Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  [32]  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 3101 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย 

 
ความเห็นที่ 3102 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาปวงชนทั้งหลายยังได้รับ 

 
ความเห็นที่ 3103 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก 

 
ความเห็นที่ 3104 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 3105 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 3106 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย 

 
ความเห็นที่ 3107 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ 

 
ความเห็นที่ 3108 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 3109 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3110 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา 

 
ความเห็นที่ 3111 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:24 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี

พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง

พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา

พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 3112 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:24 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์

มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์

มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ

พระองค์คือ ลมหายใจของแผ่นดิน คือ เทียนไขของชาติ ที่คอยชี้แนวทางที่ดีๆแก่พสกนิกร

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เทิดพระเกียรติ เกริกก้อง ภูวนัย ภูมิพล ล้นเกล้าไทย เลิศหล้า

เฉลิมชนม์ ๘๔ พรรษา ค่าล้ำ ปวงประชา น้อมฯ ถวายไท้ ทรงพระ เจริญเทอญ

 
ความเห็นที่ 3113 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:26 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัย ที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยเเข็งเเรง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญมิ่งขวัญประชาไทย

ขอให้พ่อหลวงทรงหายพระประชวนไวๆ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 3114 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:26 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง

ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้

จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด

เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี

ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก

ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี

ขอน้อมใจถวายความภักดี

เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 3115 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:27 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

พระองค์ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 3116 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:28 น.  โดย : กบร.ศป.  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าของของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้าน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นตลอดกาลที่พระองค์ได้มอบให้แก่ปวงชนชาวไทย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเกษมสำราญ ยิ่งยืนนาน พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน รักและเทิดทูนในหลวงพ่อของแผ่นดิน ขอให้ทรง พระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไป

 
ความเห็นที่ 3117 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:28 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก

ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอจงทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ แก่ประชาชาวไทย ตลอดไป

 
ความเห็นที่ 3118 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:29 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม

ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

ข้าฯ ภูมิใจ ที่ได้เกิดเป็นคนไทย และมีพ่อหลวงของเรา ที่เป็น ประมุข

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 3119 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:29 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป ขอจงทรงพระเจริญ.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ แผ่นดินไทยโชคดีที่สุดในโลกที่มีพ่อผู้ทรงมีเมตตาต่อประชาชนคนไทย

ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญดวงใจของไทยทั้งชาติตลอดไป

 
ความเห็นที่ 3120 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:31 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า

ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ

ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 3121 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:31 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้
ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 3122 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:32 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง
ขอให้ความรู้ ความสามารถยังอยู่กับในหลวงตลอดไป
ขอให้ความดีงามของในหลวงแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ
ขอให้พระองค์ทางพระเจริยยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 3123 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:38 น.  โดย : กบร.ศป.  

- พระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพอย่างมาก ห้ามดูหมิ่นเด็ดขาด
- ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
- ถ้าเรารักแผ่นดินของเรา เราต้องช่วยกันรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 3124 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:38 น.  โดย : กบร.ศป.  

- รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย
- รักพ่อหลวงอย่าเอามาล้อเล่นดูหมิ่นเบื้องบน
- สถาบันเป็นที่สูงอย่าดึงมายุ่งกับการเมือง
- สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- ลูกเป็นทหารขอทำตามทิศทางที่ชาติต้องการเพื่อพ่อหลวง
- พ่อหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 3125 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:39 น.  โดย : กบร.ศป.  

- รักพ่อหลวงเป็นพ่อแผ่นดินของชาติไทย
- รักพ่อหลวงอย่าเอามาล้อเล่นดูหมิ่นเบื้องบน
- สถาบันเป็นที่สูงอย่าดึงมายุ่งกับการเมือง
- สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- ลูกเป็นทหารขอทำตามทิศทางที่ชาติต้องการเพื่อพ่อหลวง
- พ่อหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 3126 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:39 น.  โดย : กบร.ศป.  

- พระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพอย่างมาก ห้ามดูหมิ่นเด็ดขาด
- ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทยผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
- เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
-"ร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน"
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

 
ความเห็นที่ 3127 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:40 น.  โดย : กบร.ศป.  

- พระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพอย่างมาก ห้ามดูหมิ่นเด็ดขาด
- ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทยผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
- เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
-"ร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบัน"
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

 
ความเห็นที่ 3128 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:40 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระชนมายุยิ่ง...............ยืนยง
ชูชาติศาสน์ดำรง................คู่หล้า
พระสรีระผ่องผจง ..............พูนเพิ่ม
ปกชาติปกชนกล้า...............กล่อมเกล้าเกลาขวัญ ฯ

 
ความเห็นที่ 3129 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:41 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระชนมายุยิ่ง...............ยืนยง
ชูชาติศาสน์ดำรง................คู่หล้า
พระสรีระผ่องผจง ..............พูนเพิ่ม
ปกชาติปกชนกล้า...............กล่อมเกล้าเกลาขวัญ ฯ

 
ความเห็นที่ 3130 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:41 น.  โดย : กบร.ศป.  

เทิดพระเกียรติในหลวง

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 3131 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:42 น.  โดย : กบร.ศป.  

เทิดพระเกียรติในหลวง

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 3132 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:43 น.  โดย : กบร.ศป.  

เทิดพระเกียรติในหลวง

สมเด็จพระเจ้า รัชกาลที่เก้า แห่งวงศ์จักรี
พระภูมิพลนาม มหาราชภูมี ปกเกล้าธานี แห่งแผ่นดินไทย
สมเด็จพระเจ้า ธ ปกร่มเกล้า นำชาติก้าวไป
ผ่านพ้นปัญหา วิกฤติทุกข์ภัย ราษฎรสุขใจ เทิดทูนบูชา
พระองค์ทรงมี คุณงามความดี เกริกเกียรติก้องฟ้า
ธ คือแสงสว่าง ส่องนำประชา ทุกคนทุกข้า ใต้ร่มฉัตรชัย
ขอพระภูบาล ชนม์ชีพยืนนาน เทิดทูนองค์ไท้
ธ คือบิดา ของชนชาวไทย ร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 3133 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:45 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑ หากเราทุกคนช่วยกันรักษา สถาบันหลักของชาติ โดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
๒ หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
๓ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
๔ หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะเร่าร้องว่าอย่างไร
๕ รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
๖ จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
๗ วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
๘ พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
๙ โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”
๑๐ “เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 3134 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:50 น.  โดย : กบร.ศป.  

ข้าพระพุทธเจ้า ทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
โปรดคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยไปสืบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 3135 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:51 น.  โดย : กบร.ศป.  

อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

 
ความเห็นที่ 3136 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:52 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑. ขอจงทรงพระเจริญ
๒. ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ
๓. บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ
๔. พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น
๕. พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ
๖. พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
๗. พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา
๘. พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา
๙. พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
๑๐. พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 3137 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:53 น.  โดย : กบร.ศป.  

พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 3138 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:54 น.  โดย : กบร.ศป.  

อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 3139 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:55 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑. ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒. จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา
๓. น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๔. ในหลวงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข
๕. เลิกอบายมุขถวายพ่อหลวง
๖. ขอเกิดในให้พระบาททุกชาติกาล
๗. รักในหลวง ห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
๘. พ่อของแผ่นดินไทย
๙. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
๑๐. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยืนนานเท่านาน
๑๑. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลามัยที่แข็งแรงตลอดไป
๑๒. พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย
๑๓. รักในหลวงที่สุดพ่อแผ่นดินไทย
๑๔. เรารักในหลวงของเรา
๑๕. เหนือเกล้าชาวประชา คือพระราชาของพวกเรา
๑๖. พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ
๑๗. ทรงพระเกษมสำราญ หายจากโรคภัยทั้งปวง
๑๘. ขอให้พระทรงพระเจริญ อยู่คู่คนไทยตลอดไป
๑๙. ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ
๒๐. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย

 
ความเห็นที่ 3140 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:55 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง

 
ความเห็นที่ 3141 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:56 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑. ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒. จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา
๓. น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๔. ในหลวงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข
๕. เลิกอบายมุขถวายพ่อหลวง
๖. ขอเกิดในให้พระบาททุกชาติกาล
๗. รักในหลวง ห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
๘. พ่อของแผ่นดินไทย
๙. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
๑๐. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยืนนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 3142 โพสเมื่อ : 6 มี.ค. 58 : 11:58 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑.จงทำความดีเพื่อในหลวง ท่านจะได้มีความสุขว่าคนไทยลูกพ่อหลวงเป็นคนดี
๒.ขอให้ประชาชนทุกคนจงทำความดี นอกจากทำเพื่อตัวเองแล้วก็ทำเพื่อแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน เพื่อพ่อของแผ่นดินด้วย
๓.ไม่มีประเทศไหนที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ เทียบเท่าประเทศไทยเราแล้ว
๔.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
๕.จงร่วมกันปลูกป่าเพื่อถวายในหลวง ที่จะมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๖.นอกจากการปลูกป่าแล้ว ขอให้คนไทยทุกคนทำแต่ความดีคิดดีทำดีเพื่อพ่อหลวงท่านจะได้รู้สึกดี
๗.พระองค์จะมีความสุขมากหากคนไทยทุกคนเป็นคนดี ถึงคนไทยทุกคนอาจจะไม่ได้เป็นคนดีทุกคน แต่เราทุกคนจงช่วยกันสนับสนุนให้คนดีได้ปกครองคนไม่ดี อย่าให้คนไม่ดีได้มีอำนาจ
๘.เราคนไทยทุกคนจงร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวงของเรา พ่อของแผ่นดินไทย ประเทศไทยจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขตราบนานเท่านาน
๙.ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๐.ในหลวงพ่อของแผ่นดินทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายในการทำให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุข
๑๑.จะตอบแทนตราบเท่าชีวิตมี เอ่ยวจีว่า “รักพ่อ”ขอเทิดทูน
๑๒.เราทุกคนรักในหลวงเพราะท่านทรงห่วงพสกนิกรไทย
๑๓.พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยหากใครคิดดูหมิ่นจงจำไว้ให้กลับใจเราคนไทยจะไม่ยอม
๑๔.ในหลวงทรงตรากตรำทำงานหนัก เพราะห่วงใย เราคนไทยจงร่วมใจรักในหลวง พ่อของแผ่นดินไทย
๑๕ขอให้ในหลวงพ่อของแผ่นดินจงทรงพระเจริญอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย
๑๖.ผมเป็นคนไทยมีพ่อและแม่ของแผ่นดินคือ พ่อหลวงและพระราชินี ซึ่งเป็นที่รักเอาไว้เหนือเกล้า และจะไม่ยอมให้ใครดูหมิ่น
๑๗.เราประชาชนคนไทยจะมีสิ่งไหนตอบแทนพ่อหลวงได้นอกจากการทำดี
๑๘.พระองค์ทรงเหนื่อยเพื่อความสุขของพ่อแม่พี่น้องชาวไทย
๑๙. เราชาวไทยจงร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวง
๒๐.เกิดมาเป็นคนทั้งทีต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และพ่อหลวง
๒๑.พ่อแม่ผู้โอบอ้อม มิได้ยอมลูกทุกข์ยากก่อเกิดสุขพ้นลำบาก พระคุณมากคือพ่อและแม่หลวงของชาวไทย
๒๒.พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ
๒๓. ชาวไทย เหนือ ใต้ ออก ตก น้อมเคารพพระมหากษัตริย์และราชินี
๒๔.ขอทำหน้าที่ทดแทนพระคุณพ่อและพระคุณแม่ของแผ่นดินอย่างสุดชีวิต
๒๕.น้ำพระราชหฤทัยของพ่อหลวงดั่งน้ำทิพย์
๒๖.บ้านเมืองเรารุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีในหลวงเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
๒๗.ภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย ร้องเพลงชาติไทย
๒๘.เกิดเป็นคนไทยจงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง
๒๙.สองพระหัตถ์ทรงสืบสานงานของชาติ สองพระบาทที่ก้าวไปไทยสุขสันต์
๓๐.บุญของปวงประชาที่เกิดมาเป็นคนไทย ภายใต้ร่มพระบารมี

 
ความเห็นที่ 3143 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3144 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน 

 
ความเห็นที่ 3145 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3146 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 3147 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 3148 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 3149 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้ 

 
ความเห็นที่ 3150 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 3151 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง 

 
ความเห็นที่ 3152 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน 

 
ความเห็นที่ 3153 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 3154 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 3155 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา 

 
ความเห็นที่ 3156 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 3157 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล 

 
ความเห็นที่ 3158 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี 

 
ความเห็นที่ 3159 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 3160 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 3161 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา 

 
ความเห็นที่ 3162 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 

 
ความเห็นที่ 3163 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 3164 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถิตเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยสืบต่อไป

 
ความเห็นที่ 3165 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนม์พรรษายิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 3166 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 3167 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทย และชาวโลกน้อมเกล้าสุดดี เทิดพระบารมีมหาราชภูมิพล

 
ความเห็นที่ 3168 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 3169 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพ่อ เป็นครู สอนราษฎร ให้รู้จักรักสามัคคีของคนในชาติ

 
ความเห็นที่ 3170 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์

 
ความเห็นที่ 3171 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร่มไทรของเหล่าประชาชนไทยตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 3172 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 3173 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน

 
ความเห็นที่ 3174 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้าสราญนานเนา หทัยสุขล้ำ สมจินต์เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้นนวมินทร์มหาราชาภูมิพล

 
ความเห็นที่ 3175 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อสร้างสังคมที่ดี และความสงบของบ้านเมือง ถวายแก่พ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 3176 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล-   กษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่  

 
ความเห็นที่ 3177 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง

 
ความเห็นที่ 3178 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์

 
ความเห็นที่ 3179 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก

 
ความเห็นที่ 3180 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระผู้มีแต่ให้

 
ความเห็นที่ 3181 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 3182 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 3183 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:16 น.  โดย : สิริพร  

พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 3184 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:17 น.  โดย : สิริพร  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 3185 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:18 น.  โดย : สิริพร  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 3186 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:19 น.  โดย : สิริพร  

พ่อหลวงของเรา ทรงงานหนักมานานหลายปีแล้ว พวกเราทุกคนรักและเป็นห่วง
พระวรกาย และขอให้ท่านมีพระวรกายแข็งแรง อยู่เป็นที่พึ่งของปวงชวนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 3187 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:19 น.  โดย : สิริพร  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 3188 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:20 น.  โดย : สิริพร  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

 
ความเห็นที่ 3189 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:21 น.  โดย : สิริพร  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 3190 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:22 น.  โดย : สิริพร  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 3191 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:35 น.  โดย : สิริพร  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 3192 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:37 น.  โดย : สิริพร  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 3193 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:38 น.  โดย : สิริพร  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท

 
ความเห็นที่ 3194 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:39 น.  โดย : สิริพร  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 3195 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:39 น.  โดย : สิริพร  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 3196 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:40 น.  โดย : สิริพร  

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

 
ความเห็นที่ 3197 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:41 น.  โดย : สิริพร  

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด

 
ความเห็นที่ 3198 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:41 น.  โดย : สิริพร  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

 
ความเห็นที่ 3199 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:42 น.  โดย : สิริพร  

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

 
ความเห็นที่ 3200 โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 58 : 15:43 น.  โดย : สิริพร  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  [32]  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว