Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  [33]  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 3201 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:43 น.  โดย : สิริพร  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

 
ความเห็นที่ 3202 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:44 น.  โดย : สิริพร  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 3203 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:44 น.  โดย : สิริพร  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 3204 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:45 น.  โดย : สิริพร  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

 
ความเห็นที่ 3205 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:46 น.  โดย : สิริพร  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

 
ความเห็นที่ 3206 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:47 น.  โดย : สิริพร  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 3207 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:47 น.  โดย : สิริพร  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 3208 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:48 น.  โดย : สิริพร  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

 
ความเห็นที่ 3209 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:48 น.  โดย : สิริพร  

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

 
ความเห็นที่ 3210 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:49 น.  โดย : สิริพร  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 3211 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:50 น.  โดย : สิริพร  

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

 
ความเห็นที่ 3212 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:51 น.  โดย : สิริพร  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 3213 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:52 น.  โดย : สิริพร  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 3214 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 08:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป 

 
ความเห็นที่ 3215 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 08:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ) 

 
ความเห็นที่ 3216 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 3217 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 3218 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 3219 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3220 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 3221 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา  

 
ความเห็นที่ 3222 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 3223 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชันที่พระองค์ฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 3224 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราเป็นมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 3225 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

3 สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 3226 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี 3 สี แต่ละสีมีความหมายช่วยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 3227 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แม้แต่โจรก็ยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครจะไม่รักหรือ

 
ความเห็นที่ 3228 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 3229 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมามาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 3230 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้นจากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 3231 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 

 
ความเห็นที่ 3232 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้ 

 
ความเห็นที่ 3233 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ 

 
ความเห็นที่ 3234 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 3235 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 3236 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 3237 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนรักกันมากๆ เพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 3238 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน 

 
ความเห็นที่ 3239 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 3240 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ 

 
ความเห็นที่ 3241 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล 

 
ความเห็นที่ 3242 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา 

 
ความเห็นที่ 3243 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี 

 
ความเห็นที่ 3244 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า 

 
ความเห็นที่ 3245 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 3246 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 3247 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล 

 
ความเห็นที่ 3248 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 3249 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 3250 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ความเห็นที่ 3251 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 3252 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3253 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ความเห็นที่ 3254 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3255 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง 

 
ความเห็นที่ 3256 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3257 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า

 
ความเห็นที่ 3258 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3259 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย 

 
ความเห็นที่ 3260 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ 

 
ความเห็นที่ 3261 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 3262 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 3263 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวม 

 
ความเห็นที่ 3264 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ดวงใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 3265 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 3266 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดินล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา 

 
ความเห็นที่ 3267 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3268 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 3269 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 
ความเห็นที่ 3270 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 3271 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกตกถึงลูกหลานไทย 

 
ความเห็นที่ 3272 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป 

 
ความเห็นที่ 3273 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3274 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

 
ความเห็นที่ 3275 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 3276 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 3277 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 3278 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนรักกันมากๆ เพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 3279 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน 

 
ความเห็นที่ 3280 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 3281 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ 

 
ความเห็นที่ 3282 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล 

 
ความเห็นที่ 3283 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา 

 
ความเห็นที่ 3284 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี 

 
ความเห็นที่ 3285 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า 

 
ความเห็นที่ 3286 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 3287 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 3288 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล 

 
ความเห็นที่ 3289 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 3290 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 3291 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ความเห็นที่ 3292 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 3293 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3294 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ความเห็นที่ 3295 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3296 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง 

 
ความเห็นที่ 3297 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3298 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า

 
ความเห็นที่ 3299 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3300 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  [33]  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว