 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราจะขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่เหนือหัวตลอดไป

 
ความเห็นที่ 336 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:24 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราเป็นไทยอยู่ได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาวไทยทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 337 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:24 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามเสมอมานับแต่เสด็จขึ้นครองราชย์จวบจนปัจจุบัน

 
ความเห็นที่ 338 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:25 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้....ตลอดกาล....

 
ความเห็นที่ 339 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:25 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 340 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:25 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา

 
ความเห็นที่ 341 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:25 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 342 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:26 น.  โดย : ช.พัน.302  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 343 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:26 น.  โดย : ช.พัน.302  

กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี

 
ความเห็นที่ 344 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:26 น.  โดย : ช.พัน.302  

ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย

 
ความเห็นที่ 345 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:27 น.  โดย : ช.พัน.302  

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 346 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:28 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป ขอจงทรงพระเจริญ.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ แผ่นดินไทยโชคดีที่สุดในโลกที่มีพ่อผู้ทรงมีเมตตาต่อประชาชนคนไทย
ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญดวงใจของไทยทั้งชาติตลอดไป

 
ความเห็นที่ 347 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:28 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระพลานามัยแข็งแรงเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 348 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:28 น.  โดย : ช.พัน.302  

ในหลวงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข

 
ความเห็นที่ 349 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:29 น.  โดย : ช.พัน.302  

น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 350 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:29 น.  โดย : ช.พัน.302  

น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 351 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:30 น.  โดย : ช.พัน.302  

จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฏร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา

 
ความเห็นที่ 352 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:30 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 353 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:31 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 354 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:31 น.  โดย : ช.พัน.302  

โชคดีที่ได้เกิดบนแผ่นดินนี้ แผ่นดินของในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 355 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:31 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล ประชาราษฏรเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 356 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:31 น.  โดย : ช.พัน.302  

การทำดี พูดดี คิดดี เป็นลูกที่ดีของท่าน

 
ความเห็นที่ 357 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:32 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อคนไทย

 
ความเห็นที่ 358 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:32 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์ร่วมใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 359 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:32 น.  โดย : ช.พัน.302  

เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 360 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:33 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ตลอดไป

 
ความเห็นที่ 361 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:33 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้สิ่งสักสิทธิ์ช่วยให้ในหลวงหายประชวนโดยเร็วที่สุด

 
ความเห็นที่ 362 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:33 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรงมีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป

 
ความเห็นที่ 363 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:34 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์และมีพระขนม์อายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 364 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:34 น.  โดย : ช.พัน.302  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

 
ความเห็นที่ 365 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:35 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรง

 
ความเห็นที่ 366 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:35 น.  โดย : ช.พัน.302  

เกิดมาที่แผ่นดินไทยชีวิตนี้ก็ดีใจเป็นที่สุดแล้วที่เป็นลูกของในหลวง

 
ความเห็นที่ 367 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:36 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 368 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:36 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 369 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:37 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัย อันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 370 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:37 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัย อันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 371 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:39 น.  โดย : ช.พัน.302  

เกิดมาที่แผ่นดินไทยชีวิตนี้ก็ดีใจเป็นที่สุดแล้วที่เป็นลูกของในหลวง

 
ความเห็นที่ 372 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:39 น.  โดย : ช.พัน.302  

“ฝนหลวง” เย็นชุ่มฉ่ำหัวใจไทยมิรู้ลืม “แก้มลิง” กักตุนแล้วระบายน้ำตามแรงโน้มถ่วง “กังหันน้ำชัย
พัฒนา” ปั่นน้ำเสียเติมออกซิเจน “เขื่อนดิน” อ่างเก็บน้ำที่ไม่ใช้คอนกรีต “ไบโอดีเซล” จากปาล์มประกอบ อาหารสู่เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ “แหลมผักเบี้ย-หนองหาร” โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม “แกล้งดิน” เร่ง กำมะถันทำปฏิกิริยา ไล่หน้าดินเปรี้ยว “หญ้าแฝก” รากฝังลึกอนุรักษ์หน้าดิน

 
ความเห็นที่ 373 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:40 น.  โดย : ช.พัน.302  

" กษัตริย์นักพัฒนา " พระราชดำริ แปรรูป ผลการเกษตร สายพระเนตร แปรประโยชน์
เพิ่มมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ พัฒนา เป็นวิชา หาเลี้ยงชีพ ด้วยพอเพียง

 
ความเห็นที่ 374 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:40 น.  โดย : ช.พัน.302  

ผองเราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาทน้อมนำมาปฏิบัติให้เกิดผลดีแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 375 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:41 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 376 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:42 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป

 
ความเห็นที่ 377 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:43 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 378 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:43 น.  โดย : ช.พัน.302  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 379 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:44 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้องค์พระราชันเจริญลาภ เจริญยศ เจริญวัย เจริญในบุญบารมีเลิศล้ำ

 
ความเห็นที่ 380 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:44 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป

 
ความเห็นที่ 381 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:46 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ คือ ต้นแบบแห่งความพอเพียง ที่เป็นแบบอย่างให้ประชาชนคอยปฏิบัติตาม และเป็นต้นแบบให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่นบนความพอเพียง

 
ความเห็นที่ 382 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:46 น.  โดย : ช.พัน.302  

ข้าพเจ้าภูมิใจยิ่งที่มีสายเลือดไทย อันมีพ่อหลวงผู้ทรงธรรมปกครอง

 
ความเห็นที่ 383 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:47 น.  โดย : ช.พัน.302  

พ่อหลวงของชาวไทยทำทุกอย่างเพื่อปวงชนชาวไทย เราก็ควรสามัคคีกันเพื่อให้พ่อหลวงมีความสุข ที่เห็นคนไทยรักกัน

 
ความเห็นที่ 384 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:48 น.  โดย : ช.พัน.302  

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฏร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก

 
ความเห็นที่ 385 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:48 น.  โดย : ช.พัน.302  

เมื่อพระราชันสถิตย์ไหน ของให้ปวงภัย จงหลบเลี่ยงไปให้พ้น ๒๓. ด้วยพรจากฟ้าเบื้องบน โปรดบันดาลดลให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 386 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:49 น.  โดย : ช.พัน.302  

ในหลวงของเรา ทรงเป็นเลิศในศิลปะหลายแขนง อาทิ ด้านจิตกรรม ประติมากรรม ถ่ายภาพ หัตถศิลป์ ดนตรี วรรณศิลป์ เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทย และชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี จนได้รับพระราชสมัญญา “ อัครศิลปิน ”

 
ความเห็นที่ 387 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:50 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 388 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:51 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

 
ความเห็นที่ 389 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:52 น.  โดย : ช.พัน.302  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วย ชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

 
ความเห็นที่ 390 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:52 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเป็นที่รักของปวงประชา ขอให้พระองค์ทรงมีความสุขความสำราญในทุก ๆ วัน

 
ความเห็นที่ 391 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:53 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

 
ความเห็นที่ 392 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:54 น.  โดย : ช.พัน.302  

เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญพระเอยพระโอบเอื้อ อารี พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

 
ความเห็นที่ 393 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:54 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเป็นที่รักของปวงประชา ขอให้พระองค์ทรงมีความสุขความสำราญในทุก ๆ วัน

 
ความเห็นที่ 394 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:55 น.  โดย : ช.พัน.302  

สร้างคนไทยให้เป็นปึกแผ่น เหมือนใจของพระองค์ท่านที่แข็งแกร่งที่คอยรวมใจปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 395 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:56 น.  โดย : ช.พัน.302  

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
ด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา โครงการหลวงช่วยปวงชน
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

 
ความเห็นที่ 396 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:56 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอพรให้พระองค์ ทรงเสวยพระกระยาหารได้มากๆ และทรงพระเกษมสำราญ ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

 
ความเห็นที่ 397 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:57 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์
อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน
ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 398 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:58 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเป็นที่รักของปวงประชา ขอให้พระองค์ทรงมีความสุขความสำราญในทุก ๆ วัน

 
ความเห็นที่ 399 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:58 น.  โดย : ช.พัน.302  

กี่ล้านหยดที่องค์ท่านเสียเหงื่อเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วเราคนไทยแค่เสียสละช่วยกันช่วยชาติมิได้เชียวหรือ

 
ความเห็นที่ 400 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:59 น.  โดย : ช.พัน.302  

กี่ล้านหยดที่องค์ท่านเสียเหงื่อเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วเราคนไทยแค่เสียสละช่วยกันช่วยชาติมิได้เชียวหรือ

 

back  1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว