Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  [28]  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 2701 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.

 
ความเห็นที่ 2702 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:34 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย ที่คนไทยรักและเคารพ
พระองค์ คือผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ
พระองค์คือกษัตริย์ผู้ครองราชย์ที่ยาวนานที่สุดในโลก
พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประเทศไทย ให้ได้รอดพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆมากมาย
ทำให้ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุข
พระองค์ทรงพระราชทานฝนเทียมให้แก่พสกนิกรชาวนาผู้ยากไร้ ให้สามารถดำรงวิถีชิวิตอยู่ได้อย่างผาสุก
พระองค์ทรงแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
โดยสามารถเห็นได้จากการก่อตั้งโครงการหลวงต่างๆ
พระองค์คือพ่อ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่คอยชี้นำแนวทางต่างๆให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติ
ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทาง คำสอนที่ดี พระองค์ คือ ต้นแบบแห่งความพอเพียง
ที่เป็นแบบอย่างให้ประชาชนคอยปฏิบัติตาม และเป็นต้นแบบให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้
พระองค์ได้ทรงพระอุตสาหะวิริยะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัด
ทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาค
พระองค์ทรงทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ฯลฯ
พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภาร มีความร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 2703 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 2704 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:36 น.  โดย : กบร.ศป.  

ประเทศไทยเรานี้มีพ่อหลวง
ชนทุกปวงต่างเคารพน้อมนบไหว้
จะอยู่แดนแผ่นดินหรือถิ่นใด
เราชาวไทยร่วมใจภักดิ์สดุดี
ประเทศไทยเรานี้มีสุขนัก
ได้ประจักษ์แก่ชาวโลกได้เป็นศรี
ขอน้อมใจถวายความภักดี
เทิดไท้สดุดีองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2705 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2706 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:37 น.  โดย : กบร.ศป.  

- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง
- ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่งหล้าตลอดกาลนาน
- ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน
- ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป และพระพลานานัยแข็งแรง
- ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้าคู่ประชาชนไปตลอดด้วยเทอญ
- พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่าง อิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 2707 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:37 น.  โดย : กบร.ศป.  

ชนชาวไทยทั่วหล้าปรีดาล้น
วันเฉลิมพระชนม์มงคลสมัย
จอมนรินทร์ปิ่นรัชคู่ฉัตรชัย
สถิตย์ใจ ไพร่ฟ้า มาเนิ่นนาน

ถิ่นกันดารป่าดงก็ทรงเยี่ยม
พระทัยเปี่ยมเมตตามหาศาล
หลายสิบปีพระองค์มุ่งทรงงาน
มากโครงการพร้อมสรรพประทับใจ

ทรงปรับปรุงทั่วถิ่นดินและน้ำ
ดูสดชื่นชุ่มฉ่ำลำธารใส
ทรงคิดค้นฝนหลวงด้วยห่วงใย
เกษตรไทยก้าวหน้าสู่สากล

ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่
ปัญหารู้ดูแลมาแต่ต้น
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพตน
ไทยสุขล้นด้วยพระบารมี

ภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราช
ฝ่าพระบาทหริรักษ์จักรีศรี
ทรงคุ้มเกล้าเหล่าข้าฯด้วยปราณี
เราอยู่ดีสดใสพ้นภัยพาล

แปดสิบสี่พรรษา มหาบพิตร
ขอน้อมจิตให้พระองค์จงสุขศานต์
เป็นฉัตรเพชรร่มโพธิสมภาร
พระชนม์ยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญ...

 
ความเห็นที่ 2708 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2709 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:38 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย ที่คนไทยรักและเคารพ
พระองค์ คือผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ
พระองค์คือกษัตริย์ผู้ครองราชย์ที่ยาวนานที่สุดในโลก
พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประเทศไทย ให้ได้รอดพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆมากมาย
ทำให้ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุข
พระองค์ทรงพระราชทานฝนเทียมให้แก่พสกนิกรชาวนาผู้ยากไร้ ให้สามารถดำรงวิถีชิวิตอยู่ได้อย่างผาสุก
พระองค์ทรงแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
โดยสามารถเห็นได้จากการก่อตั้งโครงการหลวงต่างๆ
พระองค์คือพ่อ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่คอยชี้นำแนวทางต่างๆให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติ
ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทาง คำสอนที่ดี พระองค์ คือ ต้นแบบแห่งความพอเพียง
ที่เป็นแบบอย่างให้ประชาชนคอยปฏิบัติตาม และเป็นต้นแบบให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้
พระองค์ได้ทรงพระอุตสาหะวิริยะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัด
ทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาค
พระองค์ทรงทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ฯลฯ
พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภาร มีความร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 2710 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2711 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 2712 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นพระผู้ทรงเมตตา

 
ความเห็นที่ 2713 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์

 
ความเห็นที่ 2714 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2715 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นผู้ให้....ตลอดกาล....

 
ความเห็นที่ 2716 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 2717 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นสมติเทพที่ควรบูชา

 
ความเห็นที่ 2718 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 2719 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 2720 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี

 
ความเห็นที่ 2721 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย

 
ความเห็นที่ 2722 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 2723 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอจงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2724 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง เปรียบเสมือน พ่อ – แม่

 
ความเห็นที่ 2725 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ไทย พระนามลือไกลทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 2726 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง และจะทำความดีเพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 2727 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงมีพระชนมายุยืน หมื่นปี

 
ความเห็นที่ 2728 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย

 
ความเห็นที่ 2729 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ

 
ความเห็นที่ 2730 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 2731 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 2732 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา

 
ความเห็นที่ 2733 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 2734 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 2735 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน

 
ความเห็นที่ 2736 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 2737 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 2738 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2739 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 08:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 2740 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้

 
ความเห็นที่ 2741 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 2742 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อของแผ่นดิน เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2743 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ทรงรอบรู้ทุกด้านสาขา

 
ความเห็นที่ 2744 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงคือดวงประทีปของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2745 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงมิรู้เหน็ด มิรู้เหนื่อย เพื่อให้ประชาชนของประองค์มีความสุข

 
ความเห็นที่ 2746 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยากให้ประเทศไทยสงบสุขสักที

 
ความเห็นที่ 2747 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 2748 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2749 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเวลา

 
ความเห็นที่ 2750 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 2751 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพรให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 2752 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2753 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2754 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2755 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2756 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2757 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก

 
ความเห็นที่ 2758 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2759 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2760 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2761 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย

 
ความเห็นที่ 2762 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของชาวไทยจงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2763 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเหนื่อยพระวรกายเพื่อชาวไทย ขอจงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2764 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พสกนิกรชาวไทยขอถวายพระพรจงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2765 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระราชวงศ์ทรงเหนื่อยเพื่อพสกนิกร ขอทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2766 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2767 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยน้ำพระทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ

 
ความเห็นที่ 2768 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ศาสนาใด ได้รู้ประจักษ์น้ำพระทัยของพระองค์ท่าน เพื่อขจัดความเดือนร้อน ให้อยู่เย็นเป็นสุข มีโครงการหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้จัดทำขึ้น

 
ความเห็นที่ 2769 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประหยัด พอเพียง ชื่อเสียง เรียงนาม พาไทย เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 2770 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ

 
ความเห็นที่ 2771 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอเทิดทูลพระเจ้าอยู่หัวตลอดชีวิต

 
ความเห็นที่ 2772 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์ อยู่ดีกินดี มีความสุข ดั่งจะเห็นได้จาก

 
ความเห็นที่ 2773 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำริขึ้น เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย หลายร้อย หลายพันโครงการ เช่น ๒๘. โครงการพลิกฟื้นผืนดินเสื่อมโทรม ,โครงการ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาดิน เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 2774 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพ่อหลวงของแผ่นดิน เป็นที่รักและเคารพของประชาชนทุกหมู่เหล่า

 
ความเห็นที่ 2775 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไม่มีแห่งหนใดที่พระองค์ไม่เคยเสด็จเยี่ยมเยือนประชากรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 2776 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งปัญหาน้ำขาดแคลน ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำเสีย

 
ความเห็นที่ 2777 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อทรงรับทราบถึงความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

 
ความเห็นที่ 2778 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำเป็นอย่างดี ประกอบกับสายพระเนตรที่ยาวไกลจึงมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อราษฎรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 2779 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทั่ว จนกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ที่พระบาทย่างก้าวไปถึง ความสุข ความเจริญ ความอยู่ดีกินดีไปสู่ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้

 
ความเห็นที่ 2780 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ พออยู่ พอกิน สามารถช่วยตนเองได้

 
ความเห็นที่ 2781 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2782 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้น พระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 2783 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2784 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราก็ไม่ควรที่จะเกิดเป็นไทย

 
ความเห็นที่ 2785 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

 
ความเห็นที่ 2786 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

 
ความเห็นที่ 2787 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

 
ความเห็นที่ 2788 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

 
ความเห็นที่ 2789 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภา***โลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

 
ความเห็นที่ 2790 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 2791 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบเราชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 
ความเห็นที่ 2792 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 2793 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

 
ความเห็นที่ 2794 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

 
ความเห็นที่ 2795 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 2796 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 2797 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 2798 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 2799 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 2800 โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  [28]  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว