Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  [26]  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 2501 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ความเห็นที่ 2502 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แนะแนวทางในการสร้างทางด่วนเพื่อลดปัญหารถติด 

 
ความเห็นที่ 2503 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยแหนหวงยิ่งดั่งดวงชีวี 

 
ความเห็นที่ 2504 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะทำความดีให้กับประเทศชาติ 

 
ความเห็นที่ 2505 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง 

 
ความเห็นที่ 2506 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 2507 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย 

 
ความเห็นที่ 2508 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 2509 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงคือพ่อของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 2510 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 2511 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 2512 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 2513 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงติดตามสถานการณ์ภาคใต้อย่างใกล้ชิด 

 
ความเห็นที่ 2514 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะทำความดีให้กับประเทศชาติ 

 
ความเห็นที่ 2515 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง 

 
ความเห็นที่ 2516 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 2517 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการ ทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย 

 
ความเห็นที่ 2518 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 2519 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงมทรงได้นำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดินได้ดี 

 
ความเห็นที่ 2520 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 2521 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน 

 
ความเห็นที่ 2522 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา 

 
ความเห็นที่ 2523 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติจะพ้นวิกฤตเมื่อ คนไทยหันหน้าเข้าหากัน ร่วมสร้างความสมานฉันท์ 

 
ความเห็นที่ 2524 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงงานอย่างหนักในถิ่นทุรกันดาร ทั้งเหนื่อย แต่ก็เพื่อประชาชนของพระองค์ ร่วมในกันทำความดีถวายพระองค์ท่าน 

 
ความเห็นที่ 2525 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 2526 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักเมืองไทยต้องสามัคคีรวมพลังกัน เพื่อประเทศไทยก้าวหน้า 

 
ความเห็นที่ 2527 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเกิดชาติไหนเราก็ไทยด้วยกัน 

 
ความเห็นที่ 2528 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักสถาบันชาติ ศรัทธาสถาบันศาสนา เคารพซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 2529 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เพื่อชาติ เพื่อประเทศ เพื่อตัวเราเอง ร่วมสร้างความสามัคคี ณ บัดนี้ ก่อนจะสายเกินไป 

 
ความเห็นที่ 2530 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อุทิศทั้งกาย และใจ ไว้ซึ่ง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 2531 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ยืนบนผืนแผ่นดินไทย รักกันไว้เถิด 

 
ความเห็นที่ 2532 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประชาชนไทยต้องสามัคคีกันไว้ เพื่อประเทศไทยเจริญ 

 
ความเห็นที่ 2533 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจะสามัคคีกัน เพื่อประเทศชาติของเรา 

 
ความเห็นที่ 2534 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระผู้ทรงธรรมคือ ในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 2535 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความสามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่ จะนำประเทศไทยไปสู่ความเจริญ 

 
ความเห็นที่ 2536 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขวานไทย ใจหนึ่งเดียว ๓๑๗ หันหน้าเข้าหากัน คนไทยรักกัน 

 
ความเห็นที่ 2537 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 2538 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินสยาม 

 
ความเห็นที่ 2539 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ทำความดีเพื่อพ่อหลวง และร่วมกันสร้างความสามัคคีเพื่อนำพาประเทศก้าวไกลอย่างมั่นคง 

 
ความเห็นที่ 2540 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อย่าแตกแยกกันเลยขวานไทยใจหนึ่งเดียวรักพ่อหลวงหยุดทะเลาะกัน 

 
ความเห็นที่ 2541 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวาเป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี 

 
ความเห็นที่ 2542 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

 
ความเห็นที่ 2543 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ 

 
ความเห็นที่ 2544 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทย เทิดทูนไว้องค์เหนือหัว 

 
ความเห็นที่ 2545 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 2546 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 2547 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน 

 
ความเห็นที่ 2548 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน ๓๓๐ รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน 

 
ความเห็นที่ 2549 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองทรงพระเชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่กับชาวไทยตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 2550 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพระพุทธเจ้าขอรับใช้ใต้พระบาทตลอดกาลนาน 

 
ความเห็นที่ 2551 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 2552 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าของแผ่นดิน ทรงอยู่คู่บ้านคู่เมือง ตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 2553 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นในหลวงของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทำงานอะไรนับถือศาสนาใด 

 
ความเห็นที่ 2554 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน 

 
ความเห็นที่ 2555 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 2556 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าของแผ่นดิน ทรงอยู่คู่บ้านคู่เมือง ตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 2557 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นในหลวงของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทำงานอะไรนับถือศาสนาใด 

 
ความเห็นที่ 2558 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน 

 
ความเห็นที่ 2559 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง 

 
ความเห็นที่ 2560 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม 

 
ความเห็นที่ 2561 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป 

 
ความเห็นที่ 2562 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง 

 
ความเห็นที่ 2563 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย 

 
ความเห็นที่ 2564 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 2565 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 2566 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย 

 
ความเห็นที่ 2567 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้ ๓๕๐ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป 

 
ความเห็นที่ 2568 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นในหลวงของทุกคน ท่านย่อมจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะทุกคนล้วนเป็นพสกนิกร 

 
ความเห็นที่ 2569 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย 

 
ความเห็นที่ 2570 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีพ่อหลวงทรงห่วงปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 2571 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เดินตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงประชา 

 
ความเห็นที่ 2572 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน 

 
ความเห็นที่ 2573 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท 

 
ความเห็นที่ 2574 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความสามัคคีก่อให้เกิดความมีชัยจงรวมใจเทิกทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 2575 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 2576 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๓๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด 

 
ความเห็นที่ 2577 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย ๓๖๓ เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 2578 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา 

 
ความเห็นที่ 2579 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 2580 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 2581 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 2582 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 08:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เพราะคนไทย รู้รักสามัคคีจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 2583 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ใกล้วันที่ ๕ ธ.ค.๕๑ ขอเชิญชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี กษัตริย์นักพัฒนาและยอดนักกีฬาของปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 2584 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านผู้ซึ่งเป็นนางฟ้าของพวกเราชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 2585 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง 

 
ความเห็นที่ 2586 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยากให้คนไทยทุกคนสามัคคีกันไว้ 

 
ความเห็นที่ 2587 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยู่อย่างพอเพียงเพื่อประเทศชาติ 

 
ความเห็นที่ 2588 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พวกเราจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งกว่าชีวิต 

 
ความเห็นที่ 2589 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป ๓๗๖ พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 2590 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 2591 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน ๓๗๙ วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใน เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” 

 
ความเห็นที่ 2592 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การปกปักษ์รักษาสถาบัน ฯ ก็คือการปกปักษ์รักษาชาติ ไม่มีชาติเราก็ไม่มีที่อยู่ 

 
ความเห็นที่ 2593 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมื่อพ่อเห็นลูกทะเลาะกัน พ่อย่อมเป็นทุกข์ และไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่ง 

 
ความเห็นที่ 2594 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทำเพื่อปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 2595 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อย่าทะเลาะกัน ทำเพื่อพ่อหลวงเถอะชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 2596 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักและสามัคคีกันให้ประเทศชาติเจริญ เพื่อพ่อหลวงของเราทุกคน 

 
ความเห็นที่ 2597 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นทุกลมหายใจ ร้อยดวงใจประชาราษฎรให้เป็นหนึ่งเดียว ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๓๘๖ ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล 

 
ความเห็นที่ 2598 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 2599 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย 

 
ความเห็นที่ 2600 โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 58 : 09:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สร้างความรักความ สร้างความสามัคคีกันภายในประเทศชาติ ประเทศไทยจะได้ยั่งยืน 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  [26]  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว