Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  [27]  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 2601 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีพระองค์อยู่เคียงข้างเป็นบุญบารมียิ่งนัก ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 2602 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงคือศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 2603 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ช่วยกันทำความดีถวายแด่พ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 2604 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารวมใจกันเป็นหนึ่ง เพื่อประเทศไทย เพื่อพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 2605 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทยใจเดียวกัน ร่วมกันสร้างสรรค์แต่สิ่งดีๆ 

 
ความเห็นที่ 2606 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขวานไทยใจหนึ่งเดียว 

 
ความเห็นที่ 2607 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เชื่อสายประเพณี ไม่มีกีดกั้น เราคนไทยด้วยกัน 

 
ความเห็นที่ 2608 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักเมืองไทย ต้องสามัคคี รวมพลังกันเข้าไว้ เพื่อประเทศชาติของเรา 

 
ความเห็นที่ 2609 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศไทยต้องการความสามัคคี เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ประเทศไทยจงเจริญ 

 
ความเห็นที่ 2610 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 2611 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 2612 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่กับคนไทยเราไปนานๆ ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 2613 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี 

 
ความเห็นที่ 2614 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 2615 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน 

 
ความเห็นที่ 2616 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 

 
ความเห็นที่ 2617 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย 

 
ความเห็นที่ 2618 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 2619 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 2620 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาล ๔๑๑ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 2621 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 2622 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา 

 
ความเห็นที่ 2623 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง 

 
ความเห็นที่ 2624 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 2625 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมืองไทย ร่มเย็น เป็นหนึ่งได้ เพราะเรามี พ่อหลวงทรงปกครอง 

 
ความเห็นที่ 2626 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

 
ความเห็นที่ 2627 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 2628 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนา เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชน 

 
ความเห็นที่ 2629 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สร้างความสามัคคีปรองดองเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข 

 
ความเห็นที่ 2630 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผล แก่ตนเอง สังคม ประเทศชาติ 

 
ความเห็นที่ 2631 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงสละหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก 

 
ความเห็นที่ 2632 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา 

 
ความเห็นที่ 2633 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราทุกคนช่วยกันรักษา สถาบันหลักของชาติ โดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้ ๔๒๕ การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้า แต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน 

 
ความเห็นที่ 2634 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติ ต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 

 
ความเห็นที่ 2635 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อ ของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 2636 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์และมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 
ความเห็นที่ 2637 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน 

 
ความเห็นที่ 2638 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงขจัดปัญหาด้วยโครงการในพระราชดำริ ทั้ง ฝนหลวง เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 2639 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคง ถาวรอย่างแท้จริง ๔๓๒ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ ราษฎร์สามัคคี เป็นชาติพลี เพื่อแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 2640 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีบุญล้นของคนไทยที่มีในหลวงเป็นพระประมุขของประเทศ 

 
ความเห็นที่ 2641 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นห่วงคนไทย ที่ขาดความสามัคคีกัน 

 
ความเห็นที่ 2642 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เชื่อในพระราชดำริ ที่พ่อหลวงทรงสอนไว้ 

 
ความเห็นที่ 2643 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า 

 
ความเห็นที่ 2644 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ควรนำไปปฏิบัติ 

 
ความเห็นที่ 2645 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่สำคัญสูงสุดของชาติ เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันปกปักษ์รักษา 

 
ความเห็นที่ 2646 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้ เอกราช 

 
ความเห็นที่ 2647 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เนื่องในวัน “๕ ธันวามหาราช” ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 2648 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ เพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรคนไทย 

 
ความเห็นที่ 2649 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยงจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ 

 
ความเห็นที่ 2650 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึงของเราชาวไทยตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 2651 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรายึดมั่นใน “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อถวายในหลวง 

 
ความเห็นที่ 2652 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กองทุนแม่ทำให้ราษฎรแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 
ความเห็นที่ 2653 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน 

 
ความเห็นที่ 2654 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดเพื่อถวายแด่ ในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 2655 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนพระองค์เอง 

 
ความเห็นที่ 2656 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ฯ ทรงเป็นที่เคารพสักการะแด่คนทั่วโลก 

 
ความเห็นที่ 2657 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ใน ๕ ธันวามหาราช เราคนไทยร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่ในหลวง 

 
ความเห็นที่ 2658 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ฯ ทรงเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างแท้จริง เพื่อแผ่นดินชาวสยาม 

 
ความเห็นที่ 2659 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ฯ ทรงช่วยเหลือและรับคนป่วยไว้ในพระราชอุปถัมภ์ 

 
ความเห็นที่ 2660 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 2661 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช 

 
ความเห็นที่ 2662 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกโครงการพระองค์ท่าน ล้วนแต่นำมาแก้ไขให้ทันกับสภาวะในปัจจุบัน 

 
ความเห็นที่ 2663 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล 

 
ความเห็นที่ 2664 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้นต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึงต่างประเทศ ๔๕๘ เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ เพราะเป็นที่พึงของเกษตรกรคนไทย 

 
ความเห็นที่ 2665 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 09:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 2666 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 09:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2667 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 09:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะเรา่ร้องว่าอย่างไร 

 
ความเห็นที่ 2668 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

 
ความเห็นที่ 2669 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

 
ความเห็นที่ 2670 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

 
ความเห็นที่ 2671 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 09:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

 
ความเห็นที่ 2672 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

 
ความเห็นที่ 2673 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 2674 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบเรา้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 
ความเห็นที่ 2675 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 2676 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

 
ความเห็นที่ 2677 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 09:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

 
ความเห็นที่ 2678 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 09:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2679 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 09:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์

 
ความเห็นที่ 2680 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 09:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน

 
ความเห็นที่ 2681 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฏร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก

 
ความเห็นที่ 2682 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:20 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก

เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส

ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ

มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 2683 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:21 น.  โดย : กบร.ศป.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบว่า ราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ทางภาคเหนือและภาคอีสาน มีปัญหาการขาดสารไอโอ

ดีนจนเกิดเป็นโรคคอพอกเป็นจำนวนมาก และได้เข้ารับการรักษาจากคณะแพทย์หลวงที่ตามเสด็จพระองค์อยู่เส มอ

ทำให้พระองค์ ทรงสนพระราชหฤทัยในการแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีนเป็นอย่างมาก โดยได้ทรงเสด็จฯ

ไปเยี่ยมชมกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

และทอดพระเนตรการสาธิตการทำงานของเครื่องผสมเกลือไอโอดีน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ผลิตและน้อมเกล้าฯ ถวาย

ซึ่งต่อมา พระองค์ได้พระราชทานต่อให้กับจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ ที่ราษฎรประสบกับปัญหาการขาดสารไอโอดีน

 
ความเห็นที่ 2684 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์

 
ความเห็นที่ 2685 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:21 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์

มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์

มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษ

พระองค์คือ ลมหายใจของแผ่นดิน คือ เทียนไขของชาติ ที่คอยชี้แนวทางที่ดีๆแก่พสกนิกร

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เทิดพระเกียรติ เกริกก้อง ภูวนัย ภูมิพล ล้นเกล้าไทย เลิศหล้า

 
ความเห็นที่ 2686 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.

 
ความเห็นที่ 2687 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 2688 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2689 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2690 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2691 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 2692 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 2693 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

 
ความเห็นที่ 2694 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 2695 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 2696 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:30 น.  โดย : กบร.ศป.  

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก

ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอจงทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ แก่ประชาชาวไทย ตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2697 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 2698 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2699 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:32 น.  โดย : กบร.ศป.  

ทุกตอนเช้าสวดมนต์ไหว้ ถวาย" ในหลวง"
กลางวันล่วง ทำงานไปในงาน " พ่อ "
แหล่งน้ำท่านประทานให้ อย่างเพียงพอ
ลูกๆขอน้อมใจ ถวายพระพร
จะดูแลรักษา และจัดสรร
โครงการฯท่านอย่างดี ไม่มีท้อ
ถึงเหน็ดเหนื่อยเพียงใด ไม่รีรอ
ขอให้ " พ่อ " ได้สบาย พระทัยพลัน

 
ความเห็นที่ 2700 โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 58 : 10:34 น.  โดย : กบร.ศป.  

ชาติไทยเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่ช่วยให้บ้านเมืองฝ่าวิกฤติต่าง ๆ มาได้
ก็เพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักเสมอมา พระมหากษัตริย์ที่ผ่านมาทุกพระองค์
ยามเมื่อชาติบ้านเมืองมีภัยสงครามก็ทรงเป็นจอมทัพนำทัพเข้าต่อสู้กับอริราช ศัตรูอย่างกล้าหาญ
ยามเมื่อประเทศชาติบ้านเมืองสงบสุขก็ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของชนในชาติในการ
พัฒนาทำนุบำรุงชาติเจริญรุ่งเรืองสืบมา
พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักพัฒนา และทรงเป็นศิลปินของประชาชน

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  [27]  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว