Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  [36]  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 3501 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:30 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัย ที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยเเข็งเเรง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญมิ่งขวัญประชาไทย

ขอให้พ่อหลวงทรงหายพระประชวนไวๆ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 3502 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:31 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง

ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้

จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด

เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี

ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก

ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี

ขอน้อมใจถวายความภักดี

เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 3503 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:31 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

พระองค์ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 3504 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:31 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก

ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอจงทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ แก่ประชาชาวไทย ตลอดไป

 
ความเห็นที่ 3505 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:32 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป ขอจงทรงพระเจริญ.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ แผ่นดินไทยโชคดีที่สุดในโลกที่มีพ่อผู้ทรงมีเมตตาต่อประชาชนคนไทย

ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญดวงใจของไทยทั้งชาติตลอดไป

 
ความเห็นที่ 3506 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:32 น.  โดย : กบร.ศป.  

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (Love of nation, religion and king) เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เด็กที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จะเป็นเด็กที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 3507 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:33 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า
ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา
ธ ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย

 
ความเห็นที่ 3508 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:33 น.  โดย : กบร.ศป.  

............เรารักในหลวง...เรารักในหลวง
........เรารักในหลวง.........เรารักในหลวง
.....เรารักในหลวง...............เรารักในหลวง
...เรารักในหลวง....................เรารักในหลวง..............เรารักในหลวง......
..เรารักในหลวง......................เรารักในหลวง........เรารักในหลวง.....เรารักในหลวง
.เรารักในหลวง........................เรารักในหลวง.....เรารักในหลวง........เรารักในหลวง
เรารักในหลวง.........................เรารักในหลวง...เรารักในหลวง...........เรารักในหลวง
.เรารักในหลวง.........................เรารักในหลวง.......................เรารักในหลวง
..เรารักในหลวง.........................เรารักในหลวง...............เรารักในหลวง
...เรารักในหลวง....................................................เรารักในหลวง
.....เรารักในหลวง.............................................เรารักในหลวง
.........เรารักในหลวง...................................เรารักในหลวง
............เรารักในหลวง...........................เรารักในหลวง
................เรารักในหลวง....................เรารักในหลวง
..................เรารักในหลวง.............เรารักในหลวง
......................เรารักในหลวง.........เรารักในหลวง
.......................เรารักในหลวง.....เรารักในหลวง
..............................เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 3509 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:33 น.  โดย : กบร.ศป.  

............เรารักในหลวง...เรารักในหลวง
........เรารักในหลวง.........เรารักในหลวง
.....เรารักในหลวง...............เรารักในหลวง
...เรารักในหลวง....................เรารักในหลวง..............เรารักในหลวง......
..เรารักในหลวง......................เรารักในหลวง........เรารักในหลวง.....เรารักในหลวง
.เรารักในหลวง........................เรารักในหลวง.....เรารักในหลวง........เรารักในหลวง
เรารักในหลวง.........................เรารักในหลวง...เรารักในหลวง...........เรารักในหลวง
.เรารักในหลวง.........................เรารักในหลวง.......................เรารักในหลวง
..เรารักในหลวง.........................เรารักในหลวง...............เรารักในหลวง
...เรารักในหลวง....................................................เรารักในหลวง
.....เรารักในหลวง.............................................เรารักในหลวง
.........เรารักในหลวง...................................เรารักในหลวง
............เรารักในหลวง...........................เรารักในหลวง
................เรารักในหลวง....................เรารักในหลวง
..................เรารักในหลวง.............เรารักในหลวง
......................เรารักในหลวง.........เรารักในหลวง
.......................เรารักในหลวง.....เรารักในหลวง
..............................เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 3510 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:34 น.  โดย : กบร.ศป.  

ทุกตอนเช้าสวดมนต์ไหว้ ถวาย" ในหลวง"
กลางวันล่วง ทำงานไปในงาน " พ่อ "
แหล่งน้ำท่านประทานให้ อย่างเพียงพอ
ลูกๆขอน้อมใจ ถวายพระพร
จะดูแลรักษา และจัดสรร
โครงการฯท่านอย่างดี ไม่มีท้อ
ถึงเหน็ดเหนื่อยเพียงใด ไม่รีรอ
ขอให้ " พ่อ " ได้สบาย พระทัยพลัน

 
ความเห็นที่ 3511 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:34 น.  โดย : กบร.ศป.  

ทุกตอนเช้าสวดมนต์ไหว้ ถวาย" ในหลวง"
กลางวันล่วง ทำงานไปในงาน " พ่อ "
แหล่งน้ำท่านประทานให้ อย่างเพียงพอ
ลูกๆขอน้อมใจ ถวายพระพร
จะดูแลรักษา และจัดสรร
โครงการฯท่านอย่างดี ไม่มีท้อ
ถึงเหน็ดเหนื่อยเพียงใด ไม่รีรอ
ขอให้ " พ่อ " ได้สบาย พระทัยพลัน

 
ความเห็นที่ 3512 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:34 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย ที่คนไทยรักและเคารพ
พระองค์ คือผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ
พระองค์คือกษัตริย์ผู้ครองราชย์ที่ยาวนานที่สุดในโลก
พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประเทศไทย ให้ได้รอดพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆมากมาย
ทำให้ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุข
พระองค์ทรงพระราชทานฝนเทียมให้แก่พสกนิกรชาวนาผู้ยากไร้ ให้สามารถดำรงวิถีชิวิตอยู่ได้อย่างผาสุก
พระองค์ทรงแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
โดยสามารถเห็นได้จากการก่อตั้งโครงการหลวงต่างๆ
พระองค์คือพ่อ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่คอยชี้นำแนวทางต่างๆให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติ
ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทาง คำสอนที่ดี พระองค์ คือ ต้นแบบแห่งความพอเพียง
ที่เป็นแบบอย่างให้ประชาชนคอยปฏิบัติตาม และเป็นต้นแบบให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้
พระองค์ได้ทรงพระอุตสาหะวิริยะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัด
ทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาค
พระองค์ทรงทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ฯลฯ
พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภาร มีความร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 3513 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:34 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 3514 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:35 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 3515 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:36 น.  โดย : กบร.ศป.  

- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง
- ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน
- ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน
- ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป และพระพลานานัยแข็งแรง
- ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้าคู่ประชาชนไปตลอดด้วยเทอญ
- พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่าง อิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 3516 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:36 น.  โดย : กบร.ศป.  

- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง
- ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน
- ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน
- ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป และพระพลานานัยแข็งแรง
- ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้าคู่ประชาชนไปตลอดด้วยเทอญ
- พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่าง อิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 3517 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:36 น.  โดย : กบร.ศป.  

- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง
- ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน
- ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน
- ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป และพระพลานานัยแข็งแรง
- ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้าคู่ประชาชนไปตลอดด้วยเทอญ
- พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่าง อิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 3518 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:37 น.  โดย : กบร.ศป.  

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรแด่องค์พ่อหลวง ขอจงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของคนไทยตลอดไป
ประชาชนทุกคนรักและเป็นห่วงยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดทั้งปวงนั้นขอให้พระราชวงศ์อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 3519 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:37 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย ที่คนไทยรักและเคารพ
พระองค์ คือผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ
พระองค์คือกษัตริย์ผู้ครองราชย์ที่ยาวนานที่สุดในโลก
พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประเทศไทย ให้ได้รอดพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆมากมาย
ทำให้ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุข
พระองค์ทรงพระราชทานฝนเทียมให้แก่พสกนิกรชาวนาผู้ยากไร้ ให้สามารถดำรงวิถีชิวิตอยู่ได้อย่างผาสุก
พระองค์ทรงแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
โดยสามารถเห็นได้จากการก่อตั้งโครงการหลวงต่างๆ
พระองค์คือพ่อ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่คอยชี้นำแนวทางต่างๆให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติ
ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทาง คำสอนที่ดี พระองค์ คือ ต้นแบบแห่งความพอเพียง
ที่เป็นแบบอย่างให้ประชาชนคอยปฏิบัติตาม และเป็นต้นแบบให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้
พระองค์ได้ทรงพระอุตสาหะวิริยะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัด
ทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาค
พระองค์ทรงทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ฯลฯ
พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภาร มีความร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 3520 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:37 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย ที่คนไทยรักและเคารพ
พระองค์ คือผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ
พระองค์คือกษัตริย์ผู้ครองราชย์ที่ยาวนานที่สุดในโลก
พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประเทศไทย ให้ได้รอดพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆมากมาย
ทำให้ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุข
พระองค์ทรงพระราชทานฝนเทียมให้แก่พสกนิกรชาวนาผู้ยากไร้ ให้สามารถดำรงวิถีชิวิตอยู่ได้อย่างผาสุก
พระองค์ทรงแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
โดยสามารถเห็นได้จากการก่อตั้งโครงการหลวงต่างๆ
พระองค์คือพ่อ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่คอยชี้นำแนวทางต่างๆให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติ
ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทาง คำสอนที่ดี พระองค์ คือ ต้นแบบแห่งความพอเพียง
ที่เป็นแบบอย่างให้ประชาชนคอยปฏิบัติตาม และเป็นต้นแบบให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้
พระองค์ได้ทรงพระอุตสาหะวิริยะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัด
ทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาค
พระองค์ทรงทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ฯลฯ
พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภาร มีความร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 3521 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:37 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระทรงเป็น ยศยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด วิทยา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหาราช ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 3522 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:38 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระทรงเป็น ยศยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด วิทยา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหาราช ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 3523 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:44 น.  โดย : กบร.ศป.  

- รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย
- รักพ่อหลวงอย่าเอามาล้อเล่นดูหมิ่นเบื้องบน
- สถาบันเป็นที่สูงอย่าดึงมายุ่งกับการเมือง
- สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- ลูกเป็นทหารขอทำตามทิศทางที่ชาติต้องการเพื่อพ่อหลวง
- พ่อหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 3524 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:45 น.  โดย : กบร.ศป.  

เทิดพระเกียรติในหลวง

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 3525 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:46 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง
ขอให้ความรู้ ความสามารถยังอยู่กับในหลวงตลอดไป
ขอให้ความดีงามของในหลวงแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ
ขอให้พระองค์ทางพระเจริยยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 3526 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:47 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ.ทรงเป็นดวงใจ ไทยทุกผู้
ธ…........รณีใหญ่กว้าง…..….แดนไทย
ทรง….…เสด็จท่องไป…….….ทั่วหล้า
เป็น….…ปิ่นหฤทัย……….…...ทั่วทุก คนนา
ดวง…...จิตไทยทั่วฟ้า…..…...ร่วมน้อม รวมใจ
ใจ………ทั้งหกสิบล้าน………..รวมกัน
ไทย……ทุกผู้เผ่าพันธุ์………...กราบไหว้
ทุก….....ถิ่นทวยเทพอัน.…….ศักดิ์สิทธิ์
ผู้……..…คนน้อมขอให้…….….ปักป้อง จอมสยามฯ

 
ความเห็นที่ 3527 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 3528 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3529 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา 

 
ความเห็นที่ 3530 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 3531 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 3532 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3533 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

 
ความเห็นที่ 3534 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน

 
ความเห็นที่ 3535 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 3536 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ

 
ความเห็นที่ 3537 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก

 
ความเห็นที่ 3538 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง

 
ความเห็นที่ 3539 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 3540 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 3541 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

 พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 3542 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์

 
ความเห็นที่ 3543 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป

 
ความเห็นที่ 3544 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎรของชาติไทย

 
ความเห็นที่ 3545 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ของปวงประชาชาติไทย

 
ความเห็นที่ 3546 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีแผ่ดินไหนที่อบอุ่นเท่าประเทศไทยอีกแล้วในโลกนี้

 
ความเห็นที่ 3547 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะมีสักกี่ครั้งที่เราจะมีโอกาส สร้างความดี ถวายงานให้ “ในหลวง” ได้โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ

 
ความเห็นที่ 3548 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 3549 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยากให้บ้านเมืองสงบสุขเสียที เพื่อพระองค์ท่าน จะได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 3550 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 3551 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 3552 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงดำรงไว้ด้วยทศพิศราชธรรมตลอดมา

 
ความเห็นที่ 3553 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำกระทำความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 3554 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงชนชาวไทย อยู่ดี มีสุข เพราะพระบารมีพ่อหลวงของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 3555 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ไทยทุกราชวงศ์ทรงกรอบกู้บ้านเมืองให้เป็นไทยตลอดมา

 
ความเห็นที่ 3556 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพของประชาชนทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 3557 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สมเด็จพระราชินีทรงเป็นที่เคารพของประชาชนทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 3558 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประชาชนคนไทยและต่างชาติ ล้วนยกย่องพระราชกรณียกิจของทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 3559 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

 
ความเห็นที่ 3560 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนชาวไทยได้อยู่มีความสุข

 
ความเห็นที่ 3561 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกพระองค์ ทรงเป็นผู้ที่มีความเสียสละที่แท้จริง

 
ความเห็นที่ 3562 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พื้นแผ่นดินของประเทศไทย ร่มเย็นได้เพราะพระบารมี

 
ความเห็นที่ 3563 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีที่ใดในโลกเว้นประเทศไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฏร

 
ความเห็นที่ 3564 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด

 
ความเห็นที่ 3565 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ลุวาระเฉลิมพระชนม์พรรษา ตั้งสัจจาอุทิศกายถวายกุศลอนุรักษ์ดินน้ำ

 
ความเห็นที่ 3566 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ตามภูวดลดำรงตนตามเศรษฐกิจแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 3567 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ท่านทรงตรากตรำงาน เพื่อประชาชน

 
ความเห็นที่ 3568 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีกษัตริย์พระองค์ไหนให้ได้เท่าอีกแล้วขอรองพระบาทราชวงศ์องค์จักรีจนชีวิตสูญสิ้นกลบมลาย

 
ความเห็นที่ 3569 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร่วมใจภักดิ์ ปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 3570 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฏร์ ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย เทิดพระเกียรติศักดิ์

 
ความเห็นที่ 3571 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สักการะด้วยดวงใจ ขอให้พระองค์ท่านสุขสำราญชั่วกาลนานเทอญ

 
ความเห็นที่ 3572 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฏรพระองค์ได้มีความสุข พระพ่อหลวงผู้ไม่เคยทอดทิ้งคนไทย

 
ความเห็นที่ 3573 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์อายุยิ่งยืนนาน จงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชั่วนิรันดร

 
ความเห็นที่ 3574 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นประมุขที่ทรงงาน เพื่อประชาชนของท่านตลอดชนชีพ เราเป็นคนไทยดำเนินรอยตามพระบุคคลบาท

 
ความเห็นที่ 3575 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 3576 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฏรของพระองค์ได้มีความสุข 

 
ความเห็นที่ 3577 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจของประชาราษฎร ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 3578 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ผู้ทรงเป็นนักคิดค้น วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์และการกีฬา ดนตรี ที่ยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 3579 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงยึดมั่นในคุณธรรมด้วยพระบารมีแผ่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 3580 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงยึดมั่นในคุณธรรมด้วยพระบารมีแผ่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 3581 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์

 
ความเห็นที่ 3582 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 3583 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณนา 

 
ความเห็นที่ 3584 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3585 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ

 
ความเห็นที่ 3586 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 3587 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
ความเห็นที่ 3588 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

 
ความเห็นที่ 3589 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

 
ความเห็นที่ 3590 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่า ชาติใดขาดสามัคคีธรรม จะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด 

 
ความเห็นที่ 3591 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 3592 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข

 
ความเห็นที่ 3593 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย 

 
ความเห็นที่ 3594 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านประเทศไทยจึงมีเอกราชมาจนทุกวันนี้ 

 
ความเห็นที่ 3595 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักแผ่นดิน รักชาติ รักศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3596 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 3597 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 3598 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีมากล้นเหลือคนา มิใช่ใคร่แต่เป็นแผ่

 
ความเห็นที่ 3599 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษาดอยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา

 
ความเห็นที่ 3600 โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 58 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการหลวงช่วยปวงชนสองพระหัตถ์ปัดทุกข๋แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  [36]  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว