Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  [23]  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 2201 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 2202 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระเสโทไหล่หลั่งดั่งสายน้ำ ธ ทรงย่ำย่างพระบาทเสด็จเยี่ยม แสงแดดส่องต้องพระกายแทบไหม้เดรียม พระยังเปี่ยมพระเมตตาประชาชน

 
ความเห็นที่ 2203 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แม้พรใดในหล้าที่ว่าใช้ ลูกขอให้พระองค์ สุขพระหฤทัยพระวรกายแข็งแรงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2204 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพรพระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาลอภิบาลรักษาพ่อหลวงให้ทรงหายประชวรโดยพลัน

 
ความเห็นที่ 2205 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตราบนานเท่านานขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 2206 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ราชวงศ์ของไทย เหนือสิ่งอื่นใด แม้ชีวิตก็ยอมเสียสละได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 2207 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 2208 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2209 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2210 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป

 
ความเห็นที่ 2211 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 2212 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 2213 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2214 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา

 
ความเห็นที่ 2215 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

 
ความเห็นที่ 2216 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต

 
ความเห็นที่ 2217 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 2218 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ  ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 2219 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2220 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงรักภักดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง

 
ความเห็นที่ 2221 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 2222 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 2223 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เย็นศิระเพราะพระบริบาล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2224 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 2225 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยหวงแหนยิ่งดั่งดวงชีวา

 
ความเห็นที่ 2226 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย

 
ความเห็นที่ 2227 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 2228 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

 
ความเห็นที่ 2229 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2230 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 2231 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เย็นศิระเพราะพระบริบาล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2232 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2233 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอทรงจงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2234 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประชาสุขทั่วหล้าด้วยพระบารมี

 
ความเห็นที่ 2235 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 2236 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนไทยทุกคน ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 2237 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย  จอมทัพธรรม

 
ความเห็นที่ 2238 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 2239 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี

 
ความเห็นที่ 2240 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2241 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพรพระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาลอภิบาลรักษาพ่อหลวงให้ทรงหายประชวรโดยพลัน

 
ความเห็นที่ 2242 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หนึ่งเดียวในใจรักในหลวง ของจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2243 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด

 
ความเห็นที่ 2244 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ ช่วยปลดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับปวงชนชาวไทย ในการทำไร่นาสวนผสม

 
ความเห็นที่ 2245 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย

 
ความเห็นที่ 2246 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 2247 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แผ่นดินไทยนี้ โชคดีหนักหนา เพราะพระบุญญา พระบารมี ข้าพระพุทธเจ้าน้อมเกล้าขออัญชลีขอจงมี พระชนม์มายุยืนนาน

 
ความเห็นที่ 2248 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 2249 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ท่านจงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 2250 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทรงเหนื่อยยากลำบากกายเพื่อเราคนไทยทั้งแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 2251 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

 
ความเห็นที่ 2252 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 2253 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 2254 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 2255 โพสเมื่อ : 4 ก.พ. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน  ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 2256 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 08:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราทหารขนส่งรักและเทิดทูลใน หลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน 

 
ความเห็นที่ 2257 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 08:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 2258 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 08:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 2259 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 08:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราจะไม่มีแผ่นดินอยู่ 

 
ความเห็นที่ 2260 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 08:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ องค์ราชัน 

 
ความเห็นที่ 2261 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 08:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย 

 
ความเห็นที่ 2262 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 08:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  


วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใน เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ๘ พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน 

 
ความเห็นที่ 2263 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 08:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง” 

 
ความเห็นที่ 2264 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 08:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล” 

 
ความเห็นที่ 2265 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 08:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบ กู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 
ความเห็นที่ 2266 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 08:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม 

 
ความเห็นที่ 2267 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน 

 
ความเห็นที่ 2268 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย 

 
ความเห็นที่ 2269 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 2270 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์ 

 
ความเห็นที่ 2271 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน 

 
ความเห็นที่ 2272 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฏร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก 

 
ความเห็นที่ 2273 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์ 

 
ความเห็นที่ 2274 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล. 

 
ความเห็นที่ 2275 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 2276 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 2277 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 2278 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 2279 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป 

 
ความเห็นที่ 2280 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รวมใจภักดี รัก ในหลวง 

 
ความเห็นที่ 2281 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ) 

 
ความเห็นที่ 2282 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 2283 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 2284 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 2285 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 2286 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๓๖ ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 2287 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 2288 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา 

 
ความเห็นที่ 2289 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 2290 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ 

 
ความเห็นที่ 2291 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 2292 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า 

 
ความเห็นที่ 2293 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข 

 
ความเห็นที่ 2294 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 2295 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 2296 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 2297 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน 

 
ความเห็นที่ 2298 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ 

 
ความเห็นที่ 2299 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 2300 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  [23]  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว