Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  [38]  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 3701 โพสเมื่อ : 1 เม.ย. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ ๓๐ ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 3702 โพสเมื่อ : 1 เม.ย. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3703 โพสเมื่อ : 1 เม.ย. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 3704 โพสเมื่อ : 1 เม.ย. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 3705 โพสเมื่อ : 1 เม.ย. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๓๖ ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 3706 โพสเมื่อ : 1 เม.ย. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3707 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา 

 
ความเห็นที่ 3708 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 3709 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ 

 
ความเห็นที่ 3710 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3711 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า 

 
ความเห็นที่ 3712 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข 

 
ความเห็นที่ 3713 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 3714 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 3715 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์ ๔๗ เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 3716 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 3717 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน 

 
ความเห็นที่ 3718 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ 

 
ความเห็นที่ 3719 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 3720 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล 

 
ความเห็นที่ 3721 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี 

 
ความเห็นที่ 3722 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม 

 
ความเห็นที่ 3723 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี 

 
ความเห็นที่ 3724 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน 

 
ความเห็นที่ 3725 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ 

 
ความเห็นที่ 3726 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการ เกษตรมากมาย ๕๙ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ 

 
ความเห็นที่ 3727 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 3728 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 

 
ความเห็นที่ 3729 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้า นาน 

 
ความเห็นที่ 3730 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี 

 
ความเห็นที่ 3731 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ 

 
ความเห็นที่ 3732 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ 

 
ความเห็นที่ 3733 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้ 

 
ความเห็นที่ 3734 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 3735 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด 

 
ความเห็นที่ 3736 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด 

 
ความเห็นที่ 3737 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

 
ความเห็นที่ 3738 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 3739 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนว ทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 

 
ความเห็นที่ 3740 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 
ความเห็นที่ 3741 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก 

 
ความเห็นที่ 3742 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา 

 
ความเห็นที่ 3743 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไป ในที่สุด 

 
ความเห็นที่ 3744 โพสเมื่อ : 2 เม.ย. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี ๗๙ หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมี ความปกติเรียบร้อยได้ ๘๐ การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน 

 
ความเห็นที่ 3745 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:30 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พระทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์
ทรงขจัดผองภัยให้ไทยผอง
บ้านเมืองเกิดขุ่นเคืองทรงปรองดอง
พสกฯปราศมัวหมองเพราะพระบารมี
พระองค์ทรงประชวรมวลไทยชาติ
น้อมอภิวาทอัญเชิญองค์พระชินศรี
อัญเชิญเทพรัตน์สถิตแคว้นทั่วธาตรี
น้อมถวายความจงรักภักดีขอองค์พระภูมีทรงพระเกษมสำราญเทอญ
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ปวงข้าพระพุทธเจ้า พสกนิกรไทย

 
ความเห็นที่ 3746 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:31 น.  โดย : กบร.ศป.  


ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ ให้เป็นสุขตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติพระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชาพระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้อง พระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียงร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้ องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 3747 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:33 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระคือศูนย์รวมดวงใจ ปกเกล้าเผ่าไทย
ทวยราษฎร์ร่มใต้ใบบุญ
ทรงพระเมตตาการุญ โอบเอื้อเจือจุน
บรรเทาทุกข์ปวงประชา
มหากษัตริย์นักพัฒนา ทรงยึดปรัชญา
ความพอเพียงเลี้ยงชีพชน
พออยู่พอกินขจัดจน พอดีแห่งตน
อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
พระดำริโครงการมากมี รวบรวมทฤษฎี
เพื่อประโยชน์พสกนิกร
พระเกียรติคุณบวร เกริกไกรกำจร
ธ คือร่มโพธิ์ทองผองไทย
เฉลิมพระชนม์มงคลสมัย ปวงราษฎร์รวมใจ
ด้วยความจงรักภักดี
พรั่งพร้อมน้อมอัญชุลี ถวายพรพระภูมี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 3748 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:33 น.  โดย : กบร.ศป.  

มหากษัตริย์นักพัฒนา ทรงยึดปรัชญา
ความพอเพียงเลี้ยงชีพชน
พออยู่พอกินขจัดจน พอดีแห่งตน
อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
พระดำริโครงการมากมี รวบรวมทฤษฎี
เพื่อประโยชน์พสกนิกร
พระเกียรติคุณบวร เกริกไกรกำจร

 
ความเห็นที่ 3749 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:33 น.  โดย : กบร.ศป.  

เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

 
ความเห็นที่ 3750 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:34 น.  โดย : กบร.ศป.  


-. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
- ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
-. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
-. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
-. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
-. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
-. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 3751 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:35 น.  โดย : กบร.ศป.  


ดั่งสายฝน จากฟากฟ้า มาสู่โลก ดั่งสายลม พัดโศก ให้สิ้นหาย
ดั่งแสงส่อง ดับมืดมน จนจางคลาย เป็นพ่อหลวง ในดวงใจ ไทยทุกคน

ทรงเดินทาง ทุกทั่วเเคว้น เเดนสยาม ทุกเขตคาม เดินทางไป ในถิ่นฐาน
แก้ปัญหา เสริมอาชีพ เสริมสร้างงาน ให้ประชา ได้ชื่นบาน สุขทวี

หยาดเหงื่อพ่อ รินหลั่ง ดั่งสายฝน แม้เหนื่อยหนัก ต้องทน เพื่อลูกหลาน
ให้ทวยราษฎร์ ประชา ได้ชื่นบาน ท่านทรงงาน เสียหยาดเหงื่อ ก็เพื่อเรา

ผ่านมาแล้ว หกสิบปี ที่พ่อเหนื่อย พ่อทรงเมื่อย ทรงงานหนัก เพื่อสรรหา
สร้างคุณค่า สิ่งดีดี ให้มีมา ชาวประชา เป็นสุข ทุกเเดนดิน

สายใยรัก สายใยใจ ไทยทั่วหล้า น้อมวันทา ส่งใจ ให้พ่อหลวง
หายประชวร จากโรคไข้ ภัยทั้งปวง ขอพ่อหลวง ของปวงไทย ทรงหายดี

ทุกดวงใจ ไทยทั่วหล้า วันทาน้อม ทุกใจพร้อม สดุดี ศรีสยาม
ถวายพ่อหลวง เกษมสุข ทุกเขตคาม ด้วยใจรัก ชาวสยาม ขอสดุดี

โซไซตี้บิท ทุกใจพร้อม น้อมเศียรเกล้า ทุกหมู่เหล่า ถวายพระพร พระทรงศรี
น้อมเศียรเกล้า เเทบพระบาท องค์ภูมี ขอเทิดไท้ สดุดี องค์ราชันย์

 
ความเห็นที่ 3752 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:36 น.  โดย : กบร.ศป.  

เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง
พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์
ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

 
ความเห็นที่ 3753 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:36 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์

พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา

พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา

พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย

พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ

พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข

พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย

พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 3754 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:37 น.  โดย : กบร.ศป.  

เหงื่อทุกหยดทุกหยาดท่านหลั่งไหล แต่ท่านยังทำเพื่อไทยทั่วทิศา
เราลูกไทยโปรดน้อมนำคำท่านมา รวมพลังสามัคคีกันพลันร่มเย็น
เย็นศิระเพราะพระบริบาล ทุกเขตขัณฑ์สุขล้นทุกคนเห็น
พสกนิกรมีความสุขและร่มเย็น เพราะพ่อเป็นผู้ให้ไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 3755 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:37 น.  โดย : กบร.ศป.  

เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้ง
แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ
พ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 3756 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:38 น.  โดย : กบร.ศป.  

�ขอให้ ในหลวง ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยืนนาน
พระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลทั่วทั้งปฐพี�
ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า
ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา
ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย
ผมจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ�
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของความพอเพียงที่ยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 3757 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:42 น.  โดย : กบร.ศป.  

….ผืนดินแห้งผาก…ขาดน้ำ…
พ่อเดินย่ำเหยียบข้าม…ร่างสถาน
ก่อร่างสร้างเขื่อน…ไม่นานน้ำมาเยือน…ชลประทาน
ดินแห้งผากวันนั้น…สร้างเมล็ดข้าวนับล้าน…ให้เก็บกิน…

…ผืนน้ำเน่าเสีย…เกินเยียวยา…
พ่อเดินผ่านเห็นเต็มตา…หมดทั้งสิ้น
ร่างแบบกังหันน้ำ…เติมอากาศให้ตาม…ได้ยิน
ชัยพัฒนาหมุนริน…หมดปัญหาน้ำสิ้น…ที่เคยมี

…ผืนฟ้าไร้ฝน…โปรยปราย…
พ่อเดินผ่านผืนทราย…อ่อนล้า…
หยาดน้ำมาจากไหน…พ่อคิดเอาไว้เรื่อยมา…
ไม่นานฝนเทียมหล่นจากฟ้า…สร้างแผ่นดินชุ่มชื้นทั่วหล้า…ปฐพี…

…ผืนดิน..พ่อสร้าง…ความชุ่มชื้น…
ท้องน้ำพ่อหยิบยื่น….สะอาดสี
แผ่นฟ้าที่แห้งผาก…พ่อสร้างฝนให้จาก…สองมือที่มี
แผ่นดินท้องน้าแผ่นฟ้าที่นี่…เกิดจากพระคุณพ่อองค์นี้…องค์เดียว…

 
ความเห็นที่ 3758 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:44 น.  โดย : กบร.ศป.  

............เรารักในหลวง...เรารักในหลวง
........เรารักในหลวง.........เรารักในหลวง
.....เรารักในหลวง...............เรารักในหลวง
...เรารักในหลวง....................เรารักในหลวง..............เรารักในหลวง......
..เรารักในหลวง......................เรารักในหลวง........เรารักในหลวง.....เรารักในหลวง
.เรารักในหลวง........................เรารักในหลวง.....เรารักในหลวง........เรารักในหลวง
เรารักในหลวง.........................เรารักในหลวง...เรารักในหลวง...........เรารักในหลวง
.เรารักในหลวง.........................เรารักในหลวง.......................เรารักในหลวง
..เรารักในหลวง.........................เรารักในหลวง...............เรารักในหลวง
...เรารักในหลวง....................................................เรารักในหลวง
.....เรารักในหลวง.............................................เรารักในหลวง
.........เรารักในหลวง...................................เรารักในหลวง
............เรารักในหลวง...........................เรารักในหลวง
................เรารักในหลวง....................เรารักในหลวง
..................เรารักในหลวง.............เรารักในหลวง
......................เรารักในหลวง.........เรารักในหลวง
.......................เรารักในหลวง.....เรารักในหลวง
..............................เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 3759 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:45 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 3760 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:45 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 3761 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:45 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 3762 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:46 น.  โดย : กบร.ศป.  

- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง
- ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน
- ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน
- ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป และพระพลานานัยแข็งแรง
- ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้าคู่ประชาชนไปตลอดด้วยเทอญ
- พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่าง อิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 3763 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:46 น.  โดย : กบร.ศป.  

- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง
- ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน
- ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน
- ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป และพระพลานานัยแข็งแรง
- ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้าคู่ประชาชนไปตลอดด้วยเทอญ
- พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่าง อิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 3764 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:47 น.  โดย : กบร.ศป.  

- สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติที่เราเคารพ
- สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา 4.
- รักชาติ รักประชาธิปไตย รักพระมหากษัตริย์
- ทุกคนร่วมสร้างประเทศไทยเพื่อพ่อหลวง
- เรารวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อประเทศไทยเพื่อพ่อหลวง
- สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน

 
ความเห็นที่ 3765 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:47 น.  โดย : กบร.ศป.  

- สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติที่เราเคารพ
- สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา 4.
- รักชาติ รักประชาธิปไตย รักพระมหากษัตริย์
- ทุกคนร่วมสร้างประเทศไทยเพื่อพ่อหลวง
- เรารวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อประเทศไทยเพื่อพ่อหลวง
- สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน

 
ความเห็นที่ 3766 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:49 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้
ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 3767 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:49 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง
ขอให้ความรู้ ความสามารถยังอยู่กับในหลวงตลอดไป
ขอให้ความดีงามของในหลวงแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ
ขอให้พระองค์ทางพระเจริยยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 3768 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:50 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง
ขอให้ความรู้ ความสามารถยังอยู่กับในหลวงตลอดไป
ขอให้ความดีงามของในหลวงแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ
ขอให้พระองค์ทางพระเจริยยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 3769 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:50 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ.ทรงเป็นดวงใจ ไทยทุกผู้
ธ…........รณีใหญ่กว้าง…..….แดนไทย
ทรง….…เสด็จท่องไป…….….ทั่วหล้า
เป็น….…ปิ่นหฤทัย……….…...ทั่วทุก คนนา
ดวง…...จิตไทยทั่วฟ้า…..…...ร่วมน้อม รวมใจ
ใจ………ทั้งหกสิบล้าน………..รวมกัน
ไทย……ทุกผู้เผ่าพันธุ์………...กราบไหว้
ทุก….....ถิ่นทวยเทพอัน.…….ศักดิ์สิทธิ์
ผู้……..…คนน้อมขอให้…….….ปักป้อง จอมสยามฯ

 
ความเห็นที่ 3770 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:55 น.  โดย : กบร.ศป.  

- รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย
- รักพ่อหลวงอย่าเอามาล้อเล่นดูหมิ่นเบื้องบน
- สถาบันเป็นที่สูงอย่าดึงมายุ่งกับการเมือง
- สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- ลูกเป็นทหารขอทำตามทิศทางที่ชาติต้องการเพื่อพ่อหลวง
- พ่อหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 3771 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:55 น.  โดย : กบร.ศป.  

- รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย
- รักพ่อหลวงอย่าเอามาล้อเล่นดูหมิ่นเบื้องบน
- สถาบันเป็นที่สูงอย่าดึงมายุ่งกับการเมือง
- สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- ลูกเป็นทหารขอทำตามทิศทางที่ชาติต้องการเพื่อพ่อหลวง
- พ่อหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 3772 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:56 น.  โดย : กบร.ศป.  

- พระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพอย่างมาก ห้ามดูหมิ่นเด็ดขาด
- ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทยผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
- เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
-"ร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน"
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

 
ความเห็นที่ 3773 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:56 น.  โดย : กบร.ศป.  

เทิดพระเกียรติในหลวง

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 3774 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:56 น.  โดย : กบร.ศป.  

เทิดพระเกียรติในหลวง

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 3775 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:58 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๒ เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน
๓ เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
๔ เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
๕ เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๖ ลดละเลิกอบายมุก เพื่อ ในหลวงของเรา
๗ วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของในหลวง
๘ สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
๙ สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
๑๐ สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลาน เราถึงทุกวันนี้
๑๑ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนจงปกป้อง
๑๒ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๑๓ สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ
๑๔ หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ
๑๕ กษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
๑๖ พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง
๑๗ พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์
๑๘ พระห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก
๑๙ พระผู้มีแต่ให้
๒๐ กษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 3776 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 11:59 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระคุณพ่อ มากเหลือ เหนือรำพัน
เปรียบเหมือนดั่ง สุริยัน แสนยิ่งใหญ่
ส่องฉายแสง แรงฤทธิ์ ทุกทิศไป
ทำโลกให้ สุขสว่าง กระจ่างพลัน

 
ความเห็นที่ 3777 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 12:00 น.  โดย : กบร.ศป.  

ผืนดินใด ในหล้า ข้าวกล้าขาด
โรคระบาด ฝนฟ้า มาแปรผัน
ดินไม่ชุ่ม อุ้มน้ำสม ตรมชีวัน
ทุกข์ยากอัน เป็นของ ผองประชา

 
ความเห็นที่ 3778 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 12:00 น.  โดย : กบร.ศป.  

แสงสุรีย์ส่องหล้าฟ้าสยาม
ทุกเขตคามสดใสเอื้อไออุ่น
พลังแผ่นดินถิ่นอุดมสู่สมดุล
จากพระคุณเรี่ยวแรงแสงสุรีย์


เป็นแสงส่องผองชนทุกเชื้อชาติ
มิใช่แสงแห่งอำนาจสาดศักดิ์ศรี
แต่เป็นแสงแห่งความงามความดี
แปดสิบสี่ปียังสาดส่องผ่องอำไพ


ช่วยบ้านเมืองเปรื่องปราชญ์ฉลาดเฉลา
เพราะพระคุณน้อมบุญเก่าสร้างบุญใหม่
พระบารมีพระเจ้าแผ่นดินทั่วถิ่นแดนไทย
เพราะพระองค์ทรงใช้-บุญต่อบุญ

 
ความเห็นที่ 3779 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 12:01 น.  โดย : กบร.ศป.  

แสงสุรีย์ส่องหล้าฟ้าสยาม
ทุกเขตคามสดใสเอื้อไออุ่น
พลังแผ่นดินถิ่นอุดมสู่สมดุล
จากพระคุณเรี่ยวแรงแสงสุรีย์


เป็นแสงส่องผองชนทุกเชื้อชาติ
มิใช่แสงแห่งอำนาจสาดศักดิ์ศรี
แต่เป็นแสงแห่งความงามความดี
แปดสิบสี่ปียังสาดส่องผ่องอำไพ


ช่วยบ้านเมืองเปรื่องปราชญ์ฉลาดเฉลา
เพราะพระคุณน้อมบุญเก่าสร้างบุญใหม่
พระบารมีพระเจ้าแผ่นดินทั่วถิ่นแดนไทย
เพราะพระองค์ทรงใช้-บุญต่อบุญ

 
ความเห็นที่ 3780 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 12:01 น.  โดย : กบร.ศป.  

แสงสุรีย์ส่องหล้าฟ้าสยาม
ทุกเขตคามสดใสเอื้อไออุ่น
พลังแผ่นดินถิ่นอุดมสู่สมดุล
จากพระคุณเรี่ยวแรงแสงสุรีย์


เป็นแสงส่องผองชนทุกเชื้อชาติ
มิใช่แสงแห่งอำนาจสาดศักดิ์ศรี
แต่เป็นแสงแห่งความงามความดี
แปดสิบสี่ปียังสาดส่องผ่องอำไพ


ช่วยบ้านเมืองเปรื่องปราชญ์ฉลาดเฉลา
เพราะพระคุณน้อมบุญเก่าสร้างบุญใหม่
พระบารมีพระเจ้าแผ่นดินทั่วถิ่นแดนไทย
เพราะพระองค์ทรงใช้-บุญต่อบุญ

 
ความเห็นที่ 3781 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 12:01 น.  โดย : กบร.ศป.  

แสงสุรีย์ส่องหล้าฟ้าสยาม
ทุกเขตคามสดใสเอื้อไออุ่น
พลังแผ่นดินถิ่นอุดมสู่สมดุล
จากพระคุณเรี่ยวแรงแสงสุรีย์


เป็นแสงส่องผองชนทุกเชื้อชาติ
มิใช่แสงแห่งอำนาจสาดศักดิ์ศรี
แต่เป็นแสงแห่งความงามความดี
แปดสิบสี่ปียังสาดส่องผ่องอำไพ


ช่วยบ้านเมืองเปรื่องปราชญ์ฉลาดเฉลา
เพราะพระคุณน้อมบุญเก่าสร้างบุญใหม่
พระบารมีพระเจ้าแผ่นดินทั่วถิ่นแดนไทย
เพราะพระองค์ทรงใช้-บุญต่อบุญ

 
ความเห็นที่ 3782 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 12:02 น.  โดย : กบร.ศป.  

เฉลิมพระชนม์ไท้ เถลิงฟ้าสยามเมือง

เมืองไทยเป็นเมืองทอง โลกแซ่ซร้องว่ารุ่งเรือง

ด้วยบุญพระทรงเมือง พระจอมเจ้ากษัตรา

ขอเทพทุกแห่งหน บันดาลดลพระจอมฟ้า

ทรงห่างพระโรคา พระพลายิ่งแข่งแรง

ชาวไทยทุกแหล่งหล้า อยู่ใต้ฟ้าทุกหนแห่ง

น้อมตั้งจิตสำแดง ด้วยสำนึกพระเมตตา

การุณย์พระยิ่งใหญ่ ล้วนเหนือใต้ทุกทิศา

นับตั้งแต่ผืนฟ้า จวบลงมาจบแผ่นดิน

ทั่วไทยจะทำดี ให้เหมือนที่พระภูมินทร์

ทรงสอนแก่ชาวดิน ประทานสุขทุกคนไทย

ขอทรงพระเจริญ ด้วยคำเชิญพระรัตนตรัย

ถวายเป็นพระพรชัย จงทรงพระเกษมเทอญ

 
ความเห็นที่ 3783 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 12:02 น.  โดย : กบร.ศป.  

เฉลิมพระชนม์ไท้ เถลิงฟ้าสยามเมือง

เมืองไทยเป็นเมืองทอง โลกแซ่ซร้องว่ารุ่งเรือง

ด้วยบุญพระทรงเมือง พระจอมเจ้ากษัตรา

ขอเทพทุกแห่งหน บันดาลดลพระจอมฟ้า

ทรงห่างพระโรคา พระพลายิ่งแข่งแรง

ชาวไทยทุกแหล่งหล้า อยู่ใต้ฟ้าทุกหนแห่ง

น้อมตั้งจิตสำแดง ด้วยสำนึกพระเมตตา

การุณย์พระยิ่งใหญ่ ล้วนเหนือใต้ทุกทิศา

นับตั้งแต่ผืนฟ้า จวบลงมาจบแผ่นดิน

ทั่วไทยจะทำดี ให้เหมือนที่พระภูมินทร์

ทรงสอนแก่ชาวดิน ประทานสุขทุกคนไทย

ขอทรงพระเจริญ ด้วยคำเชิญพระรัตนตรัย

ถวายเป็นพระพรชัย จงทรงพระเกษมเทอญ

 
ความเห็นที่ 3784 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 12:02 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา
ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน
ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล
ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…
ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย
ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน
ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล
พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน

 
ความเห็นที่ 3785 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 12:03 น.  โดย : กบร.ศป.  

นบคำนับเนื่องด้วย ชันษามงคล
ชนเหล่าราษฎร์ร่วมมา กราบไหว้
ประสิทธิ์ประสาท ประเสริฐบุญญา
องค์เอกมิ่งขวัญไร้ สิ้นโรคภัยพาน
ภูมิธรรม ธ ปกเกล้า ชาวสยาม.
ภูเบศวร์ปกเขตคาม ปิ่นเหล้า
ภูมินทร์ปิ่นพระนาม ทรงศักดิ์
ภูมิพลปิ่นฟ้า เทิดไท้ถวายพร

 
ความเห็นที่ 3786 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 12:03 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประเทศไทยใต้ร่มฉัตรกษัตริย์ตรา
ด้วยพระบารมีป้องคุ้มครองเกล้า
ดูสุขทุกภัยให้ปวงเรา
มิดูเบาทวยราชชาติสำราญ


ขอพระองค์จงพระเกษมสรร
เป็นมิ่งขวัญทั่วแคว้นแดนสถาน
มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ประนมกรกราบกรานผ่านร้อยกรอง

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 3787 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 12:04 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ ทรงเป็นดวงใจไทยทั่วหล้า
เหล่าประชาทูลเทิดไท้ไว้เหนือเศียร
ทรงสอนสั่งว่าอย่าละความเพียร
ดั่งมหาชนกที่ทรงเขียนให้ตรึกตรอง
เพียรขยันหมั่นอุตส่าห์หาความรู้
เพื่อเชิดชูชาติไทยให้น่ายกย่อง
สอนผู้นำให้รู้ความตามครรลอง
หลักปกครองที่ดีงามทำอย่างไร
เป็นแบบอย่างให้คนไทยใช้ชีวิต
หลักเศรษฐกิจพอเพียงวางเป็นทางไว้
เพื่อนำพาประชาชนให้พ้นภัย
ปัญหาปากท้องแก้ไขได้ในทันที
เกิดฝนแล้งพระองค์ทรงอุตสาห์
คิดเพื่อประชามีน้ำใช้กินทุกถิ่นที่
สร้างฝนเทียมเพื่อแก้ไขในทันที
เพราะทรงรู้น้ำมีความสำคัญ
วางแนวทางสร้างเขื่อนฝายไว้ทดน้ำ
เพื่อเกษตรกรใช้ทำตามจัดสรร
ทั้งยังช่วยเป็นแนวทางป้องกัน
น้ำไหลเร็วหุนหันท้วมบ้านเรือน
ทรงสละที่ดินหลายร้อยไร่
เพื่อไว้ใช้ทดน้ำเข้าเมื่อล้นเขื่อน
ให้กรุงเทพฯ ปลอดภัยเมื่อหน้าน้ำเยือน
เก็บน้ำเหมือนแก้มลิงเก็บกักตุน
ทรงเป็นดั่งบิดาผู้เลี้ยงดู
คอยอุ้มชูสอนสั่งให้ความอบอุ่น
เป็นแบบอย่างเป็นหลักชัยให้ค้ำจุน
ราษฎร์รู้คุณต่างจงรักและภักดี
ทรงสละความสุขส่วนพระองค์
เพื่อดำรงชาติไทยให้สุขี
ดั่งรับสั่งเมื่อครองราชย์ธานี
เราจะครองแผ่นดินนี้โดยธรรม
ข้าฯ ขอกราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ถวายสัตย์รักชาติไทยใจตอกย้ำ
พระราชดำรัสพร้อมจะน้อมนำ
ทุกสิ่งทำเพื่อมุ่งให้ไทยเจริญ

 
ความเห็นที่ 3788 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 12:05 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ ทรงเป็นดวงใจไทยทั่วหล้า
เหล่าประชาทูลเทิดไท้ไว้เหนือเศียร
ทรงสอนสั่งว่าอย่าละความเพียร
ดั่งมหาชนกที่ทรงเขียนให้ตรึกตรอง
เพียรขยันหมั่นอุตส่าห์หาความรู้
เพื่อเชิดชูชาติไทยให้น่ายกย่อง
สอนผู้นำให้รู้ความตามครรลอง
หลักปกครองที่ดีงามทำอย่างไร
เป็นแบบอย่างให้คนไทยใช้ชีวิต
หลักเศรษฐกิจพอเพียงวางเป็นทางไว้
เพื่อนำพาประชาชนให้พ้นภัย
ปัญหาปากท้องแก้ไขได้ในทันที
เกิดฝนแล้งพระองค์ทรงอุตสาห์
คิดเพื่อประชามีน้ำใช้กินทุกถิ่นที่
สร้างฝนเทียมเพื่อแก้ไขในทันที
เพราะทรงรู้น้ำมีความสำคัญ
วางแนวทางสร้างเขื่อนฝายไว้ทดน้ำ
เพื่อเกษตรกรใช้ทำตามจัดสรร
ทั้งยังช่วยเป็นแนวทางป้องกัน
น้ำไหลเร็วหุนหันท้วมบ้านเรือน
ทรงสละที่ดินหลายร้อยไร่
เพื่อไว้ใช้ทดน้ำเข้าเมื่อล้นเขื่อน
ให้กรุงเทพฯ ปลอดภัยเมื่อหน้าน้ำเยือน
เก็บน้ำเหมือนแก้มลิงเก็บกักตุน
ทรงเป็นดั่งบิดาผู้เลี้ยงดู
คอยอุ้มชูสอนสั่งให้ความอบอุ่น
เป็นแบบอย่างเป็นหลักชัยให้ค้ำจุน
ราษฎร์รู้คุณต่างจงรักและภักดี
ทรงสละความสุขส่วนพระองค์
เพื่อดำรงชาติไทยให้สุขี
ดั่งรับสั่งเมื่อครองราชย์ธานี
เราจะครองแผ่นดินนี้โดยธรรม
ข้าฯ ขอกราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ถวายสัตย์รักชาติไทยใจตอกย้ำ
พระราชดำรัสพร้อมจะน้อมนำ
ทุกสิ่งทำเพื่อมุ่งให้ไทยเจริญ

 
ความเห็นที่ 3789 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 12:05 น.  โดย : กบร.ศป.  

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ

 
ความเห็นที่ 3790 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 12:05 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระพ่อหลวง ขวัญเกล้า เจ้าชีวิต ทรงอุทิศ ทรงสรรค์สร้าง อย่างยิ่งใหญ่
เพื่อแผ่นดิน เพื่อประเทศ เพื่อลูกไทย นับเนิ่นนาน ผ่านสมัย ตลอดมา
ด้วยสำนึกพระกรุ ณามหาศาล ร้อยดวงมาน เฉลิมชนมพรรษา
ด้วยความรัก เทิดทูน อุ่นศรัทธา ร้อยชีวา ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 3791 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 12:06 น.  โดย : กบร.ศป.  

นบคำนับเนื่องด้วย ชันษามงคล
ชนเหล่าราษฎร์ร่วมมา กราบไหว้
ประสิทธิ์ประสาท ประเสริฐบุญญา
องค์เอกมิ่งขวัญไร้ สิ้นโรคภัยพาน
ภูมิธรรม ธ ปกเกล้า ชาวสยาม.
ภูเบศวร์ปกเขตคาม ปิ่นเหล้า
ภูมินทร์ปิ่นพระนาม ทรงศักดิ์
ภูมิพลปิ่นฟ้า เทิดไท้ถวายพร

 
ความเห็นที่ 3792 โพสเมื่อ : 3 เม.ย. 58 : 12:06 น.  โดย : กบร.ศป.  

นบคำนับเนื่องด้วย ชันษามงคล
ชนเหล่าราษฎร์ร่วมมา กราบไหว้
ประสิทธิ์ประสาท ประเสริฐบุญญา
องค์เอกมิ่งขวัญไร้ สิ้นโรคภัยพาน
ภูมิธรรม ธ ปกเกล้า ชาวสยาม.
ภูเบศวร์ปกเขตคาม ปิ่นเหล้า
ภูมินทร์ปิ่นพระนาม ทรงศักดิ์
ภูมิพลปิ่นฟ้า เทิดไท้ถวายพร

 
ความเห็นที่ 3793 โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 

 
ความเห็นที่ 3794 โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย 

 
ความเห็นที่ 3795 โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 58 : 11:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3796 โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท 

 
ความเห็นที่ 3797 โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ 

 
ความเห็นที่ 3798 โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 3799 โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 3800 โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  [38]  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว