Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  [34]  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 3301 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ 

 
ความเห็นที่ 3302 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 3303 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 3304 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวม 

 
ความเห็นที่ 3305 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ดวงใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 3306 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 3307 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดินล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา 

 
ความเห็นที่ 3308 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3309 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 3310 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 
ความเห็นที่ 3311 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 3312 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกตกถึงลูกหลานไทย 

 
ความเห็นที่ 3313 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป 

 
ความเห็นที่ 3314 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3315 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับร

 
ความเห็นที่ 3316 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 3317 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 3318 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 3319 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนรักกันมากๆ เพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 3320 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน 

 
ความเห็นที่ 3321 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 3322 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ 

 
ความเห็นที่ 3323 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล 

 
ความเห็นที่ 3324 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา 

 
ความเห็นที่ 3325 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี 

 
ความเห็นที่ 3326 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี 

 
ความเห็นที่ 3327 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า 

 
ความเห็นที่ 3328 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 3329 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 3330 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 3331 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล 

 
ความเห็นที่ 3332 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 3333 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 3334 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 3335 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ความเห็นที่ 3336 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 3337 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3338 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ความเห็นที่ 3339 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3340 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง 

 
ความเห็นที่ 3341 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3342 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า

 
ความเห็นที่ 3343 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3344 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย 

 
ความเห็นที่ 3345 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ 

 
ความเห็นที่ 3346 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 3347 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 3348 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวม 

 
ความเห็นที่ 3349 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ดวงใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 3350 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 3351 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดินล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา 

 
ความเห็นที่ 3352 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3353 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 3354 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 
ความเห็นที่ 3355 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 3356 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกตกถึงลูกหลานไทย 

 
ความเห็นที่ 3357 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป 

 
ความเห็นที่ 3358 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3359 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับร

 
ความเห็นที่ 3360 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 3361 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 3362 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 3363 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 3364 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ยอดกษัตริย์นักพัฒนา 

 
ความเห็นที่ 3365 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 3366 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

 
ความเห็นที่ 3367 โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 58 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 3368 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 3369 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 3370 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 3371 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 10:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 3372 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 10:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 3373 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 3374 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 3375 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 3376 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ

 
ความเห็นที่ 3377 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 3378 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 3379 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 3380 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 3381 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 10:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 3382 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 3383 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 3384 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 3385 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 3386 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ

 
ความเห็นที่ 3387 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 3388 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 3389 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 3390 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 3391 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 3392 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 3393 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 3394 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 3395 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 3396 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 3397 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 3398 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 3399 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 3400 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 58 : 11:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  [34]  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว