Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  [35]  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 3401 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี

 
ความเห็นที่ 3402 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

 
ความเห็นที่ 3403 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกัน***กหรือ

 
ความเห็นที่ 3404 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย

 
ความเห็นที่ 3405 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

 
ความเห็นที่ 3406 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 3407 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 3408 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

 
ความเห็นที่ 3409 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 3410 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

 
ความเห็นที่ 3411 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

 
ความเห็นที่ 3412 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 3413 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 3414 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

 
ความเห็นที่ 3415 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

 
ความเห็นที่ 3416 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:24 น.  โดย : กบร.ศป.  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 3417 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:25 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 3418 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:25 น.  โดย : กบร.ศป.  

หนึ่งคือ ผู้ครอง ใต้หล้าฟ้าไทย
หนึ่งคือ ผู้ ไม่เคย ละเลยหน้าที่
หนึ่งคือ ผู้ดูแล ประชาชนชั่วนานปี
หนึ่งนั้นมี วิสัยทัศน์กว้างขวางไกล
หนึ่งนั้นเปรียบ เหมือนดั่ง พ่อหลวง
ไทยทั้งปวง สดุดี ยกย่องให้
เพราะท่านนั้น อยู่ใน ทุกดวงใจ
ของชาวไทย คือในหลวง ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 3419 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:27 น.  โดย : กบร.ศป.  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี
ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
สร้างรอยยิ้มให้คนทั้งชาติด้วยรอยยิ้มของพระองค์ท่านเอง
สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง
ประเทศไทยและคนไทยที่เกิดและมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินนี้นับว่ามีบุญและโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ประเสริฐยิ่ง

 
ความเห็นที่ 3420 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:27 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประชายาก พระทรงยาก ลำบากด้วย
พระทรงช่วย เกื้อกูล พูนรักษา
หกสิบปี ผ่านพ้น ล้นพรรณนา
เหล่าประชา สุขท้น ล้นดวงใจ

 
ความเห็นที่ 3421 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:27 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง
ขอให้ความรู้ ความสามารถยังอยู่กับในหลวงตลอดไป
ขอให้ความดีงามของในหลวงแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ
ขอให้พระองค์ทางพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 3422 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:28 น.  โดย : กบร.ศป.  

สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระเมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

 
ความเห็นที่ 3423 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:28 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ

แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ

เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน

รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

 
ความเห็นที่ 3424 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:29 น.  โดย : กบร.ศป.  

เรียงร้อยรักจากใจไทยทั้งชาติ
เรียงร้อยราษฎร์จากการทำตามคำสอน
เรียงร้อยธรรมดำรงไทยให้บวร
เรียงร้อยกรองถวายพระพรนิจนิรันดร์

 
ความเห็นที่ 3425 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:29 น.  โดย : กบร.ศป.  

พ่อของฉัน มีพระคุณอุ่นเหนือเกล้า
พ่อของเรา มีเมตตามหาศาล
พ่อของชาติ คือในหลวง ทรงห่วงงาน
พ่อปกบ้าน เมืองไทยให้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 3426 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:29 น.  โดย : กบร.ศป.  

พวกเราชาวไทยภูมิใจที่ประเทศไทยมีพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมใจรัก พร้อมภักดี พร้อมพลีกาย ปวงชนหมาย เทิดพระองค์ “ทรงพระเจริญ”
ไม่มีประเทศไหนที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เท่ากับประเทศไทยเราแล้ว
แปดสิบปีทรงครองราชย์และครองชน กี่พระชันษาผ่านพ้นกาลสมัย กี่ปีสร้างให้ราษฎร์สุขทุกถิ่น
ไทยแปดสิบปีทรงสร้างชัยแก่ไทยนิรันดร์

 
ความเห็นที่ 3427 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:30 น.  โดย : กบร.ศป.  

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 3428 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:30 น.  โดย : กบร.ศป.  

จะเดินตามทางที่พ่อชี้แนะนำ
มุ่งกระทำผลประโยชน์ด้วยศักดิ์ศรี
พัฒนาคนเยาวชนเป็นคนดี
ไม่คิดหนีเบื่อหน่ายกับการงาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 3429 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:31 น.  โดย : กบร.ศป.  

-พระเสโทหยาดหยดรดแผ่นดิน เพื่อชาวประชาชาวไทย
-รักในหลวง อย่าก่อความขัดแย้งและสร้างเงื่อนไขอันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบ
-สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
-สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคน
-คนไทยทุกคนยอมถวายชีวิตเพื่อพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
-บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละที่สุดในโลก
-รักพ่อ ต้องพอเพียง

 
ความเห็นที่ 3430 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:31 น.  โดย : กบร.ศป.  

รวมใจ รวมแผ่นดิน รวมพลังชาติไทย เพื่อพ่อของเรา
เห็นตอนพระองค์ท่านเสด็จไปที่ไหน จะต้องมีแผนที่กับดินสอ กล้องถ่ายรูป และสมุดจดบันทึก
ติดไปตลอดเวลา ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านให้มหาดเล็กถือให้เลย จะทรงถือเองตลอดเวลา
ไปแห่งหนไหนทั่วไทยถิ่น ได้ยลยินแต่เสียงพร่ำร่ำร้องสรรเสริญ ขอให้ในหลวง จงทรงพระเจริญ
ฟังแล้วเพลินจิตคิดบูชา
ความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น มีอยู่ในสายเลือดของชาวไทยทุกผู้ทุกคน

 
ความเห็นที่ 3431 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:31 น.  โดย : กบร.ศป.  

เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา
ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน
ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล
ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…
ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย
ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน
ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล
พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน

 
ความเห็นที่ 3432 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:34 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้
ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 3433 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:34 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง
ขอให้ความรู้ ความสามารถยังอยู่กับในหลวงตลอดไป
ขอให้ความดีงามของในหลวงแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ
ขอให้พระองค์ทางพระเจริยยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 3434 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:35 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ.ทรงเป็นดวงใจ ไทยทุกผู้
ธ…........รณีใหญ่กว้าง…..….แดนไทย
ทรง….…เสด็จท่องไป…….….ทั่วหล้า
เป็น….…ปิ่นหฤทัย……….…...ทั่วทุก คนนา
ดวง…...จิตไทยทั่วฟ้า…..…...ร่วมน้อม รวมใจ
ใจ………ทั้งหกสิบล้าน………..รวมกัน
ไทย……ทุกผู้เผ่าพันธุ์………...กราบไหว้
ทุก….....ถิ่นทวยเทพอัน.…….ศักดิ์สิทธิ์
ผู้……..…คนน้อมขอให้…….….ปักป้อง จอมสยามฯ

 
ความเห็นที่ 3435 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:35 น.  โดย : กบร.ศป.  

ธ.ทรงเป็นดวงใจ ไทยทุกผู้
ธ…........รณีใหญ่กว้าง…..….แดนไทย
ทรง….…เสด็จท่องไป…….….ทั่วหล้า
เป็น….…ปิ่นหฤทัย……….…...ทั่วทุก คนนา
ดวง…...จิตไทยทั่วฟ้า…..…...ร่วมน้อม รวมใจ
ใจ………ทั้งหกสิบล้าน………..รวมกัน
ไทย……ทุกผู้เผ่าพันธุ์………...กราบไหว้
ทุก….....ถิ่นทวยเทพอัน.…….ศักดิ์สิทธิ์
ผู้……..…คนน้อมขอให้…….….ปักป้อง จอมสยามฯ

 
ความเห็นที่ 3436 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:36 น.  โดย : กบร.ศป.  

- รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย
- รักพ่อหลวงอย่าเอามาล้อเล่นดูหมิ่นเบื้องบน
- สถาบันเป็นที่สูงอย่าดึงมายุ่งกับการเมือง
- สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- ลูกเป็นทหารขอทำตามทิศทางที่ชาติต้องการเพื่อพ่อหลวง
- พ่อหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 3437 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:36 น.  โดย : กบร.ศป.  

- พระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพอย่างมาก ห้ามดูหมิ่นเด็ดขาด
- ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทยผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
- เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
-"ร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน"
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

 
ความเห็นที่ 3438 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:36 น.  โดย : กบร.ศป.  

เทิดพระเกียรติในหลวง

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 3439 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:37 น.  โดย : กบร.ศป.  

เทิดพระเกียรติในหลวง

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 3440 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:38 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑. ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒. จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา
๓. น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๔. ในหลวงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข
๕. เลิกอบายมุขถวายพ่อหลวง
๖. ขอเกิดในให้พระบาททุกชาติกาล
๗. รักในหลวง ห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
๘. พ่อของแผ่นดินไทย
๙. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
๑๐. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยืนนานเท่านาน
๑๑. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลามัยที่แข็งแรงตลอดไป
๑๒. พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย
๑๓. รักในหลวงที่สุดพ่อแผ่นดินไทย
๑๔. เรารักในหลวงของเรา
๑๕. เหนือเกล้าชาวประชา คือพระราชาของพวกเรา
๑๖. พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ
๑๗. ทรงพระเกษมสำราญ หายจากโรคภัยทั้งปวง
๑๘. ขอให้พระทรงพระเจริญ อยู่คู่คนไทยตลอดไป
๑๙. ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ในเวลาที่รวดเร็วเทอญ
๒๐. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย

 
ความเห็นที่ 3441 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:38 น.  โดย : กบร.ศป.  

๒๑. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน
๒๒. ขอถวายพระพรให้ในหลวงทรงมีพลานามัยสมบูรณ์หายจากโรคภัยเป็นปกติสุขโดยเร็ว
๒๓. ขอให้พ่อหลวงมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรง
๒๔. ขอถวายพระพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ๆ อยู่เป็น
ร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ปวงชนชาวไทยต่อไปนาน ๆ
๒๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องคุ้มครองพระองค์ท่าน
๒๖. ทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย
๒๗. ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนไทยตราบกัลปวสาน
๒๘. ขอให้พระองค์ทรงหายประชวร
๒๙. ขอให้คนไทยมีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ เพื่อถวายแด่
องค์ในหลวง
๓๐. ขอพรที่ดีเลิศประเสริฐในโลกนี้ให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยมีพระพลานามัยแข็งแรงและมีพระ

 
ความเห็นที่ 3442 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:38 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑ หากเราทุกคนช่วยกันรักษา สถาบันหลักของชาติ โดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
๒ หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
๓ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
๔ หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะเร่าร้องว่าอย่างไร
๕ รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
๖ จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
๗ วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
๘ พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
๙ โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”
๑๐ “เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 3443 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:39 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนาง เจ้าพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 3444 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:39 น.  โดย : กบร.ศป.  

1.ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี
มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
2.น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน
3.ขอให้คนไทยทุกคนรักกันมากๆ เพื่อในหลวง
4.ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน
5.คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6.บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ
7.ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล
8ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
9น้ำพระราชหฤทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี
10.จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า

 
ความเห็นที่ 3445 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:40 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑. ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒. จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา
๓. น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๔. ในหลวงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข
๕. เลิกอบายมุขถวายพ่อหลวง
๖. ขอเกิดในให้พระบาททุกชาติกาล
๗. รักในหลวง ห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
๘. พ่อของแผ่นดินไทย
๙. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
๑๐. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยืนนานเท่านาน
๑๑. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลามัยที่แข็งแรงตลอดไป
๑๒. พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย
๑๓. รักในหลวงที่สุดพ่อแผ่นดินไทย
๑๔. เรารักในหลวงของเรา
๑๕. เหนือเกล้าชาวประชา คือพระราชาของพวกเรา
๑๖. พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ
๑๗. ทรงพระเกษมสำราญ หายจากโรคภัยทั้งปวง
๑๘. ขอให้พระทรงพระเจริญ อยู่คู่คนไทยตลอดไป
๑๙. ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ในเวลาที่รวดเร็วเทอญ
๒๐. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย

 
ความเห็นที่ 3446 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:41 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระองค์ฯ ทรงเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างแท้จริง เพื่อแผ่นดินชาวสยาม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงก่อตั้งโครงการหน่วยแพทย์ พระราชทานขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 3447 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:42 น.  โดย : กบร.ศป.  

หัวข้อ :เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 26/12/2013 , 09:34
๑ เราทหารทุกเหล่ารักและเทิดทูนในหลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน
๒ หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
๓ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
๔ หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราจะไม่มีแผ่นดินอยู่
๕ รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ องค์ราชัน
๖ จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
๗ วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใน เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ๘ พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
๙ โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”
๑๐ “เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 3448 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:43 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑ ยืนบนผืนแผ่นดินไทย รักกันไว้เถิด
๒ ประชาชนไทยต้องสามัคคีกันไว้ เพื่อประเทศไทยเจริญ
๓ เราจะสามัคคีกัน เพื่อประเทศชาติของเรา
๔ พระผู้ทรงธรรมคือ ในหลวงของเรา
๕ ความสามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่ จะนำประเทศไทยไปสู่ความเจริญ
๖ ขวานไทย ใจหนึ่งเดียว
๗ หันหน้าเข้าหากัน คนไทยรักกัน
๘ พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๙ ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินสยาม
๑๐ ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ทำความดีเพื่อพ่อหลวง และร่วมกันสร้างความสามัคคีเพื่อนำพาประเทศก้าวไกลอย่างมั่นคง

 
ความเห็นที่ 3449 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:44 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑ พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
๓ เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
๔ ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
๕ ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
๖ ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
๗ เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
๘ หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเร ียบร้อยได้
๙ การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
๑๐ จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 3450 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 13:44 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑ พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
๒ หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทย
๓ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป
๔ เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๕ หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุข
๖ พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๗ หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้
๘ โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน
๙ พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
๑๐ พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ

 
ความเห็นที่ 3451 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 09:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 3452 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่งคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 3453 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3454 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 3455 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 09:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง 

 
ความเห็นที่ 3456 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 3457 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 3458 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย 

 
ความเห็นที่ 3459 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ยอดกษัตริย์นักพัฒนา 

 
ความเห็นที่ 3460 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 09:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้ 

 
ความเห็นที่ 3461 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 09:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 3462 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 09:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 

 
ความเห็นที่ 3463 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 09:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น ๑๔. ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา 

 
ความเห็นที่ 3464 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 09:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3465 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3466 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 09:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพ***กเล่า 

 
ความเห็นที่ 3467 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 09:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 3468 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร 

 
ความเห็นที่ 3469 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา 

 
ความเห็นที่ 3470 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์ 

 
ความเห็นที่ 3471 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 3472 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 3473 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 3474 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา 

 
ความเห็นที่ 3475 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 3476 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3477 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี 

 
ความเห็นที่ 3478 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย 

 
ความเห็นที่ 3479 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 3480 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 3481 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 3482 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 

 
ความเห็นที่ 3483 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 3484 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ 

 
ความเห็นที่ 3485 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 3486 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา 

 
ความเห็นที่ 3487 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา

 
ความเห็นที่ 3488 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 

 
ความเห็นที่ 3489 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 3490 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 3491 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย 

 
ความเห็นที่ 3492 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยังได้รับ 

 
ความเห็นที่ 3493 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก 

 
ความเห็นที่ 3494 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 3495 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 3496 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย 

 
ความเห็นที่ 3497 โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ 

 
ความเห็นที่ 3498 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:28 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน
ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป และพระพลานานัยแข็งแรง

 
ความเห็นที่ 3499 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:28 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า

ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ

ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 3500 โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 58 : 09:29 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี

พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง

พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา

พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  [35]  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว