Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 201 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:27 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 202 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:28 น.  โดย : ช.พัน.302  

หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 203 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:28 น.  โดย : ช.พัน.302  

กษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 204 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:29 น.  โดย : ช.พัน.302  

หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา

 
ความเห็นที่ 205 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:29 น.  โดย : ช.พัน.302  

เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล

 
ความเห็นที่ 206 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:29 น.  โดย : ช.พัน.302  

ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี

 
ความเห็นที่ 207 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:30 น.  โดย : ช.พัน.302  

พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 208 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:30 น.  โดย : ช.พัน.302  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 209 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:30 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา

 
ความเห็นที่ 210 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:31 น.  โดย : ช.พัน.302  

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 211 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:31 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 212 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:31 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงเป็นพระอาจารย์ที่พระราชทานความรู้ให้กับทุกสถาบัน

 
ความเห็นที่ 213 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:32 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบรมฉายาลักษณ์,พระบรมฉายาทิสลักษณ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีอยู่ทุกบ้าน

 
ความเห็นที่ 214 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:32 น.  โดย : ช.พัน.302  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ปวงชนชาวไทยเทิดทูนและเคารพเหนือสิ่งอื่นใด

 
ความเห็นที่ 215 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:32 น.  โดย : ช.พัน.302  

สยามประเทศยังคงอยู่เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 216 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:33 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทุกพระองค์ไม่มีคำว่า วันหยุดในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อชาวไทยทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 217 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:33 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนาประเทศไทย

 
ความเห็นที่ 218 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:33 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระราชจักรีวงศ์ ทรงประกาศเลิกทาส สมัยรัชกาลที่ ๕

 
ความเห็นที่ 219 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:34 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบรมโอรสาธิราชสยาม มกุฎราชกุมาร พระราชถุงยังชีพให้แก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

 
ความเห็นที่ 220 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:34 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาผู้ก่อความไม่สงบ

 
ความเห็นที่ 221 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:35 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 222 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:35 น.  โดย : ช.พัน.302  

ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 223 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:35 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทั้งสองพระองค์ทรงตรากตรำทำงานหนัก เพราะห่วงใยราษฎรของพระองค์ซึ่งทำให้พวกเราอยู่ดี มีสุข ทุกวันนี้ เพราะอยู่ใต้ร่มพระบารมีพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 224 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:36 น.  โดย : ช.พัน.302  

คนที่มีทะเบียนคนไทยที่บ่งบอกว่าเป็นสัญญาติไทย เชื้อชาติไทย จงสำนึกถึงความเป็นไทย ภายใต้ศูนย์รวมจิตใจของพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 225 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:36 น.  โดย : ช.พัน.302  

โครงการศิลปาชีพทำผ้าไหม ทำมาค้าขายได้เป็นอยู่ดีขึ้นเพราะพระองค์ท่านมีเมตตาสนับสนุนทุนทรัพย์ให้

 
ความเห็นที่ 226 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:36 น.  โดย : ช.พัน.302  

การเป็นอยู่ดีขึ้นเพราะในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ที่ดินว่างเปล่า เพราะทูลฝ่าบาททรงแนะนำ

 
ความเห็นที่ 227 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:37 น.  โดย : ช.พัน.302  

ข้าวยากหมากแพง ดินแดง น้ำกร่อย ลงทุนน้อยต้องทำตามพระราชดำริ

 
ความเห็นที่ 228 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:37 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระราชประสงค์ พึงพาตนเอง พอมี พอกิน พอใช้ เหลือไว้แล้วขายแลกเปลี่ยน

 
ความเห็นที่ 229 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:37 น.  โดย : ช.พัน.302  

รักพ่อผู้ให้รู้คุณค่าของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 230 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:38 น.  โดย : ช.พัน.302  

พ่อหลวงทรงห่วงใยใส่พระทัยประชา

 
ความเห็นที่ 231 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:38 น.  โดย : ช.พัน.302  

ในหลวงทรงห่วงใยพี่น้องไทยร่วมสรรเสริญ

 
ความเห็นที่ 232 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:38 น.  โดย : ช.พัน.302  

พ่อหลวงเพียงหนึ่งเดียวทรงแลเหลียวไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 233 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:39 น.  โดย : ช.พัน.302  

พ่อหลวงของลูกผูกพันหมั่นเทิดทูล

 
ความเห็นที่ 234 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:39 น.  โดย : ช.พัน.302  

บารมีดำริพ่อเศรษฐกิจพอพียง

 
ความเห็นที่ 235 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:39 น.  โดย : ช.พัน.302  

เทอดทูลพ่อผู้ทรงธรรมค้ำจุลโลก

 
ความเห็นที่ 236 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:40 น.  โดย : ช.พัน.302  

พ่อหลวงทรงปวดหัวเพราะเรามัวแต่แตกแยก

 
ความเห็นที่ 237 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:40 น.  โดย : ช.พัน.302  

รักพ่อหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

 
ความเห็นที่ 238 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:40 น.  โดย : ช.พัน.302  

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คนไทยทุกคนหมุ่เหล่าจงเฝ้าจำ

 
ความเห็นที่ 239 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:41 น.  โดย : ช.พัน.302  

พ่อคือพลังของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 240 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:41 น.  โดย : ช.พัน.302  

ร่วมรักสามัคคีเพื่อพ่อ

 
ความเห็นที่ 241 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:41 น.  โดย : ช.พัน.302  

ร่วมกันเป็นดินเดียวเพื่อพ่ออุ่นใจ

 
ความเห็นที่ 242 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:42 น.  โดย : ช.พัน.302  

ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 243 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:42 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้คนไทยยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 244 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:42 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราจะขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่เหนือหัวตลอดไป

 
ความเห็นที่ 245 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:43 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราเป็นไทยอยู่ได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาวไทยทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 246 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:43 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามเสมอมานับแต่เสด็จขึ้นครองราชย์จวบจนปัจจุบัน

 
ความเห็นที่ 247 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:45 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้....ตลอดกาล....

 
ความเห็นที่ 248 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:45 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 249 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:46 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา

 
ความเห็นที่ 250 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:46 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 251 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:46 น.  โดย : ช.พัน.302  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 252 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:46 น.  โดย : ช.พัน.302  

กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี

 
ความเห็นที่ 253 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:47 น.  โดย : ช.พัน.302  

ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย

 
ความเห็นที่ 254 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:47 น.  โดย : ช.พัน.302  

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 255 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:48 น.  โดย : ช.พัน.302  

รักพ่อหลวงอย่าเอามาล้อเล่นดูหมิ่นเบื้องบน

 
ความเห็นที่ 256 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:48 น.  โดย : ช.พัน.302  

สถาบันเป็นที่สูงอย่าดึงมายุ่งกับการเมือง

 
ความเห็นที่ 257 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:48 น.  โดย : ช.พัน.302  

สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ

 
ความเห็นที่ 258 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:49 น.  โดย : ช.พัน.302  

ลูกเป็นทหารของทำตามทิศทางที่ชาติต้องการเพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 259 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:49 น.  โดย : ช.พัน.302  

พ่อหลวงทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 260 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:49 น.  โดย : ช.พัน.302  

พ่อหลวงทรงทำทุกอย่างแก่คนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 261 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:50 น.  โดย : ช.พัน.302  

ไม่มีพระมหากษัตริย์ใดในโลกที่รักประชาชนเท่าพระองค์

 
ความเห็นที่ 262 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:51 น.  โดย : ช.พัน.302  

ท่านทรงเป็นหัวใจของปวงชนชาวไทยทั้งปวง...

 
ความเห็นที่ 263 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:52 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง

 
ความเห็นที่ 264 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:53 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 265 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:53 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 266 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:54 น.  โดย : ช.พัน.302  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 267 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:54 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอพระองค์พระเจริญ

 
ความเห็นที่ 268 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:55 น.  โดย : ช.พัน.302  

พ่อเกิดมาเหมือนฟ้ามาโปรดราษฎร์ พ่อสามารถบั่นบุกดับทุกข์เข็ญ พ่อคือองค์มิ่งขวัญพระจันทร์เพ็ญ พ่อลอยเด่นสถิตในหัวใจชน

 
ความเห็นที่ 269 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:55 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยทั้งปวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 270 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:55 น.  โดย : ช.พัน.302  

จะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 271 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:56 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงขจัดปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆด้วยพระบรมเดชานุภาพ อาณาประชาราษฎร์จึงสามารถดำรงชีวิตประกอบสัมมาอาชีวะ นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติตลอดมา

 
ความเห็นที่ 272 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:56 น.  โดย : ช.พัน.302  

เป็นหยาดฝนโชยลมใจไทยทั่วถิ่น
เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย
ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล

 
ความเห็นที่ 273 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:56 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชา ตราบชั่วกาลนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 274 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:57 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระมหากษัตริย์ของไทย ทรงเป็น “กษัตริย์นักพัฒนา” จากการที่ทรงให้การสนับสนุนโครงการ เพื่อการพัฒนาในชนบทต่างๆ เป็นจำนวนมาก การอุทิศพระองค์ เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวทรงได้รับความเคารพ และยกย่องจากทุกๆ ภาคส่วนของสังคมไทย

 
ความเห็นที่ 275 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:57 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 276 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:57 น.  โดย : ช.พัน.302  

สองพระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 277 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:58 น.  โดย : ช.พัน.302  

ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง

 
ความเห็นที่ 278 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:59 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชน

 
ความเห็นที่ 279 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:00 น.  โดย : ช.พัน.302  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 280 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:01 น.  โดย : ช.พัน.302  

เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และประชาชน

 
ความเห็นที่ 281 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:02 น.  โดย : ช.พัน.302  

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงขึ้นนี้จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนในแนวพระราชดำริของ "เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งได้ทรงคิดและตระหนักมาช้านาน เพราะหากเราไม่ไปพี่งพา ยึดติดอยู่กับกระแสจากภายนอกมากเกินไป จนได้ครอบงำความคิดในลักษณะดั้งเดิมแบบไทยๆไปหมด มีแต่ความทะเยอทะยานบนรากฐานที่ไม่มั่นคงเหมือนลักษณะฟองสบู่ วิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้อาจไม่เกิดขึ้น หรือไม่หนักหนาสาหัสจนเกิดความเดือดร้อนกันถ้วนทั่วเช่นนี้ ดังนั้น "เศรษฐกิจพอเพียง" จึงได้สื่อความหมาย ความสำคัญในฐานะเป็นหลักการสังคมที่พึงยึดถือ

 
ความเห็นที่ 282 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:02 น.  โดย : ช.พัน.302  

ในหลวง ทรงเป็นประมุขที่ทรงงานเพื่อราษฏรของท่านตลอดพระชนชีพ
เราเป็นคนไทยดำเนินรอยตามพระบุคคลบาท
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 283 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:02 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของคนไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 284 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:03 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 285 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:04 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอพระองท์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 286 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:04 น.  โดย : ช.พัน.302  

พ่อผู้หาคำเปรียบเทียบมิได้

ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทย

พ่อหลวงผู้ทรงเป็นธรรม

ประดุจลำศาลไคฟงผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 287 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

- ด้วยน้ำพระทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนาใด ได้รู้ประจักษ์น้ำพระทัยของพระองค์ท่าน เพื่อขจัดความเดือนร้อน ให้อยู่เย็นเป็นสุข มีโครงการหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้จัดทำขึ้น
- ประหยัด พอเพียง ชื่อเสียง เรียงนาม พาไทย เป็นสุข
- พระองค์เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ
- ขอเทิดทูลพระเจ้าอยู่หัวตลอดชีวิต
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์ อยู่ดีกินดี มีความสุข ดั่งจะเห็นได้จากโครงการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำริขึ้น เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย หลายร้อย หลายพันโครงการ เช่น โครงการพลิกฟื้นผืนดินเสื่อมโทรม ,โครงการ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาดิน เป็นต้น
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพ่อหลวงของแผ่นดิน เป็นที่รักและเคารพของประชาชนทุกหมู่เหล่า
- ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไม่มีแห่งหนใดที่พระองค์ไม่เคยเสด็จเยี่ยมเยือนประชากรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 288 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งปัญหาน้ำขาดแคลน ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำเสีย

 
ความเห็นที่ 289 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อทรงรับทราบถึงความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

 
ความเห็นที่ 290 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:06 น.  โดย : ช.พัน.302  

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำเป็นอย่างดี ประกอบกับสายพระเนตรที่ยาวไกลจึงมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อราษฎรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 291 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:06 น.  โดย : ช.พัน.302  

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทั่ว จนกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ที่พระบาทย่างก้าวไปถึง ความสุข ความเจริญ ความอยู่ดีกินดีไปสู่ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้

 
ความเห็นที่ 292 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:06 น.  โดย : ช.พัน.302  

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ พออยู่ พอกิน สามารถช่วยตนเองได้

 
ความเห็นที่ 293 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:07 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 294 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:08 น.  โดย : ช.พัน.302  

- หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 295 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:08 น.  โดย : ช.พัน.302  

- กษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 296 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:09 น.  โดย : ช.พัน.302  

- หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา

 
ความเห็นที่ 297 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:09 น.  โดย : ช.พัน.302  

- เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล

 
ความเห็นที่ 298 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:10 น.  โดย : ช.พัน.302  

ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี

 
ความเห็นที่ 299 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:11 น.  โดย : ช.พัน.302  

พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 300 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 13:11 น.  โดย : ช.พัน.302  

ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ

 

back  1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว